De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschap, techniek en lerenSLO Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij begonnen... • Ontwikkeling en intelligentie vanuit kennistheoretische standpunt • Consequenties voor de praktijk: – Comprehensief onderwijs – Terug aandacht voor diversiteit – Wetenschap en techniek als cruciale vormingscomponent

2 Wetenschap, techniek en lerenSLO Hoe het begon...

3 Wetenschap, techniek en lerenSLO Van het Guadarrama- gebergte naar de zuidpool… Wetenschap, techniek, en intelligent onderwijs. We vertrekken van tijd en plaats waar ons brein is ontstaan …

4 Wetenschap, techniek en lerenSLO Guadarrama Lascaux ,

5 Wetenschap, techniek en lerenSLO Hoe werkte het brein van de jager in het Guadarrama gebergte? 100 miljard = = 

6 Wetenschap, techniek en lerenSLO De primitieve mens leefde in een complexe context: ► Aanpassen aan zeer verschillende omstandigheden..intelligentie individueel bekeken... ► Bij de olifantenjacht waren de groep én de individuele prestaties cruciaal ► (Psycho-)motorische actie: Motorische capaciteiten.. ► Werken met beelden: vicarious learning...

7 Wetenschap, techniek en lerenSLO Leer- en kennistheorie, en intelligentie.

8 Wetenschap, techniek en lerenSLO Belare 2007

9 Wetenschap, techniek en lerenSLO Wetenschappelijke problemen met het ‘gangbare’ intelligentiebegrip (o.m. Lewontin, 1982) ► Begrip intelligentie nooit omschreven en dus… ►...hypotheses aan de basis van de ‘vooronderstellingen’ niet falsifieerbaar  Die ‘Algemene’ intelligentie is erfelijk /aangeboren / genetisch (??)  Er bestaat een G –factor (Hersens op sterk water) ► Wetenschappelijke fraude (Burt) ► Slechte voorspeller van school- en maatschappelijk succes  Succes in beroepsleven meer verband met inkomen vader dan met ‘IQ’  Onderzoek van Verhoeven en Nicaise over factoren in slaagkansen

10 Wetenschap, techniek en lerenSLO Piaget: kinderen leren/ontwikkelen door actief experimenterend om te gaan met de dingen • Cognitieve leertheorieën (informatieverwerkingsmodel) – Het belang van voorkennis – Metacognitie (leren leren) • Leren als constructief proces – Als adaptatie niet meer werkt, accomodatie...(pas na 'veel' ervaringen)

11 Wetenschap, techniek en lerenSLO Piaget bijgestuurd: De belangrijke rol van de cultuur Vygotsky: - Zone van naaste ontwikkeling ('time - gap') - Leren als sociaal-(constructief) proces Bruner: 3 soorten 'leren' - kinesthetisch - iconisch - symbolisch

12 Wetenschap, techniek en lerenSLO I. Kinesthetisch/Iconisch ► Kunnen functioneren in complexe contexten... ► Individuele prestaties gecombineerd met teamgerichtheid ► (Psycho-)motorische actie motor voor vroege ontwikkeling.... ► Werken met beelden: vicarious learning... ► Beeldcultuur staat tussen de werkelijkheid en de symboolsystemen, zie volgende pagina…

13 Wetenschap, techniek en lerenSLO II. Symboolsystemen in onze cultuur ► Taalsysteem (verschillende talen geven verschillend denken) ► Muzieknotatie ► Wiskunde ► Programmeertalen Saldo: Meervoudige intelligentie!

14 Wetenschap, techniek en lerenSLO naturalistisch-ecologisch

15 Wetenschap, techniek en lerenSLO Howard Gardner aan het woord: 27-32,07 C:\Users\Bart\Videos\Video intelligentie\SONATA_VOLUME\TITLE01.avi

16 Wetenschap, techniek en lerenSLO Oefening 1: Wat hoort bij wat: verbind met een lijn: • Cruciale elementen van ontwikkeling • De mens (en de aap) swicht tussen groepsdier... •... en individualist • Lichamelijk functioneren cruciaal voor overleven... • Sterk ontwikkeld vermogen om beelden te verwerken • We zijn vooral goed in onverwachte situaties... • George Gerswin, componist • Taalvermogen, ook bij dove mensen... • Wiskunde en logica • Vormen van intelligentie • Verbaal-linguistische intelligentie • Logisch-mathematische intelligentie • Muzikale intelligentie • Ruimtelijk-visuele intelligentie • Naturalistisch-ecologische intelligentie • Ruimtelijk-kinesthetische intelligentie • Interpersoonlijke intelligentie • Intra-persoonlijke intelligentie

17 Wetenschap, techniek en lerenSLO Oefening 2: zoek de fout adhv het voorgaande... ► Er zijn denkers en doeners ► Taalvaardigheid = intelligentie ► Intelligentie is aangeboren (en dus niet ontwikkelbaar) ► De school bereidt voor op succesvol deelnemen aan samenleving, bedrijfsleven, cultuur,... •…. •… •….

18 Wetenschap, techniek en lerenSLO Consequenties voor de praktijk

19 Wetenschap, techniek en lerenSLO a) Comprehensief onderwijs Volksschool Voorbereidende afdeling Humaniora HO België tot jaren ‘50

20 Wetenschap, techniek en lerenSLO Comissie Monard: ‘belangstellingsgebieden’ A/D ► Gezondheid, welzijn en samenleving  Menswetenschappen, personenzorg, biologie… ► Administratie, handel en economie  Economie, aardrijkskunde… ► Natuur, Techniek en wetenschappen  Wiskunde  Chemie, natuurkunde, aardrijkskunde, biologie… ► Talen en Kunst  Nederlands  Vreemde talen (Frans, Engels, Duits, Spaans)  Klassieke talen en cultuur

21 Wetenschap, techniek en lerenSLO b) van uniformiteit naar diversiteit

22 Wetenschap, techniek en lerenSLO De latijnse school in Rotterdam opgericht in (+) 1592, afbeelding uit 1792

23 Wetenschap, techniek en lerenSLO naturalistisch-ecologisch

24 Wetenschap, techniek en lerenSLO Terechte conclusie: brede vorming tot 15 jaar. • 5 evenwaardige leergebieden…. • In samenhang  Vakoverschrijdend  In authentieke context • Ontwikkelingsdoelen tot welke leeftijd? • De eerste groep van het lager onderwijs... • Leerplannen gemeentelijk onderwijs !!! • De school creëert een leeromgeving aangepast aan de voortgang in ontwikkeling van elke leerling.

25 Wetenschap, techniek en lerenSLO c) Wetenschap en techniek als cruciale vormingscomponent tot 16! • Wereldoriënterend onderwijs (NL) • Brede vorming in samenhang (BE) • Knowledge building communities: De leerling wordt 'partner' en 'onderzoeker'.  Samen de strategie bespreken  Een oplossing concreet uitwerken  Dit delen met anderen via taal Carl Bereiter & Maria Scardamalia

26 Wetenschap, techniek en lerenSLO • Adaptief evalueren • Netwerking netoverschrijdend • Vorming en opleiding

27 Wetenschap, techniek en lerenSLO Om nog na te genieten... • Sir Ken Robinson op de TED Conferentie • Shift happens Youtube (versie BSF)

28 Wetenschap, techniek en lerenSLO


Download ppt "Wetenschap, techniek en lerenSLO 14 - 12 Wetenschap, Techniek en Intelligent onderwijs overzicht presentatie • Waar en wanneer is de kennismaatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google