De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stortplaats en Landgoed Gulbergen Presentatie subsidienetwerk SRE Wim Feron.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stortplaats en Landgoed Gulbergen Presentatie subsidienetwerk SRE Wim Feron."— Transcript van de presentatie:

1 Stortplaats en Landgoed Gulbergen Presentatie subsidienetwerk SRE Wim Feron

2 Inhoud  Inleiding  Karakteristieken stortplaats  Bestuurlijke context  Eindafwerking en Nazorg  Financiele aspecten  Subsidietrajecten

3 Waar liggen stortplaats en landgoed Gulbergen? Gulbergen Gelegen tussen groeisteden Eindhoven(200.000 inwoners) en Helmond (100.000 inwoners)

4 Ligging Gulbergen Stort Helmond Nuenen

5 Landgoed en Stortplaats Landgoed Gulbergen 325 Ha Stortplaats 50 Ha

6 Karakteristieken van de stortplaats  Maximale hoogte 40 m  Eerste storting in 1958 door de VAM  Eerste storting RAZOB in 1979, laatste in 2004  10,5 miljoen ton huishoudelijk en restafval in totaal

7 Bestuurlijke context  SRE is eigenaar van het gebied  SRE heeft NV RAZOB voor de exploitatie van de stort in 1979 opgericht  4 juli 2003 is NV Razob verkocht aan Essent Milieu  Essent is vergunnninghouder en verantwoordelijk voor de eindafwerking en pre-nazorg van de stort  De nazorg komt na de sluitingsverklaring onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant

8 Eindafwerking: aanleg folie bovenafdichting Functie: berperking infiltratie van regenwater in de stortplaats en preventie uitstoot van stortgas

9 Eindafwerking van de stortplaats

10 Financiele aspecten bezien vanuit SRE  Verkoop NV Razob  Financieel beheer voorziening Gulbergen  MIP Gulbergen en voorziening Gulbergen  Businessplan Gulbergen

11 Verkoop NV RAZOB 4 juli 2003 1.integrale verkoop; 2.gronden in eigendom SRE, in erfpacht aan Razob 3.voorzieningen voor eindplan/eindafwerking, voor nazorg en voor landgoed Gulbergen naar SRE; (ca.€ 56 miljoen) 4.bijdrage aan landgoed Gulbergen gemaximeerd op € 34,3 miljoen netto, voor zover beschikbaar; 5.verkoopprijs € 11 miljoen;

12 Financieel Beheer voorziening Gulbergen  Adviescommissie voorziening Gulbergen;  Beleggingen SRE (ultimo 2007): LODH: nazorgportefeuille € 17 miljoen ABN-AMRO: Razob-portefeuille € 13,4 miljoen Alleen vastrentende waarden (Wet FIDO en treasurystatuut SRE);  Nazorgfonds Provincie € 35,7 miljoen; Aandelen en vastrentende waarden;  Doelvermogen Nazorg Gulbergen € 15,8 miljoen; Bestuursraad Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Noord- Brabant;

13 MIP Gulbergen en voorziening Gulbergen  Meerjateninvesteringsprogramma Gulbergen (MIP);  Beschikbaar voor landgoed Gulbergen op 1 januari 2007: € 20 tot € 23 miljoen;  Overschot voorziening Gulbergen geraamd op € 8 tot € 12 miljoen  Besluit Regioraad, gehoord de gemeenteraden;

14 Businessplan Gulbergen april 2007 Ambitieniveau : benodigde investeringen € 40 miljoen; voorziening Gulbergen: € 20 miljoen; TEKORT: € 20 miljoen; SRE onderschrijft ambitieniveau

15 Subsidietrajecten  Regioraadsbesluit 2000: uitvoering Eindplan Gulbergen  Verkoop Razob aan Essent Milieu 2003  Businessplan Gulbergen 2007

16 Regioraadsbesluit 2000: uitvoering eindplan Gulbergen  Inhoud eindplan: uitbreiding golf, dierenpark, evenmententerrein, stairway to heaven, cultuurstraat 1850,bezoekerscentrum,ontsluiting noordzijde, EVZ, wandelpaden, fietspaden, wintersportcentrum  Bijdrage Stimulus € 1,9 mln: dierenpark, stairway

17 Verkoop Razob aan Essent Milieu 2003  Regioraadsbesluit 2000 uitgangspunt: ontwikkeling Gulbergen  Rol Beheermaatschappij Gulbergen: ontwikkeling landgoed en parkmanagement  Randvoorwaardelijke zaken eerst oplossen: bestemmingsplan, aankopen percelen, haalbaarheid plannen, exploitatie golf

18 Businessplan Gulbergen 2007  Inhoud Businessplan  Inhoud en vaststelling bestemmingsplan Gulbergen  Keuze voor projectmatige en/of thematische aanpak bij subsidietrajecten?

19 Investeringen vanuit Businessplan  Aanleggen ontsluitingsweg en parkeerterreinen € 9,0  Slopen panden€ 0,5  Uitbreiding Golf + landschap€ 2,5  Aanleg Hooidonkse Beek c.a.€ 1,8  Aanleg Evenemententerrein (excl. grondwerk)€ 4,5  Inrichting Vaarle€ 2,5  Uitvoeren Landschapsvisie€ 3,0  Herinrichten bestaande wegen€ 1,0  Noodperron€ 0,5  Fiets- wandel- ruiterpaden€ 1,3  Spoortunnel wildpark€ 2,5  Infocentrum/kantoor€ 1,2  Wildviaduct€ 2,0  Plankosten€ 3,7  Totaal afgerond inclusief onvoorzien€ 40,0

20 Uitwerking keuze projectmatige/thematische aanpak  Projectmatig: Hooidonksche Beek, Bosplan Vaarle(SRE), ontsluiting landgoed. Partijen: Waterschap, Provincie, gemeenten, SRE, Essent  Thematisch: ontwikkeling Vaarle i.r.t, duurzaamheidsvisie, “Ontdekking Aarde”, Brainport, evenemententerrein, dierenrijk, stortplaats, internationale samenwerking. Partijen: Kernteam Gulbergen ( Ontwikkelservice SRE, BOM, United Brains, Essent, Energiebureau, Hollands Blauw ), Provincie (Sufalnet), Edenproject (Cornwall)  Subsidietrajecten: Mooi Nederland, Interreg IVC, Stimuleringsfonds SRE, etc.

21 Overzichtfoto Edenproject

22 Versterking ontwikkelkracht Landgoed Gulbergen  Achtergrond: ontwikkeling landgoed geen core- business Essent Milieu, verzelfstandiging Essent Milieu (Attéro per 1/1/2010)  Nieuw partnership met Libéma met goedkeuring SRE  Toekomstperspectief?


Download ppt "Stortplaats en Landgoed Gulbergen Presentatie subsidienetwerk SRE Wim Feron."

Verwante presentaties


Ads door Google