De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLIMMERLAND ?! PROFUSE 7 juni 2006 KERNGEGEVENS VOOR NEDERLAND 1995-19981999-2002200320042005 BBP3,62,25-0,901,251,0 CAO-Lonen2,13,502,701,500,75 Prijsindex2,13,252,101,251,25.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLIMMERLAND ?! PROFUSE 7 juni 2006 KERNGEGEVENS VOOR NEDERLAND 1995-19981999-2002200320042005 BBP3,62,25-0,901,251,0 CAO-Lonen2,13,502,701,500,75 Prijsindex2,13,252,101,251,25."— Transcript van de presentatie:

1

2 SLIMMERLAND ?! PROFUSE 7 juni 2006

3 KERNGEGEVENS VOOR NEDERLAND 1995-19981999-2002200320042005 BBP3,62,25-0,901,251,0 CAO-Lonen2,13,502,701,500,75 Prijsindex2,13,252,101,251,25 Particuliere cons. 3,72,75-0,900,250 Investeringen bedrijven 6,82,00-3,501,250,75 Werkgelegenheid (AJ) 2,71,50-1,00-1,250,25 Werkloosheid (BV) 4,93,755,106,507,00 EMU-saldo (% BBP) -0,8-0,8-3,20-2,90-2,60 EMU-schuld (% BBP) 66,851,854,155,958,0 Mutaties per jaar in %

4 Miljoenennota 2006  Economische groei2,50 %  Groei bedrijfsinvesteringen8,25%  Particuliere bestedingen -2,25%  Groei export7,00%  Stijging prijspeil1,00%  Begrotingstekort1,70% BBP

5 Kern Kabinetsbeleid  Loonmatiging (centraal akkoord)  Bevordering arbeidsdeelname door hervorming sociale zekerheid  Verkleining begrotingstekort: o.a. bezuinigingen sociale zekerheid en zorg  Terugdringen overheidssector  Verlaging administratieve lasten, vpb- verlaging  Nadruk op kenniseconomie

6 Trends in Europa Trends in Europa  VPB-tarieven naar 20%  IB-toptarieven naar 40% en lager  Vermindering sociale zekerheid  Bevordering bedrijfsvestigingsklimaat; o.a. fiscaal, minder regels, beperking ontslagbescherming  Aantrekkelijke fiscale regimes voor specifieke sectoren

7 Trends in ondernemingsland  Verplaatsing eenvoudig werk lage loonlanden  Steeds meer verplaatsing hoogwaardig werk (ict-, banksector, techn/onderzoek, comp.tech., farmaceutische industrie naar India/China) (ict-, banksector, techn/onderzoek, comp.tech., farmaceutische industrie naar India/China)  Wereldwijd sterke stijging internetaankopen  Export naar nieuwe lidstaten

8 Trends in ondernemingsland  Topmanagers: bescheidenheid, transparantie  Investeren in human capital  Kostenbeheersing in toekomststrategie  Groei: kernactiviteiten en vaardigheden  Goed bedrijfsimago: goed bestuur, maatschappelijk ondernemen, aantrekkelijke merken, marketing methode Karel V  Beperken belastingdruk en administratieve lasten (ICT-inzet) lasten (ICT-inzet)

9 Digitale trends  Wereldwijde groei internetgebruik  Bedrijven en consumenten gaan on-line  Toename van verkopen/bestedingen/ diensten on-line  TV en de PC inwisselbaar  Meer thuiswerk hooggeschoolde internetwerker

10 Breedband wereldwijd

11 Onderwijs ‘beter and slimmer’ gebruik van breedband door implementatie op sectoraal niveau SLIMMER Zorg MKB Regionaledienstverlening Digital Life: gericht op gaming en entertainment Mobiliteit

12 ‘On-line Oxygen’ Source: www.trendwatching.com In Nederland zijn jongeren gemiddeld 5,5 dag per week on-line, 104 minuten per keer. Nederlanders zijn 4,4 dag per week on-line. Source: MSN & Telegraaf

13 Generatie C Source: www.trendwatching.com • Deze generatie is ‘always on’, als gebruiker én producent • C = deze generatie creëert zelf Content

14 ‘Wereldster’ Gary Brolsma

15 Leerlingen thuis...  Werken en leren  Multitasking  Gaming, instant messaging, bloggen, communities en entertainment  Digital Lifestyle is een vorm van expressie… en doodnormaal!

16 …always on… Mobiele game-hub, telefoon en videocamera in 1 apparaat Eigen mobiele website Mobiele soap

17 Niets doen voelt als… …dus inspelen op digitale, samenleving, bedrijfsleven, burger, leerling

18 De informatiesamenleving… Toekomstgerichte werkgevers  vragen om  pro-actieve werknemers  ondernemend  die flexibel kunnen samenwerken  creatief en slim zijn  in een internationale kenniseconomie

19 Wereldeconomie  Gematigde groei  Europa matige groei: Nederland van hekkensluiter geleidelijk naar middenmoot  Groei in China, India  VS handhaaft zich als sterke economie  Grootste gevaar : oplopende rente / olieprijs

20 Komende tien jaar Bij ongewijzigd beleid:  gematigde economische groei 2%-3% ( Europese middenmoot) middenmoot) Bij pro-actief inspelen op globalisering: - groei mogelijk boven 3% - groei mogelijk boven 3% - versoepeling ontslagrecht - versoepeling ontslagrecht - verlaging belastingtarieven/administr.lasten - verlaging belastingtarieven/administr.lasten - meer investeringen in onderwijs en onderzoek - meer investeringen in onderwijs en onderzoek - bevordering ondernemerschap - bevordering ondernemerschap - nadruk op creativiteit, slimheid en durf - nadruk op creativiteit, slimheid en durf  erland supply chain land: Wat betekent nu toegevoegde waarde?


Download ppt "SLIMMERLAND ?! PROFUSE 7 juni 2006 KERNGEGEVENS VOOR NEDERLAND 1995-19981999-2002200320042005 BBP3,62,25-0,901,251,0 CAO-Lonen2,13,502,701,500,75 Prijsindex2,13,252,101,251,25."

Verwante presentaties


Ads door Google