De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Het vak Engels • ERK • Tussendoelen, tussentoetsen • Goede doorlopende leerlijnen • Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo • Opbrengstgericht werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Het vak Engels • ERK • Tussendoelen, tussentoetsen • Goede doorlopende leerlijnen • Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo • Opbrengstgericht werken."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Het vak Engels • ERK • Tussendoelen, tussentoetsen • Goede doorlopende leerlijnen • Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo • Opbrengstgericht werken • Meer differentiatie • Meer doeltaal/voertaal • Verdere digitalisering door tablets • Startniveau leerlingen

3 Stepping Stones 5 e editie 3

4 Arrangement Per stream bestaat de methode uit: • Textbook à € 38,95 • Activity book + Stepping Stones Online a € 26,50 • Ook los verkrijgbaar: Stepping Stones Online a € 19,95 • Docentenpakket a € 174,00 (1 licentie per schoollocatie) • Kijk- en luisterbox a € 24,50 4

5 Stepping Stones 5 e editie Ontwikkeld vanuit overzicht • Herkenbaar herzien: weer 8 hoofdstukken (themes) • Bewust ingekort • Sneller toetsen, sneller inzicht • Ruimte voor nieuwe Onderdelen • Show what you know • Herhaling/Verrijking • Bridging the Gap 5

6 Inhoudsopgave Theme A Listening B Theme Words C Reading D Stone E Grammar F Watching G Listening 6 H Reading I Stone J Grammar K Watching Task Vocabulary Grammar Overview

7 Uitgangspunten Stepping Stones • Textbook-theme: van receptief (luisteren en lezen) naar productief (spreken en schrijven) • 2 cycli per theme • uitmondend aan eind theme, in de Task • Stones: middels switchboards veel bouwstenen voor productie 7

8 Uitgangspunten - vervolg • Activity book-hoofdstuk: A, B, C en D-fase opdrachten bij speaking/writing, van letterlijke reproductie naar vrije toepassing • Sneller over op doeltaal = voertaal • Nadrukkelijk aandacht voor strategie-training • Rekening houdend met de ERK, tussendoelen, tussentoetsen en de longitudinale PISA- onderzoeken 8

9 Opzet van een theme Van receptief naar productief A Listening • 1 luisterbron • 1x luisteren per bron B Theme Words • i.p.v. Pronunciation & Spelling • Start theme, t.b.v. toepassing in het theme C Reading • Countries & Cultures scope (C&C vervalt als apart onderdeel) • Algemene kennis Engelstalige wereld 9

10 Opzet van een theme (vervolg) D Stone • Relevante zinnen die qua taalgebruik aansluiten bij taalgebruik van leerlingen E Grammar • Centrale plek in thema (i.p.v. aan het einde) • Naast de stone waar de Grammar bij hoort • T.b.v grotere samenhang Stone & Grammar F Watching • Aansluitend bij Stone, (tailormade clips) of bij theme (Channel 4 clips) 10

11 11

12 Opzet van een theme (vervolg) Vervolgens tweede cyclus G Listening H Reading • Langere leestekst • Gesitueerd in Engelssprekende wereld I Stones J Grammar K Watching 12

13 Opzet van een theme (vervolg) Task Vocabulary Grammar Overview • Vanaf kgt • Schematisch overzicht t.b.v. andere leerstijlen 13

14 Herhaling/Verrijking • Na elk even theme • Slaat terug op de beide voorgaande themes • Herhaling biedt extra oefening bij: stones, grammar en vocab • Verrijking biedt extra leesteksten op het naasthoger gelegen niveau • De leerjaarlicentie van Stepping Stones online bevat: • Extra oefening voor herhaling • Extra oefening uit naasthoger gelegen deel • (Stones, grammar, vocabulary) • Audio- en videomateriaal, opdrachten, (adaptieve) test yourself, grammar course 14

15 15

16 Goede doorlopende leerlijnen • In de 1 e klas: • Bridging the Gap: Primary • Bridging the Gap: Year 2 • Dit model wordt ook in de vervolgjaren gehandhaafd. 16 1 ste klas2 de klas3 de klas4 de klas vmbo BtGPrimaryYear 1Year 2Year 3 BtGYear 2Year 3Year 4 -MBO -4 HAVO

17 Bridging the Gap: Primary • Docente Engels via Mailinglist Engels, september 2013: “Ook dit jaar merkte ik als docent in leerjaar 1 van het VO weer dat er enorme verschillen in het niveau Engels van onze leerlingen is die net instromen vanuit het basisonderwijs. Sommige leerlingen hebben al vanaf groep 5 drie keer in de week Engels gehad, anderen begonnen pas in groep 8 en hadden eigenlijk alleen Engels als de juf er zin in had...” 17

