De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerken is kansen ruiken ! Networks in Animal Husbandry 19 / 02 / 2008 Maarten Vrolijk, Animal Sciences Group of Wageningen UR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerken is kansen ruiken ! Networks in Animal Husbandry 19 / 02 / 2008 Maarten Vrolijk, Animal Sciences Group of Wageningen UR"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerken is kansen ruiken ! Networks in Animal Husbandry 19 / 02 / 2008 Maarten Vrolijk, Animal Sciences Group of Wageningen UR maarten.vrolijk@wur.nl

2 Netwerken is kansen ruiken ! What is it?  1 of the 80 research programs of Wageningen UR  1.8 M€ / year  Consists of 3 mainparts: - Facilitating networks - Action-learning - Communication  Networks are in charge, not the researchers !  Wageningen UR in co-operation with other organisations facilitates networks

3 Netwerken is kansen ruiken ! A network is…. a group of at least 3 farmers and other actors with a common goal, they want to reach (if not, then we will) and with a shared compassion for learning from each other If your personal goal does not fit with the common goal, then the co-operation will come to an end Joop Alberda

4 Netwerken is kansen ruiken ! What it should do  Contribute to a more sustainable agriculture  Enlarge empowerment and strategic space of farmers  Strenghten the selforganising power of networks  Initiate knowledge co-creation  Networks in charge  Unlock results from former researchprograms  Communicate about results and experience of networks  Learn about facilitating networks, develop tools and concepts and publish

5 Netwerken is kansen ruiken ! New ways of knowledge production  From A Knowledge production in university / applied research and linear knowledge flow to farmers and growers Naar B Kennisontwikkeling op de ‘plek’ waar kennis toegepast wordt in dynamische (tijdelijke) samenwerkingsverbanden vanuit nieuwe rollen Noties Niet 100% vervanging B door A Kritische succesfactoren Andere vaardigheden

6 Netwerken is kansen ruiken ! New ways of knowledge production  From A Knowledge production in university / applied research and linear knowledge flow to farmers and growers  To B Knowledge co-creation in the context where the knowledge is used: in dynamic semi-permanent co- operationsNoties Niet 100% vervanging B door A Kritische succesfactoren Andere vaardigheden

7 Netwerken is kansen ruiken !

8

9

10

11

12 How does it work?  Sep 2006 AHN subscribe  Meeting with delegation of network, criteria proposal and criteria network  Longlist of proposals  Shortlist  Selection of Free Actors / Facilitators  Matching network and FA and €  Networkplan 2007 (networkanalyse, spiral of innovation, triangle of change, circle of coherence)  Activities transparant / communicate  M&E

13 Netwerken is kansen ruiken ! Networks 2007  dairy  pigs  poultry  horses  rabits  misc. 3 67 1 2 8 25 17 26 4 10 11 5 9 40 24 41 13 15 14 12 29 39 28 33 44 46 18 43 20 42 36 21 16 47 48 22 23 31 55 37 57 51 35 27 49 30 50 54 53 32 34 58 52 19 59 38 56 45

