De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen Matthieu Roozen IB-er en Leerkracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen Matthieu Roozen IB-er en Leerkracht."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen Matthieu Roozen IB-er en Leerkracht

2 De Zwengel  School voor SO en VSO in Vught en Veldhoven  Verbonden aan kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof  Een kind een plan, verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de Zwengel, de eindverantwoordelijkheid voor het totale plan ligt bij Herlaarhof  Leerlingen van 3 t/m 20 jaar  Kerntaak: onderwijs geven aan leerlingen met onderwijsbeperkingen in relatie tot (of een vermoeden van) een psychiatrische problematiek.  Geen verblijfschool

3 Opleiden in school Wat is deskundigheid?

4 Situatie deskundigheid april 2007  Werken vanuit behandelcontext met Behandelplan als basis  Psychopathologie  Classificatiemodel  Fasenmodel  Individuele Handelingsplannen  Basiscommunicatie  Adaptief onderwijs  Teacch  Instructietafel/Circuitmodel  Competentiegericht werken

5 Hoe deskundigheid bevorderen?  Introductie nieuwe leerkrachten  Cursus Psychopathologie  Scholing Classificatiemodel/Fasenmodel  Begeleidingsbesprekingen  Individuele leerlingenbesprekingen  Individuele leerkrachtbegeleiding  SVIB

6 Hoe deskundigheid bevorderen?  Themabijeenkomsten  Begeleide Intervisie  Werkgroepen  Teamvergaderingen (Groot en klein team)  Studiedagen  POP-gesprekken  (Kern)Reflectie  Scholing team (Samen of individueel)

7 Deskundigheid bevorderen!  Planmatig  Doelgericht  Samenwerking binnen school, maar ook met de poli-/dag kliniek

8 In de praktijk: Hoe richten jullie scholen zich op deskundigheidsbevordering?

9 Twee voorbeelden:  SVIB  Begeleide Intervisie  (Kern)reflectie

10 SVIB op de Zwengel  September 2004  Uitbreiden van de begeleidingsmogelijkheden  Opleiding twee IB-ers  Januari 2005 – april 2006  Start projectgroep Doelen:  Toegevoegde waarde onderzoeken SVIB  Praktische toepassingsmogelijkheden van SVIB in kaart brengen

11 April 2006  Presentatieplan SVIB gepresenteerd aan directie  SVIB meerwaarde begeleiding  Kader om naar wederzijdse afstemming te kijken.  Inzicht interactie, didactiek en klassenmanagement.  Beelden geven veel inzicht.  Versterkt de gevoelens van de relatie, competentie en autonomie van de leerkracht en het kind.

12 Implementatieplan 2006 - 2007  Doel: kennismaking SVIB - team  Vught 6 dagen uitgeroosterd  Veldhoven 5 dagen uitgeroosterd  Elke klas krijgt de gelegenheid voor een SVIB traject  Nieuwe leerkrachten/ assistenten krijgen gelegenheid SVIB traject

13 Implementatieplan 2006 - 2007  Aansluiten vakvereniging SVIB  Studiedagen beroepsvereniging SVIB  Intervisie SVIB  5 “tussen” evaluaties projectgroep

14 SVIB in het kort:  VHT (Video Home Training)  VIB (Video Interactie Begeleiding)  SVIB (School Video Interactie Begeleiding)  Doel: Komen tot goed contact/goede afstemming.

15 Handelen afhankelijk van:  Het kind of de groep met zijn basisbehoeften (relatie/competentie/autonomie)  De mogelijkheden van de leerkracht  De context

16 SVIB  Basiscommunicatie  Klassenmanagement  Didactiek/instructie

17 Basiscommunicatie  Initiatief volgen  Ontvangstbevestiging  Instemmend benoemen  Beurtverdeling  Leiding geven (Info uitgewerkt in folder. Leerkrachten ontvangen die bij aanvang van een traject.)

18 Klassenmanagement  Hoe organiseer je de klas? • Wie zit waar? • Waar liggen welke spullen? • Wat zijn de school/klassenafspraken? • Etc.

