De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011

2 Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten •Conclusie •Buitengewone dienst •Investeringen •Globale cijfergegevens •Besluit bij gewone en buitengewone dienst •Stand reservefonds •Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 •Markante gegevens uit het individueel financieel profiel 2

3 Inleiding •Budget 2012 + MJP 2013-2014 •Laatste niet BBC-budget •“Rustig” budget, geen grote investeringen •Gewone werking ~ zoals 2011 •MJP 2013-2014: beperkte investeringen (respect voor gemeenteraad) •Terugkerende routine-investeringen •Eventuele toekomstige projecten aan € 1,00 3

4 Inleiding (2) •Belangrijkste gerealiseerde zaken 2007-2012: •Personeelskader - Uitbreiding •Gemeentehuis - Uitbreiding •Bibliotheek - Uitbreiding •cc Nova - Eindafwerking •Nieuw sportcomplex - Eindafwerking •Tennisterreinen - Aanleg •BKO Eke - Uitbreiding •GBSN, GBSE- Uitbreiding •Verkeersveiligheidswerken •Fietspaden, o.a. spoorwegroute •Restauratie ex-wielkine •Parkbegraafplaats •….. 4

5 Inleiding (3) •Oogmerk: gezonde financiële gemeente –Financiering niet-onroerende investeringen –Eigen middelen •Resultaat budget 2006€ 04.395.000,00 •Resultaat budget 2012€ 11.076.635,00 •Dankzij een combinatie van beleidsbeslissingen •Financieel beleid = vooruitzien –Lage belastingdruk gezinnenbleef behouden –Aanwenden belastingen voor »Financiering gerealiseerde projecten »Meerkost OCMW, PZ Schelde-Leie »Personeelsuitbreiding »Compensatie grote divendenverlies (liberalisering energiemarkt) 5

6 Inleiding (4) •Werkingskosten werden bewaakt •OCMW-bijdrage steeg met 50 % op 6 jaar •Prefinanciering leningen ~ besparing •Planning opname –2012: leningen 2006: € 4.964.000 20j –2013: leningen 2007 + 2008: € 2.162.429 20j –2014: leningen 2009: € 0.578.512 20j –2015: leningen 2010: € 0.694.000 20j : € 0.440.000 15j –2016: leningen 2011: € 0.192.000 20j 6

7 Missie en visie •Missie = dienstverlening aan de bevolking •Visie is gebundeld in het Avanti-beleidsplan 2007-2012 •Maximale dienstverlening; zo minimaal mogelijke financiële inspanningen van de inwoners •Financiële limieten •Ernstig beleid, efficiëntie en kwaliteit •Budget 2012 is voltooiing Avantiplan •Meerjarenplanning: –Ethisch politieke overwegingen: geen verregaande beslissingen volgende legislatuur 7

8 Strategie Eigen dienstjaar 2012 + MJP tot en met 2014 Rekening gehouden –Werkingskosten stijgen niet –Gewone ontvangsten ~ competitieve onveranderde aanslagvoeten –Avantiplan 2007-2012 –Diverse sectorale beleidsplannen –Personeelsorganogram bijna volledig ingevuld –Rekening gehouden met de risicoparagrafen –Een aanvaardbaar positief saldo 8

9 Strategie –Risicoparagrafen •Stijgende pensioenlasten •Indexsprongen personeelskosten •Lagere dividenden •Hervorming brandweer •Instabiele rentevoeten + (eventuele) verkorting leningsduur •Bijdrage OCMW •Financiële tussenkomsten Vlaamse regering •Financiële crisis •Nieuwe regeringsbeslissingen 9

10 Strategie –Hoofddoelstelling beleid •Doelgroepen: inwoners en personeel •Maximale dienstverlening  beschikbare € middelen •Zo laag mogelijke gezinsbelastingen •Focus op sociale aspecten & kwaliteit •  eigen dienstjaar met klein positief saldo •  schuldratio stijgt licht 10

