De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOZ en fiscale gevolgen Esther Weernink + Gerard de Bruin 16/4/2012 Acconavm Lochem 0573-299299.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOZ en fiscale gevolgen Esther Weernink + Gerard de Bruin 16/4/2012 Acconavm Lochem 0573-299299."— Transcript van de presentatie:

1 WOZ en fiscale gevolgen Esther Weernink + Gerard de Bruin 16/4/2012 Acconavm Lochem 0573-299299

2 Onderwerpen •Taxatie WOZ + fiscale gevolgen •Doorgaan / staking /verkoop •Bijzondere waarderingsvoorschriften WOZ •Voorbeeld gesplitste afschrijving •Wat is WOZ-werktuigenvrijstelling + voorwaarden •Voorbeeld melkvee/varkens/overig •Verschil WEV-taxatie & WOZ-taxatie •Voorbeeld fiscale gevolgen

3 Taxatie WOZ + fiscale gevolgen •Sinds 2007 afschrijving tot bodemwaarde •Bodemwaarde agro = 50% WOZ •Opstal + ondergrond is één bedrijfsmiddel •Stel WOZ (geb.+ond.) is 1 miljoen, dan af te schrijven tot € 500.000

4 Taxatie WOZ + fiscale gevolgen Stel WOZ 1 miljoen en boekwaarde is 5 ton •Bij doorgaand bedrijf 5 ton minder afschrijving = € 200.000 I.B.te betalen •Bij verkoop ‘slechts’ 5 ton stakingswinst ipv 1 miljoen, bespaart 2 ton •Bij staking idem verkoop

5 Bijzondere waarderingsvoorschriften WOZ Bij WOZ buiten aanmerking gelaten: •Bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond •Openbare bezinningsbijeenkomsten (kerken), natuurterreinen, NSW •Werktuigen onder de werktuigenvrijstelling

6 Voorbeeld splitsing afschrijving Stèl stal van € 700.000 € 500.000 gebouw+electr.+water € 200.000 melkstal/installaties Dan afschrijving: € 250.000 nml.tot 50% WOZ € 180.000 installaties tot 10%rw € 430.000 totale afschrijving

7 De WOZ-Werktuigenvrijstelling Deze zaken worden beschouwd als een afzonderlijk + afschrijfbaar bedrijfsmiddel De 3 voorwaardes: 1)Werktuig moet onroerend zijn en >70% dienstbaar aan het produktieproces 2)Moet kunnen worden verwijderd zonder ernstige beschadiging aan het werktuig 3)Het werktuig mag geen gebouwd eigendom zijn (zoals windmolen)

8 St.v.z. inzake Werktuigenproblematiek •Eind 2007 overleg VLB •Sinds 2008 is er een stroomschema - Begint met keuze roerend of onroerend  roerend niet waarderen - Dan wel/niet hulpmiddel of instrument, etc. •Daarna ‘werktuigenlijst’ intrede in advies-wereld. •Augustus 2010: belastingdienst akkoord, behalve m.n. hokinrichting

9 Voorbeelden vrijstelling varkens •Varkensstal = gebouw = beperking •Mengkeuken, wel in WOZ, geen beperking •Mestkelder, NH3-reducerend systeem = gebouw = beperking •Mestvergisting (geb.)+ mestsilo + mestvaalt, wél in WOZ, geen bep. •Voerinstallatie, niet in WOZ + geen beperking •Kraamhokken, biggenhokken, droogvoerbak = discussie!!

10 Voorbeelden vrijstelling melkvee •Ligboxenstal=gebouw=beperking •Electriciteit, armaturen, waterleiding, vaste mestschuif, wél in WOZ, wél beperking •Melkwinningapparatuur, melktank melkrobot, opdrijfhek, voerstation, niet in WOZ, géén beperking. •Ligboxen (los) + voerhek (los), koematras, koeherkenning, niet in WOZ, géén beperking.

11 Let op: Er is verschil in: WEV-taxatie WOZ-taxatie Grofweg: WOZ-taxatie + werktuigenvrijstelling = WEV-taxatie

12 Fiscale gevolgen foute of te hoge WOZ-taxatie Stèl stal met 5 ton geb+2 ton install. En WOZ is 7 ton. Dan is afschrijving: € 150.000 gebouw nml.tot 50% WOZ (500.000-350.000) € 180.000 installaties tot 10%rw € 330.000 totale afschrijving € 430.000 afschrijfbaar (max.) € 100.000 te weinig, stel 40% = € 40.000 belasting

13 KORTOM: •Het gaat om grote bedragen en fiscale gevolgen •Beoordeel uw WOZ goed •Schakel eventueel een goede expert in!!


Download ppt "WOZ en fiscale gevolgen Esther Weernink + Gerard de Bruin 16/4/2012 Acconavm Lochem 0573-299299."

Verwante presentaties


Ads door Google