De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie verbeterjezorg Jeroen Bosch Olof-Jan Smits Yvonne van de Ven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie verbeterjezorg Jeroen Bosch Olof-Jan Smits Yvonne van de Ven."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie verbeterjezorg Jeroen Bosch Olof-Jan Smits Yvonne van de Ven

2 Uw patiënten en medewerkers zijn uw beste adviseurs! Maar hoe vaak krijgt u in de praktijk echt concrete en directe feedback?

3 Verbeterjezorg biedt patiënten de mogelijkheid hun ervaringen te delen en suggesties te doen voor verbeteringen. Het biedt medewerkers de gelegenheid ideeën te posten en meldingen te doen. Het bevordert een open dialoog. Creërt betrokkenheid. Het kost weinig tijd en levert veel nuttige informatie op. Doel ?

4 Uitvoeringen? Zorginstellingen Individuele zorgververleners

5 Wat is het ? •(Zelf)evaluatie tool •Toegankelijk voor patiënt, belanghebbenden en medewerkers •Bouwsteen om verbetertrajecten en/of accreditatie op te starten •Kanalisatie van positieve én negatieve opmerkingen •Rapportering van ervaringen en resultaten

6 Wie beoordeelt, oordeelt, veroordeelt? •De patiënt en zijn omgeving •De verwijzers •De verzekeraars (website CM,…) •De overheid (visitatie) •Testaankoop (neppatiënten) •De pers (sensatie) •De rechter (claims) •De professionals (peers) Kwaliteit

7

8 •Patiënt meldt zijn ervaring via de website •Zorgverlener krijgt melding in persoonlijke webpagina •Zorgverlener beslist over publicatie op website •Zorgverlener overweegt verbeteringen •Patiënt ontvangt feedback Hoe werkt het ?

9 Implementatie & borging Patiënt / Familie Verplegend personeel Artsen Rapportage Pijnpunten analyse verbetertrajecten Visueel ? Feedback Idee / Ervaring Online communicatie platform Online communicatie platform Zorg management systeem

10 •U krijgt concrete gegevens om uw zorg te verbeteren •U kunt uw relatie met uw patiënten verdiepen •U krijgt een onderbouwd beeld van de zorg •U kunt benchmarken met andere zorgverleners •U beschikt over informatie nuttig voor uzelf maar ook voor uw accreditatie, de patiënten- en beroepsvereniging, de toezichthouder, zorgverzekeraar en certificeerder •Superieur alternatief voor patiënt- en medewerkertevredenheidsmetingen Wat levert het op ?

11 •Customized platform voor ziekenhuizen •Moderne technieken voor bevraging (iPad/ kiosk)) •Zorgverlener heeft de regie •Het systeem beschikt over een procesmanagement systeem •Erkend systeem voor accreditatie •Alternatief voor tevredenheidsmetingen •Vóór en dóór en niet over zorgverlener Hoe onderscheiden we ons?

12 Van kwaliteit naar accreditatie; van idee naar uitvoering. November 2011 Bruno Jaspaert en Olof-Jan Smits

13 Ziekenhuiswet Art. 15 § 1. De medische activiteit moet kwalitatief getoetst worden zowel intern als extern;daartoe moet onder meer voor elke patiënt een medisch dossier worden aangelegd en in het ziekenhuis worden bewaard. Tevens dient een interne registratie in het ziekenhuis te worden opgezet. Op basis van deze registratie en voor de door de Koning aangeduide diensten of functies, dient een rapport te worden opgesteld over de kwaliteit van de medische activiteit.` Art. 15 § 2. Bovendien moeten per door de Koning aangeduide dienst of functie de nodige organisatorische structuren tot stand worden gebracht om op een systematische wijze te kunnen overgaan tot een toetsing van de medische activiteit in het ziekenhuis.… Art. 15 § 3. De in § 2 bedoelde toetsing kan betrekking hebben op criteria inzake infrastructuur, mankracht, de medische praktijkvoering voor het geheel van de dienst of de functie, alsook op de resultaten hiervan Kader

