De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE ONDERWIJSDAGEN, WOENSDAG 14 NOVEMBER Trends in open educational resources in binnen- en buitenland Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Hester Jelgerhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE ONDERWIJSDAGEN, WOENSDAG 14 NOVEMBER Trends in open educational resources in binnen- en buitenland Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Hester Jelgerhuis."— Transcript van de presentatie:

1 DE ONDERWIJSDAGEN, WOENSDAG 14 NOVEMBER Trends in open educational resources in binnen- en buitenland Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Hester Jelgerhuis (SURF), Nicolai van der Woert (UMC St Radboud)

2 2 Opbouw [@Ria en Nicolai: deze dia hoeft niet in uiteindelijke presentatie, is meer een richtlijn voor onszelf bij de voorbereiding] 1.OER-Hollands landschap: context en stand van zaken OER in NL HO, OER-landkaart 2.Top 10 OER-trends wereldwijd 3.Inzoomen op drie OER-trends voor NL HO > zaal kiest 4.Discussie over OER-trends: waar liggen kansen voor het NL HO?

3 Een OER-Hollands landschap Onderzoek stand van zaken OER in Nederlandse hoger onderwijs: • Nederlands hoger onderwijs zet stappen met open leermaterialen. • 25% geeft aan dat er binnen hun instelling al (collecties) met open leermaterialen bestaan. • 50% geeft aan dat er binnen hun instelling geen OER- beleid is, 42% zegt dat er nu wel OER-beleid wordt ontwikkeld. • Motieven voor OER-beleid: profilering onderwijsinstelling (86%), aantrekken juiste studenten (57%), bereiken van nieuwe doelgroepen te bereiken. • Duidelijk verschil tussen hogescholen en universiteiten> universiteiten zijn actiever. •Andere prioriteiten op onderwijsgebied ‘verdringen’ aandacht voor OER. > meer info op SURFspaceSURFspace

4 RUG: voornemen OCW? Hanzehogeschool: voornemen iTunes U? OU: OpenER, iTunes U, OpenU, studiecoach UU: open webcolleges, scripties TUD: OCW, iTunes U, open webcolleges, open study UL: OCW, scripties, (open) weblectures HRO: ontwikkeling OCW landelijk: -Groen Kennisnet -medischonderwijs.nl -Neuroblend - hbo kennisbank -- Netwerk Open Hogeschool Informatica -- Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde - en ook: uitzending gemist, beeldmateriaal culturele instellingen etc. UvA: (open) webcolleges een voornemen iTunes U VU: (open) webcolleges en iTunes U HvA: voornemen iTunes U Politieacademie: open leermateriaal m.b.t. politievak NHTV: open weblectures en kennisclips OER-landkaart NL

5 Tien wereldwijde OER-trends 1.Wereldwijde groei aanbod OER (OpenCourseWare, MOOC’s, iTunes U, Youtube EDU, TED ED etc.); overheden investeren fors in OER. (@Ria/Nicolai, hier ook OER Declaration noemen]iTunes UYoutube EDU TED ED 2.Internationale verschuiving van open leermaterialen naar open onderwijs en opening up education > HO-instellingen kiezen eigen positie 3.MOOC’s als grote katalysator voor open education. 4.Kloof tussen believers versus pragmatici > parallellen met duurzaamheidsbeweging? (@Ria/Nicolai, zie ook blog Robert)blog Robert 5.Explosieve groei van certificering van open onderwijs (certificaten MOOC’s, badges etc.) en erkenning daarvan door gerenommeerde universiteiten. 6.Explosieve groei open tekstboeken vanuit oogpunt kostenbesparing (USA, Polen) en veranderende rol uitgevers 7.Toenemende aandacht voor OER en learning analytics en datavisualisatie. 8.Toenadering OER- en open access beweging en rol bibliotheken. 9.Opkomst 'open education ecosystems' en leernetwerken (waaronder Open Study) 10.Ontsluiten van open leermaterialen via mobile devices en apps.

