De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het organiseren van data en informatie Hoofdstuk 3: Fundamentals of information systems Ralph Stair & George Reynolds Hoorcollege ICT in Organisatie, Beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het organiseren van data en informatie Hoofdstuk 3: Fundamentals of information systems Ralph Stair & George Reynolds Hoorcollege ICT in Organisatie, Beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Het organiseren van data en informatie Hoofdstuk 3: Fundamentals of information systems Ralph Stair & George Reynolds Hoorcollege ICT in Organisatie, Beleid en Management (IOBM)ICT in Organisatie, Beleid en Management (IOBM) Marco Spruit : http://www.cs.uu.nl/staff/spruit.htmlhttp://www.cs.uu.nl/staff/spruit.html

2 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 2 Principes en Leerdoelen [1/3] Data » Databases » Data mining » Business intelligence  Data management en data modellering zijn centrale aspecten in het organiseren van data en informatie  Definieer algemene data management concepten en termen, en licht de voordelen van de databasebenadering in data management uit  Beschrijf het relationele database model en schets de basiskenmerken hiervan

3 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 3 Principes en Leerdoelen [2/3]  Een goed ontworpen en goed beheerde database is een extreem waardevol hulpmiddel in het ondersteunen van de besluitvorming  Stel de standaard functies vast die door alle database management systems uitgevoerd worden  Bepaal de populaire database management systems voor eindgebruikers

4 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 4 Principes en Leerdoelen [3/3]  Het aantal en soorten van database toepassingen zal zich verder blijven ontwikkelen en zal concrete zakelijke voordelen blijven opleveren  Benoem en bespreek huidige database toepassingen

5 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 5 Waarom leren over Database Systemen?  Databasesystemen (Ned: “gegevensbanken”) verwerken en organiseren (grote) hoeveelheden gegevens  Informatiekunde: waar/hoe is de informatie?  Databasegebruik in allerlei functies:  Marketing manager: klantgegevens  Bedrijfsjurist: eerdere vonnissen, precedenten  …

6 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 6 Flashback 1/2: Data versus Informatie  Data: ruwe feiten  Alfanumeriek, beeld, geluid, video  Voorbeeld: “spruit” “1”  Informatie: verzameling van feiten die dusdanig zijn georganiseerd dat er toegevoegde waarde aanwezig is boven de ruwe feiten Voor mensen begrijpelijk en bruikbaar!

7 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 7 Flashback 2/2: Informatiesystemen Componenten van een computer-gebaseerd informatiesysteem  Geconfigureerd om data te verzamelen, manipuleren, bewaren, en transformeren naar informatie

8 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 8 Introductie  Database: een georganiseerde verzameling gegevens  Database management system (DBMS): een verzameling programma’s om een database mee te beheren  Manipuleert de database  Verschaft een interface tussen de database en de gebruiker (zowel database als andere applicaties)  Database administrator (DBA): een IT professional die de databases van een organisatie beheert en onderhoudt

9 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 9 Data Management  Zonder data en de mogelijkheid om ermee te (ver-)werken, kan een organisatie de meeste bedrijfsactiviteiten niet succesvol uitvoeren  Betalen van werknemers  Versturen van facturen  Bestellen van nieuwe voorraden  Data bestaat uit ruwe feiten  Om data te transformeren in betekenisvolle informatie, moet het eerst worden geordend worden op een betekenisvolle wijze

10 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 10 De Datahiërarchie [1/3]  Bit (een binair getal): een circuit dat óf AAN óf UIT staat  Byte: acht bits  Karakter: basis eenheid van informatie  Elke byte representeert een character  Kan een hoofdletter, kleine letter, numeriek getal, speciaal symbool zijn  Veld (kolom; rubriek): bijv. een naam, nummer, of andere combinatie van karakters die een aspect van een zakelijk object of activiteit beschrijven

11 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 11 Bits-Byte-Karakter: Decimaal versus Binair  Wikipedia voorbeeld bij getalsystemen In2561286432168421Uit 001101010 001101010 =106 +64+32+8+2 100010000 100010000 =272 +256+16 57 -32-16-800 =111001 111001 BitsByteKarakter  …en vice versa

12 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 12 De Datahiërarchie [2/3]  Record (rij): een verzameling van gerelateerde velden  File (tabel; dossier): een verzameling van gerelateerde records  Database (gegevensbank): een verzameling van geïntegreerde en gerelateerde files  Datahiërarchie: bits, karakters, velden, records, files, en databases

13 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 13 De Datahiërarchie [3/3] Figuur 3.1: De datahiërarchie

14 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 14 Entiteiten, Attributen, en Sleutels [1/2]  Entiteit: een gegeneraliseerde klasse van mensen, plaatsen, of ‘dingen’ (objecten) waarvoor data wordt verzameld/onderhouden  Attribuut: Een kenmerk van een entiteit  Data item: De waarde van een attribuut  Sleutel: Een veld of verzameling velden in een record dat gebruikt wordt om het record te identificeren  Primaire sleutel: Een sleutel waarmee ieder record uniek geïdentificeerd kan worden

