De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig werken met de minigraver

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig werken met de minigraver"— Transcript van de presentatie:

1 Veilig werken met de minigraver
Leo Korthof opleidingen

2 Machineveiligheid algemeen
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.

3 Welke maatregelen moet ik daarvoor treffen?
Controleer altijd de beveiligingen voor gebruik Werk met een CE-gemarkeerde machine, Gebruik de machine niet als beveiligingen haperen, verwijderd of overbrugd zijn. Gebruik de machine op de in de gebruikshandeiding voorgeschreven wijze. Zorg voor kennis van de machine: werk mee aan instructie en onderricht. Meld opgemerkte gevaren direct aan de leidinggevende. Zet de motor af en de sleutel eruit bij reparatie of storing

4

5 Graven bij kabels, leidingen en buizen
Graafwerkzaamheden kunnen kabels, leidingen en buizen in de grond beschadigen. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren voor de machinist, de grondwerker en de directe omgeving. In de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION), ook wel de Grondroerdersregeling genoemd, zijn verplichte regels opgenomen om graafschade te voorkomen.

6 Stoppen of doorgaan

7 . Werk volgens de 6 Graafcoderegels:
Graaf alleen als er een Klic-melding is gedaan. Graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd. Graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van kabels en leidingen. Als de situatie niet helder is: vraag om nadere informatie bij de netbeheerder. Meld afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder. Ken de gevaren en gevolgen van graafschade. EN: Staak het werk onmiddellijk als u een explosief vindt en meldt dit bij de leidinggevende.

8 Veiligheid

9 Bij het vinden van een explosief:
Staak het graafwerk onmiddellijk. Meld de vondst bij de opdrachtgever. Als dat niet kan: meld het aan de burgemeester of de politie. De burgemeester zal de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODDEF) in kennis stellen. Zet het gebied af totdat de Explosieven Opruimingsdienst op de locatie is geweest. Zij zullen, samen met burgemeester en politie, bepalen welke maatregelen getroffen zullen worden. Aan de inzet van de Explosieven Opruimingsdienst en politie zijn geen kosten verbonden.

10 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik handschoenen, een helm en veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen. Draag signaalkleding bij het werken in de openbare ruimte. Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten, verouderd of defect zijn: bespreek het met de leidinggevende.

11 Werken langs de weg Werken in de openbare ruimte kan gevaarlijk zijn.
Mogelijke maatregelen zijn: markeren, afzetten of afsluiten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker. Voor het realiseren van een veilige werkplek en omgeving zijn goede afspraken tussen de verschillende partijen nodig.

12 Welke maatregelen moet ik daarvoor treffen?
Voer alleen die werkzaamheden uit waarvoor je opgeleid bent. Zorg voor voldoende veilige ruimte achter de afzetting en achter het nulpunt. Voer de afgesproken maatregelen op tijd uit. Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Als de afgesproken veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn: neem direct contact op met de leidinggevende. Verplaats je in de weggebruiker en bedenk of de boodschap duidelijk overkomt. Zorg dat de actiematerialen om verkeersdeelnemers te informeren schoon, goed zichtbaar en correct geplaatst zijn (rechtop en haaks ten opzichte van de wegas). Gebruik geen afzetlinten. Afzetlinten zijn niet effectief. Deze worden in de praktijk vaak genegeerd, men loopt er onderdoor of rijdt er doorheen. Laat actiematerialen nooit onnodig staan. Zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt als je alleen werkt.

13 Gereedschap, machines en apparaten
Zorg voor goed onderhouden machines met een veilige techniek (denk aan wegvliegend materiaal bij maaien) en passende capaciteit. Voer binnen een statische afzetting geen zwaailamp. De zwaailamp kan wel worden gevoerd bij het in en uit het werkvak rijden. Voer bij normale deelname aan het verkeer geen zwaailamp, tenzij het voertuig breder is dan 2,6 meter.

14 Werken op taluds en hellingen
Werken op taluds en hellingen brengt gevaren met zich mee. Als de machine kantelt of wegglijdt, kan de chauffeur bekneld raken of in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve houding in de machine. Dit kan lichamelijk belastend zijn voor de chauffeur.

15 Welke maatregelen moet ik daarvoor treffen?
Werk volgens de instructies en afspraken die in het bedrijf zijn gemaakt. Houd rekening met verkeer en derden in de omgeving. Rij de machine bij een storing eerst naar een vlak gedeelte. Zet daarna de motor af. Meld een storing aan de leidinggevende. Gebruik een gevaarlijke machine niet meer. Bij het verlaten van de machine: zet deze, zo mogelijk, op een vlak deel, gebruik de handrem en haal de contactsleutel eruit.

16 Kraan op zijn kant door stoeprand
UDEN - ,,Kan gebeuren”, zegt de mini-kraan machinist terwijl hij een shagje rolt. ,,Ik reed over de trottoirband”, verklaart hij terwijl de andere mannen prakkizeren hoe ze het kraantje weer overeind kunnen krijgen. Het glasvezelkabel leggen bij de Bronkhorstsingel loopt in ieder geval even vertraging op, door het kraantje op zijn zij.

17 Stoeprand

18 Minigravers veelzijdig

19 Minigraver eigen gewicht 3,5 ton

20 midigraver eigengewicht (ton) 8.5

21 Mobiele minigraver Eigen gewicht 4 ton

22 Mobiele graafmachine Eigen gewicht 14,4 ton

23 Rupsgraafmachine Eigen gewicht 26 ton

24 Functies Boren

25 Functies Midigraver met trilblok

26 Functies Zeef

27 accessoires Hydraulische sloophamers Betonscharen Schrootscharen
Combi- multischaren Vergruizers Sloop- en sorteergrijpers Tegelklemmen Palenkrakers

28 Accesoires Schrootscharen Lasthaken Balenklem Rotators Aanbouwfrezen
Stenenklemmen Baggergrijpers / knijperbakken Bietengrijpers Bestratingsklemmen Hydraulische druk/trekmachines Druk/trekmachines Basaltonklemmen Kantelstukken Snelwissels Schaafbak Schrootscharen Lasthaken Balenklem Rotators Aanbouwfrezen Sloopkogels Kantelbakken Hydraulische trilblokken Hijsbare loopbruggen Verlenggieken

29


Download ppt "Veilig werken met de minigraver"

Verwante presentaties


Ads door Google