De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Serious Request met Windows Azure

Verwante presentaties


Presentatie over: "Serious Request met Windows Azure"— Transcript van de presentatie:

1

2 Serious Request met Windows Azure
Michaël Hompus Principal Developer, Winvision

3 Michaël Hompus Principal Developer bij Winvision Specialisaties zijn SharePoint, Windows 8 Store Apps, Windows Phone 8 en Windows Azure Blog:

4 Winvision In 2012 met Serious Request finalist voor beste Microsoft-oplossing voor goede doelen wereldwijd Onderwijs Zorg Goede doelen

5 Serious Request met Windows Azure
Na deze sessie… …weten jullie hoe wij Serious Request met Windows Azure gerealiseerd hebben en welke problemen en oplossingen we hierbij zijn tegengekomen …kunnen jullie de tips en voorbeelden gebruiken om zelf een high available en high performance website op Windows Azure te hosten

6 Agenda Introductie De aanleiding De keuze voor Windows Azure Architectuur De bezoeker Groeien De kosten Linkjes Vragen

7 Eerst een inventarisatie
Wie kent 3FM Serious Request? Wie heeft er online een plaat aangevraagd en/of gedoneerd in de afgelopen 2 jaar? Wie heeft er development ervaring met Windows Azure?

8 3FM Serious Request Sinds 2004 organiseert 3FM de actie “3FM Serious Request” Elke editie staat in het teken van een stille ramp die samen met het Nederlandse Rode Kruis wordt uitgekozen

9

10 De aanleiding

11 Het Nederlandse Rode Kruis
Sinds 2009 levert Winvision een Microsoft-platform met SharePoint, Dynamics CRM en Dynamics AX aan het Nederlandse Rode Kruis Op dit platform worden regelmatig onderdelen toegevoegd om de processen bij het Rode Kruis te ondersteunen

12

13 De vraag van het Rode Kruis
“We zoeken voor 3FM Serious Request een nieuwe leverancier voor de plaataanvraag website. Kan Winvision een module aan het platform toevoegen om online platen aan te vragen?”

14 Wat zijn de functionele requirements?
Een formulier om platen aan te vragen Een formulier om alleen te doneren Het Rode Kruis wil content beheren Het Rode Kruis wil donaties exporteren 3FM wil de aangevraagde platen inzien Aangepast formulier voor het callcenter

15 Wat waren de eerdere ervaringen?
Beschikbaarheid applicaties Zware load & aanvallen op de site Oorzaak: alle systemen stonden op dezelfde servers Veel bezoekers op de website ca unieke bezoekers & donaties Veel verschillende browsers en devices Grote toestroom tijdens actie Exponentiele groei van bezoekers naar het einde toe Korte levensduur De actie is maar een week op de radio

16 Waarom Azure?

17 Waarom voor Windows Azure kiezen?
Beschikbaarheid applicaties Loosely coupled architectuur in het “DNA” van de services Updates uitrollen zonder down time Veel bezoekers op de website ASP.NET MVC met Razor voor hoge productiviteit HTML5, CSS3 en jQuery voor compatibiliteit in browsers Grote toestroom tijdens actie Proactief meegroeien met de bezoekersaantallen Mogelijkheid om “onbeperkt” hardware toe te voegen Korte levensduur Datacenters gehost en gemanaged door Microsoft Geen hardware of licenties nodig

18 Architectuur Welke applicaties hebben we?
Welke kenmerken heeft de front- en backend? Hoe verbinden we deze omgevingen? Wat zijn voor- en nadelen van ontkoppelen?