11 Benaderingswijze en krachtlijnen Basis •Avanti 2007-2012 •Rekeningen 2007-2010 •B2011 na BW 3-4/2011 Krachtlijnen –Uitgaven •Personeelskosten ~ indexstijging •Werkingskosten stabiel –Prioriteit: wegenis & verkeersveiligheid •Overdrachten –OCMW engagement •Schuld: opnemen leningen geprefinancierde investeringen –Leningen 2006 in B2012 11

12 Benaderingswijze en krachtlijnen –Ontvangsten •Hoger dividend Veneco •Belasting op leegstand (2012) •Concessie TC Sterrenbos •Subsidie projecten Leader –Saldo eigen dienstjaar •Positief in het budget 2011 –Uitgaven stijgen meer dan ontvangsten –Putten uit reserves –Gewoon reservefonds wordt € 6.100.000,00 12

13 Gewone dienst – uitgaven Bestaande blijvende zaken –Blijvend onderhoud patrimonium –Aflossingen en intresten stijgen –Kostprijs verzekeringen daalt –Opleiding personeel –Ondersteuning alle onderwijsnetten –Subsidies aan verenigingen –Toelage OCMW –Extra ophaalbeurt grof huisvuil 13

14 Gewone dienst – uitgaven N i e u w –Stijging pensioenbijdragen statutairen –Gemeenteraadsverkiezingen –Meer groenonderhoud –10% herstellingskost nav onderhoudscontracten –Minder afzonderlijke communicatie/brochures 14

15 Gewone dienst – uitgaven Grootste uitgaven zijn traditiegetrouw –Ocmw€ 1.573.000 –Politiezone€ 1.077.550 –Containerpark€ 390.000 –IVM & Huisvuil€ 356.083 •Extra beurt grof huisvuil € 10.000 –Brandweer€ 436.420 15

16 Gewone dienst – uitgaven Het totaal van de kosten stijgt met 17% tav R2010 Het totaal van de kosten stijgt met 2% tav gew.B2011 B2011 %B2012 %B2012 € TOTAAL100% 14.257.689 PERSONEEL40,0739,345.608.327 WERKING25,3723,993.419.852 OVERDRACHT25,1126,683.803.651 SCHULD9,4410,001.425.858 16

17 Gewone dienst – uitgaven – personeel R2009R2010G B2011B2012%Ranking Alg adm1.4371.4881.5491.51627%1 97%100%104%102% Verk&Wa9161.0041.1821.17921%3 91%100%118%117% Sport/Cul30334153156510%4 89%100%156%166% De grootste stijging tav het gewijzigd B2010 -Sport / Cultuur 17 X 1.000 eur

18 Gewone dienst – uitgaven – werkingskosten R2009R2010G B2011B2012%Ranking Alg adm55555861158917%2 99%100%109%106% Verk & W69671684384425%1 97%100%118% Huisvuil45346447647814%3 98%100%103% De grootste daling tav het gewijzigd B2011 - onderwijs - sport/cultuur De grootste stijging tav het gewijzigd B2011 - begraafpl & milieu 18 X 1.000 eur

19 Gewone dienst – uitgaven – overdrachten R2009R2010G B2011B2012%Ranking Politie1.0231.0361.0581.07828%2 100% 102%104% Brandw43643744044112%3 100% 101% Soc. Zek.1.3747801.2671.58040%1 176%100%162%203% B2012 is ongeveer gelijk met het gewijzigd B2011 Uitzondering is ‘sociale zekerheid en bijstand’ 19 X 1.000 eur

20 Gewone dienst – uitgaven – schuld R2009R2010G B2011B2012%Ranking Totaal7161.1221.3191.426100% 64%100%118%127% Tav R2010 is er een stijging van 27% (grotendeels door de geplande opname van de leningen 2006) 20 X 1.000 eur

