De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie-aspecten Geïntegreerd managementmodel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie-aspecten Geïntegreerd managementmodel"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie-aspecten Geïntegreerd managementmodel
Deel I Kader Afstemming tss. klant, dienstencon-cept & concurrentie-omgeving = externe oriëntatie Afstemming tss. onderdelen van organisatie, klant & dienstenconcept = interne oriëntatie Deel II Deel III Organisatie-aspecten Positionering Deel IV Marketingmix Deel V Geïntegreerd managementmodel

2 Marketingmix Deel IV

3 Deel IV Marketingmix 8P-model Prijsbeleid Communicatiebeleid
Hoofdstuk 1 Prijsbeleid Hoofdstuk 2 Communicatiebeleid Hoofdstuk 3 Distributiebeleid Hoofdstuk 4

4 Klassieke marketingmix 4P-model
Product Price PRODUCT Wat biedt je? Welke productvoordelen? Benefits voor de klant? Niveau van kwaliteit van het product? Veel heeft te maken met kernstrategie of positionering – eerder ruim aan bod gekomen PRIJS Wijst op volledige kost die de klant oploopt bij het verwerven van de dienst Het gaat dus om meer dan het vaststellen van verkoopprijs en bepalen van marges PLACE Plaats en tijd = fysische of electronische distributie Direct of via intermediair leveren? Snelheid en gemak van dienstverlening worden voor klant steeds belangrijker !!! PROMOTIE Communicatie speelt vitale rol in mkt, zeker bij mkt van diensten Geeft informatie en advies Overtuigt pubbliek van voordelen Spoort ook aan om actie te ondernemen Communicatie kan geleverd worden door individuen (verkopers – direct) of via media Promotion Place

5 Productivity & quality
8P-model Price Product Place Productivity & quality Promotion Physical evidence Process People

6 Management van productiviteit & kwaliteit
Apparatuur en standaardisering Betere opleiding Kwaliteit/kwantiteit kwaliteit productiviteit Flexibiliteit versterken/vraag sturen Klant stimuleren om een deel van de taken over te nemen

7 Prijs Deel IV Marketingmix

8 Prijsbeleid Wat maakt prijsbeleid verschillend in de dienstensector?
Opbouw van de totale kost opgelopen door de klant Waarde Prijsstrategieën Kostgerichte, vraaggerichte of concurrentiegerichte prijsstrategie Afroomstrategie en penetratiestrategie Prijsbepalingsmethoden Vaste of variabele prijszetting Prijsstrategie in de praktijk

9 Wat maakt prijsbeleid in de dienstensector verschillend?
Naamgeving Immaterialiteit  Onzichtbaarheid Variabiliteit Ratio vaste/variabele kosten Tijd Reglementering

10 Opbouw van kost Search costs Purchase and use costs After costs
Money costs Time costs Physical costs Phychological costs Sensory costs Necessary follow-up Problem solving Purchasing price Incidental expenses

11 som van alle waargenomen voordelen som van alle waargenomen kosten
Waarde Netto waarde = som van alle waargenomen voordelen som van alle waargenomen kosten Waargenomen waarde is afhankelijk van Verschillende klanten Verschillende situaties voor dezelfde klant

12 Netto waarde verhogen Voordelen toevoegen aan de dienst
Financiële kosten reduceren Niet-financiële kosten reduceren Reduceren van tijdskosten eigen aan aankoop, levering en consumptie Minimaliseren van ongewenste psychologische kosten in elk stadium Elimineren van ongewenste fysische kosten, vooral bij het zoeken en verbruiken van de dienst Het verminderen van onaangename zintuigelijke kosten vb. minder lawaai, comfortabeler meubilair, lekkere voeding, …

13 Kostgerichte strategie
Basis = financiële kosten Dekking volledige kost die voortvloeit uit productie en marketing+ marge ‘Loss leaders’ Problemen Subjectieve maatstaven Hoe tijd of moeilijkheidsgraad kwantificeren? Allocatie van algemene kosten en bepaling verdeelsleutel?

14 Concurrentiegerichte strategie
Basis = marktgeoriënteerde prijsbepaling Belangrijk bij diensten die relatief weinig gedifferentieerd zijn Fenomeen ‘prijsleider’  defensieve stellingname  agressieve prijspolitiek

15 Vraaggerichte strategie
Basis = gedragingen, preferenties en percepties van klanten ‘Welke waarde heeft de dienst voor de klant en welke prijs is de klant bereid te betalen?’ Prijs ~ indicatie kwaliteit Prijs ~ intensiteit van de vraag

16 Penetratiestrategie Lancering van de dienst tegen initieel lage prijs
Geëigend in marktsituaties waarin het aandeel prijsgevoelige kopers overheerst Tijdelijk karakter prijsverhoging na klantenbinding en merknaamcreatie Permanent karakter  ‘lage-prijzen-strategie’