18 Bridging the Gap: Primary • Bevat in het textbook • voor alle niveaus een homogene instapcursus Engels, die de brug slaat tussen groep 8 en de 1 e klas • 8 themes, met per theme: A theme words, B dialogue, C grammar, D reading • Bevat in het activity book: gevarieerde en activerende opdrachtvormen. BtG Primary moet voor leerlingen leuk zijn, en niet als ‘straf’ voelen. • Stepping Stones online: voor verdere uitbreiding woordenschat en extra oefening bij alle onderdelen BtG: Primary. Èn de complete textbook-inhoud van BtG: Primary ook als audio beschikbaar. 18

19 19

20 Bridging the Gap: Primary • Organisatiemogelijkheden: • Extra stof voor leerlingen met achterstand voor Engels (voor steunles bijvoorbeeld) • In dat geval: gebruik Show what you know (instaptoets) om eventuele achterstanden op te sporen. • Als klassikale quiz (activerende werkvorm) • of online, individueel • Klassikaal: eerste drie pilotklassen in den lande zijn dit schooljaar klassikaal gestart met Bridging the Gap: Primary. Ervaringen zijn heel positief. 20

21 Ervaringen met Bridging the Gap: Primary • Leidsche Rijn College, Utrecht: hv-klas • Amersfoortse Berg, Amersfoort: hv-klas • Het Singelland, Drachten: thv-klas Ildi Kovacs: “Bridging the Gap geeft mij snel inzicht in het niveau van de leerlingen en voor de leerlingen zelf draagt het bij aan hun zelfvertrouwen.” Yvette Kroesen: “Met mijn hv-klas ben ik dit jaar klassikaal gestart met Bridging the Gap: Primary. De hele klas is enthousiast over deze cursus. Een leerling zei zelfs: Bridging the Gap moet blijven!” 21

22 Bridging the Gap: Year 2 • Slaat een brug van de 1 e klas naar de 2 e klas Bevat: • Herhaling: belangrijkste stones, grammar en vocab voor leerlingen die doorstromen op hetzelfde niveau (bijv. van 1 kgt naar 2 kgt) • Verrijking: de extra stones, grammar en extra vocab van het naasthoger gelegen niveau voor leerlingen die opstromen, van bijv. 1 kgt naar 2 (t)hv. 22

23 Stepping Stones online • Bevat voor uw leerling curriculumdekkende ICT, met o.a. • alle audio en video • de Adaptieve Grammar Course • de Leeshulp; hulp voor dyslectische leerlingen bij het verwerken van teksten • de Pronunciation & Spelling Course • extra oefeningen bij Herhaling en Verrijking èn uiteraard bij de Bridging the gap-cursussen • Reading Matters • Overhoren en extra oefenen voor stones, grammar en vocab • En, last but not least, de jaarlicentie van Stepping Stones online stelt uw leerlingen in staat op andere (hogere of lagere) niveaus te oefenen. 23

24 Stepping Stones online • Bevat voor u als docent: • Alle audio en video • Complete inhoud van Stepping Stones online voor de leerling • Kant-en-klare presentaties voor het digibord • De docentenhandleiding, incl. antwoorden en voorbeelduitwerkingen • Veel en gevalideerd toetsmateriaal met antwoorden, conform RTTI-methodiek • Jaarplanners • Community • Mogelijkheid voor toevoegen van eigen lesmateriaal en het delen daarvan met collega’s • Geavanceerd leerlingvolgsysteem 24

25 Toetsing in de 5 e editie • Per theme biedt Stepping Stones: • een toetsenbank, met toetsvragen waaruit u uw eigen toets samen kunt stellen • aangevuld met 1 complete toets, inclusief normering. Één complete toets per thema als voorbeeld. • Opgezet volgens de RTTI-methodiek: Reproductie, Toepassing, Inzicht, zodat u als docent knelpunten bij leerlingen beter kunt identificeren • En Digitaal toetsen èn volgen mogelijk, want ook beschikbaar in Quayn! 25

26 Wat is beschikbaar • Jaar 1: • per 1/11 a.s.: textbooks, activity books: 1 kgt en 1 (t)hv Proefkaternen tb en ab: 1 b/lwoo, 1 bk en 1 vwo demo Stepping Stones online: 1 kgt en 1 (t)hv • Voorjaar 2014: overig materiaal delen 1 • Voorjaar 2015: materiaal delen 2 • Voorjaar 2016: materiaal delen 3 • Voorjaar 2017: materiaal 4 vmbo 26

27 Het vak Engels doet er toe. Neem geen risico. Kies Stepping Stones. Want… • De helft van de scholen in het VO werkt met Stepping Stones. En dat aantal is sterk groeiend! • Stepping Stones is de meest aanbevolen methode in het VO (bron: GEU-onderzoek). 27

28 Stepping Stones 5 e editie onderbouw


Download ppt "2 Het vak Engels • ERK • Tussendoelen, tussentoetsen • Goede doorlopende leerlijnen • Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo • Opbrengstgericht werken."

Verwante presentaties


Ads door Google