De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOZ en fiscale gevolgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOZ en fiscale gevolgen"— Transcript van de presentatie:

1 WOZ en fiscale gevolgen
Esther Weernink + Gerard de Bruin 16/4/2012 Acconavm Lochem

2 Onderwerpen Taxatie WOZ + fiscale gevolgen Doorgaan / staking /verkoop
Bijzondere waarderingsvoorschriften WOZ Voorbeeld gesplitste afschrijving Wat is WOZ-werktuigenvrijstelling + voorwaarden Voorbeeld melkvee/varkens/overig Verschil WEV-taxatie & WOZ-taxatie Voorbeeld fiscale gevolgen

3 Taxatie WOZ + fiscale gevolgen
Sinds 2007 afschrijving tot bodemwaarde Bodemwaarde agro = 50% WOZ Opstal + ondergrond is één bedrijfsmiddel Stel WOZ (geb.+ond.) is 1 miljoen, dan af te schrijven tot €

4 Taxatie WOZ + fiscale gevolgen
Stel WOZ 1 miljoen en boekwaarde is 5 ton Bij doorgaand bedrijf 5 ton minder afschrijving = € I.B.te betalen Bij verkoop ‘slechts’ 5 ton stakingswinst ipv 1 miljoen, bespaart 2 ton Bij staking idem verkoop

5 Bijzondere waarderingsvoorschriften WOZ
Bij WOZ buiten aanmerking gelaten: Bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond Openbare bezinningsbijeenkomsten (kerken), natuurterreinen, NSW Werktuigen onder de werktuigenvrijstelling

6 Voorbeeld splitsing afschrijving
Stèl stal van € € gebouw+electr.+water € melkstal/installaties Dan afschrijving: € nml.tot 50% WOZ € installaties tot 10%rw € totale afschrijving

7 De WOZ-Werktuigenvrijstelling
Deze zaken worden beschouwd als een afzonderlijk + afschrijfbaar bedrijfsmiddel De 3 voorwaardes: Werktuig moet onroerend zijn en >70% dienstbaar aan het produktieproces Moet kunnen worden verwijderd zonder ernstige beschadiging aan het werktuig Het werktuig mag geen gebouwd eigendom zijn (zoals windmolen)

8 St.v.z. inzake Werktuigenproblematiek
Eind 2007 overleg VLB Sinds 2008 is er een stroomschema - Begint met keuze roerend of onroerend  roerend niet waarderen - Dan wel/niet hulpmiddel of instrument, etc. Daarna ‘werktuigenlijst’ intrede in advies-wereld. Augustus 2010: belastingdienst akkoord, behalve m.n. hokinrichting

9 Voorbeelden vrijstelling varkens
Varkensstal = gebouw = beperking Mengkeuken, wel in WOZ, geen beperking Mestkelder, NH3-reducerend systeem = gebouw = beperking Mestvergisting (geb.)+ mestsilo + mestvaalt, wél in WOZ, geen bep. Voerinstallatie, niet in WOZ + geen beperking Kraamhokken, biggenhokken, droogvoerbak = discussie!!

10 Voorbeelden vrijstelling melkvee
Ligboxenstal=gebouw=beperking Electriciteit, armaturen, waterleiding, vaste mestschuif, wél in WOZ, wél beperking Melkwinningapparatuur, melktank melkrobot, opdrijfhek, voerstation, niet in WOZ, géén beperking. Ligboxen (los) + voerhek (los), koematras, koeherkenning,

11 Let op: Er is verschil in: WEV-taxatie < ---- > WOZ-taxatie
Grofweg: WOZ-taxatie + werktuigenvrijstelling = WEV-taxatie

12 Fiscale gevolgen foute of te hoge WOZ-taxatie
Stèl stal met 5 ton geb+2 ton install. En WOZ is 7 ton. Dan is afschrijving: € gebouw nml.tot 50% WOZ ( ) € installaties tot 10%rw € totale afschrijving € afschrijfbaar (max.) € te weinig, stel 40% = € belasting

13 KORTOM: Het gaat om grote bedragen en fiscale gevolgen
Beoordeel uw WOZ goed Schakel eventueel een goede expert in!!


Download ppt "WOZ en fiscale gevolgen"

Verwante presentaties


Ads door Google