De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie WerkeninGelderland.nl Hét arbeidsmarktnetwerk van lokale overheden in Gelderland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie WerkeninGelderland.nl Hét arbeidsmarktnetwerk van lokale overheden in Gelderland."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie WerkeninGelderland.nl Hét arbeidsmarktnetwerk van lokale overheden in Gelderland

2 Aanleiding voor nieuw initiatief

3 Hét netwerk voor werken bij de overheid in Gelderland  WerkeninGelderland.nl is een nieuw initiatief dat de lokale overheden in de regio beter op de kaart moet zetten als werkgever  Het initiatief bouwt voort op het netwerk van Kanplus.nl in de regio Arnhem, Nijmegen en Ede, waar op dit moment 27 overheden met in totaal ruim 10.000 medewerkers aan deelnemen. Kanplus bestaat inmiddels 15 jaar en in de afgelopen zes jaar is er uigebreide expertise opgedaan met de virtuele regionale arbeidsmarkt.  WerkeninGelderland.nl richt zich naast de externe arbeidsmarkt ook op de eigen medewerkers. Door een intern carrièreplatform te bieden wordt de interne/regionale vrijwillige mobiliteit bevorderd. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

4  In een ongekend tempo neemt de laatste jaren de krapte op de arbeidsmarkt toe. Het aantal openstaande vacatures bedroeg in september van dit jaar 236.000. Een absoluut record.  Vooral lokale overheden ondervinden grote moeite met het vervullen van vacatures. Met name hoger opgeleiden zijn steeds moeilijker te vinden en te binden.  Meer dan iedere andere branche zal de lokale overheid worden getroffen door de vergrijzing. Voor de overheden zal dit al binnen enkele jaren leiden tot een explosieve toename van de vervangingsvraag. In combinatie met de krapper wordende arbeidsmarkt maakt dit het arbeidsmarktprobleem van lokale overheden groter dan voor andere organisaties in de markt.  Hoger opgeleide starters zijn steeds moeilijker vast te houden en kijken steeds meer naar wat werkgevers hen te bieden hebben. Hierbij staan veel zien en leren en met name veel verandering in de werkomgeving hoog op de wensenlijst. Waarom dit nieuwe initiatief? Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

5 Hoe kunnen overheden anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen  Door regionale strategische samenwerking kan de zichtbaarheid op de arbeidsmarkt worden vergroot. Gezamenlijk kan een veel sterker merk in de arbeidsmarkt worden gezet dan waartoe de individuele overheden in staat zouden zijn.  Door samen te werken bij de loopbaanontwikkeling van medewerkers kunnen talenten meer mogelijkheden geboden worden. Dit zorgt er voor de overheden binnen het collectief als geheel meer te bieden hebben aan (jonge) talenten. Door de toename van ontwikkelingsmogelijkheden wordt de kans dat ze worden behouden voor de organisatie of het netwerk vergroot.  Door de interne arbeidsmarkt van de samenwerkende overheden transparant te maken, worden carrièrekansen voor medewerkers zichtbaar. Dit bevordert de interne doorstroom, reduceert externe wervingskosten en draagt er toe bij dat kennis en talent voor het collectief behouden wordt Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

6 Netwerk voor overheden in heel Gelderland  Centraal in het concept staat het carrièreplatform WerkeninGelderland.nl. Dit platform wordt een nieuwe en moderne opvolger van het huidige kanplus.nlkanplus.nl  Om de kracht van het netwerk te versterken is vanuit de kanplus overheden gekozen om het netwerk uit te breiden. Hierdoor ontstaat er meer massa op de interne arbeidsmarkt waardoor de kans op meer matches toeneemt.  Een netwerk voor alle overheden in Gelderland kan richting de externe arbeidsmarkt veel makkelijker en sterker gepositioneerd worden dan kleinere netwerken die slechts een deel van de overheden binnen de provincie bevatten. De doelgroep kan snel en eenvoudig worden uitgelegd waar het netwerk voor staat. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