19 Welke applicaties hebben we?
Website vraag een plaat aan Website voor directe donatie Website voor het callcenter Beheersite voor Rode Kruis Beheersite voor 3FM

20 Frontend Backend Vraag een plaat aan NRK Beheersite Blob Storage
Directe Donatie Worker role Queues SQL Database Shared Cache Callcenter 3FM Beheersite

21 Welke kenmerken heeft de frontend?
Anoniem verkeer Geen directe communicatie met de database Een transactie is afgerond als het bericht op de Queue staat Data wordt gelezen van Blob Storage en uit de Shared Cache Geoptimaliseerd om te schalen

22 Welke kenmerken heeft de backend?
Geautoriseerd verkeer Redundantie in servers is er alleen voor beschikbaarheid Directe communicatie met de database Data wordt geschreven naar de Blob Storage en de Shared Cache Geoptimaliseerd om met data te werken

23 Hoe verbinden we deze omgevingen?
Storage Queues Worker role SQL Database Blob Storage Shared Cache

24 Storage Queues Berichten worden pas van de Queue verwijderd als ze succesvol verwerkt zijn Indien de server crasht zal het bericht later door een andere server alsnog opgepakt worden Elke actie kost geld, ook als de Queue leeg is Tip: Gebruik een “back-off” strategie om in tijden van inactiviteit het aantal transacties te beperken

25 Back-off strategie voor queue’s
int currentBackoff = 0; while (true) { List<CloudQueueMessage> messages = cloudQueue.GetMessages(1).ToList(); if (messages.Any()) { currentBackoff = 0; // Reset back off foreach (CloudQueueMessage message in messages) { cloudQueue.DeleteMessage(message); // We zijn klaar, verwijder het bericht } } else { // Er zijn geen berichten, ga 2 seconde langer wachten if (currentBackoff < 300) { currentBackoff = currentBackoff + 2 }; Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(currentBackoff));

26 Blob Storage Zowel beschikbaar voor privé als publieke bestanden
Bestanden worden redundant opgeslagen Mogelijkheid om de bestanden geografisch redundant op te slaan (Amsterdam - Dublin) Je betaald voor transacties én opslag Tip: Zet bij een blob een goede Cache control header Tip: Je kan bestanden niet in de root opslaan, maar wel in een container met de naam “$root”

27 SQL Database (SQL Azure)
Gelimiteerd in aantal concurrent connecties Je betaald voor de grootte van de database Microsoft levert availability van de service, geen (historische) back-up van je data Firewall configuratie om rechtstreeks toegang te verlenen Goede online tooling voor aanpassing en performance analyse Tip: Gebruik SQL Sync om je data te repliceren Tip: Gebruik DacServices om een back-up van je database te maken

28 Online SQL Database management

29 SQL Data Sync

30 Backup database naar blob storage
CloudBlob backupFile = backupContainer.GetBlobReference(storageName); // Backup kan alleen naar een lokale file LocalResource localResource = RoleEnvironment.GetLocalResource(LocalStorageName); string filename = localResource.RootPath + backupFile.Name; DacServices services = new DacServices(connectionString); services.ExportBacpac(filename, "SeriousRequest"); backupFile.Properties.ContentType = "binary/octet-stream"; backupFile.UploadFile(filename); // Sla de back-up op blob storage File.Delete(filename); // Ruim de locale file wel weer op!

31 Shared Cache (AppFabric Cache)
Gedistribueerde cache die overal vandaan te benaderen is, dus ook buiten je deployment Dit in tegenstelling tot de nieuwe cache role Gelimiteerd in aantal connecties en grootte Tip: Connecties moet je disposen! Tip: Je kan ook data cachen in (JSON) bestanden op Blob Storage, dit is véél goedkoper

32 Wat zijn voordelen van ontkoppelen?
Vlak voor het begin van de actie kwam een verzoek voor 2 nieuwe koppelingen UPC MyOrder Voor elke import was het alleen nodig om een CSV-regel om te zetten in een bericht op de queue

33 Wat zijn uitdagingen bij ontkoppelen?
Hoe garandeer je een unieke sleutel? Hoe voorkom je dat worker roles hetzelfde tegelijkertijd willen uitvoeren?

