De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Etienne Janssen: Afd. CAT Preventiehuis Kwetsbaarheid en sterkte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Etienne Janssen: Afd. CAT Preventiehuis Kwetsbaarheid en sterkte."— Transcript van de presentatie:

1 Etienne Janssen: Afd. CAT Preventiehuis Kwetsbaarheid en sterkte

2 Risicogroepen m.b.t. drugsmisbruik •Jonge delinquenten •Jongeren in zorginstellingen •Vroegtijdige schoolverlaters •Jongeren met sociale problemen •Jongeren uit benadeelde gezinnen •Afkomstig uit buurten waar drugsgerelateerde problemen vaker voorkomen Bron: Selected issues EMCDDA (2008): ‘Drugs en kwetsbare groepen’ Bereidheid tot leren en conformeren is zeer laag.

3 Participatief onderzoek Prof. Vander Laenen •Cannabis en alcohol zijn een onderdeel van hun sociale realiteit. •‘Omgaan met problemen’ is de meest genoemde reden voor gebruik •Vertrouwen is een kernvoorwaarde voor preventie en behandeling. • Een te grote focus op controle in het drugsbeleid ondermijnt dit kwetsbare vertrouwen. •Drugpreventie en behandeling zijn vaak gericht op abstinentie. •Preventie en hulpverlening hebben een negatief imago Bron: Vander Laenen, F. (2008). Drugpreventie voor kwetsbare groepen? Jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis aan het woord. Den Haag: Boom

4 Jongeren met gedrags en emotionele stoornissen: •Vaak zo fundamenteel gekwetst dat ze het moeilijk hebben om relaties op te bouwen. •Ervaren het dagelijkse leven vaak als bedreigend. •Hebben het moeilijk met verbaalcognitieve boodschappen

5 Onze uitdaging: •Focus op sterktes en mogelijkheden •Engagerend door: – vorm –inhoud

6 Werken rond sterktes? Wat zit er in de weg?

7 De probleembenadering De deficitbenadering •Wegnemen van de oorzaak zal tot de gewenste situatie leiden. •De oplossing ligt besloten in de kennis over de oorzaak en ontstaansgeschie- denis van de problemen. Het medische model •Analyse •Diagnose •Voorschrijven •Behandelen •Evalueren

8 VAD: I-plan 1.Probleemanalyse 2.Derterminanten analyse 3.Doelgroepen 4.Doelen 5. Interventie 6. Implementatie 7. Evaluatie 8. Draagvlak 9. Capaciteit

9 EMCDDA: Prevention and evaluation kit (PERK) 1.Logisch model: samenhang der factoren 2.Probleemanalyse 3.Werkhypothese 4.Componenten en specifieke doelen 5.Strategie en implementatiewijze 6.Haalbaarheid 7.Implementatie en procesevaluatie 8.Resultaatevaluatie

10 Resilience •Definitie: Veerkracht is het vermogen van een systeem om verstoringen te absorberen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden met behoud van dezelfde functie, structuur, identiteit en terugkoppelingen. http://www.youtube.com/watch? v=tXLMeL5nVQk

11

12 Veerkrachtige systemen 1.Diversiteit en verbondenheid 2.Korte feedbackloops 3.Vertrouwen 4.Ondersteuning van innovatie 5.Modulariteit 6.Redundantie Bron: Holling, C. S., and L. H. Gunderson. (2002). Understanding transformations in human and natural systems. http://www.youtube.com/wa tch?v=dk60sYrU2RU

13 Engagement •Heldere doelen en subdoelen •Directe feedback over de mate waarin men vorderingen maakt •Gevoel van persoonlijke controle •Evenwicht tussen uitdagingen en vaardigheden Hey meneer voor wa is da goe? bron:Csikszentmihalyi, M. & Rathunde, K. (1993). "The measurement of flow in everyday life: Towards a theory of emergent motivation". Hey wa voor een prut spel is da ier!

14

15 Opzet eerste werkingsjaar: Spelconcept Flow Kwalitatieve procesevaluatie en haalbaarheidsevaluatie d.m.v. focusgroepen Videomontage

16 Meta-analyse focusgroepen Te behouden 1.Doen! 2.Jongeren en begeleiders samen 3.Strenghts focused (laat het zelforganiserende gebeuren) 4.Investeren in imago (vorm doet er toe) 5.Spelconcept genereert betrokkenheid 6.Video en nieuwe media Opportuniteiten 1.Personeelsintensiviteit afbouwen 2.Resilience beter operationaliseren 3.Spelconcept uitwerken met specialisten 4.Modules met verschillende moeilijkheidsgraden 5.Effect metingen 6.Resilience uitlokken i.p.v. trainen 7.Minder fysieke uitdagingen 8.Transfer!

17 Opzet tweede werkingsjaar: Doe wat jullie doen (Rots en Water) en probeer dit toe te passen tijdens een aantal uitdagingen. Kwalitatieve procesevaluatie d.m.v. focusgroepen, jongeren en begeleiders.

18 Conclusies tweede werkingsjaar: Uitdagingen: •Transfer (wat na het project) •Uitdagingen vinden die minder fysiek van aard zijn om aan te sluiten bij interesses van o.a. meisjes en minder actieve groepen. Behouden: •Vertrekken van wat er is. •Systemisch model is beter operationaliseerbaar. •Uitdaging en keuzemogelijkheden werken intrinsiek motiverend •Een context creëren waarin leren gebeurd.

19 En nu?

20 Partners •Jongeren, begeleiders en directie van de VAPH voorzieningen in Oost Vlaanderen •Academische ondersteuning: Prof. Vander Laenen en Dr. Franky D’Oosterlinck •Camera en montage: Flo Flamme •Trainers: Christophe Kino, Laurent Rouckhout, Robin Lannoo •Grafische vormgeving: •Met de steun van


Download ppt "Etienne Janssen: Afd. CAT Preventiehuis Kwetsbaarheid en sterkte."

Verwante presentaties


Ads door Google