De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3."— Transcript van de presentatie:

1 (godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3

2 Inleiding cursus

3 Docent •Vrije Universiteit: sociologie •Bisdom Haarlem-Amsterdam: diaconie/kerk en samenleving •Tiltenberg (zie ook website) •aandachtsgebieden •esengers@bisdomhaarlem.nlesengers@bisdomhaarlem.nl

4 Opzet cursus Drie thema’s: -Sociologie/kerk en samenleving -Religieuze organisatievorming -Modernisering van de samenleving Hoorcollege, discussie, video/tekst, flexibele tijdsindeling PowerPoint op website

5 Literatuur Gerard Dekker en Hijme Stoffels: Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie. Kampen: Kok (5e druk of hoger) -Bij de receptie Te lezen: 1 juli: hst 1, 2, 4 2 juli: hst 3, 8, 9 3 juli: hst 5, 6, 7, 10

6 Eindopdracht •Take-home: reageren op drie stellingen •Sociologisch reageren •Gebruik stof boek en college •Elke stelling max. 1 A4 •Je mag samenwerken, maar eigen verhaal •Geen goede of foute antwoorden, kwaliteit argumentatie

7 Les 1 Sociologie Verhouding kerk en samenleving

8 Stelling Godsdienst is niet van belang voor de samenleving

9 Sociologie Kunstmatig woord (Comte: 1824/1839): -socius: metgezel, samenleving -Logos: wetmatigheid, regel, inzicht -‘wetmatigheid van samenleven’ Sociologie ontstaan in sociale crisis Beheersing of verandering?

10 Definitie (Jager en Mok: Grondbeginselen der sociologie) “sociologie is de wetenschap die het samenleven van mensen in grotere en kleinere verbanden bestudeert” -Het gedrag van mensen voor zover dat beïnvloed wordt door relaties met andere mensen -De uit dat gedrag voortkomende gedragspatronen, opvattingen en verhoudingen -De verklaring daarvoor in ontstaan, voortbestaan en verandering

11 Wat wel, wat niet? “…het samenleven van mensen…” individu cultuurstructuur

12 Groot en klein “…in grotere en kleinere verbanden…” -Micro -Meso -Macro

13 Sociologie als wetenschap •Empirisch en objectief •Systematisch en generaliserend •Methodisch •Waardevrij ! Sociologische denkwijze: wat heeft dit te maken met de relaties tussen mensen?

14 Godsdienstsociologie ‘Bestudering van religie uit sociologisch perspectief’ -Sociologische theorie, methode, begrippen -Micro, meso, macro -Wetenschappelijk

15 Spanningsvolle relatie •Kunnen godsdiensten bestudeerd worden zonder waarheid of bestaan goden te erkennen (Etsi deus non daretur) ? •Is godsdienst iets anders dan willekeurig welke andere menselijke activiteit? •Wat is de opstelling van Dekker en Stoffels? •Wat denken jullie zelf?

16 Citaat Dekker Theologie is te mooi om waar te zijn, sociologie is te waar om mooi te zijn

17 Wonderen en sociologie •Hoe kijkt Stoffels tegen wonderen aan? •Doet hij hierdoor het wonder tekort? •Wat vind je van deze manier van kijken?

18 Wat is religie? (voor een socioloog) •Schema Hijmans/Hilhorst (p.37) Waar zit het onderwerp van de godsdienstsociologie? •Dekker/Stoffels: betrokkenheid op een als transcendent ervaren werkelijkheid •Substantiële en functionele definities (en consequenties)

19 Substantiële definities •Bruce: Religion consists of beliefs, actions and institutions which assume the existence of supernatural entities with powers of action, or impersonal powers or processes possessed of moral purpose.

20 Functionele definities •O’Dea: Religion is the manipulation of non-empirical or supra-empirical means for non-empirical or supra-empirical ends.

21 Religie? •Civil religion •Invisible religion •Politieke ideologie, voetbal? •Officiële en niet-officiële vormen •Mens van nature religieus?

22 Wat is sociologisch aan religie? •Een groepsfenomeen •Omvat overtuigingen, verhalen, tradities, waarden •Specifieke praktijken, rituelen Vijf aspecten (p.38): ideologisch, ritueel, intellectueel, ervaring, consequenties

23 Functie van religie voor samenleving (O’Dea 1969) Positief •Consolation and reconciliation •Emotional stability and personal growth •Legitimation of society •Prophetic change •Social and individual identity Negatief •Suppression of protest •Block progress •No practical action •Conflict and disunity

24 Functies van religie (Dekker/Stoffels p.73) •Integratieve functie (Berger) •Legitimatie •Compensatie •Zingevingfunctie •Veranderende functie •Emancipatie

25 Religie en samenleving •Sociale structuur heeft gevolgen voor (religieus) handelen en opvattingen •Bepaalde sociale kenmerken in bepaalde groepen •Religie heeft gevolgen voor de inrichting van de samenleving ! Geen directe relatie, eerder wisselwerking

26 Stelling Godsdienst is niet van belang voor de samenleving


Download ppt "(godsdienst)sociologie Tiltenberg-St. Bonifatius Jaar I-II, major Code VIII.3."

Verwante presentaties


Ads door Google