De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitiepaden in de energievoorziening Geert Verbong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitiepaden in de energievoorziening Geert Verbong."— Transcript van de presentatie:

1 Transitiepaden in de energievoorziening Geert Verbong

2 Inhoud voordracht •NWO-SenterNovem project Transitiepaden •Transitiepaden elektriciteitsvoorziening •EOS-project TREIN •Rol van Regulering (Rob Aalbers) PAGE 1

3 Transitiepaden project •Verkenning transitiepaden •Theoretisch en praktisch •Korte termijn – lange termijn •Nog afronden: biofuels project •Transitiepaden elektriciteitsvoorziening •Electricity Networks of the Future (Meeuwsen, TU/e) •Sociotechnische scenario’s (Hofman, Elzen, UT) PAGE 2

4 School of Innovation Sciences PAGE 310-11-2008 Multi-level perspective

5 School of Innovation Sciences PAGE 410-11-2008 Multi-level perspectief Transities •Structurele veranderingen op regimeniveau •Uitkomst van multi-level interacties •Vroege studies: doorbraak van niches •Ontwikkeling typologie van transitiepaden •Vier, ideaal-typische paden (hier 3 gebruikt) •Gebaseerd op verschillende typen en timing van interacties •Noodzaak van verduurzaming (‘greening’) in alle paden •Meerdere paden mogelijk!!

6 Transitiepaden 1.Transformatie pad 2.Reconfiguratie pad 3.'De-alignment – re-alignment' pad Organiserend principe: niveau van handhaving balans

7 School of Innovation Sciences PAGE 610-11-2008 Transformatie transitiepad: naar hybride netwerken •Externe druk leidt tot verschuiving in ontwikkelingsrichting •Regime actoren houden de controle •Het markt mechanisme als leidend principe (ETS) •Grootschalige opwekking (inclusief CCS, nucleair) •Kleinschalige duurzame opwekking •Groeiend aandeel •Beperkt tot specifieke niches •Stimuleert heroriëntatie in duurzame richting •Belangrijkste problemen: netwerk capaciteit en balans handhaving

8 School of Innovation Sciences PAGE 710-11-2008 Reconfiguratie transitiepad: naar een Supergrid •Grote externe (politieke) druk •Verschuiving besluitvorming, coördinatie naar EU- niveau, vooral internationale spelers •Reconfiguratie systeem, schaalvergroting •Sterke toename grootschalige duurzame opwekking (wind, zon-PV, CSP) •Europees Supergrid (HVDC) •Gedeeltelijke terugkeer naar top down controle & management werkwijze •Belangrijkste probleem: netwerk capaciteit

9 School of Innovation Sciences PAGE 85-7-2014 European Supergrid Airtricity website

10 School of Innovation Sciences PAGE 910-11-2008 “De-alignment and Re-alignment”: naar een decentraal systeem •Regime actoren kunnen de druk niet aan •Onzekerheid, experimenten met verschillende niche innovaties •Geleidelijke ontstaan van nieuw regime •Specifieke niches, bijv. gebouwde omgeving •Opwekking dicht bij vraag, lokale/regionale system •Gedragen door nieuwe sociale netwerken •Nieuw leidend principe: sterke voorkeur voor lokale/regionale opwekking en balanshandhaving •Systeem gedomineerd door losjes gekoppelde micro grids •Belangrijkste problemen: balanshandhaving, power quality, ICT

11 School of Innovation Sciences PAGE 1010-11-2008 Overzicht transitiepaden TransformationReconfigurationDe/re-alignment Priorities Greening of centralised production Outside pressure threatens existence regime Crumbling of regime, new set of rules Dynamics EconomicPoliticalSocial-cultural Niches Limited (not- competitive) Partial integration, partial marginalisation Seed bed of transition

12 School of Innovation Sciences PAGE 1110-11-2008 Impact op infrastructuur •Investeringen in infrastructuur noodzakelijk in alle transitiepaden •In tegenstelling beloftes: ook bij micro grid’s uitbreiding en verbetering centrale infrastructuur noodzakelijk •Distributienetwerken krijgen kenmerken van HV- netwerken •Innovatieve componenten, technologieën vereist (smart grids, FACTS)

