De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOONCONGRES, PRESENTATIE TASKFORCE VERZILVEREN ‘Eigen haard is zilver waard’ Dr Paul J.G. Tang

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOONCONGRES, PRESENTATIE TASKFORCE VERZILVEREN ‘Eigen haard is zilver waard’ Dr Paul J.G. Tang"— Transcript van de presentatie:

1

2 WOONCONGRES, PRESENTATIE TASKFORCE VERZILVEREN ‘Eigen haard is zilver waard’ Dr Paul J.G. Tang paul@paultang.nl

3 ‘EIGEN HAARD IS ZILVER WAARD’ • Het initiatief Taskforce Verzilveren • Het vermogen te verzilveren • Het onvermogen te verzilveren • Conclusies Agenda

4 HET VERZILVEREN VAN OVERWAARDE • Maatschappelijk initiatief met 13 partijen en 5 wetenschappers • Een praktische inslag om een reëel probleem tot oplossing te brengen: ‘hoe is overwaarde in het eigen huis te verzilveren?’ • Vervolg: • 24 april: Slotbijeenkomst • 14 mei: Overhandiging aan minister 27 maart 20134 Het initiatief Taskforce Verzilveren

5 DE TOTALE OVERWAARDE 27 maart 20135 Het vermogen te verzilveren Leeftijdsklassen Bedrag overwaarde <50€ 122 Mrd 50-64€ 223 Mrd >65€ 214 Mrd 50+ bezit merendeel van de ruim 500 miljard aan overwaarde

6 GEMIDDELDE OVERWAARDE 27 maart 20136 Het vermogen te verzilveren: Meer dan de helft van de overwaarde onder 65+ is in huizen van meer dan 2 ton

7 OVERWAARDE, INKOMEN EN BELASTBAAR VERMOGEN 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat7 Het vermogen te verzilveren: Gemiddelde verwaarde maar ook belastbaar vermogen stijgt met leeftijd

8 BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE VERZILVEREN Twee verzilveringspatronen • De financiering van grote, incidentele uitgaven • hulp en ondersteuning in huis • zorg aan huis • woningaanpassingen • Een structurele aanvulling op het bestaande inkomen Versterkende factoren • Daling van de pensioenuitkeringen • Stijging van de eigen bijdrage voor zorg • Het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen • Een groeiend aantal zzp-ers • De fiscale norm is hypotheekaflossing 27 maart 20138 Het vermogen te verzilveren

9 TWEE VERZILVERINGSPATRONEN 27 maart 20139 Het vermogen om te verzilveren Veel overwaarde bij en grote aantallen van huishoudens met een laag inkomen en/of een laag Box 3 vermogen

10 HET (ON)VERMOGEN TE VERZILVEREN OP DRIE MANIEREN 1) Verkopen en verhuizen 2) Lenen 3) Verkopen en blijven • Omkeerhypotheek • Verkopen-en-terughuren 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat10 Het onvermogen te verzilveren

11 MANIEREN OM TE VERZILVEREN (2) 1) Verkopen en verhuizen 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat11 Het onvermogen te verzilveren Verhuisbeweging (2011 en 2012) Verzilverde som (in mln euro) Van koop naar koop805 Van koop naar huur2.090 Totaal2.896 Totaal (als % totale overwaarde)1,4%

12 MANIEREN OM TE VERZILVEREN (2) 2) Lenen 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat12 Het onvermogen te verzilveren

13 MANIEREN OM TE VERZILVEREN (3) 3) Verkopen en blijven • In Nederland is niet of nauwelijks een omkeerhypotheek • De initiatieven van ‘verkoop-en-terughuur’ zijn een stille dood gestorven of komen niet tot leven. 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat13 Het onvermogen te verzilveren

14 VOORBEELDEN IN BINNEN- EN BUITENLAND 27 maart 201314 Het onvermogen te verzilveren • Torenstad Verzilverd Wonen* • Home Reversion (AUS) • Sale equity release (UK) • Viager (FR) • Nuda Proprieta (ITA) • Amvest Homefree * • Sale and rent back (UK)* • Florius Verzilver Hypotheek • Reverse mortgage (AUS) • Loan equity relaese zonder rentebetalingen (UK) • HECM (USA) • Pret viager hypothecarire (FR) • Prestito vitaliszio ipotecario ITA) • Rabobank KeuzePlus Hypotheek • Loan equity release met rentebetalingen (UK) Verkoopconstructie Leenconstructie Hoge lastenLage lasten * Producten worden niet meer aangeboden

15 MANIEREN OM TE VERZILVEREN (4) • Verzilveren is lastig tot onmogelijk • Velen willen niet verhuizen • Steeds lagere mobiliteit op hogere leeftijd • Sommigen kunnen niet lenen • Het aanbod van verzilverproducten is nagenoeg verdwenen 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat15 Het onvermogen te verzilveren

16 MANIEREN OM TE VERZILVEREN (4) • Verzilveren is lastig tot onmogelijk • Velen willen niet verhuizen • Steeds lagere mobiliteit op hogere leeftijd • Sommigen kunnen niet lenen • Het aanbod van verzilverproducten is nagenoeg verdwenen 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat16 Het onvermogen te verzilveren

17 TOT SLOT • Is vermogen opbouwen in de woning zinvol? • Ja, maar alleen als verzilveren (na pensionering) mogelijk en gangbaar wordt. 15 maart 2013Mijn voettekst die op alle dia's staat17

18 TWEE REËLE PROBLEMEN Waarom is verzilveren in Nederland nagenoeg onmogelijk, en elders niet? 1) Ontbrekende marktinstituties 2) Toegenomen systematische risico’s 27 maart 201318 Onvermogen te verzilveren

19 ONTBREKENDE MARKTINSTITUTIES Lessen uit het buitenland: • Voorwaarden voor een ontwikkelde markt o Garantie (overheidswege) voor ‘no negative equity’ o Voorlichting door overheden en maatschappelijke organisaties o Gedragscode van aanbieders Maar: Een grote variëteit aan producten: geen kopieerbaar voorbeeld 27 maart 201319 Onvermogen te verzilveren

20 SYSTEMATISCHE RISICO’S Dilemma door (toegenomen) systematische risico’s • Lang leven • Rente • huizenprijs Risico bij afnemers van verzilverproducten: • Onbegrip van risico’s bij afnemers: vroeger of later spijt o Gedwongen verkoop van huis • Dus: reputatieschade van aanbieders Risico bij aanbieders van verzilverproducten: • Dure risico’s (hoge marge of veel beperkingen) • Dus: lage opbrengst voor afnemers 27 maart 201320 Onvermogen te verzilveren

21 DE AANBEVELINGEN ZIJN TWEELEDIG Twee problemen bij verzilveren: • Ontbrekende marktinstituties • Systematische risico’s Dus: • Bouw en ontwikkel marktinstituties • Beperk zo mogelijk marktrisico’s 27 maart 201321 Aanbevelingen


Download ppt "WOONCONGRES, PRESENTATIE TASKFORCE VERZILVEREN ‘Eigen haard is zilver waard’ Dr Paul J.G. Tang"

Verwante presentaties


Ads door Google