De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen."— Transcript van de presentatie:

1 1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen

2 2 • Het productieproces • De productiefunctie • Massa- en stukproductie • Het administratieve productieproces • Procesactiviteiten • Informatiebehoeften • Het productiesysteem Hoofdstuk 7 Het productieproces: voorbereiding en uitvoering

3 3  Productieproces = omzettingsproces = transformatieproces ◦ toegevoegde waarde  Vergelijking waardekringloop (zie volgende slide)  Specifieke aspecten AO van productiebedrijven te maken met het gebruik van productieapparaat ◦ grote investeringen ◦ bewaken bezettingsgraad ◦ economische slijtage (snelle technologische ontwikkelingen) Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

4 4 Handelsbedrijven Inkoop goederengrondstoffen Opslag grondstoffen Opslag Transformatieproces: goederen- continu: GIB - niet continu: GIB/opslag HF/GIB Opslag eindproductenVerkoopgoederen Industriële bedrijven Vergelijking waardekringloop (fig. 33)

5 5  Massaproductie ◦ Afgestemd op behoeften van de markt (collectiviteit van afnemers) ◦ Produceren op voorraad en produceren op bestelling ◦ Product  1: homogeen (bvb. suikerfabriek, brouwerij)  meerdere gelijktijdig produceren of 1 met meerdere variëteiten: heterogeen (seriemassa) (bvb. fietsenfabriek)  Stukproductie (ook: seriestuk) ◦ Afgestemd op specifieke wensen individuele afnemer  Mengvormen  Grote gevolgen voor de planning – control! Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

6 6  Vooraf vaststellen (voorbereidingsfase): ◦ Hoe is het product opgebouwd? ◦ Hoe kan het product op doelmatige wijze worden vervaardigd? ◦ Wat en hoeveel is nodig om het product te vervaardigen? ◦ Wat zijn de voorgecalculeerde kosten? ◦ Wanneer start het produceren? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

7 7  Tijdens de productie (uitvoeringsfase) ◦ Verloopt productieproces overeenkomstig planning?  Voortgang  Kwaliteit  Na de productie (afsluitingsfase) ◦ Voldoet het product aan de gestelde kwaliteitseisen? ◦ Is de uitvoering binnen de normen gebleven? Zo niet: wat zijn de oorzaken? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

8 8 Magazijn- Proces* Human resource proces Financieel- administratief proces PRODUCTIE- PROCES Verkoop- proces Inkoop- proces *+ expeditieproces Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

9 9 1. Productontwerp 2. Calculatie 3. Planning 4. Werkvoorbereiding Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

10 10  Ontwerpanalyse: gestelde eisen omzetten in tekening ◦ Mogelijk gebruik CAD-systeem  Specificaties opdrachtgever  goedkeuring tekening is nodig  Stuklijst (BOM): wat/hoeveel nodig ◦ Explosie: afbreken van product naar basiselementen ◦ Implosie: opbouw van basiselementen naar product  Bewerkingslijst (Routing): ◦ Welke/volgorde/manueel of machinaal/tijdsduur  Procesanalyse ◦ Arbeidsanalyse: doelmatige werkmethode ◦ Vaststellen normen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

11 11  Uit stuklijst + bewerkingslijst  Kwantitatieve voorcalculatie : normverbruiken (toegestane verbruik)  en financiële voorcalculatie (prijzen)  Calculatieschema (vb. pg. 192) ◦ Normverbruik, normtijden, gebruik gereedschap en intern transport  Standaarden ◦ Massaproductie  uitgebalanceerde normen (herhaling)  efficiencyverschillen  normcontrole ◦ Stukproductie  normen minder uitgebalanceerd  efficiencyverschillen EN calculatieverschillen (bijstellen norm)  Voorcalculatie / receptuur (restauratie – chemie, …)  Offertecalculatie ◦ Globale cijfers, ten behoeve van de verkoopafdeling ◦ Verbruik rekenen aan actuele prijzen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

12 12  Grondstoffen/materialen (MRPI) ◦ Top-down ◦ Stabiele, complexe omgeving met veel productonderdelen en batchgewijze productie  Bezettings/capaciteitsplanning (MRPII) ◦ Complexe producten met duizenden componenten, veel niveau’s, lange doorlooptijden, veel verandering in de samenstelling van producten  Doorlooptijd > som bewerkingstijden  Logistieke planning ◦ Push, pull, MPS (input voor MRPI)  Globale planning (levertijd, bezetting) en detailplanning (week)  ERP: ◦ Beheersen goederenstroom van klantorder tot levering ◦ Data-uitwisseling tss MRPII, financiële,...systemen en DSS Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

13 13  Vervaardigen documenten: ◦ Productieorder (pg 200 en 202) ◦ Werkopdracht (pg 201)  Uitgifte van orders (op grensvlak met productie-uitvoering; is fase 1 van productie- uitvoering)  Uitbesteding ◦ Uitbestedingsopdracht  Werkzaamheden verricht door derden  Componenten betrekken van derden Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

14 14 1. Werkdistributie 2. Grondstoffen- en materiaalvoorziening 3. Tijdregistratie 4. Voortgangscontrole 5. Kwaliteitscontrole 6. Doelmatigheidscontrole 7. Kwaliteitscontrole gereed product 8. Gereedmelding product 9. Aflevering gereed product Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

15 15  Uit magazijn betrekken  Afval ◦ Onvermijdbaar afval ◦ Méér afval? Ondoelmatige uitvoering ◦ Verzamelen – afleveren aan magazijn – sorteren -...  Foutbonnen voor vastgestelde tekorten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

16 16  Bestede manuren ◦ Aanwezigheidstijd = shoptime  Directe uren  Indirecte uren ◦ Tijdsbesteding = jobtime  Werknemers buiten het bedrijf ◦ Time sheet  Bestede machine-uren ◦ Voor nacalculatie en bezettingsgraad Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff 16

17 17  Levertijden bewaken  Invloed op resultaat  Taak van verantwoordelijke fabricagechef  Registreren door Administratief systeem Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

18 18  Total Quality Control (TQM)  Traceability – traceerbaarheid (ISO 9000)  Uitval Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

19 19  Overdracht aan het magazijn  Aflevering aan de klant Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

20 20  Verschillen voor- en nacalculatie ◦ beide op basis van voorcalulatorische tarieven  Kwantitatief  Financieel (Resultatenanalyse) ◦ Tariefcontrole ◦ Verbruikte grondstoffen en materialen  Directe en indirecte verbruiksmeting  Orders in bewerking (OHW)  Gespecificeerde resultatenanalyse Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff


Download ppt "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen."

Verwante presentaties


Ads door Google