De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 H9: Communicatie. 2 Communicatie-instrumenten  One-to-one communicatie  Massacommunicatie  Marketingcommunicatie  Corporate communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 H9: Communicatie. 2 Communicatie-instrumenten  One-to-one communicatie  Massacommunicatie  Marketingcommunicatie  Corporate communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 H9: Communicatie

2 2 Communicatie-instrumenten  One-to-one communicatie  Massacommunicatie  Marketingcommunicatie  Corporate communicatie

3 3 One-to-one communicatie: direct marketing  Bedrijf probeert doelbewust een directe, meetbare respons op te wekken bij doelgroep  Veel gebruikte methoden  Direct mail  Telemarketing  Internet  Gebaseerd op database => maakt het mogelijk om met individuele klanten te communiceren

4 4 Direct marketing: direct mail  Post, fax, e-mail  Mogelijke doelstellingen  Positief imago creëren  Potentiële klanten opsporen  Interesse opwekken voor bedrijf en haar producten  Product voorstellen  Bezoeken van klanten stimuleren  Verkopen

5 5 Direct marketing: direct mail  Voordelen  Flexibel  Gepersonaliseerd  Selectieve benadering doelgroep  Nadelen  Overkill! (spam)  Vrij lage responsgraad  Onderhouden van database vergt tijd en discipline

6 6 Direct marketing: direct mail  Follow-up na mailing is noodzakelijk  Follow-up verschilt naargelang respons op mailing

7 7 Direct marketing: telemarketing  Telefoon inzetten als marketing- instrument voor het systematisch benaderen van een doelgroep  Inbound & outbound  Ter ondersteuning van persoonlijke verkoop of als zelfstandige invulling van klantencontact  Vaak georganiseerd in call centers

8 8 Direct marketing via internet  Voordelen internet  24/24, 7/7  Positieve uitstraling met goed opgezette website  Inhoud van site kan aangepast worden aan zoekgedrag klant  Combinatie tekst, beeld, geluid  Discussiegroepen opzetten  Nadelen internet  Explosieve toename aantal websites => zorg dat men uw site weet te vinden! => zorg dat uw site overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is! (functional, fast & familiar)  Relatief hoge kosten verbonden aan up-to-date houden van site

9 9 Massacommunicatie: reclame  Reclame als ondersteuning voor persoonlijke verkoop  Reclame als hulpmiddel voor het bereiken van alle beïnvloeders binnen DMU

10 10

11 11 Reclame: reclamedoelstellingen  Communicatie-effecten  Cognitieve  Affectieve  Conatieve

12 12 Reclame: reclamemedia  Vakbladen  Dagbladen  Adresboeken  TV en radio  Internet  Buitenreclame

13 13 Reclamestrategie  Met reclame inspelen op  Behoefteonzekerheid  Marktonzekerheid  Transactieonzekerheid

14 14 De tien geboden van effectieve zakelijke reclame (Copy Chasers Criteria) 1. Heeft één visuele magneet 2. Selecteert de juiste doelgroep 3. Benadert de doelgroep in de eigen interessesfeer 4. Houdt een belofte in en maakt die waar 5. Presenteert de boodschap in een logische volgorde 6. Communiceert met personen 7. Is gemakkelijk te lezen 8. Benadrukt de propositie in plaats van de adverteerder 9. Weerspiegelt een gekozen identiteit 10. Zet aan tot de beoogde reactie.

15 15 “Omdat men nergens een vorkheftruck vindt van zo’n uitstekende kwaliteit, met zulke voortreffelijke prestaties, voor een dermate gunstige prijs”

16 16 Massacommunicatie: vakbeurzen  Enkele voorbeelden  Horeca Expo (Flanders Expo Gent)  Intersolution (Flanders Expo Gent)  Laborama (Brussels Kart Expo)  Matexpo (Kortrijk Xpo)  Trailer (Kortrijk Xpo)

17 17 Het belang van vakbeurzen  Aanzienlijk deel van omzet wordt gerealiseerd via beurzen  Aanzienlijk deel van bezoekers is gemachtigd om koopbeslissing te nemen  Koopbeslissing vaak gebaseerd op wat klant te zien krijgt op vakbeurs  Meeste bezoekers zien vakbeurzen als belangrijke informatiebron  Helft bezoekers plaatst orders als gevolg van bezoek aan vakbeurs => vakbeurzen dragen bij aan effectiviteit van persoonlijke verkoop

18 18 Vakbeurzen  Vakbeurzen bieden unieke kansen  Hoge concentratie (potentiële) afnemers  Selecte en geïnteresseerde doelgroepen  Ook toegang tot DMU leden waartoe vertegenwoordigers geen toegang hebben  Producten kunnen worden toegelicht en gedemonstreerd  Uitstekende gelegenheid voor introductie van nieuwe producten  Echter ook enkele nadelen aan verbonden

19 19 Vakbeurzen: formuleren van doelstellingen  Beursdoelstellingen  Informatie verschaffen  Vergroten van naamsbekendheid  Verbeteren van imago  Genereren van sales leads  Sluiten van transacties  Aanvullen mailing lists  …

20 20 Vakbeurzen: selectie  Keuze vakbeurs afhankelijk van  Doelstellingen  Type bezoekers (welke bedrijven, welke functies)  Type beurs  Kosten per nuttig contact  Op belangrijke beurzen zeker aanwezig zijn

21 21 Vakbeurzen: communicatie  Promotionele acties vooraf  Communicatie op stand zelf  Inrichting stand  Kwaliteit van gespreksvoering  Afronden van het contact

22 22 Vakbeurzen: follow-up  Goede follow-up is heel belangrijk!  Evaluatie beursdeelname  Aantal bezoekers  Verkopen  Doelgroepefficiëntie  Aandacht van de pers  Winstgevendheid per order dat op de beurs gegenereerd werd

23 23 Vakbeurzen: varianten  Showrooms  Roadshows

24 24 Massacommunicatie: ondersteunende middelen  Catalogi  Productbrochures  Testrapporten  Case stories  Handleidingen  Technische papers  Offertes & verkoopvoorwaarden  Displays & ander materiaal voor distribuanten

25 25 Massacommunicatie: PR  Marketing PR versus Corporate PR  Pr-doelstellingen  Imago  Verdedigen van producten en activiteiten met publieke problemen  (her)positioneren van product  Verschaffen van algemene informatie  Vormen van PR  Publiciteit  Public affairs

26 26 Corporate communicatie  Naast corporate PR, nog andere vormen van corporate communicatie  Interne communicatie  Communicatie met arbeidsmarkt  Huisstijl

27 27 Geïntegreerde communicatie  Integratie binnen een campagne  Integratie binnen de marketingcommunicatie  Integratie tussen marketing- en corporate communicatie  Integratie tussen alle instrumenten van de marketingmix

28 28 Geïntegreerde communicatie

29 29 Geïntegreerde communicatie


Download ppt "1 H9: Communicatie. 2 Communicatie-instrumenten  One-to-one communicatie  Massacommunicatie  Marketingcommunicatie  Corporate communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google