14 Netwerken is kansen ruiken ! Verantwoorde Veehouderij Attentiemail nr. 76 - 21 augustus 2007 Geachte heer/mevrouw Wielinga, Hierbij ontvangt u de attentiemail van Verantwoorde Veehouderij.U ontvangt deze attentiemail omdat u zich daarvoor heeft aangemeld via de website of via voorgaande programma van Verantwoorde Veehouderij. Wilt u deze attentiemails niet meer ontvangen dan kunt u zich via de website ook weer afmelden.de website De schijf van 5 voor een gezond bedrijf!Zo luidde de boodschap van de zomergroet met de Veeteelt was meegestuurd.De kaart, die u hier kunt zien, was afkomstig van het netwerk Arbeidsorganisatie op Grote Melkveebedrijven. Dit netwerk heeft het afgelopen jaar gewerkt met vijf praktische tools die helpen om de arbeid op het bedrijf nog beter te organiseren.Deze tools zijn erg geschikt om in studieclubverband mee te werken. Een idee voor komend seizoen?Ga hier naar de speciale website waar u meer informatie over de tools kunt vinden www.verantwoordeveehouderij.nl/arbeidMeer informatie bij Judith PoelarendsBericht geplaatst op 21 augustus 2007De schijf van 5 voor een gezond bedrijf!Zo luidde de boodschap van de zomergroet met de Veeteelt was meegestuurd.De kaart, die u hier kunt zien, was afkomstig van het netwerk Arbeidsorganisatie op Grote Melkveebedrijven. Dit netwerk heeft het afgelopen jaar gewerkt met vijf praktische tools die helpen om de arbeid op het bedrijf nog beter te organiseren.Deze tools zijn erg geschikt om in studieclubverband mee te werken. Een idee voor komend seizoen?Ga hier naar de speciale website waar u meer informatie over de tools kunt vinden www.verantwoordeveehouderij.nl/arbeidMeer informatie bij Judith PoelarendsBericht geplaatst op 21 augustus 2007 Grondoverdrach t van BBL naar Groningse veehouders die particuliere natuur gaan ontwikkelen Tijdens een bijeenkomst in de kerk van Beerta hebben BBL, Provincie Groningen, VOF Reiderwolde en de medebeheerder Stichting Particulier Natuurbeheer Oost-Groningen de overeenkomst voor de overdracht van ca. 200 ha landbouwgrond getekend. De boeren gaan deze bestaande landbouwgrond die ligt binnen de EHS, in de komende jaren omzetten in natuur. Tijdens de feestelijke bijeenkomst hebben zowel gedeputeerden Bleker en Hollenga van de provincie Groningen als de agrariërs, aangegeven dat ze erg veel bureaucratische hindernissen hebben moeten nemen om dit resultaat te bereiken. Voor het bevorderen van particulier natuurbeheer zou het goed zijn dat gewerkt wordt aan minder hindernissen. Men hoopt dat LNV regelingen zo wil aanpassen, dat dit ook bereikt kan worden. Meer informatie over het netwerk Particulier Natuurbeheer Reiderwolde vindt u op de website www.reiderwold e.nl. U kunt ook contact opnemen met Willie Oosterveld van het netwerk. Particulier Natuurbeheer Reiderwolde www.reiderwold e.nl Willie Oosterveld Bericht geplaatst op 21 augustus 2007 Technologische en maatschappelijke perspectieven om het doden eendagshaantjes te voorkomenOp economische gronden worden jaarlijks miljoenen eendagshaantjes gedood, zowel in de gangbare, biologische als scharrelhouderij. Dit stuit op morele bezwaren. Vier mogelijke alternatieven, allen met eigen voor- en nadelen, worden voorgesteld. De oplossingen richtten zich op de vier fasen in de ontwikkeling van een eendacthskuiken. Dat zijn;•Oogenese; Z-eicel wordt niet gevormd •Vroege embryonale ontwikkeling; Sectieve vroege sterfte ZZ-embryo's •Vroege tot late embryonale ontwikkeling; In ovo geslachtsdiagnose •Geslachtsontwikkeling; Sexreversal Onderzoekers van de Animal Sciences Group (ASG) schreven hierover een uitgebreid rapport. Dit rapport was voor de minister tevens aanleiding om ASG en het Rathenau Instituut te vragen deze alternatieven op hun maatschappelijk/ethische merites te toetsen.Neem bij vragen contact op met Hans Hopster.Bericht geplaatst op 20 augustus 2007Technologische en maatschappelijke perspectieven om het doden eendagshaantjes te voorkomenOp economische gronden worden jaarlijks miljoenen eendagshaantjes gedood, zowel in de gangbare, biologische als scharrelhouderij. Dit stuit op morele bezwaren. Vier mogelijke alternatieven, allen met eigen voor- en nadelen, worden voorgesteld. De oplossingen richtten zich op de vier fasen in de ontwikkeling van een eendacthskuiken. Dat zijn;•Oogenese; Z-eicel wordt niet gevormd •Vroege embryonale ontwikkeling; Sectieve vroege sterfte ZZ-embryo's •Vroege tot late embryonale ontwikkeling; In ovo geslachtsdiagnose •Geslachtsontwikkeling; Sexreversal Onderzoekers van de Animal Sciences Group (ASG) schreven hierover een uitgebreid rapport. Dit rapport was voor de minister tevens aanleiding om ASG en het Rathenau Instituut te vragen deze alternatieven op hun maatschappelijk/ethische merites te toetsen.Neem bij vragen contact op met Hans Hopster.Bericht geplaatst op 20 augustus 2007 MIC naar BiogastHet netwerk Mineralen Initiatief Combinatie (M.I.C.) onderzoekt de mogelijkheden om voor 150 veehouders uit land van Cuijk een oplossing te zoeken voor hun mestoverschot. Ter inspiratie bezochten ze Biogast in Beverwijk. Zij zetten het biogas van de vergister van de rioolwaterzuivering om in aardgas en leveren per dag 1500 m3 op het gasnet.De netwerkers hebben een uitgebreid verslag met foto’s gemaakt. In deze presentatie belicht Biogast hun visie op de energiemarkt.Voor meer informatie: Ron Bergevoet.Bericht geplaatst op 20 augustus 2007MIC naar BiogastHet netwerk Mineralen Initiatief Combinatie (M.I.C.) onderzoekt de mogelijkheden om voor 150 veehouders uit land van Cuijk een oplossing te zoeken voor hun mestoverschot. Ter inspiratie bezochten ze Biogast in Beverwijk. Zij zetten het biogas van de vergister van de rioolwaterzuivering om in aardgas en leveren per dag 1500 m3 op het gasnet.De netwerkers hebben een uitgebreid verslag met foto’s gemaakt. In deze presentatie belicht Biogast hun visie op de energiemarkt.Voor meer informatie: Ron Bergevoet.Bericht geplaatst op 20 augustus 2007 Oefenen met scoren van zeugenklauwen Het netwerk Perfecte Zeugenklauw heeft een oefenprogramma gemaakt voor zeugenhouders en adviseurs waarmee ze kunnen leren hoe de zeugenklauwen te scoren. Zo’n twee jaar geleden maakte het netwerk de heel handige kaart met daarop de verschillende scores voor zeugenklauwen, de Zeugenklauwen Check. Deze kaart is een meetinstrument om de klauwgezondheid van de zeugen op een bedrijf in beeld te brengen. Echter het bleek voor zeugenhouders én hun adviseurs soms lastig om in hun eigen stallen de juiste scores te bepalen. Dit was een drempel om met het klauwenscoren te beginnen. Welke score hoort er nu bij deze klauw? Oefening baart hierbij ook kunst en met het oefenprogramma kan iedereen zichzelf trainen in het herkenen van de scores. De verschillende plaatjes zijn vergezeld van een score en tekst en uitleg hoe de zeugenklauwen check werkt.U vindt dit oefenprogramma hier of op de site van www.perfectezeugenklauw.nlVoor meer info: Anita HoofsBericht geplaatst op 20 augustus 2007Oefenen met scoren van zeugenklauwen Het netwerk Perfecte Zeugenklauw heeft een oefenprogramma gemaakt voor zeugenhouders en adviseurs waarmee ze kunnen leren hoe de zeugenklauwen te scoren. Zo’n twee jaar geleden maakte het netwerk de heel handige kaart met daarop de verschillende scores voor zeugenklauwen, de Zeugenklauwen Check. Deze kaart is een meetinstrument om de klauwgezondheid van de zeugen op een bedrijf in beeld te brengen. Echter het bleek voor zeugenhouders én hun adviseurs soms lastig om in hun eigen stallen de juiste scores te bepalen. Dit was een drempel om met het klauwenscoren te beginnen. Welke score hoort er nu bij deze klauw? Oefening baart hierbij ook kunst en met het oefenprogramma kan iedereen zichzelf trainen in het herkenen van de scores. De verschillende plaatjes zijn vergezeld van een score en tekst en uitleg hoe de zeugenklauwen check werkt.U vindt dit oefenprogramma hier of op de site van www.perfectezeugenklauw.nlVoor meer info: Anita HoofsBericht geplaatst op 20 augustus 2007

