De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLOP 27 november 2007. Competentiegericht opleiden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLOP 27 november 2007. Competentiegericht opleiden?"— Transcript van de presentatie:

1 CLOP 27 november 2007

2 Competentiegericht opleiden?

3 Even bijpraten

4 FASERING CLOP •Januari 2007 aanstelling R. Boerman, W. Borsboom, Maarten Gras, Wim Maas, Johan Wijk en Arnoud Wonnink •Rapportage in april 2007 van verkoper •Rapportage in juni 2007 bij de docentendag in Westerbork •Mutaties in september 2007 M. Dunning I.v.m. vertrek R. Boerman Vervolg met splitsing Groothandel - Detailhandel met Jan van Os en Miranda Wolken •24 september 1ste bijeenkomst met collegae CLOPPERS met vragen over helderheid werkopdracht en invulling •4 en 11 oktober overleg met de stuurgroep om kaders te stellen •29 oktober vergadering met collegae CLOPPERS hier worden de opdrachten verdeeld •1 ste helft december blauwdruk van de leerlijnen •Week 4 voorlichting clusterbreed

5 Volgende stappenplan is de leidraad: 1.KWD en examenplan tegen het licht houden door alle teams; 2.Examenmatrijs ontwikkelen door de CLOP groep, hierin wordt een checklist ontwikkeld van de bewijsstukken die in het examendossier aanwezig moeten zijn Rekenen, LLBC en Taal separaat; 3.Format ontwikkelen en rondsturen voor maken van Studiegids door afzonderlijke teams; 4.Format ontwikkelen en rondsturen voor maken van BPV werkboek door afzonderlijke teams; 5.Onderwijskundig concept: 1.3 dagen school 2.2 dagen stage 3.In stage werken aan integrale opdrachten per werkproces onder begeleiding praktijkopleider en SLBer 4.Op werkproces geënte projecten doen (integrale opdrachten) 5.Op school werken met ELO en bij onvoldoende verwerking (toets) van werkproces deelnemen aan workshop (inschrijven) 6.Vaste momenten voor het volgen en bewijzen van het taalniveau waarbij er bij onvoldoende niveau deelgenomen moet worden aan workshops 7.Vaste momenten voor het volgen en bewijzen van de LLBC 8.Vaste momenten voor het volgen van LO (projecten zie 4)

6 Volgende stappenplan is de leidraad: 6.Helder maken van het organisatorisch concept; •Rollen belanghebbenden •Rol Assessor en examinator •Eisen aan gebouw en inrichting •Eisen aan administratieve afhandeling •Workshops in de vorm van hoor- en werkcolleges •Aanbieden van eenheden in perioden van 8 weken 7.Invulling van de leerlijnen clusterbreed aanpakken;

7 CLOP kwalificatiedossier Beroep, Burgerschap, Taal De onderdelen zijn te onderscheiden: 1.Kerntaken 2.Werkprocessen 3.Prestatieindicatoren

8 CLOP leerlijnen De volgende leerlijnen zijn te onderscheiden: 1.De integrale leerlijn 2.De loopbaanreflectieleerlijn 3.De kennis- en vaardigheden leerlijn

9

10 competentiegerichte kwalificatiestructuur handel 2007-2008 afdelingsmanager filiaalmanager manager wonen vestigingsmanager groothandel niveau 4 aankomend verkoop- medewerker verkoopspecialist detailhandel eerste verkoper verkoopadviseur wonen verkoopspecialist mode verkoopspecialist elektrotechn. dh. verkoopmedewerker showroom allround woningstoffeerder niveau 3 niveau 2 niveau 1 verkoper verkoop- specialist ondernemer detailhandel manager handel interieur- adviseur woning- stoffeerder uitstroom niveau 3 basis woningstoffeerder uitstroom niveau 4 verkoper detailhandel verkoopmedewerker optiek verkoper fiets/bromfiets verkoopmedewerker tankstation uitstroom niveau 2

11 competentiegerichte kwalificatiestructuur handel 2007-2008 exportmedewerker buitendienst exportmedewerker binnendienst niveau 4 assistent logistiek medewerker commercieel medewerker buitendienst commercieel medewerker binnendienst niveau 3 niveau 2 niveau 1 logistiek medewerker logistiek teamleider export- medewerker logistiek supervisor uitstroom niveau 3 uitstroom niveau 4 commercieel medewerker

