De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het vak Engels ERK Tussendoelen, tussentoetsen Goede doorlopende leerlijnen Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo Opbrengstgericht werken Meer differentiatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het vak Engels ERK Tussendoelen, tussentoetsen Goede doorlopende leerlijnen Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo Opbrengstgericht werken Meer differentiatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Het vak Engels ERK Tussendoelen, tussentoetsen Goede doorlopende leerlijnen Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo Opbrengstgericht werken Meer differentiatie Meer doeltaal/voertaal Verdere digitalisering door tablets Startniveau leerlingen

3 Stepping Stones 5e editie

4 Arrangement Per stream bestaat de methode uit: Textbook à € 38,95 Activity book + Stepping Stones Online a € 26,50 Ook los verkrijgbaar: Stepping Stones Online a € 19,95 Docentenpakket a € 174,00 (1 licentie per schoollocatie) Kijk- en luisterbox a € 24,50

5 Stepping Stones 5e editie
Ontwikkeld vanuit overzicht Herkenbaar herzien: weer 8 hoofdstukken (themes) Bewust ingekort Sneller toetsen, sneller inzicht Ruimte voor nieuwe Onderdelen Show what you know Herhaling/Verrijking Bridging the Gap

6 Inhoudsopgave Theme A Listening B Theme Words C Reading D Stone E Grammar F Watching G Listening H Reading I Stone J Grammar K Watching Task Vocabulary Grammar Overview

7 Uitgangspunten Stepping Stones
Textbook-theme: van receptief (luisteren en lezen) naar productief (spreken en schrijven) 2 cycli per theme uitmondend aan eind theme, in de Task Stones: middels switchboards veel bouwstenen voor productie

8 Uitgangspunten - vervolg
Activity book-hoofdstuk: A, B, C en D-fase opdrachten bij speaking/writing, van letterlijke reproductie naar vrije toepassing Sneller over op doeltaal = voertaal Nadrukkelijk aandacht voor strategie-training Rekening houdend met de ERK, tussendoelen, tussentoetsen en de longitudinale PISA- onderzoeken

9 Opzet van een theme Van receptief naar productief A Listening 1 luisterbron 1x luisteren per bron B Theme Words i.p.v. Pronunciation & Spelling Start theme, t.b.v. toepassing in het theme C Reading Countries & Cultures scope (C&C vervalt als apart onderdeel) Algemene kennis Engelstalige wereld

10 Opzet van een theme (vervolg)
D Stone Relevante zinnen die qua taalgebruik aansluiten bij taalgebruik van leerlingen E Grammar Centrale plek in thema (i.p.v. aan het einde) Naast de stone waar de Grammar bij hoort T.b.v grotere samenhang Stone & Grammar F Watching Aansluitend bij Stone, (tailormade clips) of bij theme (Channel 4 clips)

11

12 Opzet van een theme (vervolg)
Vervolgens tweede cyclus G Listening H Reading Langere leestekst Gesitueerd in Engelssprekende wereld I Stones J Grammar K Watching

13 Opzet van een theme (vervolg)
Task Vocabulary Grammar Overview Vanaf kgt Schematisch overzicht t.b.v. andere leerstijlen

14 Herhaling/Verrijking Na elk even theme
Slaat terug op de beide voorgaande themes Herhaling biedt extra oefening bij: stones, grammar en vocab Verrijking biedt extra leesteksten op het naasthoger gelegen niveau De leerjaarlicentie van Stepping Stones online bevat: Extra oefening voor herhaling Extra oefening uit naasthoger gelegen deel (Stones, grammar, vocabulary) Audio- en videomateriaal, opdrachten, (adaptieve) test yourself, grammar course

15

16 Goede doorlopende leerlijnen In de 1e klas:
Bridging the Gap: Primary Bridging the Gap: Year 2 Dit model wordt ook in de vervolgjaren gehandhaafd. 1ste klas 2de klas 3de klas 4de klas vmbo BtG Primary Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 MBO 4 HAVO

17 Bridging the Gap: Primary
Docente Engels via Mailinglist Engels, september 2013: “Ook dit jaar merkte ik als docent in leerjaar 1 van het VO weer dat er enorme verschillen in het niveau Engels van onze leerlingen is die net instromen vanuit het basisonderwijs. Sommige leerlingen hebben al vanaf groep 5 drie keer in de week Engels gehad, anderen begonnen pas in groep 8 en hadden eigenlijk alleen Engels als de juf er zin in had...”

