De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie is ALIA ? VCA / ANPR Koepelstructuur samenwerking van

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie is ALIA ? VCA / ANPR Koepelstructuur samenwerking van"— Transcript van de presentatie:

1 Wie is ALIA ? VCA / ANPR Koepelstructuur samenwerking van
ANPEB-LVMEB, FEDELEC, NELECTRA en vzw Afidis. activiteiten in de elektronische beveiliging: inbraakdetectie branddetectie camerabewaking toegangscontrole verwerken en doorzenden van alarmsignalen. Colloquium 7 juni 2012

2 Wat is de draagkracht van ALIA ?
VCA / ANPR Wat is de draagkracht van ALIA ? 500 leden twee derde van de erkende beveiligingsondernemingen in België vertegenwoordigt ongeveer 80% van de totale omzet op de markt. Alia Security is dan ook dé representatieve koepelfederatie van alarminstallateurs,fabrikanten, invoerders en verdelers. Colloquium 7 juni 2012

3 VCA / ANPR Trends VCA ANPR
VCA staat voor Video Content Analytics. Ook wel IVA genoemd (Intelligent Video Analysis). Biedt onder andere ondersteuning aan operatoren. ANPR -ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. PC-gestuurde systemen die uit een beeld de nummerplaat filtert, al dan niet met een overzichtsbeeld. Colloquium 7 juni 2012

4 VCA / ANPR Trends Evolutie van de VCA algoritmes.
a/ De algoritmes worden steeds performanter . Background Foreground (Referentiebeeld en bij beweging detectie) en Tracking (groeperen van pixels waar vorm en aantal pixels een rol spelen) worden al geruime tijd gebruikt. Recognition wint meer en meer aan belang. Hier worden gezichten, objecten als dusdanig herkent. Er wordt “gezocht” naar een voertuig, een gezicht. Daar deze objecten bestaan uit een vast patroon kan er doelgericht naar worden ‘gezocht’. Allicht zal het mogelijk worden dat de VCA in staat zal zijn om een bepaalde persoon uit een groep mensen te halen aan de hand van gezichtsherkenning (Facial Recognition). Koppel hierbij een interactie tussen de camera’s en het automatisch volgen van deze persoon over een zeer groot gebied wordt een feit. b/ VCA detecteert niet langer meer een beweging in het vlak van de camera. Er wordt naar een beweging gezocht waarbij rekening wordt gehouden met de grootte, plaats, tijd en bewegingspatroon op het scherm. Zo kan er bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen een wagen, vrachtwagen, fietser of voetganger. Noodzakelijk hiervoor is een driedimensionele calibratie om tot een goed werkend geheel te komen. voorbeeld Colloquium 7 juni 2012

5 VCA / ANPR Trends Integratie van verschillende technieken.
Niet alleen specifieke bewegingen zoals loitering, samenscholingen, enz worden via VCA -algoritmes gedetecteerd. Het toevoegen van andere technieken zoals bijvoorbeeld meeluisteren in de buurt van de camera kan een grote meerwaarde betekenen. Het verhogen van een stem, het roepen, schreeuwen, breken van glas, enz. kunnen mee gedetecteerd worden en in verband gebracht worden met de videobeelden waardoor een betere analyse door de operator kan worden gerealiseerd. Colloquium 7 juni 2012

6 VCA / ANPR Trends Evolutie binnen het ontwerp van ANPR camera’s.
Meestal wordt er per rijstrook 1 camera ingezet voor monitoring. We verwachten dan ook dat er binnenkort camera’s zullen worden ingezet die 2, 4 of meerdere rijstroken zullen monitoren. Ideaal zou zijn dat deze camera’s kunnen worden gemonteerd op palen en niet altijd moeten worden geplaatst op portieken. Dit zou de kostprijs voor infrastructuur significant kunnen doen dalen. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën geeft tot gevolg dat de ANPR camera’s en de VCA camera’s steeds kleiner en discreter worden. Worden zo minder gevoelig aan vandalisme en werken een mooier straatbeeld in de hand. Het kleiner worden zal op termijn ook draagbare ANPR –camera’s toelaten te ontwikkelen. Naast het filteren van de nummerplaat zou het tegelijkertijd ‘herkennen’ van het merk en type wagen een groot pluspunt kunnen zijn. Op die manier kan eventueel worden nagegaan of de wagen al dan niet overeenkomt met het voertuig die werd ingeschreven onder een bepaalde nummerplaat. Colloquium 7 juni 2012

