De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

2 • Toelichting huidige ontwikkelingen • RSDB in 2007: • Quebecor World Europe deal • Print Productions • Marketing Communications • Financiële resultaten 2007 Agenda

3 Toelichting huidige ontwikkelingen

4 • 13 maart: bericht van benadering door investeerder • 20 maart: start gesprekken met investeerder • 23 april: boekenonderzoek afgerond • 29 mei: naam Hombergh Holdings wordt bekend gemaakt plus feit dat ze Quebecor World Europe overnemen • 14 juni: HHBV kondigt start biedingsprocedure aan • 26 juni: HHBV meldt in gesprek te zijn met Maury Imprimeur S.A. Voorgenomen bod

5 Highlights: • Voorgenomen bod is € 40 per aandeel incl. dividend 2007 (Premie van 28% t.o.v. (Premie van 28% t.o.v. gemiddelde slotkoers in de maand voorafgaand aan 13 maart 2008) • Stelt RSDB in staat leidende rol te nemen in consolidatie • Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bevelen bod onder voorbehoud aan • Betrokken aandeelhouders (80,7%) hebben HHBV toezegging gedaan

6 Tijdschema 27-06 AVA begin juli Biedings- bericht naar AFM Eind juliaugustus Biedings- bericht naar Aandeel- houders BAVA september closing Meer informatie in biedingsbericht

7 RSDB in 2007 • Quebecor World Europe deal • Print Productions • Marketing Communications

8 Quebecor World Europe Acquisitiekosten • ‘3’ deals • onderbemanning Raad van Bestuur • 7,5 mln Euro: • Due diligence • Contracten • Kosten Financiële adviezen • Kosten Juridische en fiscale adviezen • ‘Underwriting’ kosten

9 PRINT PRODUCTIONS IN 2007 • Resultaat • Markt • Operatie

10 RESULTAAT: RESULTAAT: x € mln 20072006 Opbrengsten 456,5494,6 Toegevoegde Waarde 214,7225,2 EBITDA 40,748,9 EBIT 6,512,9 Netto resultaat 2,06,1 Print Productions 2007

11 MARKT: • Markt vertoont marginale groei van 1,1% • Print Productions verloor marktaandeel • Omvang tijdschriften stabiliseert • Trend postorderaars naar meer contactmomenten zet door • Ongeadresseerde brievenbusreclame neemt nog steeds toe Print Productions 2007

12 OPERATIE: • Algemeen Directeur Diepdruk en Offset benoemd • Verkoop en Sales & Production Support geïntegreerd bij RS Deventer en RS Utrecht • Nieuwe graveermachines RS Etten operationeel • Heidelberg XL persen RSGS Eindhoven en Utrecht • Uitbreiding Senefelder Misset Print Productions 2007

13 MARKETING COMMUNICATIONS IN 2007 • Resultaat • Markt • Operatie

14 RESULTAAT: RESULTAAT: x € mln x € mln 2007 2006 Opbrengst 28,938,0 Toegevoegde Waarde 16,221,2 EBITDA 0,22,9 EBIT -0,22,3 Netto resultaat 3,51,5 Marketing Communications 2007

15 MARKT: • • Bedrijven steeds minder afhankelijk massamedia • Markt zoekt nieuwe middelen voor klantbehoud • Meer aandacht voor mixed media concepten • Onrust financiële sector door fusies • Uitgaven aan communicatie projecten worden bevroren en uitgesteld Marketing Communications 2007

16 OPERATIE: • • Personele wijzigingen MediaPartners Group • Nieuwe positionering MediaPartners Group in 3 labels - MediaPartners Interne Communicatie - MediaPartners LoyaliteitsCommunicatie - Media Partners ActieCommunicatie • Verkoop 2organize aan Signum Group B.V. • Verkoop Logic Use aan Adnovate B.V. Marketing Communications 2007

17 Financiële resultaten 2007

18 • Volumes licht dalend • Verdere margedruk • Gecompenseerd door kostenbeheersing (excl. Specials) • Goede operationele cashflow gecombineerd met discipline op investeringen • Gezonde balans en ratio’s • Stabiel dividend Headlines 2007

