De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BG 7: De Kostenplaatsenmethode

Verwante presentaties


Presentatie over: "BG 7: De Kostenplaatsenmethode"— Transcript van de presentatie:

1 BG 7: De Kostenplaatsenmethode
Advanced Accounting & Methods II Marco La Cruz MBA CPA CMA

2 BG 7: De Kostenplaatsenmethode
Toerekening Indir. Kst aan kostenplaasten Kostenplaatsenmethode (productiecentramethode) Bedrijf administratief gesplitst in kostenplaatsen Alle indir. Kst. In eerste instantie verdeeld over deze kostenplaatsen Kenmerk kostenplaats Homogene prestaties Vierkante meters afdeling huishouding maak beschikbaar aan overige afdelingen Verreden kilometers afdeling transport Indeling Kostenplaatsen Hulpkostenplaasten Verrichten prestaties voor ander afdelingen (hulpkostenplaatsen en/of hoofdkostenplaatsen). E.g Transport, Onderhoud Hoofdkostenplaatsen Verrichetn prestaties voor orders E.g. Fabricage & Verkoop Doel Kostenplaatsenmethode : Indirecte kosten Hulpkostenplaatsen doorberekenen naar Hoofdkostenplaatsen. Hoofdkostenplaatsen berekenen door naar orders (kostendragers) Feb Marco La Cruz MBA CPA CMA

3 BG 7: De Kostenplaatsenmethode
Toerekening van Indirecte Kosten Eerstverdeelde kosten Eerst toerekenen Indir.Kst Rubr. 4 naar afdelingen waarvan bepaling rechtstreeks mogelijk E.g. Lonen, electriciteit, afschrijvingskosten Doorbelaste kosten Indirecte kosten die Afd X doorbelast aan Afd. Y voor prestaties geleverd aan Afd. Y Als X een Hoofdkostenplaats is wordt doorbelast aan kostendragers (orders)!!!!!! Tarief Voorcalculatorisch begrote kosten per eenheid prestatie Benodigd: Totale begrote kosten en begrote prestaties Cb/N +Vb/Hb of Tt = Tc + Tv Doorberekening als volgt Hulpkostenplaastsen naar kosten of hoofkostenplaatsen Hoofdkostenplaatsen naar Orders (Kostendragers) Begrote prestatie X Tarief per prestatie Zie Schema (p.93) Feb Marco La Cruz MBA CPA CMA

4 BG 7: De Kostenplaatsenmethode
De Voorcalculatorische kostenverdeel – en dekkingsstaat Doel:Voorcalculatorische berekeningen om Indir. Kosten toe te rekenen aan orders (kostendragers) Voorcalculatorische kostenverdeelstaat Verdeling alle begrote indir. Kst. Overdiverse afdelingen Eerstverdeelde kosten Voorcalculatorische dekkingsgraad Hoe indir. Kst. Worden doorbelast. Naar hulpkostenplaatsen of kostendragers (orders) Zie voorbeeld. Feb Marco La Cruz MBA CPA CMA

5 BG 7: De Kostenplaatsenmethode
Bijzonderheden Tariefberekening Begrote bezetting wijkt af van normale bezetting Voorcalculatorisch bezettingsresultaat Tariefberekening met splitsing kostensoorten Oorzaken verschil tussen werkelijke en toegestane kosten te achterhalen voor efficiencycontrole Voorbeeld p.100 Feb Marco La Cruz MBA CPA CMA


Download ppt "BG 7: De Kostenplaatsenmethode"

Verwante presentaties


Ads door Google