34 Hoe garandeer je een unieke sleutel?
Guid.NewGuid() is redelijk uniek Uitdaging: “In het financiële systeem heb je maar 5 karakters aan ruimte voor je unieke sleutel” Decimaal zijn dat maar unieke waarden Base36 levert 365 = unieke waarden

35 Hoe garandeer je een unieke sleutel?
Met een queue! Let op! Berichten op de queue verlopen na maximaal 7 dagen Tip: De NuGet package SnowMaker geeft batches van unieke id’s uit aan nodes en gebruikt een blob als lockmechanisme

36 SnowMaker sequence diagram

37 Betaalkenmerken genereren
private void AddPaymentIds(CloudQueue cloudQueue) { for (int i = 0; i < Threshold; i++) long newId = SnowMaker.NextId("PaymentId"); Alphadecimal paymentId = new Alphadecimal((ulong)newId); string value = paymentId.ToString("5"); cloudQueue.AddMessage(new CloudQueueMessage(value), TimeSpan.FromDays(7)); }

38 Worker roles niet hetzelfde, tegelijk laten doen
Je wil de Worker role redundant uitvoeren voor availability, maar dat betekent ook dat alle functionaliteit door meerdere servers tegelijk wordt uitgevoerd Tip: Zet je staging omgeving uit Tip: Gebruik een lease op een centrale Blob File als lock-mechanisme

39 Gebruik lease als lock-mechanisme
CloudBlockContainer lockContainer = blobClient.GetContainerReference("lock"); CloudBlob lockFile = lockContainer.GetBlobReference(" Lock"); string leaseId = lockFile.AcquireLease(60); Process (lockFile, leaseId); lockFile.ReleaseLease(leaseId);

40 Lock file op Blob Storage

41 Stuur een e-mail met SendGrid
private void Process (CloudBlob lockFile, string leaseId) { var transportInstance = Web.GetInstance( new NetworkCredential(username, password)); var mailMessage = Mail.GetInstance(); mailMessage.AddTo(toAddress); mailMessage.From = new MailAddress(fromAddress); mailMessage.Subject = subject; mailMessage.EnableGoogleAnalytics("sr12", " ", "", "", ""); mailMessage.Html = replacedBody; transportInstance.Deliver(mailMessage); lockFile.RenewLease(leaseId, 60); }

42 Verzonden e-mails met SendGrid
200 750 4.000 9.000 10.000 15.000 25.000 30.000 65.000 300 100 150 75 50 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 dec-25 dec-26 dec-27 dec-28 dec-29 Requests Opens

43 De flow van een aanvraag
Queue Betaalkenmerken Queue Request Confirm Betaling Bevestiging Worker rol Database Foto’s Michaël Hompus & Nu.nl

44 De flow van de Rode Kruis beheersite
Database Worker rol Cache Blob storage

45 De flow van de 3FM beheersite
Database Worker rol Cache

46 Veel bezoekers Hoe voorkom je manipulatie van data?
Hoe kan je dataverkeer beperken? Hoe kan je meerdere form-factors ondersteunen?

47 Hoe ondersteun je alle browsers?
Oude browsers kunnen best met HTML5 en CSS3 overweg zolang we “progressive enhancement” toepassen jQuery zorgt voor een goede abstractie om tegen de DOM aan te programmeren Wel een eigen versie van de jquery.validate plugin om met IE7 backwards compatibility mode van Internet Explorer overweg te kunnen De auteur van de jquery.validate plugin weigert om IE7BC mode te ondersteunen

48 Internet Explorer 10 Internet Explorer 7

49 Hoe bewaar je state in de client?
Met een wizard moet je de state meenemen naar de andere stappen Gebruik de MvcSerializer uit MVC Futures State kan alleen signed, of encrypted en signed worden