7 Uitgangspunten en doelstellingen WerkeninGelderland.nl

8 Uitgangspunten WerkeninGelderland.nl (1/2)  Volwaardige carrièresite WerkeninGelderland.nl is in de eerste plaats een carrieresite van de aangesloten overheden. Dit betekent dat hier (alle) vacatures en stages worden gepubliceerd en dat kandidaten onder meer een cv kunnen achter laten of een vacature emailservice kunnen activeren  Gericht op lange termijnrelatie kandidaten Het platform richt zich op het aangaan van een lange termijnrelatie met geregistreerde gebruikers. Ook indien er niet direct een passende functie is zal toch regelmatig contact worden gehouden met de poteniële kandidaat.  Doelgroep differentiatie Het concept voorziet in mogelijkheden om specifiek bepaalde doelgroepen aan te spreken. Zo bevat het platform bijvoorbeeld een stagebank voor scholieren en studenten. Uitbreiding op termijn met thema(deel)sites die zich richten op jongeren, vrouwen of allochtonen behoort tot een van de mogelijkheden Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

9 Uitgangspunten WerkeninGelderland.nl (2/2)  Persoonlijke benadering centraal In het nieuwe concept staat de ‘personal touch’ centraal. De site moet vooral een persoonlijk karakter uitstralen en daarom zullen zes ‘adviseurs’ (werktitel) worden ingezet die vragen van banenzoekers kunnen beantwoorden. Voor de adviseurs wordt een prominente plaats ingericht op de site om de persoonlijke benadering te benadrukken en het netwerk een gezicht te geven.  Inzicht in het werken bij de organisaties WerkeninGelderland.nl moet bezoekers vooral een goed inzicht geven in de aangesloten organisaties. Door middel van testimonials zullen medewerkers van de aangesloten organisaties aan het woord komen en voor iedere organisatie wordt een minisite ingericht. Deze minisite biedt toegang tot achtergrondinformatie over de organisatie, waarbij kan worden gedacht aan tekst, foto’s en filmpjes waarin de organisatie zich presenteert. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

10 Doelstellingen WerkeninGelderland.nl (1/2)  Creëren van carrièreplatform met sterke eenduidige uitstraling Door de krachten te bundelen kunnen de lokale overheden in de provincie er voor zorgen dat zij als werkgever beter zichtbaar worden. Geen versnipperd en ondoorzichtig (onvindbaar) aanbod meer, maar één duidelijke site voor de overheid in de provincie.  Lokale overheid als aantrekkelijke werkgever positioneren Via het nieuwe platform moet de aantrekkelijkheid van de lokale overheid als werkgever benadrukt worden. Doelgroepen moeten gedefinieerd en gericht benaderd worden.  Relatie met kandidaten opbouwen en onderhouden Speerpunt van de nieuwe site is om potentiële kandidaten zich zo snel mogelijk te laten registreren en hun profiel in te geven. Deze kandidatendatabase kan dan benut worden voor gerichte acties richting de specifieke doelgroepen en het aangaan van een langdurige relatie, die kan worden onderhouden met loopbaandagen, workshops etc. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

11 Doelstellingen WerkeninGelderland.nl (2/2)  Talenten behouden, kansen binnen netwerk zichtbaar maken Een groot netwerk binnen de gehele provincie biedt voldoende massa om talenten de mogelijkheid te bieden zich door te ontwikkelen binnen het netwerk. Door de verhoogde matchkans op de geheel transparante interne arbeidsmarkt moet kennis en expertise worden behouden voor het collectief van lokale overheden.  Kandidaten van buiten de regio aantrekken WerkeninGelderland moet ook landelijk als merk worden neergezet om kandidaten van buiten de regio aan te trekken. De site zal dan ook informatie gaan bevatten over wonen en leven binnen de provincie.  Platform creëren voor verdergaande initiatieven De samenwerking via WerkeninGelderland.nl moet de basis gaan vormen voor verdergaande inhoudelijke samenwerkingsinitiatieven, die de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever moeten vergroten. Hierbij moet worden gedacht aan gezamenlijke traineeships en het vereenvoudigen van de overstap tussen aangesloten organisaties. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