7 VCA / ANPR Trends All in one camera?
Misschien evolueert de markt naar een all-in-one camera. Waarom niet een bewakingscamera tegelijkertijd ook een ANPR – camera laten zijn. Er werden al duizenden camera’s geïnstalleerd. Beeld je maar eens in dat elke camera tegelijkertijd voor bewaking, voorzien van VCA, en als ANPR camera kan functioneren. Dit zou een schat aan waardevolle informatie kunnen opleveren. Uiteraard is dit enkel mogelijk indien de databestanden voldoende snel kunnen worden voorzien van data en indien de netwerken hierop berekent worden. Door gebruik te maken van dezelfde infrastructuur kan op deze manier niet alleen het budget worden onderdrukt maar levert dit ook meer informatie aan. Colloquium 7 juni 2012

8 VCA / ANPR Trends Konvooi Analyse
Konvooi Analyse laat toe om proactief aan onderzoek te kunnen doen. Aan de hand van zeer krachtige analytische ANPR -software wordt het mogelijk om criminele levensstijlen en bewegingspatronen in beeld te brengen. Samen met andere informatiebronnen kunnen de bevoegde instanties zich snel en efficiënt een beeld vormen van de bewegingen bij criminele bendes. Deze techniek is enkel te verwezenlijken indien voldoende ANPR camera’s op het nationaal grondgebied worden geplaatst. Colloquium 7 juni 2012

9 VCA / ANPR Trends Integratie van de verschillende autonome systemen.
Vandaag de dag zijn er al veel verschillende autonome systemen uitgerold. Denken we maar aan stadsbewaking in gemeenten, camerabewaking in openbare parkings, camera’s op de autosnelwegen enz. Indien al deze informatie gecentraliseerd zou worden in 1 grote database dan kan die de werking van de bevoegde instanties een pak vereenvoudigen. Met andere woorden: locale overheden, gewestelijke overheden en federale overheden krijgen dan de mogelijkheid te putten uit een gigantisch databestand. Wordt dit mogelijk op termijn? Colloquium 7 juni 2012

10 VCA / ANPR Trends Inzetten van thermische camera’s:
zijn camera’s die uiterst kleine temperatuursverschillen kunnen opmeten door middel van een Bolometer. Werken in het FIR spectrum (Far Infra Red. Tussen 5 micrometer tot 10 micrometer). Voordelen: Dergelijke camera’s functioneren 24/7 in alle weersomstandigheden. Geen behoefte aan licht. Werkt in volledige duisternis. 1 camera kan tot op 400m een persoon herkennen. VCA uiterst correct wegens weinig of geen storende invloeden van schaduwen, sneeuw, regen, mist. Testen om dergelijke camera’s in te zetten in AID (Automatische Incident Detectie) lopen. Nadelen: Geen identificatie van personen mogelijk. Duur maar dalende trend. Voorlopig beperkt lensaanbod. Colloquium 7 juni 2012

11 VCA / ANPR Trends Ontwikkeling van krachtiger CPU’s en het gebruik van grotere geheugens. Om tegemoet te kunnen komen aan de steeds maar krachtigere algoritmes zullen de CPU’s steeds krachtiger en de geheugens steeds groter moeten worden. Colloquium 7 juni 2012

12 VCA / ANPR Trends Evenwicht vinden tussen privacy en politionele taken
Het moge duidelijk zijn dat bij de groeiende mogelijkheden op technisch vlak er eveneens aanpassingen zullen moeten gebeuren op wettelijk vlak. De burgers krijgen steeds meer camera’s te zien en ervaren dit eerder negatief. Het Big Brother scenario komt steeds dichterbij… Het proportioneelsbeginsel zal allicht aan belang winnen. Colloquium 7 juni 2012


Download ppt "Wie is ALIA ? VCA / ANPR Koepelstructuur samenwerking van"

Verwante presentaties


Ads door Google