50 Serialize State (View.cshtml)
@using (Html.BeginForm()) Model, SerializationMode.EncryptedAndSigned) }

51 Serialize State (Output)
<input name="state" type="hidden" value="CC1D907C69732C67A0850F661D39D576F4FAC714ABD06A93FA40BE A2C71A2D74E6A2FDB23E796A6198BA9A3BDBE88D194256F804173C08029BE15D EF6B4DD67AB14E3523B6D1AA81E880C7E2832A34BC9C86B1565F40EC34C5D993727EAC3ACAC25976DF63AF4EE28FA20B082E5D1A1BDE A6A6F27D25AF4E432A2D682BF7E37ACF2B110B8B317CA69EA1F5247F076B8095D950B77D48B7307FAF0BAE020F57C57C00F07FB63F96AA31A7DB8C7F CA7ABC9AA28F936501FA01B5BCF388B30A2A26188FE7B4BF6B1C8F50EB7480E66EDFAD2D8FCD249A41F5F16D2B9ABF27994DDAA3B23B3106DADDF81C8D5AD5580C08074C815A02030FFE9C3E20A16034F159F2F63DD29A6AF99B7CBB69FEA0CC30F84A81ACE28C6A7C8548B4AB3F7FF07614D920C82DFEDD0E1FE17675CA1E6E3E3955E7983EFC94DB9D7775C624D9FF637BA84932BDDEA9770D57C9F B4B10915E3B9FB6FE85BBE133000F75B68F9E32EEC6A4412D1F72767D39CC BFA43F3FE63F0858BD509B C4DB34DFC8A20E039026BDE6D0BB4F871D4E9A18CD405C83E562756A04304C7AE7BA BA2E41F0D963291AAF02FD2AA51B278CB0F5C7DF6C6752BDE7C642F98875CA1D9F4433CC85DBD0FA56DD2F A63039C1313BFCE62B1D1C9A28E16AB63BA109EF2BA4590AA0810D5B587B B87FC DA163A600EC8255EE82BFEFCE774BFC03F79FD75D51EA3BB3E526EBF02CBB027E0510DA27152D87AE01C5C25724DB8A62B8EE81BD D87D63F D80267D133441A4B8453B5497E467AB766964EBBC CC6602D90B3C6C26C F85546E2625D6CF4776EFCDD176CB3D85597D5AF6D007136DAF736E5DE787C052CC23E20BE832CB0264AD5DB0B3C5F3199FDAD983138CB23DBC8CA538855BD0EF9E7C5A DB236D AE53E67B397CD6CECD286A1DD7FAD1E8526E6C6A452B044A11FE305CA C51F2E0D2CC0C8E6E4F899E8E65AD734538F08E7B32F1EA7FCA78846BF0C87A7EB55A883D8E090C AEA76F831F D46ADA89B256C317168CC DB2C69FF2B22A424E1D3349CE5104D121E32F48ABDB0C FEB373DB7FA D04A6082AC9A3417E00B833CE02DC49B452D3F83515F312FCE24F1DF7C9E18E15A78A7DDC06502A57011DAB9E3C2E869FB3FBC0BF8CE06C2BA943EEE1C6910DE4BDC17498A00618CFE621EA6222FC6E3F981C3F A7AB74D67D0EECA3E474A8B1CFF3EB55A18B8531C230D89EA315B3FF69A04CD8D8575DFB641497A630E4DABEC3E58EC9A44D5F5DEAC64559EB21169A9D2CC4C7A923C4F40E275AFD D9091A A1BFA8FC304B65E085DE35FD2087BC159A0A3A58C92D67BBD8455D643686BF36C0FA915F0CCC FF7ED3D1AD63D5CAD4CE743B07FD4322F7CFFEC35722E1AE37EE4B994FB3E43D AC33E1634FB469C323F5509A5158FDF2A D46989BAD0CF35CB" />

52 Serialize State (Controller.cs)
[HttpPost, ValidateInput(false)] public ActionResult Wizard(WizardViewModel updatedModel, string state) { ModelState.Clear(); var model = (WizardViewModel)new MvcSerializer().Deserialize(state, SerializationMode.EncryptedAndSigned); model.Betaling = updatedModel.Betaling; if (!TryValidateModel(model.Betaling)) { break; } return View(model); }