12 Functionaliteit WerkeninGelderland.nl

13 Functionaliteiten WerkeninGelderland.nl (1/3) WerkeninGelderland.nl is een volwaardig carrière- en mobiliteitsplatform dat ondermeer de volgende functionaliteiten en mogelijkheden biedt:  Vacaturebank De site biedt een vacaturebank waarin zowel externe als intern/regionale vacatures gepubliceerd kunnen worden. De regionale vacatures zijn daarbij alleen toegankelijk voor medewerkers die als zodanig geregistreerd zijn.  Stagebank De stagebank is ingericht om scholieren en studenten inzicht te bieden in het actuele stageaanbod van alle overheden in de hele provincie.  Klussenbank Medewerkers kunnen de klussenbank van het netwerk raadplegen hierin vinden ze projecten van deelnemende organisaties waarvoor op tijdelijke basis expertise gewenst is van medewerkers uit andere organisaties binnen het netwerk. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

14 Functionaliteiten WerkeninGelderland.nl (2/3)  CV-bank Deelnemende organisaties hebben toegang tot de cv-bank van het netwerk. Hierin kunnen externe banenzoekers en medewerkers – indien gewenst anoniem - hun cv plaatsen. Organisaties kunnen in de cv-bank ook de profielen van verplicht mobiele kandidaten en reïntegratiekandidaten publiceren ten behoeve van het netwerk.  Persoonlijk account voor banenzoekers en medewerkers Bezoekers van de site kunnen zich registreren als externe banenzoeker of medewerker. Afhankelijk van het accounttype kunnen ze gebruik maken van verschillende toepassingen.  Vacature e-mailservice Geregistreerde gebruikers worden periodiek per e-mail automatisch op de hoogte gehouden van vacatures die matchen op hun profiel  Jobcoach Geregistreerde gebruikers kunnen zich wenden tot de Jobcoaches van het netwerk. Via de site kunnen ze vragen stellen aan de jobcoaches waarop ze van de coaches een persoonlijk antwoord krijgen. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

15 Functionaliteiten WerkeninGelderland.nl (3/3)  Deelsites in huisstijl deelnemende organisaties De deelnemende organisaties krijgen een eigen onderdeel in de site dat in de huisstijl van de betreffende organisatie wordt uitgevoerd. Binnen de deelsites kan door de organisatie informatie worden geboden over het werken bij de betreffende overheid. Verder worden binnen de deelsite alle actuele vacatures getoond, kunnen bezoekers testimonials van medewerkers raadplegen en contactinformatie opzoeken. Optioneel is de mogelijkheid om organisatievideo’s op te nemen in de deelsite.  Informatie over werken bij de overheid in de regio Naast de diverse functionele mogelijkheden van de site zal WerkeninGelderland.nl ruimschoots achtergrondinformatie bieden over het werken bij de overheid.  Informatie over wonen en leven in de provincie Omdat de site zich ook expliciet zal richten op kandidaten van buiten de regio wordt ook informatie opgenomen over de aantrekkelijke kanten van wonen en leven in de provincie Gelderland. Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

16 Screenshots website WerkeninGelderland.nl Homepage (weergave onbekende niet ingelogde bezoeker)

17

18 Screenshots website WerkeninGelderland.nl Vacature

19

20 Screenshots website WerkeninGelderland.nl Homepage deelsite deelnemende organisatie (standaard weergave met testimonial)

21

22 Screenshots website WerkeninGelderland.nl Homepage deelsite deelnemende organisatie (weergave met optionele video-optie)

23

24 Screenshots website WerkeninGelderland.nl Weergave vacature binnen minisite

25

26 Over het Jobsrepublic Careercenter

27 Jobsrepublic Careercenter WerkeninGelderland.nl wordt gebaseerd op een nieuwe versie van het Jobsrepublic Careercenter. Deze technische basis voor de netwerksite wordt inmiddels door 11 regionale overheidsnetwerken gebruikt waarop inmiddels ruim 300 lokale overheden zijn aangesloten. Referenties: IGOM.nl Flex6.nl Switch-nml.nl RegioGooiVechtenEem.nl Werkeninwestbrabant.nl Werkeninfriesland.nl WerkeninZuidhollandzuid.nl Zeelandwerkt.nl MN3.nl Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