19 Totaal opbrengsten Totaal opbrengsten 485,0531,3 91 Directe kosten 254,1284,9 89 Toegevoegde waarde 230,9246,4 94 Personeelskosten 133,1141,5 94 Overige bedrijfskosten 56,953,1 113 EBITDA 40,951,8 79 Afschrijvingen / waardevermind. 34,636,6 95 EBIT 6,315,2 42 x € mln x € mln 2007 2006Index Geconsolideerde winst- en verliesrekening

20 x € mln 2007 2006 EBIT 6,315,2 Financiële baten en lasten -3,7- 4,5 Belastingen -0,9-3,1 Resultaat deelnemingen 3,7 - Nettowinst 5,47,6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

21 Bedrijfsresultaat (EBIT) Bedrijfsresultaat (EBIT) 6,3 Advieskosten +7,5 Verkoop bedrijfspanden -3,1 EBIT 10,7 Netto resultaat 5,4 Advieskosten +5,6 Verkoop bedrijfspanden -2,3 Verkoop deelnemingen -3,7 Netto resultaat 5,0 EBITDA 45,3 x € mln x € mln 2007 Specials impact op EBIT, EBITDA en Netto resultaat

22 Ratio’s 2007200620052004 EBITDA / Added Value (%)17,721,023,227,1 ROCE* (%) 2,93,76,58,1 Net debt / EBITDA 1,41,61,61,2 EBITDA / rentelasten 11,011,511,011,7 Solvabiliteit** (%) 44,541,739,033,2 * Nettoresultaat gedeeld door de assets minus de kortlopende verplichtingen ** Eigen vermogen gedeeld door balans totaal

23 Kasstroom operationele activiteiten en investeringen X € mln

24 Kasstroomoverzicht Nettoresultaat 5,47,6 Afschrijvingen + bijz. waardevermind. 34,7 36,2 Mutaties werkkapitaal 20,4-10,1 Mutaties in voorzieningen/overig -10,1-6,1 Kasstroom uit operationele act. 50,427,6 Investeringen in vaste activa -30,2-17,9 Opbrengst verkoop bedrijfsonderdelen 11,25,4 Mutatie financiële vaste activa- 0,10,8 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -19,1-11,7 x € mln 2007 2006 x € mln 2007 2006

25 Kasstroomoverzicht x € mln x € mln Uitbetaald dividend -5,8-5,8 Kredietinstellingen -15,6 +3,6 Rentedragende leningen -9,3-14,4 Kasstroom uit financieringsactiviteiten- 30,7-16,6 Solvabiliteit in procenten 44,541,7 2007 2006 2007 2006

26 x € mln 2007 2006 Vaste activa 188,6193,5 Vlottende activa 115,2132,0 Totaal activa 303,8325,5 Geconsolideerde balans

27 x € mln 2007 2006 Eigen vermogen 135,2135,7 Langlopende verplichtingen 55,670,5 Kortlopende verplichtingen 113,0119,3 Totaal passiva 303,8325,5 Geconsolideerde balans

28 Eigen vermogen, Netto schuld, Solvabiliteit 33,2% 39,0% 41,7% 44,5% X € mln

29 • Focus bedrijven en bezettingsgraad • Kostenreductie • Werkkapitaal verbetering • Performance cultuur door transparante management informatie • Discipline op investeringen • Kasstroom • Consolidatie Focus 2008

30 RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

31 Remuneratie Raad van Commissarissen Agendapunt 5

32 Remuneratie RvC Huidig Voorstel Huidig Voorstel (bedragen x €1) Vaste Onkosten Vaste Onkosten beloning vergoeding beloning vergoeding beloning vergoeding beloning vergoeding D.J. Montgomery25.9574.00032.0004.000 A.P. Lugt23.4613.00027.6003.000 H.C.A. Groenen20.9652.00025.2002.000 H.C.P. Noten20.9652.00025.2002.000

33 RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

34 Aanvulling remuneratiebeleid Raad van Bestuur Agendapunt 6

35 Aanvulling op beleid 2004 Toekenning Toekenning ‘Phantom Shares’aan Raad van Bestuur: Een lange termijn incentive die gebaseerd is op een aantal fictieve aandelen die aan het einde van een vooraf vastgestelde periode tegen de op dat moment geldende koers wordt afgerekend. aantaltoekennings- looptijd reële waarde 31-12-2007 datum op toekenningsdatum J.P. Caris9.0001mei 2007 3 jaar85.80062.400 E.H.O.M. Bouwman6.7501 juli 2007 4 jaar34.76326.325

36 RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008


Download ppt "RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google