De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijko, een club met een verleden, een club met een toekomst! Beleidsplan 2012 – 2017 Rijko KC samen gaan we hieraan werken!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijko, een club met een verleden, een club met een toekomst! Beleidsplan 2012 – 2017 Rijko KC samen gaan we hieraan werken!"— Transcript van de presentatie:

1 Rijko, een club met een verleden, een club met een toekomst! Beleidsplan 2012 – 2017 Rijko KC samen gaan we hieraan werken!

2 Historiek • Opgericht: 20/12/1990: nog steeds een jonge club • Evolutie van de accommodatie: -Sportterreinen aan ‘De Valk’: 10 jaar -Oude kantine aan ‘Varenvelden’: 10 jaar -Nieuwe kantine in sportpark ‘Sonsheide’: definitieve stek • Evolutie van het sportieve: o Initiatie jeugd en start 1 ste ploeg in bevordering (5 de klasse) o Jeugdploeg in elke jeugdcategorie + start recreanten o 1 ste ploeg promoveert en Rijko kan meestal 2 of meerdere teams in elke jeugdcategorie inschrijven o Heden: meer dan 160 spelende leden

3 Heden • 26 leden bewegingsschool • 34 benjamins en miniemen (speelgelegenheid wriemel en monokorfbal) • 17 pupillen (speelgelegenheid) • 23 cadetten (2 teams B reeks) • 11 scholieren (A reeks veld ; B reeks zaal) • 17 junioren (1 team A reeks veld en zaal, 1 team B reeks veld en zaal) • 38 senioren (A,B en C in 2 de klasse veld, 1 ste klasse zaal en ploeg – 25jaar) • 20 recreanten (speelgelegenheid) • 27 adherenten (niet spelende leden met een uitvoerende taak) • 11 supporters (hopelijk toekomst meer en meer) • Totaal : 224 leden

4 Missie Rijko wil:  een club zijn met een familiaal karakter, gekoppeld aan een degelijk sportief en recreatief aanbod.  korfbal aanbieden / beoefenen in al zijn vormen.  als club een bijdrage leveren aan sociale vorming / ontspanning van de leden.  ieder lid op zijn / haar eigen wijze kunnen laten korfballen.  zowel prestatie gericht, als recreatief korfbal aanbieden,  aandacht blijven geven aan het verenigingsleven.  een club zijn, waar het plezant / aangenaam vertoeven is MAAR hier hebben we na 20 jaar een degelijke organisatie voor nodig, waar we in de toekomst op kunnen blijven terugvallen.

5 Raad van bestuur Momenteel bestaande uit 7 leden, voorstel uitbreiding tot 10 • Voorzitter: Erik Peeters • Vice – voorzitter: Joris Bruyns • Secretaris: Brigitte Herrijgers • Penningmeester: Kurt Adriaensen (geeft de fakkel door) / kandidatuur 1 • Sportief verantwoordelijke: Nico Van Krunckelsven • Public Relations en sponsoring: Eugeen / kandidatuur 2 • Verantwoordelijke kantine en feestcomité: kandidatuur 3 • Verantwoordelijke accommodatie: Jan (geeft de fakkel door) / kandidatuur 4 • Kandidatuur 5 • Kandidatuur 6 • Wedstrijdsecretaris (functie momenteel buiten bestuur) : Jef Verplancke • door:/versturen wedstrijdformulieren en uitslagen : Inge Janssen

6 Taken Raad van Bestuur • Er is een 10-koppig bestuur met elk een bepaalde activiteit / taak. (zie organigram) • Belangrijke aandachtspunten in de raad zijn: - duidelijke structuur in contact met commissies - duidelijke communicatielijnen - duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden - voldoende / juiste aandacht geven aan mogelijke problemen

7 Gezamelijke verantwoordelijkheden Bestuur • behartigen verenigingsbelangen in zijn totaliteit • maandelijkse vergadering : actuele- / beleidszaken • toezien op de uitvoering / bijstellen van het beleidsplan • voorbereiden van de JAV • onderhouden van contacten met de KBKB • onderhouden van contacten met gemeente • bezoeken van vergaderingen van KBKB • zorgdragen voor het goed en effectief uitvoeren van taken en activiteiten van de verschillende commissies

8 Jeugdbestuur • Voorzitter: Danny Van Looveren • Ouder benjamins: kandidatuur 7 • Ouder miniem : Ilke Van Echelpoel • Ouder Pupil: kandidatuur 8 • Ouder Cadet: Bernd Debeer • Ouder Scholier: Hild Hoppenbrouwers • Ouder Junior: Bianca Wuyts • Jeugdparlement: Ken Van Wijck • Jeugdambassadeur: kandidatuur 9

9 Taken jeugdbestuur • Controle op naleving van het jeugdbeleidsplan en onderhouden • Organisatie van praktische zaken bij jeugdwedstrijden (vervoerslijst, terreinverantwoordelijke,…….) • Organiseren van verschillende jeugdevenementen / activiteiten • Opvolging eigen jeugdleden qua groepsgeest, sportbeleving,….. • Aantrekken nieuwe jeugdleden in samenwerking met sportcommissie