28 Compatibiliteit Careercenter Het Jobsrepublic Careercenter is standaard compatibel met de ondermeer volgende sites:  Jobsrepublic Careercenters Het netwerk is volledig compatibel met andere regionale careercenters waardoor indien gewenst vacatures en kandidaten interregionaal kunnen worden uitgewisseld  Gemeentebanen.nl, Gemeente.nu en CarrièreOverheid.nl Jobsrepublic is uitgever van GemeenteBanen.nl en de satellietsites Gemeente.nu en CarrièreOverheid.nl  Intermediair.nl, Monsterboard.nl, Jobtrack e.a. Indien er vaste contracten bestaan met sites van derden kan hier in vrijwel alle gevallen naartoe worden doorgeplaatst Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

29 Stappenplan & Agenda

30  15 december 2007 Start communicatie nieuw concept richting deelnemers kanplus.nl en andere overheden in de provincie door toezending plan en lancering weblog http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl  30 januari 2008 Informatiebijeenkomst in het Gemeentehuis van de Gemeente Renkum  Februari 2008 Persoonlijke informatieronde voor deelnemers van Kanplus.nl en potentiële deelnemers in de provincie  1 maart 2008 Lancering WerkeninGelderland.nl Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

31 Stuurgroep WerkeninGelderland.nl

32 Stuurgroep Careercenter WerkeninGelderland.nl Vanuit de Stuurgroep Careercenter Kanplus.nl is het initiatief ontstaan voor WerkeninGelderland.nl. Op dit moment hebben de onderstaande HR-medewerkers zitting in de stuurgroep. Indien u vragen heeft over het nieuwe initiatief zijn zij het aanspreekpunt: Marc P.C. Jansen Voorzitter Stuurgroep WerkeninGelderland.nl Gemeente Renkum m.jansen@renkum.nlm.jansen@renkum.nl, T. 026 – 334 8260 Nico de Milliano Strategisch Organisatieadviseur Gemeente Nijmegen n.de.milliano@nijmegen.nln.de.milliano@nijmegen.nl, T. 024 - 329 2550 Trix Hellemond Adviseur Personeels –en Arbeidsvoorwaardenbeleid Gemeente Ede trix.hellemond@ede.nltrix.hellemond@ede.nl T. 0318 - 680 558 Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

33 Partners

34 Partners  Start People Uitzendorganisatie Start People is flexpartner van de regio Kanplus.nl en participeert in het nieuwe initiatief. De 27 overheden in de KAN die zich verbonden hebben aan de flexovereenkomst met Start People wordt de mogelijkheid geboden om flexaanvragen direct via de site uit te zetten.  Jobsrepublic Jobsrepublic is leverancier van het Careercenter waarop de nieuwe site is gebaseerd. Het in ehrm-toepassingen gespecialiseerde bedrijf is sinds 2003 leverancier van kanplus.nl Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

35 blog.werkeningelderland.nl

36 Blijf op de hoogte en deel ideeën via het weblog Ten behoeve van de huidige deelnemers van kanplus.nl en de overige overheden in de Provincie Gelderland is een weblog opgezet om een actueel beeld te bieden van de ontwikkelingen. Het weblog is ook met name bedoeld om (potentiële) participanten mee te laten denken en hun ideeën te geven over het nieuwe initiatief Bezoek dus geregeld het weblog om op de hoogte te blijven! http://blog.werkeningelderland.nl Introductie WerkeninGelderland.nl Blijf op de hoogte en deel je mening via http://blog.werkeningelderland.nlhttp://blog.werkeningelderland.nl

37


Download ppt "Introductie WerkeninGelderland.nl Hét arbeidsmarktnetwerk van lokale overheden in Gelderland."

Verwante presentaties


Ads door Google