6 Tien Nederlandse OER-trends 1.Toename collecties open leermaterialen, bij HO-instellingen, vanuit instellingsoverstijgende initiatieven, en externe initiatieven (@Ria/Nicolai, als voorbeelden kunnen we noemen: Wikiwijs, hbo kennisbank, Universiteit van Nederland, Khan Academy NL etc.). 2.OER staat op bestuurlijke agenda HO (@Ria/Nicolai, als voorbeelden kunnen we noemen: Frans van Kalmthout, bestuursreis SURF, video-interviews, strategieworkshops etc.). 3.Beginnende vraag naar instellingsoverstijgende open leermaterialen rondom specifieke domeinen (‘made in Holland’). 4.Studenten als katalysator van OE > naast consument ook producent. 5.TU Delft: verschuiving naar open online education, met certificering van open onderwijs. 6.Kansen voor koppeling open education – open access. 7.Open e-books. 8.Learning analytics en OER: analyse van gebruik en impact. 9.Meerwaarde van OER voor kennisvalorisatie.

7 Preview thema’s trendrapport OER 2013: vijf trends uitgelicht 1.Open tekstboeken: trends en kansen 2.MOOC’s: trends en kansen 3.OER, toetsen en certificering: trends en kansen 4.OER en learning analytics: trends en kansen 5.Businessmodellen voor OER 6.OER, Open Access en uitgevers 7.Opkomst van 'open education ecosystems' en leernetwerken  Kiest u maar!

8 Preview thema’s trendrapport OER 2013: (1) open tekstboeken Trend: • van lineair (docent bepaalt) naar niet-lineair (studenten bepalen mede) • andere rol docent: curator • steeds meer multimedia inhoud Kansen: • brede toegankelijkheid onderwijs • variatie aan leermaterialen • snelle update • mogelijkheid: naast digitale beschikbaarheid ook printversie Vragen: • kwaliteit van de e-teksten? • de beschikbaarheid (denk bijv. aan taal) • interesse in ‘bootcamp’ om in een weekend een open tekstboek te maken?

9 Preview thema’s trendrapport OER 2013: (2) MOOC’s Trends en kansen: • Focus op kwaliteit van MOOC’s. • Uiteindelijk leidend tot accreditatie van “direct-to-students education”? • Certificering van non-formeel leren via een MOOC gaat waarde krijgen. • Ontstaan van variëteit aan MOOC’s (qua topics, leermateriaal, didactiek). • Gebruik van Learning Analytics om lerenden in een MOOC beter te kunnen ondersteunen (geautomatiseerd). Vragen: • Hoe kun je als instelling voor hoger onderwijs MOOC’s gebruiken? Kun je het negeren? • Hoe gaan bedrijven certificaten van de topuniversiteiten waarderen? Als ze waarde krijgen, is dat dan een bedreiging voor je eigen instelling? • Worden de MOOC’s van de Ivy League universiteiten de Google en Facebook van hoger onderwijs (Paul Rullmann, TU Delft)? K •omt er een top-x van cursussen in vakgebieden die online te volgen zijn? •Wat is dan de toegevoegde waarde die je als instelling levert? Hoe kun je je onderscheiden? • Zijn MOOC’s sustainable te krijgen? Wat zijn de verdienmodellen?

10 OfferingFeedbackCertificatePaceDidactic s EdXCourseInstructor/ automated AchievementPacedInstructor led UdacityCourseInstructor/ automated Achievement/ Participation PacedInstructor led CourseraCourseInstructor/ Automated/ Peer Achievement/ Participation PacedInstructor led Ted EdLecture--Self- directed Instructor led Khan Academy Lecture-BadgesSelf- directed Instructor led cMOOCCoursePeerNone/Achievement/ Badges PacedConnec- tivism MMOOCCoursePeer / instructorBadges / Recognition PacedConnec- tivism Saylor.or g Programs--Self- directed Instructor led OERuPrograms-DiplomaSelf- directed - Robert Schuwer & Fred Mulder, Open Universiteit NL; MOOCs: disruptive for Open Universities? OpenEd12: Beyond Content

11 Preview thema’s trendrapport OER 2013: (3) OER, toetsen en certificering Trend: • MOOC’s met certificering (o.a. Coursera) • Opkomst van badges Voorbeeld: Siyavula, Saylor foundationSiyavulaSaylor foundation • meer samenwerking tussen onderwijsaanbieders en toetsende instelling Kansen: • persoonlijk arrangement (flexibiliteit) • ook buiten reguliere onderwijsprogramma’s om • toetsorganisaties van competenties (e.a.) Vragen: • …?