19 Didactiek/instructie  Welke methode wordt er gebruikt?  Is er differentiatie in niveau en tempo?  Is er een duidelijke opbouw in de les?  Etc.

20 Hoe kijken we vanuit SVIB naar beelden?  Micro-analyse: klein kijken  Gaat uit van positieve interactiemomenten

21 Samen kijken! Korte oefening m.b.t. kijken naar een beeld.

22 Het begeleidingstraject  Intake gesprek  Opname  Feedback gesprek  Vervolgopname  Feedback gesprek  Afronding

23 Intake gesprek  Werkwijze SVIB wordt toegelicht (privacy)  Vraagstelling  Wat wordt er gefilmd?  Wanneer wordt er gefilmd?  Afspraak feedback gesprek

24 Opname  Hoe worden de leerlingen voorbereid?  Wat te doen met leerlingen waarvoor geen toestemming is voor opnames?  Zo onopvallend mogelijk  Korte opnames  Leerlingen zelf ook terug laten kijken i.o.m. de leerkracht

25 Feedback gesprek  SVIB-er en leerkracht bekijken afzonderlijk de beelden (al dan niet met een kijkopdracht.)  D.m.v. interactieanalyse (micro-analyse) komen tot werkpunten.  Bespreking is altijd gerelateerd aan de vraagstelling.

26 Cyclus opname – feedbackgesprek  Afhankelijk van de vraagstelling kan dit variëren (2-4 keer)  Schriftelijke neerslag van werkpunten door SVIB-er

27 Afronding  Afrondend gesprek  Effecten verwerken in de reguliere verslaglegging door de leerkracht  Verslag over verloop door SVIB-er, voor eigen gebruik leerkracht  Korte evaluatie leerkracht

28 Toepassingsmogelijkheden  Hulpvragen rondom individuele leerlingen (interactie, klassenmanagement, didactiek)  Hulpvragen rondom de groep (interactie, klassenmanagement, didactiek)  Leerkrachtbegeleiding, denk aan:beginnende leerkrachten, professionalisering  Onderwijsvernieuwing: invoering nieuwe methodes, werkwijzen

29 Vervolg  Begeleide intervisie: het samen bekijken en analyseren van beelden  Leerlingbegeleiding: opnames worden samen met de leerling bekeken om van te leren

30 SVIB  Vragen en/of opmerkingen?

31 SVIB “Door te blijven leren over wat je ziet, zie je steeds meer en waardeer je meer wat je ziet”

32 Begeleide intervisie  Intake Wat & Hoe ? (Vb. Omgaan met ouders)  Opname, observatie, onderzoek  Intervisie  Evaluatie

33 Begeleide intervisie  Samenwerkend leren; je open stellen en samen ontdekken  De grondhouding is gelijkwaardigheid  Het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd  De eigenaar van de vraag HEEFT & GEEFT het antwoord

34 Begeleide intervisie I.De vraag 1. informatie over de situatie 2. de vraag formuleren 3. verhelderingsvragen stellen II.Het beeld 4. zicht op de situatie 5. individueel indruk formuleren 6. uitwisseling III.De micro-analyse 7. micro-analyse interactiepatronen & basiscommunicatie 8. betekenis verlenen IV.Alternatieven 9. alternatieven verzamelen 10. concrete voornemens V.Reflectie 11. reflectie

35 (Kern)reflectie  Zicht op kernkwaliteiten en kracht  De lift (Denken/Voelen/Willen)  Komen tot flow  Van omgeving naar betrokkenheid  Van probleem naar ideaal

36 Afsluiting  In drietallen kan vanuit de basis-elmenten van Kernreflectie besproken worden, hoe idealen eruit kunnen zien m.b.t. bevorderen deskundigheid en reflectie binnen de eigen school.  Tip: Neem de kracht van het eigen onderwijs en de kernkwaliteiten van de medewerkers als uitgangspunt. (Duur 5 minuten)

37 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen Matthieu Roozen IB-er en Leerkracht."

Verwante presentaties


Ads door Google