De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008
RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

2 Agenda Toelichting huidige ontwikkelingen RSDB in 2007:
Quebecor World Europe deal Print Productions Marketing Communications Financiële resultaten 2007 Wij willen de volgende agenda met u delen:

3 Toelichting huidige ontwikkelingen

4 Voorgenomen bod 13 maart: bericht van benadering door investeerder
20 maart: start gesprekken met investeerder 23 april: boekenonderzoek afgerond 29 mei: naam Hombergh Holdings wordt bekend gemaakt plus feit dat ze Quebecor World Europe overnemen 14 juni: HHBV kondigt start biedingsprocedure aan 26 juni: HHBV meldt in gesprek te zijn met Maury Imprimeur S.A.

5 Voorgenomen bod Highlights:
Voorgenomen bod is € 40 per aandeel incl. dividend 2007 (Premie van 28% t.o.v. gemiddelde slotkoers in de maand voorafgaand aan 13 maart 2008) Stelt RSDB in staat leidende rol te nemen in consolidatie Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bevelen bod onder voorbehoud aan Betrokken aandeelhouders (80,7%) hebben HHBV toezegging gedaan

6 Tijdschema 27-06 begin juli Eind juli augustus september AVA Biedings-
bericht naar AFM Biedings- bericht naar Aandeel- houders BAVA closing Meer informatie in biedingsbericht

7 RSDB in 2007 Quebecor World Europe deal Print Productions
Marketing Communications

8 Quebecor World Europe Acquisitiekosten ‘3’ deals
onderbemanning Raad van Bestuur 7,5 mln Euro: Due diligence Contracten Kosten Financiële adviezen Kosten Juridische en fiscale adviezen ‘Underwriting’ kosten

9 PRINT PRODUCTIONS IN 2007 Resultaat Markt Operatie
Een korte blik op de prestaties van de business lines in 2006. Eerst Print Productions.

10 Print Productions 2007 RESULTAAT: Opbrengsten 456,5 494,6
x € mln Opbrengsten 456,5 494,6 Toegevoegde Waarde 214,7 225,2 EBITDA 40,7 48,9 EBIT 6,5 12,9 Netto resultaat 2,0 6,1

11 Print Productions 2007 MARKT: Markt vertoont marginale groei van 1,1%
Print Productions verloor marktaandeel Omvang tijdschriften stabiliseert Trend postorderaars naar meer contactmomenten zet door Ongeadresseerde brievenbusreclame neemt nog steeds toe Print Productions heeft, gemeten in de hoeveelheid verwerkte papiertonnage, een groei gerealiseerd van bijna 8%, dat is 6,5% boven markt. De drie segmenten waar Print Productions zich met name op richt zijn professionele uitgevers (tijdschriften), postorderbedrijven (catalogi) en retailondernemingen (promotioneel drukwerk). De advertentie-inkomsten in het uitgeefsegment van Print Productions zijn in 2006, ten opzichte van het jaar 2005, licht gestegen. In het segment van de postorderaars zet de trend naar het creëren van meer contactmomenten met de eindconsument zich door. Dit manifesteert zich in het uitbrengen van meer gespecialiseerde catalogi door het jaar heen. Het volume aan ongeadresseerde brievenbusreclame, een communicatiemedium dat kenmerkend is voor het retailsegment, nam in 2006, ten opzichte van het voorgaande jaar, verder toe.

12 Print Productions 2007 OPERATIE:
Algemeen Directeur Diepdruk en Offset benoemd Verkoop en Sales & Production Support geïntegreerd bij RS Deventer en RS Utrecht Nieuwe graveermachines RS Etten operationeel Heidelberg XL persen RSGS Eindhoven en Utrecht Uitbreiding Senefelder Misset De totale capaciteit die Print Productions in 2006 ter beschikking had, nam toe doordat de tweede 368 cm pers eind eerste kwartaal bij Roto Smeets Deventer operationeel werd. Ook het feit dat de persen die in 2005 in de rotatieoffset- bedrijven Roto Smeets Weert en Senefelder Misset in Doetinchem geïnstalleerd zijn, het gehele jaar 2006 beschikbaar waren, droeg bij aan de toegenomen capaciteit. Bij RS Etten wordt geïnvesteerd in nieuwe graveermachines waardoor ze nog sneller kunnen produceren.

13 MARKETING COMMUNICATIONS IN 2007
Resultaat Markt Operatie

14 Marketing Communications 2007
RESULTAAT: x € mln Opbrengst 28,9 38,0 Toegevoegde Waarde 16,2 21,2 EBITDA 0,2 2,9 EBIT -0,2 2,3 Netto resultaat 3,5 1,5

15 Marketing Communications 2007
MARKT: Bedrijven steeds minder afhankelijk massamedia Markt zoekt nieuwe middelen voor klantbehoud Meer aandacht voor mixed media concepten Onrust financiële sector door fusies Uitgaven aan communicatie projecten worden bevroren en uitgesteld Bedrijven kunnen uit steeds meer media kiezen. Media die zij steeds makkelijker zelf kunnen produceren en inzetten. Wel ontstaat er om die reden meer druk op de budgetten. Deze budgettaire beperkingen leiden tot extra druk op de marges. Efficiency en effectiviteit van marketingcommunicatiecampagnes krijgen meer aandacht dan ooit. Marketing Communications reageert hierop met onderzoek naar nieuwe product- / dienstcombinaties, maar ook met voortzetting van een optimale prijs- / kwaliteitsbeheersing.

