De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische kwaliteit BSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische kwaliteit BSO"— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische kwaliteit BSO
1 oktober 2012 Presentatie: Rapportage landelijke peiling 2011 Kwaliteitsmonitor BSO Reacties vanuit de praktijk: mevr. Corona Koek (Brancheorganisatie Kinderopvang) dhr Gjalt Jellesma (BOinK) Voorzitter: Guuske Ledoux (Wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut) Kohnstamm Instituut Amsterdam

2 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
De pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland Resultaten van de landelijke peiling 2011 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Kohnstamm Instituut Amsterdam

3 Auteurs Kohnstamm Instituut Marianne Boogaard
Maartje van Daalen-Kapteijns mmv Charles Felix Anna Heurter Jaap Roeleveld Ruben Fukkink Kohnstamm Instituut Amsterdam

4 Voorgeschiedenis Motie Van Aartsen/Bos (2005) Motie Koşer-Kaya (2006)
Chillen, skaten, gamen (2008) Meetinstrument pedagogische kwaliteit bso (2009) Subsidieaanvraag met steun Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (2010) Kohnstamm Instituut Amsterdam

5 Doelstellingen van het project
Hoe is de pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang in Nederland?  Landelijke peiling Op welke manier kan het veld zelf een goed beeld krijgen van de eigen pedagogische kwaliteit?  Kwaliteitsmonitor BSO Kohnstamm Instituut Amsterdam

6 Pedagogische kwaliteit Hoe meet je dat?
Kohnstamm Instituut Amsterdam

7 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
Pedagogische basisdoelen Veiligheid en welbevinden Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen “Toe maar, ik houd je vast.” Kohnstamm Instituut Amsterdam

8 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
Pedagogische basisdoelen Persoonlijke ontwikkeling Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen “Hoe ga je dat doen?” Kohnstamm Instituut Amsterdam

9 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
Pedagogische basisdoelen Sociale ontwikkeling Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Naast elkaar spelen, en toch ook samen. Kohnstamm Instituut Amsterdam

10 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
Pedagogische basisdoelen Socialisatie, waarden en normen Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen “Nee, je zou ‘m aan me geven?!” Kohnstamm Instituut Amsterdam

11 Vier pedagogische basisdoelen
Riksen-Walraven NCKO (0-4 jarigen) BSO (4-13 jarigen) wetenschappelijk wetenschappelijk instrument instrument NCKO-Kwaliteitsmonitor Kwaliteitsmonitor BSO Kohnstamm Instituut Amsterdam

12 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
Wetenschappelijk instrument Twee typen metingen: Van binnenuit Vragenlijsten voor kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers Van buitenaf Observaties ‘leefomgeving’ Video-opnames en beoordeling interactievaardigheden pedagogisch medewerkers Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Kohnstamm Instituut Amsterdam

13 Dataverzameling Februari – juli 2011 Getrainde proefleiders (duo’s)
78 BSO’s Aselecte steekproef uit de Kinderopvangkaart Kohnstamm Instituut Amsterdam

14 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
Resultaten 1: Beoordelaars van binnen Ouders Kinderen Pedagogisch medewerkers … zijn tevreden over de kwaliteit van hun eigen bso Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Kohnstamm Instituut Amsterdam

15 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen
Resultaten 2: Beoordelaars van buiten Observaties Beoordeling video-opnames Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Kohnstamm Instituut Amsterdam

16 1. Basisgroep met vaste pedagogisch medewerker
Er is een vaste (basis)groep met een eigen plek en daaraan verbonden vaste pedagogisch medewerkers voor ieder kind. Het kind weet in welke groep hij hoort en wie zijn eigen pedagogisch medewerkers zijn. De groep komt elke dag op afgesproken momenten –bijvoorbeeld aan het begin van de (mid)dag- bij elkaar. voldoet niet 1 voldoet niet helemaal 2 voldoet 3 voldoet goed 4 voldoet uitstekend 5 1.1 De kinderen hebben geen vaste groep en geen eigen pedagogisch medewerkers. De aanwezige kinderen worden elke dag in andere groepen ingedeeld of helemaal niet ingedeeld. 3.1 De kinderen hebben een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers op een eigen plek. 5.1 Er wordt gewerkt met vaste invallers (gekoppeld aan vaste groepen), zodat ook deze pedagogisch medewerkers voor de kinderen bekend zijn. 1.2 De aanwezige pedagogisch medewerkers worden elke dag in andere groepen ingedeeld of helemaal niet ingedeeld. Zij kennen de (meeste) kinderen niet of nauwelijks (bij naam). 3.2 De kinderen weten tot welke groep zij behoren, wie hun vaste pedagogisch medewerkers zijn en waar hun groep bijeenkomt. 5.2 Er is voor kinderen de mogelijkheid om van (vaste) groep te wisselen 3.3 Er zijn vaste groepsmomenten (zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke start, het vieren van verjaardagen, fruit of crackers eten). 3.4 De pedagogische medewerkers kennen de kinderen (bij naam, maar ook van karakter). Kohnstamm Instituut Amsterdam