53 Hoe voorkom je manipulatie van data?
Serverside validatie is een must Clientside validatie is een nice-to-have Voorkom cross-site request forgery met een AntiForgeryToken Tip: Indien de pagina in een IFrame komt (bijv. Facebook) is er een extra handeling nodig

54 Anti Forgery (View.cshtml)
@using (Html.BeginForm()) }

55 Anti Forgery (Output) <input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="4U_xgmVmpHiOZSBnkpV8mPulShQ5nRvK2aAmwV31xLPqJQ721W67UTvQnk00Jal97mxzkLo8gn81tDI4PnQ2bNg4abg1" /> Cookie: __RequestVerificationToken=WgBwIxKirHqEO-L94t0T2FpFJcePf2xinI6MFxi6J5NuCQRExvj_duLa7KWGlARQ5VaB20siCSgxL_e0OOWrEnIcAYQ1

56 Anti Forgery (Controller.cs)
[HttpPost, ValidateAntiForgeryToken] public ActionResult Wizard(WizardViewModel updatedModel, string state) { SetP3PCompactPolicy(); return View(model); }

57 Hoe beveilig je een site met SSL?
Je wil voorkomen dat persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden Je configureert de certificaten in je package in Visual Studio SSL certificaten moet je zelf uploaden, deze gaan niet mee met je package Tip: Je moet de hele chain uploaden

58 Visual Studio 2012 – Role properties
Azure Management Portal

59 Hoe kan je dataverkeer optimaliseren?
Gebruik in je rol IIS 7.5 of 8 voor “gratis” gzip compressie Compressie van JSON is niet standaard geactiveerd, dit kan je activeren met een startup task Tip: Gebruik een CDN voor libraries Tip: Controleer je site met een tool, bijvoorbeeld Google PageSpeed Insights PageSpeed Insights Imags lossless comprimeren, JS & CSS minify’en

60 ServiceDefinition.csdef
<!-– Windows Server 2008 R2 --> <ServiceConfiguration ... osFamily="2" ...> <WebRole ...> <Startup> <!– Registreer start-up task --> <Task commandLine="EnableCompression.cmd" executionContext="elevated" taskType="simple" /> </Startup> </WebRole> </ServiceConfiguration>

61 EnableCompression.cmd %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:urlCompression /doDynamicCompression:True /commit:apphost %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.webServer/httpCompression /+"dynamicTypes.[mimeType='application/json; charset=utf-8',enabled='True']" /commit:apphost exit /b 0

62 Hoe kan je meerdere form-factors ondersteunen?
Met ASP.NET MVC 4 zijn de “DisplayModes” geïntroduceerd De juiste view wordt dynamisch bepaald aan de hand van condities en de bestandsnaam Werkt ook voor partial views Let op! Er zit een bug in de RTM release, installeer de “Microsoft.AspNet.Mvc.FixedDisplayModes” NuGet package

63 “Desktop”

64 “Facebook”

65 “Mobile”

66 DisplayMode (Global.asax.cs)
// Vervang de standaard Mobile DisplayMode IDisplaymode currentMobileMode = DisplayModeProvider.Instance.Modes .First(dm => dm.DisplayModeId == DisplayModeProvider.MobileDisplayModeId); DisplayModeProvider.Instance.Modes.Remove(currentMobileMode); DisplayModeProvider.Instance.Modes.Insert(0, new DefaultDisplayMode("Mobile") { ContextCondition = MobileCheck });

67 DisplayMode (Global.asax.cs)
public bool MobileCheck(HttpContextBase context) { HttpRequestBase request = context.Request; if (request.Browser.IsMobileDevice) // Standaard detecteert .NET een tablet ook als een mobile device bool isTablet = request.UserAgent.Contains("iPad") || (request.UserAgent.Contains("Android") && !request.UserAgent.Contains("mobile")); // Indien de gebruiker op de link “switch naar desktopsite” geklikt heeft bool forceDesktop = request.QueryString.AllKeys.Contains("mode") && request.QueryString["mode"] == "desktop"; return !isTablet && !forceDesktop; } return false;

68 3 DisplayModes voor de _Layout.cshtml file

69 OPSCHALEN Welke grootte VM kies je? Wat moet je weten bij het schalen?
Hoe weet je dat je moet schalen? Hoeveel servers hadden we nodig?

