De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Digitaal toetsen en toets gestuurd leren”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Digitaal toetsen en toets gestuurd leren”"— Transcript van de presentatie:

1 “Digitaal toetsen en toets gestuurd leren”
Voorstellen Toetsen (soorten) Het proces van digitale toetsafname Voordelen digitaal toetsen (incl. vraagtypen en analyse) Nadelen digitaal toetsen Praktische aspecten Discussie enquete.hszuyd.nl gebruikersnaam en ww: das Presentatie DAS-Conferentie

2 2004: Andere manier van toetsen ?
Karel Lemmens (1977)Docent(natuurkunde)  (1990) management taak (HLO/CT)  (2001)docent (wiskunde en statistiek) Ingangstoetsen, voortgangstoetsen etc  (te)veel tijd nodig voor toetsen opstellen en corrigeren 2004: Andere manier van toetsen ? Digitale toetsafname via Blackboard voor wiskunde t/m diff en int. Statistiek t/m betrouwbaarheidsintervallen Presentatie DAS-Conferentie

3 Toetsen Fase Onderwijsproces Type Toetsing Condities waaronder Eisen aan toetsen Oriëntatiefase -ingangstoetsen Formatieve Toetsen Niet-gecontroleerde Condities bewust maken van kennis en vaardigheden die nog aangeleerd moeten worden Oefenfase Via gerichte feedback het leerproces sturen Certificeringsfase Summatieve Toetsen Gecontroleerde Condities betrouwbaarheid en validiteit In elke fase kunnen digitale toetsen (beeldschermafname) hier een rol in spelen. Presentatie DAS-Conferentie

4 Proces van digitaal toetsen
Docent/auteur -Maken en testen vragen -Maken en testen toetsen Poortwachter/BO Publiceren op internet voor studenten student Afname toets en verzenden van toets Wat is belangrijk Poortwachter/BO Rapportage cijfer – analyse kwaliteit Scholing -Bouwen vragen/testen -Omdenken in digitale vraagvormen -bouwen van Toetsgestuurd leertraject -voldoende digitale infrastructuur aanwezig: PC’s en draadloos netwerk -goed werkende studenten laptops -beveiligde toetsomgeving Vraagbaak voor auteurs Zorgen voor koppeling met TIS Zorgen voor instructie surveillanten Presentatie DAS-Conferentie

5 Voordelen digitaal toetsen
Er zijn veel verschillende vraagtypen mogelijk (ook binnen één toets) die automatisch worden nagekeken Er kunnen multimedia in de toetsen verwerkt worden: simulaties, video, geluid, grafieken, foto’s Er is de mogelijkheid om hints, tips of verdiepende vragen aan te bieden. Er kan een databank met mogelijk toetsvragen opgesteld worden, waardoor toetsen automatisch gegenereerd kunnen worden en dus ook sneller opgesteld zijn. De vragen en/of antwoorden op vragen van een digitale toets kunnen voor elke student in een andere volgorde gezet worden zodat het spieken bemoeilijkt wordt. Presentatie DAS-Conferentie

6 Voordelen digitaal toetsen
Deze databank kan gedeeld worden met collega’s. Dit bevordert de kwaliteit van de vragen en maak een snelle uitbreiding van de toetsbank mogelijk. Uit die databank kunnen oefentoetsen of diagnostische toetsen gegenereerd worden Toetsen worden meestal via het internet aangeboden. Zo kunnen studenten formatieve toetsen maken waar en wanneer het hen het beste uitkomt. De studenten kunnen direct een beoordeling en automatisch feedback over hun toets verkrijgen Levert op termijn tijdwinst en betere toetsvragen op Toets en vragenevaluatie kan in het algemeen snel gebeuren. Presentatie DAS-Conferentie

7 Nadelen digitaal toetsen
Digitale vragen en toetsen ontwikkelen kost veel tijd Scholing - nadenken over structuur van de itembank - bestaande vragen moet je creatief ombouwen naar een van de vele vraagtypen binnen het digitale toetsprogramma Vragen en toetsen moeten in iedere fase van de toetsontwikkeling worden uitgetest. De itembank vraagt een continu versiebeheer. De digitale afname via het internet vraagt een goede en stabiele infrastructuur. Essay-vragen zijn nog steeds niet (goed) automatsich na te kijken. Presentatie DAS-Conferentie