14 Kwaliteitsdecreet •De zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten van de voorziening en wordt door de voorziening zelf verwezenlijkt. De voorziening toont door middel van een zelfevaluatie aan hoe ze haar processen, structuren en resultaten bewaakt, beheerst en voortdurend verbetert. •In deze zelfevaluatie toont de voorziening minimaal aan: 1° hoe ze op systematische wijze gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van de zorg; 2° hoe ze de verzamelde en geregistreerde gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren; 3° welk stappenplan met tijdspad ze opstelt om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken; 4° hoe en met welke frequentie ze evalueert of de kwaliteitsdoelstellingen bereikt zijn; 5° welke stappen ze onderneemt indien een kwaliteitsdoelstelling niet bereikt is. (art.5, §3)

15 geneesheer ziekenhuizen RVT accreditatie patiënt overheid ICURO Belanghebbenden koepelorganisaties verzekeraar patiënten organisaties patiënten organisaties verplegend personeel universiteiten mantelzorg

16 16 Aanmelden ervaring •Ombudsman •Kwaliteitsverantwoordelijke •Tablet pc •Internet •Mail •Text messaging •MMS •Twitter •Video •Photo •Footprint

17 17 Mogelijke ervaringen Vriendelijkheid Dienstbaarheid Vriendelijkheid Dienstbaarheid Parking Facturatie Kindvriendelijkheid Kwaliteit voeding Hygiëne Comfort Wachtkamer & -tijden transport Telefonische bereikbaarheid Patiënten, personeel en andere belanghebbenden melden ideëen, ervaringen en/of verbeteringen

18 18 •Ontvangen van idee/ervaring •Bevestigen van ontvangst •Analyseren van idee/ervaring •Automatische link naar verantwoordelijke •Analyse mogelijk verbetertraject, risico analyse & implementatie mogelijkheden •Aanpassing van strategie, beleid en de betrokken processen. •Feedback naar aanmelder Opvolging Rapportage Pijnpunten analyse verbetertrajecten

19 PLAN DO CHECK ACT Denken & Voelen HorenZien Zeggen & Doen Demo Patient meldt vanuit zijn beleving een ervaring aan op hospital.verbeterjezorg.be •Zorgverlener krijgt melding in zijn persoonlijke webpagina •Zorgverlener beslist over publicatie op website •Zorgverlener overweegt en/of implementeert verbeteringen •Patiënt ontvangt feedback

20 Hoe werkt het ?

21

22

23 PLAN

24 Hoe werkt het ? DO

25 Hoe werkt het ? CHECK Efficiëntie analyse van de verbeteractie Impact analyse op organisatie & patient

26 Hoe werkt het ? ACT Finale implementatie van het verbetervoorstel Afhandelen van het traject binnen verbeterjezorg.be door de proces eigenaar Communicatie naar de melder Integratie in het kwaliteitszorgsysteem Evt. Aanpassingen in de organisatie structuur

27 Hoe werkt het ? REPORT

28

29 •concrete data om uw zorg te verbeteren •zorg wordt meetbaar gemaakt en uitgesplitst over de doelstellingen heen •een direkte relatie met uw patiënten door middel van een eenvoudige tool •een onderbouwd beeld van de verleende zorg op basis van geïndentificeerde gebruikers •benchmark tool met andere zorgverleners •feedback systeem dat conform is aan de doelstellingen die terug te vinden zijn in de ziekenhuiswet •een breed spectrum aan beheersinstrumenten Wat levert het op ?

30 info@verbeterjezorg.be Rijnkaai 98 - Hangar 26 2000 Antwerpen - Belgium T: +32 32 92 37 00 M: +32 493 514 750 Contact


Download ppt "Presentatie verbeterjezorg Jeroen Bosch Olof-Jan Smits Yvonne van de Ven."

Verwante presentaties


Ads door Google