De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische kwaliteit BSO 1 oktober 2012 Presentatie: Rapportage landelijke peiling 2011 Kwaliteitsmonitor BSO Reacties vanuit de praktijk: mevr. Corona.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische kwaliteit BSO 1 oktober 2012 Presentatie: Rapportage landelijke peiling 2011 Kwaliteitsmonitor BSO Reacties vanuit de praktijk: mevr. Corona."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische kwaliteit BSO 1 oktober 2012 Presentatie: Rapportage landelijke peiling 2011 Kwaliteitsmonitor BSO Reacties vanuit de praktijk: mevr. Corona Koek (Brancheorganisatie Kinderopvang) dhr Gjalt Jellesma (BOinK) Voorzitter: Guuske Ledoux (Wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut) Kohnstamm Instituut Amsterdam1

2 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen De pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland Resultaten van de landelijke peiling 2011 Kohnstamm Instituut Amsterdam2

3 Auteurs Kohnstamm Instituut Marianne Boogaard Maartje van Daalen-Kapteijns mmv Charles Felix Anna Heurter Jaap Roeleveld Ruben Fukkink 3 Kohnstamm Instituut Amsterdam

4 Voorgeschiedenis • Motie Van Aartsen/Bos (2005) • Motie Koşer-Kaya (2006) • Chillen, skaten, gamen (2008) • Meetinstrument pedagogische kwaliteit bso (2009) • Subsidieaanvraag met steun Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (2010) 4Kohnstamm Instituut Amsterdam

5 Doelstellingen van het project Hoe is de pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang in Nederland?  Landelijke peiling Op welke manier kan het veld zelf een goed beeld krijgen van de eigen pedagogische kwaliteit?  Kwaliteitsmonitor BSO 5Kohnstamm Instituut Amsterdam

6 Pedagogische kwaliteit Hoe meet je dat? 6Kohnstamm Instituut Amsterdam

7 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Pedagogische basisdoelen Veiligheid en welbevinden 7Kohnstamm Instituut Amsterdam “Toe maar, ik houd je vast.”

8 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Pedagogische basisdoelen Persoonlijke ontwikkeling 8Kohnstamm Instituut Amsterdam “Hoe ga je dat doen?”

9 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Pedagogische basisdoelen Sociale ontwikkeling 9Kohnstamm Instituut Amsterdam Naast elkaar spelen, en toch ook samen.

10 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Pedagogische basisdoelen Socialisatie, waarden en normen 10Kohnstamm Instituut Amsterdam “Nee, je zou ‘m aan me geven?!”

11 Vier pedagogische basisdoelen Riksen-Walraven NCKO (0-4 jarigen)BSO (4-13 jarigen) wetenschappelijk instrument NCKO-KwaliteitsmonitorKwaliteitsmonitor BSO 11Kohnstamm Instituut Amsterdam

12 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Wetenschappelijk instrument Twee typen metingen: Van binnenuit - Vragenlijsten voor kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers Van buitenaf - Observaties ‘leefomgeving’ - Video-opnames en beoordeling interactievaardigheden pedagogisch medewerkers 12Kohnstamm Instituut Amsterdam

13 Dataverzameling  Februari – juli 2011  Getrainde proefleiders (duo’s)  78 BSO’s  Aselecte steekproef uit de Kinderopvangkaart 13Kohnstamm Instituut Amsterdam

14 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Resultaten 1: Beoordelaars van binnen  Ouders  Kinderen  Pedagogisch medewerkers … zijn tevreden over de kwaliteit van hun eigen bso 14Kohnstamm Instituut Amsterdam

15 Presentatie, 1 oktober 2012 Marianne Boogaard, Maartje van Daalen Resultaten 2: Beoordelaars van buiten  Observaties  Beoordeling video-opnames 15Kohnstamm Instituut Amsterdam

16 16 voldoet niet 1 voldoet niet helemaal 2 voldoet 3 voldoet goed 4 voldoet uitstekend 5 1.1De kinderen hebben geen vaste groep en geen eigen pedagogisch medewerkers. De aanwezige kinderen worden elke dag in andere groepen ingedeeld of helemaal niet ingedeeld. 3.1De kinderen hebben een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers op een eigen plek. 5.1Er wordt gewerkt met vaste invallers (gekoppeld aan vaste groepen), zodat ook deze pedagogisch medewerkers voor de kinderen bekend zijn. 1.2De aanwezige pedagogisch medewerkers worden elke dag in andere groepen ingedeeld of helemaal niet ingedeeld. Zij kennen de (meeste) kinderen niet of nauwelijks (bij naam). 3.2De kinderen weten tot welke groep zij behoren, wie hun vaste pedagogisch medewerkers zijn en waar hun groep bijeenkomt. 5.2Er is voor kinderen de mogelijkheid om van (vaste) groep te wisselen 3.3Er zijn vaste groepsmomenten (zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke start, het vieren van verjaardagen, fruit of crackers eten). 3.4De pedagogische medewerkers kennen de kinderen (bij naam, maar ook van karakter). 1.Basisgroep met vaste pedagogisch medewerker Er is een vaste (basis)groep met een eigen plek en daaraan verbonden vaste pedagogisch medewerkers voor ieder kind. Het kind weet in welke groep hij hoort en wie zijn eigen pedagogisch medewerkers zijn. De groep komt elke dag op afgesproken momenten –bijvoorbeeld aan het begin van de (mid)dag- bij elkaar.