15 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 15 Entiteiten, Attributen, en Sleutels [2/2] Figuur 3.2: Sleutels en Attributen

16 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 16 Entiteiten, Attributen, en Terroristen  p.112,§1: Van attributen & data naar terrorismebestrijding… http:// news.cnet.com/8301-13578_3-10059987-38.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1_3-0-20

17 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 17 De Databasebenadering [1/4]  De traditionele benadering van database management: voor iedere toepassing worden aparte data bestanden aangemaakt  Resulteert in dataredundantie (duplicatie)  Dataredundantie conflicteert met data-integriteit  De databasebenadering van database management: ‘een vijver’ van gerelateerde data wordt gedeeld door meerdere toepassingen  Significante voordelen t.o.v. de traditionele benadering

18 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 18 De Databasebenadering [2/4] Figure 3.3: De databasebenadering van Data Management

19 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 19 De Databasebenadering [3/4] Tabel 3.1: Voordelen van de databasebenadering

20 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 20 De Databasebenadering [4/4] Tabel 3.2: Nadelen van de databasebenadering

21 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 21 Data Modellering [1/2]  Data model: een diagram van data entiteiten en hun onderlinge relaties  Entiteit-relatie (ER) diagram: een type data model dat gebruik maakt van eenvoudige grafische symbolen om de organisatie van — en relaties tussen — de data te tonen

22 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 22 Data Modellering [2/2] Figuur 3.4: Entiteit-Relatie (ER) Diagram voor een Klantorder DB 1-1 relatie => 1-n relatie =>

23 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 23 Het Relationele Database Model [1/2]  Relationele model: alle data elementen worden geplaatst in tweedimensionale tabellen (relaties), die het logische equivalent zijn van bestanden (files)  In het relationele model geldt:  Elke rij in een tabel representeert een data entiteit  Kolommen van de tabel representeren attributen  Domein: de toegestane waarden voor data attributen  Data dictionary: gedetailleerde beschrijving van alle data die in de database voorkomt

24 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 24 Het Relationele Database Model [2/2] Figuur 3.5: Een Relationeel Database Model

25 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 25 Datamanipulatie [1/2]  Selecteren: het elimineren van rijen volgens bepaalde criteria  Projecteren: het elimineren van kolommen in een tabel  Samenvoegen: het combineren van twee of meer tabellen  Verbinden: het relateren of verbinden van twee of meer tabellen via gedeelde data attributen

26 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 26 Datamanipulatie [2/2] Figuur 3.7: Het verbinden van tabellen om de vraag te kunnen beantwoorden: Wie is de manager van de Sales Manual en sinds wanneer is hij in dienst?

27 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 27 Overzicht van Database Types  Flat file  Simpel databaseprogramma waarin records geen relatie met elkaar hebben  Voorbeeld: Excel  Single user  Slechts één persoon kan tegelijkertijd gebruik maken van de database  Voorbeelden: Access, FileMaker  Multi-user  Meerdere mensen hebben tegelijkertijd toegang tot hetzelfde database systeem  Voorbeelden: zie volgende slide…

28 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 28 http://www.dbm.nl/site/jsp/nieuws.jsp?art_iID=10734

29 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 29 Datamanipulatie en Rapportage [1/2]  Structured Query Language (SQL): Dé standaard vraagtaal voor relationele databases  Query-By-Example (QBE): een visuele benadering om SQL vragen te formuleren  Data manipulation language (DML): Commando’s die de data in een database manipuleren  Database programma’s kunnen rapporten documenten, en allerlei andere vormen van uitvoer produceren

30 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 30 Manipulatie en Rapportage [2/2] Table 3.3: Voorbeelden van SQL Commando’s

31 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 31 Database Beheer  Database administrator (DBA): Stuurt aan en voert uit alle activiteiten binnen de database omgeving  Plannen, ontwerpen, aanmaken, opereren, beveiligen, monitoren en onderhouden van de database systemen (Figuur 3.16!)  Vaststellen en invoeren van beleid en procedures  Werknemers trainen

32 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 32 Selecteren van een Database Systeem  Belangrijke database eigenschappen die overwogen dienen te worden  Grootte van de database  Kosten van het systeem  Aantal gelijktijdige gebruikers  Uitvoeringssnelheid (lezen/schrijven)  Integratiemogelijkheden met andere systemen  Leverancier overwegingen  Open-source?

33 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 33 Verbinden van Databases met Internet  Verbinden van databases met het Internet is belangrijk voor veel organisaties en mensen  Semantische Web  Ontwikkeling van een naadloze integratie van traditionele databases met het Internet  Laat mensen een aantal traditionele databases tegelijkertijd benaderen en manipuleren via het Internet  W3C: “The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries”. [http://www.w3.org/2001/sw/SW-FAQ]http://www.w3.org/2001/sw/SW-FAQ

34 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 34 Over Databases, Internet, en De Wet…  Wat vindt onze overheid eigenlijk van al die databases en het internet…?