15 Netwerken is kansen ruiken ! Critical success factors  Common goal  Same code  All network members are active  All network members know each others (new) role  All network members respect each other  Awareness of time needed  Celebrate successes  Communicate If you want to move fast, go alone If you want to move far, go together

16 Netwerken is kansen ruiken !

17

18 M&E  2005: 0. and 1.-measure  Lot of data, but no succesful synthesis  2006: survey of new M&E concepts  Learning histories (Boston)  Prototype (video)  Network timeline made by all (!) networkmembers  Reflection by action-researchers and Free Actor  Using tools (as pair of glasses) to explain the scenes of the film  Learning history for each network  3 stages of learning  Timeline is Q&D, complete LH needs a lot of time (€)  2007: timeline of all networks, LH of 15 networks

19 Netwerken is kansen ruiken ! M&E (2)  Searching for M&E method: all dutch transition programs  Discussion platform Transitionmonitoring  Transforum, Animal welfare, University of Amsterdam, …  LH helped us to describe the Free Actor Approach much better  LH is a smooth way of learning (in and inter networks)  LH timeline is an easy accelerator for networklearning  Lot of time nescessary to compilate complete LH, are there more efficiënt methods?

20 Netwerken is kansen ruiken ! deskundigheid klant financier consensus verbinding legitimering voor actie


Download ppt "Netwerken is kansen ruiken ! Networks in Animal Husbandry 19 / 02 / 2008 Maarten Vrolijk, Animal Sciences Group of Wageningen UR"

Verwante presentaties


Ads door Google