12 CLOP samenvatting •TV •Rekenen •ICT •Integrale opdrachten school •Integrale opdrachten bpv •Projecten •SLB •Groothandel •Cursus schrijven integrale opdrachten voor vullen van het magazijn •Cursus rekenen “Betelgeuse” februari 2008

13 CGO invulling • Visie per leerlijn clusterbreed opzetten • Gedeelde verantwoordelijkheid • Breed draagvlak

14 CLOP tussentijdse conclusies Aandeel leerlijnen in het rooster

15

16 verkoper 12345678 Kerntaken Werkprocessen KT 0 ori ë ntatie KT 1 Wp 1.1 en 1.2 KT1 Wp 1.3, 1.4 en 1.6 KT2 Wp 2.1, 2.2 en 2.4 KT2 Wp 2.5 en 2.7 KT2 Wp 2.8 KT3 Wp 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 Uitloop Integrale leerlijn school Project goederen Project aanvullen, winkelverzorging Project klantenontvangst verkoopgesprek, maatwerk Project bestellen en klachten Project werkoverleg Project beheer, klanteninforma tie, afrekenen en afreken- administratie Uitloop Integrale leerlijn bpv BPV opdrachten Uitloop Kennis vaardigheden leerlijn Nederlands Engels Rekenen ICT TV BC Theorie Bedrijfsori ë nta tie Opleidings- orientatie Nederlands Engels Rekenen ICT TV BC Theorie Nederlands Engels Rekenen ICT TV BC Theorie Nederlands Engels Rekenen ICT TV BC Theorie Nederlands Engels Rekenen ICT TV BC Theorie Nederlands Engels Rekenen ICT TV BC Theorie Nederlands Engels Rekenen ICT TV BC Theorie Uitloop Loopbaan begeleidingsleer- lijn Greep krijgen op je studieloopbaan SLB individueel en groep Uitloop

17 Kerntaak 1: Ontvangt en verwerkt goederen Competenties: E. Samenwerken en overleggen I.Presenteren K.Vakdeskundigheid toepassen L.Materialen en hulpmiddelen inzetten R.Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten S.Kwaliteit leveren T.Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.1: Ontvangt goederen Werkproces 1.2: Slaat goederen op Werkproces 1.3: Vult vaste artikelpresentatie aan

18 Werkproces 1.1 en 1.2 Theorie: 1.Arbo 2.Veiligheid/Veiligheidsprocedures 3.Derving 4.Hygiëne 5.Calamiteiten 6.Opslagkenmerken en opslagmogelijkheden 7.Milieu Inhoud wordt beschreven in KCH toetsmatrijs

19 verkoper 12 Kerntaken Werkprocessen KT 0 oriëntatie KT 1 Wp 1.1 en 1.2 Integrale leerlijn schoolUitnodigen bedrijfsleiders en organiseren van excursies Project goederen uit ELO base of eigen project schrijven. Leuk maken! Integrale leerlijn bpv3 weken oriëntatieBPV opdrachten Zie ELO base B projecten, let op de beheersingsniveaus tot zelfstandigheid Kennis vaardigheden leerlijnNederlands 0-meting Engels 0-meting Rekenen instaptoetsen ICT begintoetsing TV BC oriëntatie Theorie Bedrijfsoriëntatie Opleidings oriëntatie Nederlands ITTA en workshops om niveau te bereiken Engels workshops om Taalblokniveau te bereiken Rekenen invulling model Jolien ICT invulling model Eric en Jan TV invulling model Jan, Lenny en Kees BC invulling model Maarten Theorie ELO base en workshops Loopbaan begeleidingsleer-lijnPortfolio, POP, PAP “greep krijgen op je loopbaan” Behandelen van de kerncompetenties SLB individueel en groep invulling model Johan Invulling: help en discussieer mee............

20 Dus: leren mogelijk maken van en met elkaar: Bommel is niet alleen. Hij is er altijd zelf bij. (Kwetal)


Download ppt "CLOP 27 november 2007. Competentiegericht opleiden?"

Verwante presentaties


Ads door Google