16 Marketing Communications 2007
OPERATIE: Personele wijzigingen MediaPartners Group Nieuwe positionering MediaPartners Group in 3 labels MediaPartners Interne Communicatie MediaPartners LoyaliteitsCommunicatie Media Partners ActieCommunicatie Verkoop 2organize aan Signum Group B.V. Verkoop Logic Use aan Adnovate B.V. Voor dat eventuele nieuwe plannen voor Marketing Communications verwezenlijkt kunnen worden, moet de huidige organisatie een stevig fundament hebben. In 2006 is daarom met name de aandacht hier naar uit gegaan. Geconcludeerd is toen vanwege de diversiteit van de dienstverlening de organisatie te splitsen in drie aandachtsvelden die elk apart worden aangestuurd: Binnen Communicatie & Creatie zijn de bedrijven actief onder de namen Media Partners (België en Nederland), dem communications, Design Domain en SLiM. Binnen Communicatie & Automatisering zijn 2organize en Leads to Loyals actief. Customer proces management / CRM Logic Use tenslotte vertegenwoordigt het aandachtsveld Productie & Transfer. Workflow management Design Domain is gereorganiseerd en heeft Purmerend verruilt voor het kantoor van Media Partners in Amstelveen. Op deze wijze wordt bespaard op managementaandacht en backoffice-faciliteiten.

17 Financiële resultaten 2007

18 Headlines 2007 Volumes licht dalend Verdere margedruk
Gecompenseerd door kostenbeheersing (excl. Specials) Goede operationele cashflow gecombineerd met discipline op investeringen Gezonde balans en ratio’s Stabiel dividend

19 Geconsolideerde winst- en verliesrekening
x € mln Index Totaal opbrengsten 485,0 531,3 91 Directe kosten 254,1 284,9 89 Toegevoegde waarde 230,9 246,4 94 Personeelskosten 133,1 141,5 94 Overige bedrijfskosten 56,9 53,1 113 EBITDA 40,9 51,8 79 Afschrijvingen / waardevermind. 34,6 36,6 95 EBIT 6,3 15,2 42

20 Geconsolideerde winst- en verliesrekening
x € mln EBIT 6,3 15,2 Financiële baten en lasten -3,7 - 4,5 Belastingen -0,9 -3,1 Resultaat deelnemingen , Nettowinst 5,4 7,6

21 Specials impact op EBIT, EBITDA en Netto resultaat
x € mln Bedrijfsresultaat (EBIT) 6,3 Advieskosten +7,5 Verkoop bedrijfspanden -3,1 EBIT 10,7 Netto resultaat 5,4 Advieskosten +5,6 Verkoop bedrijfspanden -2,3 Verkoop deelnemingen -3,7 Netto resultaat 5,0 EBITDA 45,3

22 Ratio’s EBITDA / Added Value (%) 17,7 21,0 23,2 27,1 ROCE* (%) 2,9 3,7 6,5 8,1 Net debt / EBITDA 1,4 1,6 1,6 1,2 EBITDA / rentelasten 11,0 11,5 11,0 11,7 Solvabiliteit** (%) 44,5 41,7 39,0 33,2 * Nettoresultaat gedeeld door de assets minus de kortlopende verplichtingen ** Eigen vermogen gedeeld door balans totaal

23 Kasstroom operationele activiteiten en investeringen
X € mln

24 Kasstroomoverzicht Nettoresultaat 5,4 7,6
x € mln Nettoresultaat 5,4 7,6 Afschrijvingen + bijz. waardevermind , ,2 Mutaties werkkapitaal 20,4 -10,1 Mutaties in voorzieningen/overig -10,1 -6,1 Kasstroom uit operationele act. 50,4 27,6 Investeringen in vaste activa -30,2 -17,9 Opbrengst verkoop bedrijfsonderdelen 11,2 5,4 Mutatie financiële vaste activa -0,1 0,8 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -19,1 -11,7

25 Kasstroomoverzicht 2007 2006 Uitbetaald dividend -5,8 -5,8
x € mln Uitbetaald dividend -5,8 -5,8 Kredietinstellingen -15, ,6 Rentedragende leningen -9,3 -14,4 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -30,7 -16,6 Solvabiliteit in procenten 44,5 41,7

26 Geconsolideerde balans
x € mln Vaste activa 188,6 193,5 Vlottende activa 115,2 132,0 Totaal activa 303,8 325,5

27 Geconsolideerde balans
x € mln Eigen vermogen 135,2 135,7 Langlopende verplichtingen 55,6 70,5 Kortlopende verplichtingen 113,0 119,3 Totaal passiva 303,8 325,5

28 Eigen vermogen, Netto schuld, Solvabiliteit
X € mln 39,0% 41,7% 33,2% 44,5%

29 Focus 2008 Focus bedrijven en bezettingsgraad Kostenreductie
Werkkapitaal verbetering Performance cultuur door transparante management informatie Discipline op investeringen Kasstroom Consolidatie

30 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008
RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

31 Agendapunt 5 Remuneratie Raad van Commissarissen

32 Remuneratie RvC Huidig Voorstel
(bedragen x €1) Vaste Onkosten Vaste Onkosten beloning vergoeding beloning vergoeding D.J. Montgomery A.P. Lugt H.C.A. Groenen H.C.P. Noten

33 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008
RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008

34 Aanvulling remuneratiebeleid
Agendapunt 6 Aanvulling remuneratiebeleid Raad van Bestuur

35 Aanvulling op beleid 2004 Toekenning ‘Phantom Shares’aan Raad van Bestuur: Een lange termijn incentive die gebaseerd is op een aantal fictieve aandelen die aan het einde van een vooraf vastgestelde periode tegen de op dat moment geldende koers wordt afgerekend. aantal toekennings looptijd reële waarde datum op toekenningsdatum J.P. Caris mei jaar E.H.O.M. Bouwman juli jaar

36 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008
RSDB NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008


Download ppt "Algemene Vergadering van Aandeelhouders 27 juni 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google