17 Resultaten Observatielijst pedagogische kwaliteit 17Kohnstamm Instituut Amsterdam

18 Resultaten Beoordeling interactievaardigheden pm-ers 18Kohnstamm Instituut Amsterdam

19 19Kohnstamm Instituut Amsterdam Beoordeling interactievaardigheden pm-ers

20 Conclusies Pedagogische kwaliteit: voldoende tot ruim voldoende Er zijn zeker ook locaties waar verbetering nodig is Aandachtspunten algemeen:  Ontwikkelingsstimulering  Begeleiding sociale interacties  Groepsopbouw  Teamsamenstelling  Samenwerking met de omgeving  Aanbod educatieve/ontwikkelingsgerichte activiteiten  Buitenruimte in de grote steden 20Kohnstamm Instituut Amsterdam

21 Presentatie 1 oktober Maartje van Daalen en Marianne Boogaard De Kwaliteitsmonitor BSO Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen Kohnstamm Instituut Amsterdam21

22 Vier pedagogische basisdoelen Riksen-Walraven NCKO (0-4 jarigen)BSO (4-13 jarigen) wetenschappelijk instrument NCKO-KwaliteitsmonitorKwaliteitsmonitor BSO 22Kohnstamm Instituut Amsterdam

23 De Kwaliteitsmonitor BSO Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen Kohnstamm Instituut Amsterdam23

24 Auteurs Kohnstamm Instituut Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns & Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Nederlands Jeugdinstituut Liesbeth Schreuder, Hans Meij & Toon Pennings voor de Groepsmeter Sociale Contacten 24Kohnstamm Instituut Amsterdam

25 Drie deelinstrumenten 1. Observatieschaal Interactievaardigheden 2. Observatielijst Kwaliteit Leefomgeving 3. Groepsmeter Sociale Contacten 25Kohnstamm Instituut Amsterdam

26 26 Eerste deelinstrument: Observatieschaal Interactievaardigheden 1. Emotionele ondersteuning 2. Respect voor autonomie 3. Regie en leiding 4. Praten en uitleggen 5. Ontwikkelingsstimulering 6. Begeleiden sociale interacties

27 Kohnstamm Instituut Amsterdam27 Respect voor autonomie

28 Kohnstamm Instituut Amsterdam28 Emotionele ondersteuning Praten en uitleggen

29 Tweede deelinstrument: Observatielijst Kwaliteit Leefomgeving 1. Ruimte en inrichting (6) 2. Speelmogelijkheden en materialen (9) 3. Programma (5) 4. Omgaan met kinderen in een groep (3) 5. Pedagogisch beleid en organisatie (4) 6. Samenwerking met ouders en scholen (3) Kohnstamm Instituut Amsterdam29

30 Voorbeelditem ‘ruimte en inrichting’ (stukje) Kohnstamm Instituut Amsterdam30 NIETWEL Sfeer buiten-ruimte  De buiten-ruimte of het materiaal is vies  Er is veel kapot  Het stinkt  Het is rustig qua geluid  Er is schaduw bij felle zon  De sfeer is aantrekkelijk

31 Voorbeelditem ‘programma’ (stukje) Kohnstamm Instituut Amsterdam31 NIETWEL Dagritme  Het programma is chaotisch  Er is geen aandacht voor de kinderen bij binnenkomst  Er is een vaste structuur, maar ook ruimte voor afwijkingen  Er is een balans tussen rust en activiteit  Er is een balans tussen groeps-momenten en vrije keuze

32 Derde deelinstrument: Groepsmeter Sociale Contacten 1. de groepsstabiliteit 2. de stafstabiliteit 3. de staf-kindratio 4. de groepsgrootte Kohnstamm Instituut Amsterdam32

33 De drie deelinstrumenten vormen het geheel van de monitor 1. Observatieschaal Interactievaardigheden 2. Observatielijst Kwaliteit Leefomgeving 3. Groepsmeter Sociale Contacten 33Kohnstamm Instituut Amsterdam

34 Gebruik van de Kwaliteitsmonitor BSO  Onderdelen opnemen in kwaliteitscyclus  Alles eens in de 3 jaar aan de orde stellen  Eén actueel onderdeel bij de kop nemen  Samen werken aan verbetering  Inzoomen Kohnstamm Instituut Amsterdam34

35 Verspreiding Kwaliteitsmonitor BSO Bureau Kwaliteit Kinderopvang stuurt een exemplaar aan alle organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden, waarvoor dank! Te bestellen bij Uitgeverij SWP Kohnstamm Instituut Amsterdam35


Download ppt "Pedagogische kwaliteit BSO 1 oktober 2012 Presentatie: Rapportage landelijke peiling 2011 Kwaliteitsmonitor BSO Reacties vanuit de praktijk: mevr. Corona."

Verwante presentaties


Ads door Google