12 Preview thema’s trendrapport OER 2013: (4) OER en learning analytics Trends en kansen: 1.In beeld brengen kwaliteit OER door gebruik van OER te monitoren (hoe vaak, wanneer, hoe lang, hoe verhoudt dit gebruik zich tot studentprestaties). 2.Aan de hand van prestaties en gedrag van studenten proberen te bepalen welke open leermaterialen geschikt kunnen zijn voor studenten, bijvoorbeeld om hiaten in kennis weg te werken > met LA bepalen welke OER voor welk type student werken (de een vindt webcolleges fijn, de ander apps) > hier kun je achter komen door het gebruik te analyseren.

13 Preview thema’s trendrapport OER 2013: (5) OER, Open Access en uitgevers Trends en kansen: • uitgevers twijfelen of zien kansen • uitgevers zoeken naar nieuwe toegevoegde waarde: -zorgen voor kwaliteit -services aanbieden -duurzaamheid van materialen -opschaling •zoeken naar ruimte in de wet -vernieuwing wetgeving gewenst -copyright en IP niet hetzelfde -uitlokken rechtszaak (http://openstaxcollege.org/)http://openstaxcollege.org/ Vragen: •

14 Preview thema’s trendrapport OER 2013: (6) businessmodellen voor OER Trends: • MOOCs: grote aantallen • Snelle opkomst van commerciele bedrijven (i.c.m. non-profit) • Investment bankers, miljardairs, durfkapitaal: nu investeren, later (?) ROI • Combi van gratis “toegang” en betaalde services (assessment, certificaat of badge, netwerk) • Trajecten aanbieden •Hoe open is open? Kansen: • EU-samenwerking • Aansluiten bij ontwikkelingen USA (Leiden) • Didactisch rijk of arm? • Waar zijn we sterk in?

15 Preview thema’s trendrapport OER 2013: (7) Opkomst van 'open education ecosystems' en leernetwerken • Ecosystemen -Duurzaamheid -Flexibiliteit: inspelen op veranderingen in de markt en klantvraag -Concurrentie voorblijven: marketing -Steeds meer voorzieningen voor studenten en docenten (interactie, communicatie/social media, portfolio, peer feedback, auteurstool, content curation tool) -Het werkveld wordt volwassen -Soms binnen één merk, soms combinatie van meerdere applicaties •Leernetwerken -Open StudyOpen Study -…

16 Discussie •Welke OER-trends zien jullie in het Nederlandse hoger onderwijs? •Waar zitten verschillen tussen het Nederlandse hoger onderwijs en de internationale context? •Waar zien jullie OER-kansen?

17 W Ria JacobiNicolai van der WoertHester Jelgerhuis r.k.jacobi@hva.nlN.vanderWoert@rz.umcn.nljelgerhuis@surf.nl https://twitter.com/OER_NL Ria JacobiNicolai van der WoertHester Jelgerhuis @@@@@@nicolaivanderwoert @@@@@@ http://www.linkedin.com/groups/Dutch-Special-Interest-Group-Open-3681051 www.surfspace.nl/oerwww.surfspace.nl/oerofwww.surf.nl/oerwww.surf.nl/oer Ria JacobiNicolai van der WoertHester Jelgerhuis 020 - 595 3317024 - 3615292030 - 234 66 67 beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland. www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl


Download ppt "DE ONDERWIJSDAGEN, WOENSDAG 14 NOVEMBER Trends in open educational resources in binnen- en buitenland Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Hester Jelgerhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google