8 Praktische aspecten: Goed scholingstraject nodig voor auteurs/docenten
Voldoende, goed bereikbare ondersteuning organiseren Een testtraject voor nieuwe studenten in plannen Discipline bij studenten om hun laptop op orde te houden Veel aandacht besteden aan het aspect veiligheid Kiezen voor een programma dat secured testen mogelijk maakt Extra zekerheid in de toets inbouwen zoals: - een vraag naar een code die alleen in het toetslokaal bekend is - de score op een presentielijst laten noteren - speciale template-kleur Presentatie DAS-Conferentie

9 Praktische aspecten: Er moet heel gestructureerd en gedisciplineerd worden gewerkt. - in alle fasen moet er worden getest - je kunt niet zomaar snel nog een verandering aanbrengen in een vraag veel PC’s nodig of een verplichte studentlaptop Bijscholing voor surveillanten Goede koppeling nodig tussen een toetsaanmeldsysteem en het deel van het digitale programma waarin toetsen voor studenten worden gereed gezet. Ondersteuning vanuit een ict-omgeving nodig (functioneel en technisch beheer) Presentatie DAS-Conferentie

10 Stand van zaken: Summatief:
-Structureel bij wiskunde en statistiek bij vrij veel opleidingen -Veel basisvakken bij werktuigbouwkunde -Veel toetsen bij NID -Gestart bij FM, CM, HJO, MMD, biometrie, TBK -Faculteit LS: Wiskunde, statistiek Celbiologie, fysiologie, SPBC, bacteriën in de fabriek, genetica, ONDV, chromatografie, pH, electrochemie, UV-VIS, veiligheid, praktijk chemie, biomaterialen, nanotechnologie, natuur v.d. mens, reactiekinetiek, VEST -Al vele jaren gebruikt als databank bij faculteit gezondheid -Enquêtes afnemen Presentatie DAS-Conferentie

11 Formatief: sinds 2 jaar voor wiskunde in de technische opleidingen. (600 studenten) 1e lesweek Ingangstoetsing % + Lesweek 3 t/m 9 Gebruik formatief lesmateriaal met vragenuren en tussentoetsen en eindtoets Uiteindelijk 75% + Ontwikkeling en bijstelling form.toetsmateriaal: 250 ku Studenten werken gemiddeld ongeveer 18x in de formatieve toets Zonder (summatieve) tussentoetsen resultaat beduidend minder Presentatie DAS-Conferentie

12 Vragen ? Discussie Presentatie DAS-Conferentie

13 Numerieke vragen Presentatie DAS-Conferentie

14 2. Antwoord binnen bepaalde marge
Numerieke vragen Beoordeling: 1.Exact antwoord 2. Antwoord binnen bepaalde marge Presentatie DAS-Conferentie

15 Drag and Drop Presentatie DAS-Conferentie

16 Drag and Drop Presentatie DAS-Conferentie

17 Drag and Drop Creativiteit is belangrijk
Presentatie DAS-Conferentie

18 Alle vormen van meerkeuze
Ja/Nee Goed/ Fout Alle vormen van meerkeuze Multiple choice Multiple response Pull Down Knowledge matrix Select a blank Likert scale Presentatie DAS-Conferentie

19 Keuzevolgorde kan voor iedere student (random) anders zijn.
Multiple choice Keuzevolgorde kan voor iedere student (random) anders zijn. Presentatie DAS-Conferentie

20 Multiple response = MPC met meerdere goede antwoorden
Keuzevolgorde kan voor iedere student (random) anders zijn. Presentatie DAS-Conferentie

21 Pull Down -Uitkomst 1 -Uitkomst2 -Uitkomst 3 -Uitkomst 4
-Geen van deze uitkomsten Presentatie DAS-Conferentie

22 de antwoordmogelijkheden
Select a blank Achter de knop zitten de antwoordmogelijkheden Fill in blanks Likert scale = de vraagvorm voor evaluaties Presentatie DAS-Conferentie

23 Achter de knoppen zitten de antwoordmogelijk-heden
Matching Achter de knoppen zitten de antwoordmogelijk-heden -aceton -ether -water -butaan -ethanol Presentatie DAS-Conferentie

24 Content Terug naar presentatie Presentatie DAS-Conferentie

25 Terug naar presentatie
Presentatie DAS-Conferentie


Download ppt "“Digitaal toetsen en toets gestuurd leren”"

Verwante presentaties


Ads door Google