17 Resultaten Observatielijst pedagogische kwaliteit
Kohnstamm Instituut Amsterdam

18 Resultaten Beoordeling interactievaardigheden pm-ers
Kohnstamm Instituut Amsterdam

19 Beoordeling interactievaardigheden pm-ers
Kohnstamm Instituut Amsterdam

20 Conclusies Pedagogische kwaliteit: voldoende tot ruim voldoende
Er zijn zeker ook locaties waar verbetering nodig is Aandachtspunten algemeen: Ontwikkelingsstimulering Begeleiding sociale interacties Groepsopbouw Teamsamenstelling Samenwerking met de omgeving Aanbod educatieve/ontwikkelingsgerichte activiteiten Buitenruimte in de grote steden Kohnstamm Instituut Amsterdam

21 Presentatie 1 oktober Maartje van Daalen en Marianne Boogaard
De Kwaliteitsmonitor BSO Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen Presentatie 1 oktober Maartje van Daalen en Marianne Boogaard Kohnstamm Instituut Amsterdam

22 Vier pedagogische basisdoelen
Riksen-Walraven NCKO (0-4 jarigen) BSO (4-13 jarigen) wetenschappelijk wetenschappelijk instrument instrument NCKO-Kwaliteitsmonitor Kwaliteitsmonitor BSO Kohnstamm Instituut Amsterdam

23 De Kwaliteitsmonitor BSO
Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen Kohnstamm Instituut Amsterdam

24 Auteurs Kohnstamm Instituut
Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns & Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Nederlands Jeugdinstituut Liesbeth Schreuder, Hans Meij & Toon Pennings voor de Groepsmeter Sociale Contacten Kohnstamm Instituut Amsterdam

25 Drie deelinstrumenten
Observatieschaal Interactievaardigheden Observatielijst Kwaliteit Leefomgeving Groepsmeter Sociale Contacten Kohnstamm Instituut Amsterdam

26 Eerste deelinstrument: Observatieschaal Interactievaardigheden
Emotionele ondersteuning Respect voor autonomie Regie en leiding Praten en uitleggen Ontwikkelingsstimulering Begeleiden sociale interacties Kohnstamm Instituut Amsterdam

27 Respect voor autonomie
Kohnstamm Instituut Amsterdam

28 Emotionele ondersteuning Praten en uitleggen
Kohnstamm Instituut Amsterdam

29 Tweede deelinstrument: Observatielijst Kwaliteit Leefomgeving
Ruimte en inrichting (6) Speelmogelijkheden en materialen (9) Programma (5) Omgaan met kinderen in een groep (3) Pedagogisch beleid en organisatie (4) Samenwerking met ouders en scholen (3) Kohnstamm Instituut Amsterdam

30 Voorbeelditem ‘ruimte en inrichting’ (stukje)
NIET WEL Sfeer buiten-ruimte De buiten-ruimte of het materiaal is vies Er is veel kapot Het stinkt Het is rustig qua geluid Er is schaduw bij felle zon De sfeer is aantrekkelijk Kohnstamm Instituut Amsterdam

31 Voorbeelditem ‘programma’ (stukje)
NIET WEL Dagritme Het programma is chaotisch Er is geen aandacht voor de kinderen bij binnenkomst Er is een vaste structuur, maar ook ruimte voor afwijkingen Er is een balans tussen rust en activiteit Er is een balans tussen groeps-momenten en vrije keuze Kohnstamm Instituut Amsterdam

32 Derde deelinstrument: Groepsmeter Sociale Contacten
de groepsstabiliteit de stafstabiliteit de staf-kindratio de groepsgrootte Kohnstamm Instituut Amsterdam

33 De drie deelinstrumenten vormen het geheel van de monitor
Observatieschaal Interactievaardigheden Observatielijst Kwaliteit Leefomgeving Groepsmeter Sociale Contacten Kohnstamm Instituut Amsterdam

34 Gebruik van de Kwaliteitsmonitor BSO
Onderdelen opnemen in kwaliteitscyclus Alles eens in de 3 jaar aan de orde stellen Eén actueel onderdeel bij de kop nemen Samen werken aan verbetering Inzoomen Kohnstamm Instituut Amsterdam

35 Verspreiding Kwaliteitsmonitor BSO
Bureau Kwaliteit Kinderopvang stuurt een exemplaar aan alle organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden, waarvoor dank! Te bestellen bij Uitgeverij SWP Kohnstamm Instituut Amsterdam


Download ppt "Pedagogische kwaliteit BSO"

Verwante presentaties


Ads door Google