17 Op korte termijn zo hoog mogelijke winsten
Afroomstrategie Lancering van de dienst tegen hoge prijs Op korte termijn zo hoog mogelijke winsten Snel terugverdienen van investeringslast van dienstenontwikkeling en -commercialisering Gericht op segmenten die relatief prijsongevoelig zijn

18 Prijsbepalingsmethoden
Vaste prijszetting = één en dezelfde prijs Niet-gedifferentieerde marktbenadering Variabele prijszetting = in functie van verschillende doelgroepen en het daarvoor ontwikkelde dienstenaanbod, worden verschillende prijzen vastgelegd Gedifferentieerde marktbenadering ‘Peak-load-pricing’ ‘Negociated pricing’  PRIJSDISCRIMINATIE

19 Prijsstrategie in praktijk
Hoeveel moet aangerekend worden voor deze dienst? Wat moet de basis van de prijszetting zijn? Wie moet de betaling innen? Waar moet de betaling gebeuren? Wanneer moet de betaling gebeuren? Hoe moet de betaling gebeuren? Hoe moeten prijzen gecommuniceerd worden naar de markt?

20 Communicatie Deel IV Marketingmix

21 Communication. What is it all about?
ACC=association of communication companies

22 Communicatiebeleid Communicatiedoelstellingen Communicatieplanning
Communicatiemix De noodzaak van directe communicatie: persoonlijke verkoop De extra dimensie van het communicatiebeleid in dienstverlenende bedrijven: de interne communicatiestrategie

23 Communicatiedoelstellingen
Vb. Autoverhuurbedrijf Doelstelling # herhaalaankopen van zakenreizigers verhogen Initiatief upgrade programma express levering- en ophaaldienst Communicatie-objectieven Creëren van awareness van het nieuwe aanbod bij bestaande klanten Aandacht trekken van prospects, hen informeren over de nieuwe kenmerken van het aanbod en hen leren hoe ze de procedures moeten gebruiken Stimuleren van de vraag naar informatie en verhogen van reservaties vooraf Genereren en verhogen van herhaalaankopen

24 Communicatiedoelstellingen
Creëren van tastbare, makkelijk te herinneren beelden van specifieke bedrijven en hun merken. Opbouwen van awareness en interesse om ‘trial’ van de dienst te stimuleren. Klanten leren hoe ze het meeste voordeel uit een dienst halen. Communiceren van speciale sterkten en voordelen van een specifiek merk. Stimuleren van de vraag in dalperiodes en ontmoedigen van de vraag in piekperiodes. Counteren van competitieve aanbiedingen/beweringen. Reduceren van onzekerheid en het risicogevoel door nuttige informatie en advies te verstrekken. Geruststelling bieden (vb. waarborgen). Erkennen en belonen van waardevolle klanten en werknemers. Herpositioneren van een dienst ten opzichte van competitieve aanbiedingen.

25 Communicatieplanning
5W-model Who (wie) is ons doelpubliek? What (wat) moeten we communiceren? How (hoe) moeten we communiceren Where (waar) moeten we communiceren? When (wanneer) moeten we communiceren?

26 Communicatiemix reclame publiciteit sales promotions sponsoring
evenementen POS-communicatie verpakking beurzen DM communicatie persoonlijke verkoop internet

27 Communicatiemix Belang -Groot bereik Positieve uitstraling
Reclame Persoonlijke verkoop Sales promotion PR Direct marketing Print = magazines, kranten (lokaal & nationaal), billboards, abribus Audiovisuele = TV, radio, cinema Online media = banners, buttons & pop-ups op websites Belang -Groot bereik Positieve uitstraling Expressiviteit LT-imago -Snelle afzet Maar -Onpersoonlijk, minder overtuigend Eenrichtingscommunicatie Duur

28 Communicatiemix Belang Maar -Geloofwaardigheid
Reclame Persoonlijke verkoop Sales promotion PR Direct marketing Publiciteit = redactioneel nieuws over product, persoon, bedrijf PR = alle activiteiten om te communiceren met haar doelgroep, zonder dat hiervoor direct betaald wordt. Vb. persberichten, persconferenties, ... Belang -Geloofwaardigheid –Bereik potentiële klanten die verkopers en reclame schuwen -Kan product tot leven brengen Maar -Output moeilijker te sturen -Ondergewaardeerd  Publireportage  Free publicity

29 Communicatiemix Belang -Aandacht trekken
Reclame Persoonlijke verkoop Sales promotion PR Direct marketing Kortingsbonnen, wedstrijden, prijsverlagingen, geschenkenacties, sampling, ... Belang -Aandacht trekken -Extra waarde bieden = sterke stimulans -Snelle respons belonen Maar -Effect van korte duur Geen langdurige merkvoorkeur Zorgvuldig plannen Werkelijk waarde bieden à doelgroep

30 Communicatiemix Belang Maar -Niet-openbaar/ gepersonaliseerd
Reclame Persoonlijke verkoop Sales promotion PR Direct marketing Direct mail, telemarketing, online marketing Geschikt voor nauwkeurig gerichte marketingactiviteiten & opbouw één-op-één relaties Belang -Niet-openbaar/ gepersonaliseerd -Snel -Maatwerk -Interactief Maar -Belang database -Keuze criteria

