De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag SO 8 febr. 2013 Werkwinkel Doorlichtingen. Agenda •Wat en hoe wordt onderzocht?  conclusies en ondersteuning •Resultaten GO!?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag SO 8 febr. 2013 Werkwinkel Doorlichtingen. Agenda •Wat en hoe wordt onderzocht?  conclusies en ondersteuning •Resultaten GO!?"— Transcript van de presentatie:

1 Dag SO 8 febr. 2013 Werkwinkel Doorlichtingen

2 Agenda •Wat en hoe wordt onderzocht?  conclusies en ondersteuning •Resultaten GO!?

3 Onderzoeksvragen Een doorlichting is een onderzoek van: •De onderwijsreglementering (erkenningsonderzoek) Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd? •De kwaliteitsbewaking door de school Onderzoekt en bewaakt de school op systematische wijze haar eigen kwaliteit? •Het algemeen beleid van de school Kan de school al dan niet zelfstandig haar tekorten wegwerken?

4 Erkenningsonderzoek (1) Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd? •een selectie van structuuronderdelen om het voldoen aan de onderwijsdoelstellingen na te gaan Hierbij onderzoekt de onderwijsinspectie altijd de volgende procesvariabelen uit het CIPO-referentiekader:  het onderwijsaanbod  de uitrusting  de evaluatiepraktijk  de leerbegeleiding

5 Erkenningsonderzoek (2) Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd? Verwijzingen naar Codex SO (omzendbrieven) en decreet CLB •een selectie van andere erkenningsvoorwaarden voorbeeld: taalregeling, verlofregeling en aanwending schooltijd, begeleidingscontract met CLB •een selectie van overige regelgeving voorbeeld: verplichte bepalingen in het schoolreglement, informatie over CLB, verhaalmogelijkheden, bepalingen i.v.m. oriëntering en evaluatie, correct afleveren attesten verworven bekwaamheid/ lesbijwoning, respecteren minimumlessenrooster Momenteel tegelijkertijd: Voldoet de school aan de erkenningsvoorwaarden m.b.t. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne?

6 Stelling GO! instellingen hebben baat bij vormen van centrale toetsing

7 Tekorten in kader van erkenningsvoorwaarden BaO aantal scholen leerplanrealisatie47 regelgeving12 Totaal adv 2+349

8 Tekorten in kader van erkenningsvoorwaarden SO aantal scholen leerplanrealisatie63 regelgeving44 Totaal adv 2+369

9 BaO: doorgelichte leergebieden tot juni 2012 in kleuteronderwijs

10 BaO: doorgelichte leergebieden tot juni 2012 in lager onderwijs

11 SO: doorgelichte vakken tot juni 2012

12 BaO: tekorten voor regelgeving regelgevingtotaal LOET4 Gebruik onderwijstijd4 Nascholingsplan3 OKAN: nascholing taalvaardigheid3

13 SO: tekorten voor regelgeving regelgevingtotaal SO6440 decreet mentorschap en nascholing1 SO/2002/09:organisatie stage6 SO/2003/02:bewaartijd documenten0 SO 74: respecteren middagpauze4

14 Stelling GO! instellingen doorlopen zelden volledig de PDCA-cirkel bij de aanpak van hun kwaliteitszorg

15 BaO: kwaliteitsonderzoek Focus op procesindicatoren

16 Focus op procesindicatoren SO kwaliteitsonderzoek

17 •Kwaliteitsvolle schoolondersteuning is een speerpunt van het begeleidingsplan PBD Deze ondersteuning is de ruggengraat van het GO! 2020 programma KWZ •Rol van cluster en regioadviseur zijn daarin belangrijk •Ondersteuning van procesindicatoren volgens het DODO-principe. De PBD werkt aan een DODO-ondersteuningsinstrument. Momenteel enkel toegankelijk via de regioadviseur.  Doelgerichtheid  Ondersteuning  Doeltreffendheid  Ontwikkeling Ondersteuning CIPO-indicatoren

18 18 BaO PDCA leerbegeleiding

19 SO GO! PDCA leerbegeleiding

20 Ondersteuning: bouwstenen leerbegeleiding SO aantal uitsprakenbevorderendbelemmerend organisatie792653 leerstoornissen30282 leerlijnen150 professionalisering20713

21 DODO leerbegeleiding

22 22 BaO PDCA evaluatiepraktijk

23 SO GO! PDCA evaluatiepraktijk

24 Doelgerichtheid: bouwstenen evaluatiepraktijk SO aantal uitsprakenbevorderendbelemmerend visie371324 leerplangerichtheid74866 koppeling aan leerproces30921

25 Ondersteuning: bouwstenen evaluatiepraktijk SO aantal uitsprakenbevorderendbelemmerend afspraken6432 attitudebeoordeling41932 deliberatiecriteria401822 evaluatie stage/GIP/OC331914

26 DODO evaluatie

27 Algemeen beleid van de school

28 totaal scholen=167aantal uitspraken leiderschap127 visie123 besluitvorming101 KWZ143 BaO -Indicatoren algemeen beleid jan ’09 – juni ‘12

29 Indicatoren SO algemeen beleid jan ’09 – juni ‘12 totaal scholen= 96 aantal uitspraken leiderschap45 visie48 besluitvorming37 KWZ64

30 Vakgroepwerking (DL 2010-2011 en 2011-2012)

31

32 Stelling Het pedagogisch beleid van een Scholengroep en/of een Scholengemeenschap is af te lezen uit de resultaten van de doorlichtingen van hun scholen

33 Resultaten GO! in de derde ronde

34 BaO: hoe goed doet het GO! het? (1) Advies 1: 118 (gunstig advies) Advies 2: 47 (gunstig beperkt in de tijd) Advies 3: 2 (ongunstig)

35 BaO: hoe goed doet het GO! het? (2) BaO schooljaarAantal scholen 08 - 09 51 09 - 10 61 10 - 1113 11 - 1242 Totaal167 Hoe verklaren we de grafiek?

36 Advies 1: 27 (gunstig advies) Advies 2: 66 (gunstig beperkt in de tijd) Advies 3: 3 (ongunstig) SO: hoe goed doet het GO! het? (1)

37

38


Download ppt "Dag SO 8 febr. 2013 Werkwinkel Doorlichtingen. Agenda •Wat en hoe wordt onderzocht?  conclusies en ondersteuning •Resultaten GO!?"

Verwante presentaties


Ads door Google