De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag SO 8 febr Werkwinkel Doorlichtingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag SO 8 febr Werkwinkel Doorlichtingen"— Transcript van de presentatie:

1 Dag SO 8 febr. 2013 Werkwinkel Doorlichtingen

2 Agenda Wat en hoe wordt onderzocht?  conclusies en ondersteuning
Resultaten GO!?

3 Onderzoeksvragen Een doorlichting is een onderzoek van:
De onderwijsreglementering (erkenningsonderzoek) Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd? De kwaliteitsbewaking door de school Onderzoekt en bewaakt de school op systematische wijze haar eigen kwaliteit? Het algemeen beleid van de school Kan de school al dan niet zelfstandig haar tekorten wegwerken?

4 Erkenningsonderzoek (1)
Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd? een selectie van structuuronderdelen om het voldoen aan de onderwijsdoelstellingen na te gaan Hierbij onderzoekt de onderwijsinspectie altijd de volgende procesvariabelen uit het CIPO-referentiekader: het onderwijsaanbod de uitrusting de evaluatiepraktijk de leerbegeleiding

5 Erkenningsonderzoek (2)
Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd? Verwijzingen naar Codex SO (omzendbrieven) en decreet CLB een selectie van andere erkenningsvoorwaarden voorbeeld: taalregeling, verlofregeling en aanwending schooltijd, begeleidingscontract met CLB een selectie van overige regelgeving voorbeeld: verplichte bepalingen in het schoolreglement, informatie over CLB, verhaalmogelijkheden, bepalingen i.v.m. oriëntering en evaluatie, correct afleveren attesten verworven bekwaamheid/ lesbijwoning, respecteren minimumlessenrooster Momenteel tegelijkertijd: Voldoet de school aan de erkenningsvoorwaarden m.b.t. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne?

6 Stelling GO! instellingen hebben baat bij vormen van centrale toetsing

7 Tekorten in kader van erkenningsvoorwaarden BaO
aantal scholen leerplanrealisatie 47 regelgeving 12 Totaal adv 2+3 49

8 Tekorten in kader van erkenningsvoorwaarden SO
aantal scholen leerplanrealisatie 63 regelgeving 44 Totaal adv 2+3 69

9 BaO: doorgelichte leergebieden tot juni 2012 in kleuteronderwijs

10 BaO: doorgelichte leergebieden tot juni 2012 in lager onderwijs

11 SO: doorgelichte vakken tot juni 2012

12 BaO: tekorten voor regelgeving
totaal LOET 4 Gebruik onderwijstijd Nascholingsplan 3 OKAN: nascholing taalvaardigheid

13 SO: tekorten voor regelgeving
totaal SO64 40 decreet mentorschap en nascholing 1 SO/2002/09:organisatie stage 6 SO/2003/02:bewaartijd documenten SO 74: respecteren middagpauze 4

14 Stelling GO! instellingen doorlopen zelden volledig de PDCA-cirkel bij de aanpak van hun kwaliteitszorg

15 BaO: kwaliteitsonderzoek Focus op procesindicatoren

16 SO kwaliteitsonderzoek
Focus op procesindicatoren

17 Ondersteuning CIPO-indicatoren
Kwaliteitsvolle schoolondersteuning is een speerpunt van het begeleidingsplan PBD Deze ondersteuning is de ruggengraat van het GO! 2020 programma KWZ Rol van cluster en regioadviseur zijn daarin belangrijk Ondersteuning van procesindicatoren volgens het DODO-principe. De PBD werkt aan een DODO-ondersteuningsinstrument. Momenteel enkel toegankelijk via de regioadviseur. Doelgerichtheid Ondersteuning Doeltreffendheid Ontwikkeling

18 BaO PDCA leerbegeleiding

19 SO GO! PDCA leerbegeleiding 4/4/2017
Geen inbreuken tegen de regelgeving Analyse doorlichtingen SGE 28

20 Ondersteuning: bouwstenen leerbegeleiding SO
aantal uitspraken bevorderend belemmerend organisatie 79 26 53 leerstoornissen 30 28 2 leerlijnen 15 professionalisering 20 7 13

21 DODO leerbegeleiding

22 PDCA evaluatiepraktijk
BaO PDCA evaluatiepraktijk

23 PDCA evaluatiepraktijk
4/4/2017 SO GO! PDCA evaluatiepraktijk Geen inbreuken tegen de regelgeving Analyse doorlichtingen SGE 28

24 Doelgerichtheid: bouwstenen evaluatiepraktijk SO
aantal uitspraken bevorderend belemmerend visie 37 13 24 leerplangerichtheid 74 8 66 koppeling aan leerproces 30 9 21

25 Ondersteuning: bouwstenen evaluatiepraktijk SO
aantal uitspraken bevorderend belemmerend afspraken 64 32 attitudebeoordeling 41 9 deliberatiecriteria 40 18 22 evaluatie stage/GIP/OC 33 19 14

26 DODO evaluatie

27 Algemeen beleid van de school
4/4/2017 Algemeen beleid van de school NS advies % advies % advies 3 0 0% totaal % Analyse doorlichtingen SGE 28

28 BaO -Indicatoren algemeen beleid jan ’09 – juni ‘12
totaal scholen=167 aantal uitspraken leiderschap 127 visie 123 besluitvorming 101 KWZ 143

29 Indicatoren SO algemeen beleid jan ’09 – juni ‘12
totaal scholen= 96 aantal uitspraken leiderschap 45 visie 48 besluitvorming 37 KWZ 64

30 Vakgroepwerking (DL 2010-2011 en 2011-2012)

31 Vakgroepwerking (DL 2010-2011 en 2011-2012)

32 Stelling Het pedagogisch beleid van een Scholengroep en/of een Scholengemeenschap is af te lezen uit de resultaten van de doorlichtingen van hun scholen

33 Resultaten GO! in de derde ronde
4/4/2017 Resultaten GO! in de derde ronde NS advies % advies % advies 3 0 0% totaal % Analyse doorlichtingen SGE 28

34 BaO: hoe goed doet het GO! het? (1)
Advies 1: 118 (gunstig advies) Advies 2: 47 (gunstig beperkt in de tijd) Advies 3: (ongunstig)

35 BaO: hoe goed doet het GO! het? (2)
schooljaar Aantal scholen 51 61 13 42 Totaal 167 Hoe verklaren we de grafiek?

36 SO: hoe goed doet het GO! het? (1)
4/4/2017 SO: hoe goed doet het GO! het? (1) NS advies % advies % advies 3 0 0% totaal % Advies 1: 27 (gunstig advies) Advies 2: 66 (gunstig beperkt in de tijd) Advies 3: (ongunstig) Analyse doorlichtingen SGE 28

37

38


Download ppt "Dag SO 8 febr Werkwinkel Doorlichtingen"

Verwante presentaties


Ads door Google