10 Sportieve Cel • Voorzitter Raad van Bestuur • Voorzitter Jeugdbestuur • Jeugdcoördinator • Kapitein 1 ste ploeg en reserven • 2 jeugdtrainers

11 Taken sportieve cel • Actueel houden / finetuning jeugdbeleidsplan en opvolging daarvan. • Organiseren clinics + trainers stimuleren tot extra opleidingen • Aantrekken nieuwe jeugdleden • Uitbreiden huidige scheidsrechtersaantal binnen de club (zowel officiële als clubscheidsrechters) • Overleg met trainer(s) kern en jeugd • Invulling trainer(s) kern + jeugd • Onderhoud contacten speler(s) • Communicatie met ploegverantwoordelijken/jeugdtrainers/staf kern/kernspelers • Aantrekken nieuwe leden/spelers (indien de noodzaak hiervoor is) • Invullen van de zaaluren • Inschrijven teams in de verschillende competities

12 Public relations en sponsoring • Voorzitter • Verantwoordelijke (n) public relations • Verantwoordelijke (n) clubblad : Ole, Griet en Jef • Verantwoordelijke (n) website : Bert en ???? • Verantwoordelijke (n) aantrekken sponsors • Verantwoordelijke (n) uitrusting spelers

13 Taken public relations en sponsoring • Verantwoordelijk voor het werven van gelden via sponsoring • Verantwoordelijk voor de communicatie met de sponsors • Aantrekken nieuwe sponsors • Onderhoud website • Onderhoud clubblad ‘Den Doorloper’ • Contact externe organisaties • Opvolging sponsoring wedstrijdshirts en aanverwanten

14 Kantine en feestcomité • Voorzitter • Verantwoordelijke (n) wekelijkse catering kantine : 2 keuken teams • Verantwoordelijke (n) catering jaarlijkse activiteiten o Spaghettifeest o Jeugdstage o Eetfestijnen nieuwe kantine o ……. • Verantwoordelijke (n) verhuur kantine • Opstellen tapperslijsten (weekverantwoordelijken leden RvB en Jeugdbestuur) • Bestellen drank/versnaperingen kantine • Taken momenteel uitgevoerd door : Erik, Joris, Eugeen, Patrice, Kathleen, Bianca, Nico, Kristin, Roos,…… nog helpers noodzakelijk zodoende enkele mensen andere zaken ter harte kunnen nemen!!!!!

15 Taken kantine en feestcomité • verantwoordelijk voor catering bij het organiseren van ontspanningsactiviteiten en festiviteiten voor alle leden 2 keuken teams noodzakelijk! (zodat niet telkens dezelfde personen in de keuken staan) • verhuring kantine • opvolging verhuurcontracten • opstellen tapperslijsten

16 Accommodatie comité • Verantwoordelijke terrein: Jef en Danny • Verantwoordelijke kantine: Sylvair en kandidatuur? • Verantwoordelijke sportmateriaal: Kurt Van Dael, Peter en Kurt Reyntjens • Verantwoordelijke poetsen accommodatie : Kathleen, Bianca, Tres en May

17 Taken accommodatiecomité • Onderhoud en herstellingen van de buitenaccommodatie • Onderhoud en herstelling van de binnenaccommodatie • Onderhoud en aanvulling van het sportmateriaal • Hulp bij opstellen technische zaken bij evenementen

18 Tornooicomité • kandidatuur 10 / lid • Kandidatuur 11 / lid • Kandidatuur 12 / lid

19 Taken tornooicomité • aanschrijven clubs + sportieve organisatie eigen aardbeientornooi • aantrekken van tornooien / finalewedstrijden georganiseerd door de KBKB • Invullen van draaiboek tornooi: delegeren van de taken • …..

20 Verantwoordelijke activiteiten allerlei ten voordele van de clubkas • Mosselfeest: Eugeen en ouders cadetten • Cavanight: kern en junioren • Zwerfvuil: Sim (steeds +- 20 vrijwilligers per ophaling) • Truffels: • Spaghettifeest: • Quiz: Miel • Aprilvistornooi: recreanten • Werchter: Erik Peeters • Tappen Cyclocross: Joris Bruyns • ……..

21 • Doel • Invullen van alle taken noodzakelijk in de club • Per comité / bestuur uitwerking van een takenlijst / draaiboek zodoende dat in de toekomst bij afwezigheid of wegvallen van een lid, alles duidelijk blijft • Verder uittekenen van de sportieve beleidslijnen

22 Oproep / overzicht kandidaturen Rijko • Raad van bestuur: invulling 5 extra bestuursleden (oproep vrouwen!) • Jeugdcomité: invulling 4 extra leden • Kantine & feestcomité?: 2 keuken teams van telkens 4 personen? • Accommodatie comité: 5 tal personen • Tornooi comité: 3 verantwoordelijke leden

23 Rijko een club met een verleden, een club met een schitterende toekomst maar dit met hulp van iedereen. (hoe klein deze hulp ook is) • Daarom deze oproep!!!

24 Bedankt voor uw aandacht. Tot binnenkort als medewerker in onze club !!!


Download ppt "Rijko, een club met een verleden, een club met een toekomst! Beleidsplan 2012 – 2017 Rijko KC samen gaan we hieraan werken!"

Verwante presentaties


Ads door Google