70 Welke grootte VM kies je?
Extra Small Shared CPU 768 MB 20 GB 5 Mbps €0,015/uur Small 1 CPU 1,75 GB 225 GB 100 Mbps €0,090/uur 6x Extra Small Medium 2 CPU 3,5 GB 490 GB 200 Mbps €0,1790/uur 2x Small “Very Small” instanties starten veel langzamer op

71 Wat moet je weten bij het schalen?
Voor een hogere availability kan je beter meerdere kleinere VM’s gebruiken Je hebt minimaal 2 VM’s nodig voor de 99,95% garantie Je hebt minimaal 3 VM’s nodig voor de 99,95% garantie als je zelf een update uitrolt Updates worden standaard server-voor-server uitgerold Tip: Het gaat veel sneller als je alle machines tegelijk updatet maar doe dit alleen in staging

72 3 DisplayModes voor de _Layout.cshtml file

73 Hoe weet je dat je moet schalen?
Gebruik de Windows Azure Diagnostics Trace Listener Performance counters IIS Logs Event logs Crash dumps Gebruikt blob en/of table storage Tip: Gebruik hiervoor een apart storage account

74 Performance logs opgeslagen op Blob Storage
Paraleap AzureWatch

75 New Relic: Time consumption
Response times

76 Management Portal: Blob
Performance counter web role

77 Hoe is het verloop in donaties?

78 Hoeveel servers hadden we nodig?
2011 2012 Vraag een plaat aan 12 3 Directe Donatie 10 4 Callcenter Beheersite NRK 2 Beheersite 3FM Worker roles Staging 6 Piek 35 22 2011 Vraag een plaat aan 12 2012 3 Directe Donatie 10 4 Callcenter 3 3 Beheersite NRK 2 2 Beheersite 3FM 2 2 Worker roles 4* 2 Staging 2 6 Piek 35 22

79 De kosten Wat heeft de hosting ons gekost? Wat kost een donatie?

80 Wat heeft de hosting in 2011 gekost?
Compute 598,29 Shared Cache 173,39 SQL Database 10,11 Network (Zone 1) 16,57 Network (Zone 2) 2,91 Storage Capacity 0,10 Storage Transactions 3,97 Totaal €805,34 Totaal €853,10

81 Hoe kunnen we 2011 en 2012 vergelijken?
Pageviews 2011 1 miljoen Groei 2012 45% Donaties 2011 Piek donaties 2012 500 per minuut 2011 € 5,50 per 1000 donaties 2012 € 4,10 per 1000 donaties

82 Daarom voor Windows Azure kiezen!
Beschikbaarheid applicaties Applicaties hebben elkaar niet beïnvloed, geen down time Dagelijks updates uitgerold Veel bezoekers op de website pageviews donaties verwerkt Grote toestroom tijdens actie Makkelijk kunnen opschalen tot 35 servers Korte levensduur Lage hosting kosten

83 Linkjes

84 Linkjes Email Video’s Twitter Microsoft Showcase Serious Request 2011
Video’s Twitter Microsoft Showcase Serious Request 2011 Blog Microsoft Showcase Serious Request 2012 Winvision Podcast DotNed Podcast 3FM Serious Request Nederlandse Rode Kruis

85 Linkjes NuGet Services SnowMaker SendGrid
ASP.NET MVC Fixed DisplayModes NewRelic AzureWatch Tools Azure Storage Explorer Cloud Storage Studio

86 Vragen?

87 Bedankt! Vul een feedback formulier in, dit wordt gewaardeerd!


Download ppt "Serious Request met Windows Azure"

Verwante presentaties


Ads door Google