De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stortplaats en Landgoed Gulbergen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stortplaats en Landgoed Gulbergen"— Transcript van de presentatie:

1 Stortplaats en Landgoed Gulbergen
Presentatie subsidienetwerk SRE Wim Feron

2 Inhoud Inleiding Karakteristieken stortplaats Bestuurlijke context
Eindafwerking en Nazorg Financiele aspecten Subsidietrajecten

3 Waar liggen stortplaats en landgoed Gulbergen?
Gelegen tussen groeisteden Eindhoven( inwoners) en Helmond ( inwoners)

4 Ligging Gulbergen Helmond Nuenen Stort

5 Landgoed en Stortplaats
Landgoed Gulbergen 325 Ha Stortplaats 50 Ha

6 Karakteristieken van de stortplaats
Maximale hoogte 40 m Eerste storting in 1958 door de VAM Eerste storting RAZOB in 1979, laatste in 2004 10,5 miljoen ton huishoudelijk en restafval in totaal

7 Bestuurlijke context SRE is eigenaar van het gebied
SRE heeft NV RAZOB voor de exploitatie van de stort in opgericht 4 juli 2003 is NV Razob verkocht aan Essent Milieu Essent is vergunnninghouder en verantwoordelijk voor de eindafwerking en pre-nazorg van de stort De nazorg komt na de sluitingsverklaring onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant

8 Eindafwerking: aanleg folie bovenafdichting
Functie: berperking infiltratie van regenwater in de stortplaats en preventie uitstoot van stortgas

9 Eindafwerking van de stortplaats

10 Financiele aspecten bezien vanuit SRE
Verkoop NV Razob Financieel beheer voorziening Gulbergen MIP Gulbergen en voorziening Gulbergen Businessplan Gulbergen

11 Verkoop NV RAZOB 4 juli 2003 integrale verkoop;
gronden in eigendom SRE, in erfpacht aan Razob voorzieningen voor eindplan/eindafwerking , voor nazorg en voor landgoed Gulbergen naar SRE; (ca.€ 56 miljoen) bijdrage aan landgoed Gulbergen gemaximeerd op € 34,3 miljoen netto, voor zover beschikbaar; verkoopprijs € 11 miljoen;

12 Financieel Beheer voorziening Gulbergen
Adviescommissie voorziening Gulbergen; Beleggingen SRE (ultimo 2007): LODH: nazorgportefeuille € 17 miljoen ABN-AMRO: Razob-portefeuille € 13,4 miljoen Alleen vastrentende waarden (Wet FIDO en treasurystatuut SRE); Nazorgfonds Provincie € 35,7 miljoen; Aandelen en vastrentende waarden; Doelvermogen Nazorg Gulbergen € 15,8 miljoen; Bestuursraad Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Noord-Brabant;

13 MIP Gulbergen en voorziening Gulbergen
Meerjateninvesteringsprogramma Gulbergen (MIP); Beschikbaar voor landgoed Gulbergen op 1 januari 2007: € 20 tot € 23 miljoen; Overschot voorziening Gulbergen geraamd op € 8 tot € 12 miljoen Besluit Regioraad, gehoord de gemeenteraden;

14 Businessplan Gulbergen april 2007
Ambitieniveau: benodigde investeringen € 40 miljoen; voorziening Gulbergen: € 20 miljoen; TEKORT: € 20 miljoen; SRE onderschrijft ambitieniveau

15 Subsidietrajecten Regioraadsbesluit 2000: uitvoering Eindplan Gulbergen Verkoop Razob aan Essent Milieu 2003 Businessplan Gulbergen 2007

16 Regioraadsbesluit 2000: uitvoering eindplan Gulbergen
Inhoud eindplan: uitbreiding golf, dierenpark, evenmententerrein, stairway to heaven, cultuurstraat 1850,bezoekerscentrum,ontsluiting noordzijde, EVZ, wandelpaden, fietspaden, wintersportcentrum Bijdrage Stimulus € 1,9 mln: dierenpark, stairway

17 Verkoop Razob aan Essent Milieu 2003
Regioraadsbesluit 2000 uitgangspunt: ontwikkeling Gulbergen Rol Beheermaatschappij Gulbergen: ontwikkeling landgoed en parkmanagement Randvoorwaardelijke zaken eerst oplossen: bestemmingsplan, aankopen percelen, haalbaarheid plannen, exploitatie golf

18 Businessplan Gulbergen 2007
Inhoud Businessplan Inhoud en vaststelling bestemmingsplan Gulbergen Keuze voor projectmatige en/of thematische aanpak bij subsidietrajecten?

19 Investeringen vanuit Businessplan
Aanleggen ontsluitingsweg en parkeerterreinen € 9,0 Slopen panden € 0,5 Uitbreiding Golf + landschap € 2,5 Aanleg Hooidonkse Beek c.a. € 1,8 Aanleg Evenemententerrein (excl. grondwerk) € 4,5 Inrichting Vaarle € 2,5 Uitvoeren Landschapsvisie € 3,0 Herinrichten bestaande wegen € 1,0 Noodperron € 0,5 Fiets- wandel- ruiterpaden € 1,3 Spoortunnel wildpark € 2,5 Infocentrum/kantoor € 1,2 Wildviaduct € 2,0 Plankosten € 3,7 Totaal afgerond inclusief onvoorzien € 40,0

20 Uitwerking keuze projectmatige/thematische aanpak
Projectmatig: Hooidonksche Beek, Bosplan Vaarle(SRE), ontsluiting landgoed. Partijen: Waterschap, Provincie, gemeenten, SRE, Essent Thematisch: ontwikkeling Vaarle i.r.t , duurzaamheidsvisie, “Ontdekking Aarde”, Brainport, evenemententerrein, dierenrijk, stortplaats, internationale samenwerking. Partijen: Kernteam Gulbergen (Ontwikkelservice SRE, BOM, United Brains, Essent, Energiebureau, Hollands Blauw), Provincie (Sufalnet), Edenproject (Cornwall) Subsidietrajecten: Mooi Nederland, Interreg IVC, Stimuleringsfonds SRE, etc.

21 Overzichtfoto Edenproject

22 Versterking ontwikkelkracht Landgoed Gulbergen
Achtergrond: ontwikkeling landgoed geen core-business Essent Milieu, verzelfstandiging Essent Milieu (Attéro per 1/1/2010) Nieuw partnership met Libéma met goedkeuring SRE Toekomstperspectief?


Download ppt "Stortplaats en Landgoed Gulbergen"

Verwante presentaties


Ads door Google