35 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 35 Data Warehouses, Marts, Mining [1/3]  Data warehouse: verzamelt bedrijfsinformatie uit meerdere bronnen in de organisatie  Data mart: een deelverzameling van een data warehouse  Data mining: een informatieanalyse gereedschap voor het blootleggen van patronen en relaties in een data warehouse of data mart

36 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 36 MBI afstudeervoorbeeld: Data mining  MBI scriptie van A. Vleugel: Data mining: finding patterns in historical data to improve the forecasting procedure of employee service providers.

37 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 37 Data Warehouses, Marts, Mining [2/3] Figuur 3.17: Elementen van een Data Warehouse

38 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 38 Data Warehouses, Marts, Mining [3/3] Tabel 3.5: Regelmatig voorkomende Data Mining toepassingen

39 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 39 De Weerbarstige Werkelijkheid…

40 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 40 Business Intelligence [1/2]  Business intelligence (BI): het verzamelen van de juiste informatie, tijdig, in een bruikbare vorm, en het analyseren van deze informatie om het zaken doen op een positieve manier te beïnvloeden  Transformeert data naar bruikbare informatie, die vervolgens gedistribueerd wordt door de gehele organisatie

41 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 41 Business Intelligence [2/2]  Competitive intelligence: een aspect van business intelligence dat zich beperkt tot informatie over concurrenten en de manieren waarop deze kennis strategie, tactieken, en de dagelijkse gang van zaken beïnvloedt  Counterintelligence: de stappen die een organisatie neemt om informatie te beschermen die gezocht wordt door “vijandige” intelligence verzamelaars http://www.fas.org/irp/ops/ci/cistrategy2007.pdf

42 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 42 Wie zijn de Business Intelligence leveranciers tot 2007 ? BI Leverancier Omzet ($M) 2006 Markt aandeel 2006 Groei 2005-2006 1 Business Objects89414%7% 2 SAS67911%17% 3 Cognos62210% 4 Microsoft4808%28% 5 Hyperion3225%12% [IDC Research (2006), The BI Tools Market in 2006]

43 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 43 Wie zijn de Business Intelligence leveranciers in 2008 ? BI Grootmacht Marktaandeel2007 BI Prooi in 2007 1 SAP (7)26,3 %Business Objects (1) 2 IBM (12)14,7 %Cognos (3) 3 Oracle (8)10,6 %Hyperion (5) 4 SAS (2) 5 Microsoft (4)

44 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 44 Gedistribueerde Databases  Gedistribueerde database  De data kan verspreid zijn over verschillende kleinere databases die onderling verbonden zijn via telecommunicatie apparaten  Bedrijven krijgen meer flexibiliteit in hoe databases georganiseerd en gebruikt worden  Gerepliceerde database  Bevat een identieke verzameling van frequent gebruikte data

45 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 45 Online Analytical Processing (OLAP)  Software waarmee gebruikers data kunnen verkennen vanuit verschillende perspectieven Tabel 3.6: Vergelijking van OLAP en Data Mining

46 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 46 Objectgeoriënteerde Databases  Objectgeoriënteerd database management systeem (OODBMS)  Programma’s die een objectgeoriënteerdee database manipuleren en een gebruikersinterface en verbindingen naar andere toepassingen verschaffen  Object-relational database management system (ORDBMS)  Een DBMS met speciale ondersteuning voor audio, video, en geografische data

47 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 47 Samenvatting [1/3]  Datahiërarchie: bits, karakters, velden, records, files, en databases  Entiteit: een gegeneraliseerde klasse van mensen, plaatsen, of ‘dingen’ (objecten) waarvoor data wordt verzameld/onderhouden  Attribuut: Een kenmerk van een entiteit  Data model: een diagram van data entiteiten en hun onderlinge relaties  Relationele model: alle data elementen worden geplaatst in tweedimensionale tabellen (relaties)

48 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 48 Samenvatting [2/3]  Selecteren: het elimineren van rijen volgens bepaalde criteria  Projecteren: het elimineren van kolommen in een tabel  Een database management system (DBMS) is een groep programma’s die als interface gebruikt worden tussen:  Database en toepassingsprogramma’s  Database en de gebruiker  Data dictionary: gedetailleerde beschrijving van alle data die in de database voorkomt

49 dinsdag 16 december 2008 Het organiseren van data en informatie :: Stair & Reynolds :: H3 49 Samenvatting [3/3]  Data warehouse: database die bedrijfsinformatie verzamelt over alle aspecten van bedrijfsprocessen, producten, klanten  Data mining: een informatieanalyse gereedschap voor het blootleggen van patronen en relaties in een data warehouse  Business intelligence (BI): het verzamelen van de juiste informatie, tijdig en bruikbaar, en het analyseren van deze informatie om het zaken doen positief te beïnvloeden


Download ppt "Het organiseren van data en informatie Hoofdstuk 3: Fundamentals of information systems Ralph Stair & George Reynolds Hoorcollege ICT in Organisatie, Beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google