De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij begonnen... • Ontwikkeling en intelligentie vanuit kennistheoretische standpunt • Consequenties voor de praktijk: – Comprehensief onderwijs – Terug aandacht voor diversiteit – Wetenschap en techniek als cruciale vormingscomponent

2 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Hoe het begon...

3 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Van het Guadarrama- gebergte naar de zuidpool… Wetenschap, techniek, en intelligent onderwijs. We vertrekken van tijd en plaats waar ons brein is ontstaan …

4 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Guadarrama - 400.000 Lascaux -14.000,

5 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Hoe werkte het brein van de jager in het Guadarrama gebergte? 100 miljard = 100000000000 = 10.10 +11 

6 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 De primitieve mens leefde in een complexe context: ► Aanpassen aan zeer verschillende omstandigheden..intelligentie individueel bekeken... ► Bij de olifantenjacht waren de groep én de individuele prestaties cruciaal ► (Psycho-)motorische actie: Motorische capaciteiten.. ► Werken met beelden: vicarious learning...

7 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Leer- en kennistheorie, en intelligentie.

8 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Belare 2007

9 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschappelijke problemen met het ‘gangbare’ intelligentiebegrip (o.m. Lewontin, 1982) ► Begrip intelligentie nooit omschreven en dus… ►...hypotheses aan de basis van de ‘vooronderstellingen’ niet falsifieerbaar  Die ‘Algemene’ intelligentie is erfelijk /aangeboren / genetisch (??)  Er bestaat een G –factor (Hersens op sterk water) ► Wetenschappelijke fraude (Burt) ► Slechte voorspeller van school- en maatschappelijk succes  Succes in beroepsleven meer verband met inkomen vader dan met ‘IQ’  Onderzoek van Verhoeven en Nicaise over factoren in slaagkansen

10 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Piaget: kinderen leren/ontwikkelen door actief experimenterend om te gaan met de dingen • Cognitieve leertheorieën (informatieverwerkingsmodel) – Het belang van voorkennis – Metacognitie (leren leren) • Leren als constructief proces – Als adaptatie niet meer werkt, accomodatie...(pas na 'veel' ervaringen)

11 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Piaget bijgestuurd: De belangrijke rol van de cultuur Vygotsky: - Zone van naaste ontwikkeling ('time - gap') - Leren als sociaal-(constructief) proces Bruner: 3 soorten 'leren' - kinesthetisch - iconisch - symbolisch

12 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 I. Kinesthetisch/Iconisch ► Kunnen functioneren in complexe contexten... ► Individuele prestaties gecombineerd met teamgerichtheid ► (Psycho-)motorische actie motor voor vroege ontwikkeling.... ► Werken met beelden: vicarious learning... ► Beeldcultuur staat tussen de werkelijkheid en de symboolsystemen, zie volgende pagina…

13 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 II. Symboolsystemen in onze cultuur ► Taalsysteem (verschillende talen geven verschillend denken) ► Muzieknotatie ► Wiskunde ► Programmeertalen Saldo: Meervoudige intelligentie!

14 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 naturalistisch-ecologisch

15 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Howard Gardner aan het woord: 27-32,07 C:\Users\Bart\Videos\Video intelligentie\SONATA_VOLUME\TITLE01.avi

16 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Oefening 1: Wat hoort bij wat: verbind met een lijn: • Cruciale elementen van ontwikkeling • De mens (en de aap) swicht tussen groepsdier... •... en individualist • Lichamelijk functioneren cruciaal voor overleven... • Sterk ontwikkeld vermogen om beelden te verwerken • We zijn vooral goed in onverwachte situaties... • George Gerswin, componist • Taalvermogen, ook bij dove mensen... • Wiskunde en logica • Vormen van intelligentie • Verbaal-linguistische intelligentie • Logisch-mathematische intelligentie • Muzikale intelligentie • Ruimtelijk-visuele intelligentie • Naturalistisch-ecologische intelligentie • Ruimtelijk-kinesthetische intelligentie • Interpersoonlijke intelligentie • Intra-persoonlijke intelligentie

17 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Oefening 2: zoek de fout adhv het voorgaande... ► Er zijn denkers en doeners ► Taalvaardigheid = intelligentie ► Intelligentie is aangeboren (en dus niet ontwikkelbaar) ► De school bereidt voor op succesvol deelnemen aan samenleving, bedrijfsleven, cultuur,... •…. •… •….

18 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Consequenties voor de praktijk

19 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 a) Comprehensief onderwijs Volksschool Voorbereidende afdeling Humaniora HO 6 4 12 18 België tot jaren ‘50

20 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Comissie Monard: ‘belangstellingsgebieden’ A/D ► Gezondheid, welzijn en samenleving  Menswetenschappen, personenzorg, biologie… ► Administratie, handel en economie  Economie, aardrijkskunde… ► Natuur, Techniek en wetenschappen  Wiskunde  Chemie, natuurkunde, aardrijkskunde, biologie… ► Talen en Kunst  Nederlands  Vreemde talen (Frans, Engels, Duits, Spaans)  Klassieke talen en cultuur

21 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 b) van uniformiteit naar diversiteit

22 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 De latijnse school in Rotterdam opgericht in (+) 1592, afbeelding uit 1792

23 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 naturalistisch-ecologisch

24 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Terechte conclusie: brede vorming tot 15 jaar. • 5 evenwaardige leergebieden…. • In samenhang  Vakoverschrijdend  In authentieke context • Ontwikkelingsdoelen tot welke leeftijd? • De eerste groep van het lager onderwijs... • Leerplannen gemeentelijk onderwijs !!! • De school creëert een leeromgeving aangepast aan de voortgang in ontwikkeling van elke leerling.

25 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 c) Wetenschap en techniek als cruciale vormingscomponent tot 16! • Wereldoriënterend onderwijs (NL) • Brede vorming in samenhang (BE) • Knowledge building communities: De leerling wordt 'partner' en 'onderzoeker'.  Samen de strategie bespreken  Een oplossing concreet uitwerken  Dit delen met anderen via taal Carl Bereiter & Maria Scardamalia

26 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 http://eva.lerendoejezelf.be • Adaptief evalueren • Netwerking netoverschrijdend • Vorming en opleiding

27 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Om nog na te genieten... • Sir Ken Robinson op de TED Conferentie • Shift happens Youtube (versie BSF)

28 Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12


Download ppt "Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google