18 Bridging the Gap: Primary
Bevat in het textbook voor alle niveaus een homogene instapcursus Engels, die de brug slaat tussen groep 8 en de 1e klas 8 themes, met per theme: A theme words, B dialogue, C grammar, D reading Bevat in het activity book: gevarieerde en activerende opdrachtvormen. BtG Primary moet voor leerlingen leuk zijn, en niet als ‘straf’ voelen. Stepping Stones online: voor verdere uitbreiding woordenschat en extra oefening bij alle onderdelen BtG: Primary. Èn de complete textbook-inhoud van BtG: Primary ook als audio beschikbaar.

19

20 Bridging the Gap: Primary
Organisatiemogelijkheden: Extra stof voor leerlingen met achterstand voor Engels (voor steunles bijvoorbeeld) In dat geval: gebruik Show what you know (instaptoets) om eventuele achterstanden op te sporen. Als klassikale quiz (activerende werkvorm) of online, individueel Klassikaal: eerste drie pilotklassen in den lande zijn dit schooljaar klassikaal gestart met Bridging the Gap: Primary. Ervaringen zijn heel positief.

21 Ervaringen met Bridging the Gap: Primary
Leidsche Rijn College, Utrecht: hv-klas Amersfoortse Berg, Amersfoort: hv-klas Het Singelland, Drachten: thv-klas Ildi Kovacs: “Bridging the Gap geeft mij snel inzicht in het niveau van de leerlingen en voor de leerlingen zelf draagt het bij aan hun zelfvertrouwen.” Yvette Kroesen: “Met mijn hv-klas ben ik dit jaar klassikaal gestart met Bridging the Gap: Primary. De hele klas is enthousiast over deze cursus. Een leerling zei zelfs: Bridging the Gap moet blijven!”

22 Bridging the Gap: Year 2 Slaat een brug van de 1e klas naar de 2e klas Bevat: Herhaling: belangrijkste stones, grammar en vocab voor leerlingen die doorstromen op hetzelfde niveau (bijv. van 1 kgt naar 2 kgt) Verrijking: de extra stones, grammar en extra vocab van het naasthoger gelegen niveau voor leerlingen die opstromen, van bijv. 1 kgt naar 2 (t)hv.

23 Stepping Stones online
Bevat voor uw leerling curriculumdekkende ICT, met o.a. alle audio en video de Adaptieve Grammar Course de Leeshulp; hulp voor dyslectische leerlingen bij het verwerken van teksten de Pronunciation & Spelling Course extra oefeningen bij Herhaling en Verrijking èn uiteraard bij de Bridging the gap-cursussen Reading Matters Overhoren en extra oefenen voor stones, grammar en vocab En, last but not least, de jaarlicentie van Stepping Stones online stelt uw leerlingen in staat op andere (hogere of lagere) niveaus te oefenen.

24 Stepping Stones online
Bevat voor u als docent: Alle audio en video Complete inhoud van Stepping Stones online voor de leerling Kant-en-klare presentaties voor het digibord De docentenhandleiding, incl. antwoorden en voorbeelduitwerkingen Veel en gevalideerd toetsmateriaal met antwoorden, conform RTTI-methodiek Jaarplanners Community Mogelijkheid voor toevoegen van eigen lesmateriaal en het delen daarvan met collega’s Geavanceerd leerlingvolgsysteem

25 Toetsing in de 5e editie Per theme biedt Stepping Stones: een toetsenbank, met toetsvragen waaruit u uw eigen toets samen kunt stellen aangevuld met 1 complete toets, inclusief normering. Één complete toets per thema als voorbeeld. Opgezet volgens de RTTI-methodiek: Reproductie, Toepassing, Inzicht, zodat u als docent knelpunten bij leerlingen beter kunt identificeren En Digitaal toetsen èn volgen mogelijk, want ook beschikbaar in Quayn!

26 Wat is beschikbaar Jaar 1: per 1/11 a.s.: textbooks, activity books: 1 kgt en 1 (t)hv Proefkaternen tb en ab: 1 b/lwoo, 1 bk en 1 vwo demo Stepping Stones online: 1 kgt en 1 (t)hv Voorjaar 2014: overig materiaal delen 1 Voorjaar 2015: materiaal delen 2 Voorjaar 2016: materiaal delen 3 Voorjaar 2017: materiaal 4 vmbo

27 Het vak Engels doet er toe.
Neem geen risico. Kies Stepping Stones. Want… De helft van de scholen in het VO werkt met Stepping Stones. En dat aantal is sterk groeiend! Stepping Stones is de meest aanbevolen methode in het VO (bron: GEU-onderzoek).

28 Stepping Stones 5e editie onderbouw


Download ppt "Het vak Engels ERK Tussendoelen, tussentoetsen Goede doorlopende leerlijnen Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo Opbrengstgericht werken Meer differentiatie."

Verwante presentaties


Ads door Google