De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BG 7: De Kostenplaatsenmethode Advanced Accounting & Methods II Marco La Cruz MBA CPA CMA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BG 7: De Kostenplaatsenmethode Advanced Accounting & Methods II Marco La Cruz MBA CPA CMA."— Transcript van de presentatie:

1 BG 7: De Kostenplaatsenmethode Advanced Accounting & Methods II Marco La Cruz MBA CPA CMA

2 Feb 19 2009Marco La Cruz MBA CPA CMA2 BG 7: De Kostenplaatsenmethode  Toerekening Indir. Kst aan kostenplaasten  Kostenplaatsenmethode (productiecentramethode)  Bedrijf administratief gesplitst in kostenplaatsen  Alle indir. Kst. In eerste instantie verdeeld over deze kostenplaatsen  Kenmerk kostenplaats  Homogene prestaties  Vierkante meters afdeling huishouding maak beschikbaar aan overige afdelingen  Verreden kilometers afdeling transport  Indeling Kostenplaatsen  Hulpkostenplaasten  Verrichten prestaties voor ander afdelingen (hulpkostenplaatsen en/of hoofdkostenplaatsen).  E.g Transport, Onderhoud  Hoofdkostenplaatsen  Verrichetn prestaties voor orders  E.g. Fabricage & Verkoop  Doel Kostenplaatsenmethode : Indirecte kosten Hulpkostenplaatsen doorberekenen naar Hoofdkostenplaatsen. Hoofdkostenplaatsen berekenen door naar orders (kostendragers)

3 Feb 19 2009Marco La Cruz MBA CPA CMA3 BG 7: De Kostenplaatsenmethode  Toerekening van Indirecte Kosten  Eerstverdeelde kosten  Eerst toerekenen Indir.Kst Rubr. 4 naar afdelingen waarvan bepaling rechtstreeks mogelijk  E.g. Lonen, electriciteit, afschrijvingskosten  Doorbelaste kosten  Indirecte kosten die Afd X doorbelast aan Afd. Y voor prestaties geleverd aan Afd. Y  Als X een Hoofdkostenplaats is wordt doorbelast aan kostendragers (orders)!!!!!!  Tarief  Voorcalculatorisch begrote kosten per eenheid prestatie  Benodigd: Totale begrote kosten en begrote prestaties  Tarief  Cb/N +Vb/Hb of Tt = Tc + Tv  Doorberekening als volgt  Hulpkostenplaastsen naar kosten of hoofkostenplaatsen  Hoofdkostenplaatsen naar Orders (Kostendragers)  Begrote prestatie X Tarief per prestatie  Zie Schema (p.93)

4 Feb 19 2009Marco La Cruz MBA CPA CMA4 BG 7: De Kostenplaatsenmethode  De Voorcalculatorische kostenverdeel – en dekkingsstaat  Doel:Voorcalculatorische berekeningen om Indir. Kosten toe te rekenen aan orders (kostendragers)  Voorcalculatorische kostenverdeelstaat  Verdeling alle begrote indir. Kst. Overdiverse afdelingen  Eerstverdeelde kosten  Voorcalculatorische dekkingsgraad  Hoe indir. Kst. Worden doorbelast. Naar hulpkostenplaatsen of kostendragers (orders)  Zie voorbeeld.

5 Feb 19 2009Marco La Cruz MBA CPA CMA5 BG 7: De Kostenplaatsenmethode  Bijzonderheden Tariefberekening  Begrote bezetting wijkt af van normale bezetting  Voorcalculatorisch bezettingsresultaat  Tariefberekening met splitsing kostensoorten  Oorzaken verschil tussen werkelijke en toegestane kosten te achterhalen voor efficiencycontrole  Voorbeeld p.100


Download ppt "BG 7: De Kostenplaatsenmethode Advanced Accounting & Methods II Marco La Cruz MBA CPA CMA."

Verwante presentaties


Ads door Google