31 Communicatiemix Belang -Persoonlijke interactie -Persoonlijke relatie
Reclame Persoonlijke verkoop Sales promotion PR Direct marketing Opbouwen van voorkeuren Opbouwen van overtuigingen Stimuleren tot aankoop Belang -Persoonlijke interactie -Persoonlijke relatie Maar -Prijs -Langdurige betrokkenheid

32 Communicatiemix reclame publiciteit sales promotions sponsoring
evenementen POS-communicatie verpakking beurzen DM communicatie persoonlijke verkoop internet

33 Samenstelling van communicatiemix-instrumenten
Integratie Interactie Synergie  Geïntegreerde communicatie

34 Samenstelling van communicatiemix-instrumenten
Integratie - interactie – synergie Keuze o.b.v. Beschikbare tijd Aard van de dienst Eigen positie in de markt Sterke en zwakke punten van de concurrentie Bestaande kennis en attitude van de consument Koopgedrag van de consument Beschikbaar communicatiebuget Marketingdoelstellingen en strategie voor andere onderdelen van de marketingmix

35 Front office  distributie
Directe communicatie PERSOONLIJKE VERKOOP Ontastbaarheid – onzichtbaarheid Contactpersoneel Front office  distributie Skills contactpersoneel Diensttechnisch Commercieel Empathisch vermogen Flexibiliteit Houding en informatie-overdracht van verkoper ⇒ verlaging risicoperceptie

36 Interne communicatie Globaal communicatiebeleid moet een interne oriëntatie hebben Externe boodschap moet eerst intern zijn doorgedrongen Coördinatie en integratie

37 Case - OMOB Campagne sinds maart 2001 Achtergrond
Product ‘First rekening’: 6,5% Basisinterest gegarandeerd Bonus mogelijk einde jaar Beperkte beheerskosten Geen instapkosten Geen uitstapkosten bij <750 € Marktsituatie Negatief beursklimaat ⇒ groei van spaarrekening De bank is de evidente oplossing voor spaarrekening Mediaspelers in financiële sector: banken & Axa

38 Case – OMOB (2) Commerciële doelstellingen Communicatie-objectieven
Deposito’s x 5 ten opzichte van 2000 Genereren van directe inschrijvingen via interactieve communicatie om het zwakke distributienetwerk te compenseren Communicatie-objectieven Legitimeren van OMOB op de financiële markt Reflex doorbreken om eerst aan een bank te denken Prospects doen reageren Informatie opvragen Directe inschrijving

39 Case – OMOB (3) Communicatiedoelgroep Communicatiestrategie
Belgische gezinnen met spaarcapaciteit Communicatiestrategie Simpel: First rekening als evidentie voor te stellen Begrip te vergemakkelijken Contactname te genereren Uitdagend: om zich te verzetten tegen banken (leaders in financiële materies) Aanzet om te reageren: via callcenter, website, antwoordcoupon

40 Case – OMOB (3) Creatieve strategie
Directe en informerende communicatie ‘sparen’ = communicatie context Interestvoet = beschrijving van het product – onmiddellijk begrip ‘reason why’ = argumentatie over andere productkenmerken 0800 en Huisstijl ⇒ synergie met andere campagnes

41 Case – OMOB (4) Mediastrategie 3 fasen
Snelle opbouw van de bekendheid via affichage Consolidatie via continue aanwezigheid in kranten Bevestiging van leadership in audiovisuele media en genereren van nuttige contacten Andere marketingactiviteiten Direct mail

42 Case – OMOB (5) Resultaten Commerciële resultaten
Deposito’s x 30  doelstelling x 5 Communicatieresultaten Merkbekendheid sterk gestegen en overtreft de niet-bancaire concurrenten

43 Key lessons of communication
Uitgangspunt = doelgroep Bepaal alle contactpunten met klant Alle communicatietools hebben eigenheid maar hangen met elkaar samen Zorg dat thema’s aansluiten, voor toon & kwaliteit in alle communicatiemedia Creëer SYNERGIEËN Stel verantwoordelijke voor communicatie aan

44 Distributie Deel IV Marketingmix

45 Distributiebeleid Relevantie van distributiebeleid ~ aard van dienstverlening Al dan niet via tussenpersonen Functie Creëren van optimale beschikbaarheid van de dienst Verzekeren van optimale dienstuitvoering

46 Distributiebeleid Aard van de distributiebeslissingen
Distributienetwerken

47 Distributiebeslissingen
Aantal distributiekanalen Directe distributie Indirecte distributie Intensiteitsbeslissing Type distributie

48 Distributienetwerken
+ - Netwerken in eigen beheer Volledige controle Uniforme implementatie Hoge investering Contractuele netwerken Hogere motivatie van de distribuant Lagere kost Geadministreer-de systemen Implementatie marketingstrategie

49 Q ?


Download ppt "Organisatie-aspecten Geïntegreerd managementmodel"

Verwante presentaties


Ads door Google