De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslag MR Schooljaar 2007-2008. Samenstelling MR NaamFunctieAchtergrond René KampVoorzitterOuder Ruth BraamhaarSecretarisLeerkracht Henry HaakGMR vertegenwoordigerOuder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslag MR Schooljaar 2007-2008. Samenstelling MR NaamFunctieAchtergrond René KampVoorzitterOuder Ruth BraamhaarSecretarisLeerkracht Henry HaakGMR vertegenwoordigerOuder."— Transcript van de presentatie:

1 Verslag MR Schooljaar 2007-2008

2 Samenstelling MR NaamFunctieAchtergrond René KampVoorzitterOuder Ruth BraamhaarSecretarisLeerkracht Henry HaakGMR vertegenwoordigerOuder Ellen WolkotteGMR vertegenwoordigerLeerkracht Barry Olde VelthuisLidOuder Carry SchröderLidLeerkracht Anja HartgerinkLidOuder Marjoes WolthersLidLeerkracht

3 Wat doet de MR. •Stemt schoolbeleid af op wettelijke bepalingen. •Denkt mee over het schoolbeleid. •Adviseert directie. •Instemmingsbevoegdheid bij bepaalde beleidszaken. •Vergadert 6 keer per jaar.

4 Jaarlijks terugkerende punten •TSO/BSO –Tussen Schoolse Opvang / Buiten Schoolse Opvang •Schoolformatieplan –Groepsindeling. •ICT beleidsplan –Educatieve automatisering. •Schoolbeleidsplan –Onderwijsaspecten, Schoolbeleid Hunenborg, Financiën. •Zorgplan –Beleid tav kinderen die extra zorg nodig hebben. •Verkiezingen

5 Afgeronde punten 2007-2008 •Beter Onderwijs Op Maat (BOOM)‏ –Sociaal emotionele vorming. –Ontwikkelen pedagogisch klimaat. •Communicatie –Ouders. –Personeel. –OR. –Verslagen openbaar, internet. –Toegankelijkheid MR. –Emailadres. •Organisatorische problematiek bij ‘de Hunenborg’ –Nauwe contacten met Bovenschools Management Team –Stelregel was, onderwijs moet zo ongestoord mogelijk doorgaan –MR heeft zitting in sollicitatiecommissie bij aanstelling nieuwe directeur.

6 Planning 2008-2009 •Huishoudelijk reglement MR/GMR. •Communicatie –Ouders. •Website •Infozuil –Smoelenboek. –MR nieuwsbrief. –Verslagen openbaar, internet. Nieuwe website –Toegankelijkheid MR. –Nieuw emailadres. •Lumpsum –Jaarrekening –Begroting –Financiele verslagen

7 Tenslotte •Heeft u aanvullingen of wilt u meer informatie? •Kom naar onze stand in de hal. •MR informatie op internet: –www.dehunenborg.nl (binnenkort nieuwe site) •Vrijwilligers gevraagd –Als adviseur op het gebied van financiën, personeelszaken, onderwijszaken en organisatorische vraagstukken. –Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met René Kamp tel:2431520 email:mr@kampnet.eumr@kampnet.eu

8 Verslag Ouderraad Schooljaar 2007-2008

9 Samenstelling OR NaamFunctie Annemarie TielkesVoorzitter Angelica van de BergSecretaris Linda ReesePenningmeester Myriam Nijmeyer Rene Schaftenaar (gestopt in 2008, wel hulpouder) Laura di donato (gestopt, kinderen voortgezet onderwijs) Fransien Munster Ans Heyink (gestopt, kinderen voortgezet onderwijs) Jose Raffa (gestopt in 2008, wel hulpouder) De ouders die gestopt zijn worden bedankt voor hun inzet

10 Activiteiten •Sinterklaasfeest •Kerstfeest •Pasen •Sportdag Deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij onze hulpouders.

11 EVALUATIE ACTIVITEITEN (1) •Sinterklaas –De coordinator van de OR regelt samen met de coördinatoren van het team, dat er een Sint en Pieten komt. Dat de school is versierd en de kadootjes op de juiste plek terecht komen, uiteraard helpen ook de hulpouders weer mee.

12 EVALUATIE ACTIVITEITEN (2) •Kerst: –Met behulp van de hulpouders wordt de school omgetoverd in kerstsfeer; de bomen versierd en de hal en gangen worden gezellig gemaakt. •Pasen en de sportdag – waren ook weer zeer geslaagd,ook hier hebben we dat weer gered door de hulp van vele ouders

13 EVALUATIE ACTIVITEITEN (1) •Vrijwilligersfeest –Als blijk van dank naar alle mensen die ons helpen, hebben we op 11 juni een vrijwilligersfeest gehad.

14 Oudpapier •Een activiteit die ook onder de OR valt, is het oudpapier..elke maand lukt het weer om een grote hoeveelheid op te halen. •Helaas was de animo om te helpen bij deze activiteit niet altijd even groot…wat erg jammer was. •Besef wel dat oudpapier veel geld opleverd… Vervalt deze dan moeten wij op een andere manier dingen bekostigen… •Denk aan schoolreisjes. Waarvoor u dan moet gaan betalen… •Heel veel dank dan ook voor de hulpouders bij het oudpapier.

15 TOT SLOT •De leden van de OR willen iedereen bedanken voor zijn/haar inzet. •Wij hopen ook het nieuwe jaar weer op jullie te mogen rekenen, zodat de activiteiten in het nieuwe jaar ook weer geslaagd zullen zijn. •Meer informatie kunt u krijgen bij de stand in de hal


Download ppt "Verslag MR Schooljaar 2007-2008. Samenstelling MR NaamFunctieAchtergrond René KampVoorzitterOuder Ruth BraamhaarSecretarisLeerkracht Henry HaakGMR vertegenwoordigerOuder."

Verwante presentaties


Ads door Google