13 School of Innovation Sciences PAGE 1210-11-2008 Welk transitiepad is het meest waarschijnlijk? •Elementen van alle paden zijn aanwezig ('myopic') •Technologische haalbaarheid is niet belangrijkste probleem •Toekomstige duurzaamheidtransities bepaald door economische, politiek/institutionele en sociaal-culturele dynamiek •Kernvraagstuk: hoe gaan we toekomstige energievoorziening vormgeven?

14 School of Innovation Sciences PAGE 1310-11-2008 Welk transitiepad is het meest waarschijnlijk 2 •'De/re-alignment' meest gewenst, meest interessant, minst waarschijnlijk •Meest radicale verandering •Tegen gevestigde belangen •Past het minst in de “on-going dynamics” •Meer afhankelijk van externe ontwikkelingen en/of beleidsinterventies •Verkenning in EOS-project TREIN (vanaf 2007) •Consortium: TU/e, Kema, Gasunie, CPB en Alliander

15 School of Innovation Sciences PAGE 1410-11-2008 TREIN-project Probleemstelling •Wat is het effect van nieuwe decentrale technologieën op de bestaande en toekomstige energie-infrastructuur (gas + elektriciteit + warmte) en vice versa en op welke wijze kunnen experimenten worden gekozen en vorm gegeven om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen? Opzet •Integraal modelontwikkeling en voorbereiding experimenten = TREIN-1 •Opzetten en uitvoeren experimenten op laboratoriumschaal en deelexperimenten = TREIN-2 •Maatschappelijke transitie-experiment(en) = TREIN-3.

16 School of Innovation Sciences PAGE 1510-11-2008 TREIN-1 Innovatieve karakter van TREIN •Gehele infrastructuur (elektriciteit, gas, warmte) •Afstemming technische en maatschappelijke dynamiek (bijzonder technische en economische modellen) •Toegepast op de MEEKS-polder •Verschillende scenario’s, o.a. grootschalige toepassing µ- wkk, plug-in elektrisch/hybride + andere duurzame opties (PV, wind) •Veranderen spelregels (regulering, beleid)

17 PAGE 1617 juni 2008 Voorstelling Meeks-polder PowerFactory Weergave van elektrisch netwerk Meekspolder

18 School of Innovation Sciences PAGE 1710-11-2008 Uitkomst TREIN-1 •Integraal model •Elektrisch model: Powerfactory •Gasmodel: IRENE •Economisch optimalisatiemodel: GAMS •Interfaces (uitdaging!) •Overzicht reguleringsopties en maatschappelijke randvoorwaarden (aannames, keuze en scenario’s) •Ontwerpen van experimenten

19 Economisch model: GAMS Electrisch model: Powerfactory Gas model: Irene Economische experimenten Regulering Sociaal- economische ontwikkelingen Maatschappelijk experiment TREIN-I TREIN-II TREIN-III Voorbereiding experiment Feedback in model

20 TREIN-vervolg •Ontwikkelen en testen modellen •Opzetten van maatschappelijk experiment(en) •Investeringsgedrag actoren •Gebruik en functioneren infrastructuur •Testen nieuwe componenten, systeem, beheersstrategieën •Planning 2 e helft 2009-2011/2012 PAGE 19

21 Conclusies PAGE 20 •Hoofdpunt: transitie naar duurzame energievoorziening is vooral maatschappelijke uitdaging •Duurzaam breed opgevat: technisch, economisch, sociaal •Meer aandacht nodig voor invloed van ‘spelregels’ •Transitie van technische naar economische sturing •Investeringen in opwekking, infrastructuur: wie mag wat doen? Wat is maatschappelijk verantwoord? •Stimuleren innovaties in opwekking en infrastructuur: hoe? •Centrale rol regulering


Download ppt "Transitiepaden in de energievoorziening Geert Verbong."

Verwante presentaties


Ads door Google