21 Gewone dienst – ontvangsten •Voornaamste bronnen –Belastingen –Gemeentefonds –Verhuur infrastructuur –Concessies –Dividenden van intercommunales •Nieuwe bij-inkomsten –Concessie TC Sterrenbos ~ hoger bedrag –Inkomsten leegstand (€ 1,00) 21

22 Gewone dienst – ontvangsten R2009R2010G B2011B2012 TOTAAL12.64913.97114.24414.361 Fondsen1.6251.6851.7201.774 Belast7.1358.2038.3118.280 Andere3.8894.0834.2134.307 22 X 1.000 eur B 2012 is ongeveer gelijk aan gewijzigd B2011

23 Gewone dienst – conclusie R2009R2010G B2011B2012 Ontv12.64913.97114.24414.361 Uitg12.07212.14313.97514.257 Saldo5771.828269104 Reservefondsen saldo na B2012 - Gewone€ 6.100.000 - Buitengewone€ 0.244.515 23 X 1.000 eur

24 Buitengewone – investering en financiering –Domeinen •Verhoogd budget onderhoud wegen, herstellen fietspaden •Uitbreiding wagenpark •Jeugd –Instrumenten muziekfiliaal –Speeltoestellen –Mazoutbrander KLJ •Sport –Sanitaire container tennis –Overdekking petanque •Toelage OCMW •….. 24

25 Buitengewone – investering en financiering 25 De voornaamste ACT-274764/721-54 Aanleg van gronden Aankoop skate toestellen, Aankoop van een hekje tbv afsluiting tennis € 10.500,00 Z2-1104/742-53Aankoop van informaticamaterieel€ 32.000,00 Z2-2330/631-51Bijdr. in kap. aan and overh vr investeringen in gronden en€ 63.677,69 Z2-342101/731-60 Slemwerken diverse wegen € 60.000,00: jaarlijks budget voor onderhoud wegen € 90.000,00: Herstellingswerken Oudenaardseheerweg en Koedreef € 25.000,00: Herstelling fietspaden. € 175.000,00 Z2-4421/735-60Weggoten en grasdallen€ 25.000,00 Z2-1093001/733-60Erelonen vr plannen v aanleg€ 10.000,00 Z2-31104/743-52Aank. van auto's en bestelw. vr de algem. Administratie€ 12.500,00 Z2-31421/743-52Aankoop van auto's en bestelwagens voor wegendienst€ 12.500,00 Z2-31762/711-56 Aankoop van andere terreinen Aankoop grond gelegen achter CC De Brouwerij € 84.000,00 Z2-31764/721-54 Aanleg van gronden Aankoop sanitaire container voor de tennisclub € 21.000,00 Z2-31764/725-54 Uitrusting en buit. ond. v gronden v parken, tuinen, begraaf € 15.000,00: petanquepleinen € 15.000,00 Z2-31878/721-54 Aanleg of uitbreiding van de begraafplaats Leveren en plaatsen van een columbariummuur bestaande uit 16 columbariums € 12.800,00 Z2-32774/749-51 Aankoop van kunstvoorwerpen Gemeentelijk aandeel in gedenkteken E17 € 16.600,00 Z2-33831/522-53Investeringstoelage O.C.M.W.€ 59.000,00

26 Buitengewone – investering en financiering TOTAAL INVESTERINGEN, eigen dienstjaar :628.735 Gefinancierd met lening :0 Gefinancierd met buitengewone ontvangsten : - overboeking uit buitengewoon reservefonds :260.059 - toelagen :32.895 - eigen middelen van de buitengewone dienst2.180 Gefinancierd met overboeking van gewone naar buitengewone dienst :333.601 26

27 Buitengewone – globale cijfergegevens Kostenplaats (A) Totaal bedrag investeringen (x € 1.000) Procentuele verdeling volgens kostenplaatsen Verkeer en waterstaat23837,90% Cultuur, sport en jeugd15124,04% Politie6410,19% Procentuele verdeling volgens aandeel Gemeente :95% Niet-gemeente :5% Financiering door gemeente Eigen middelen :100% Lening :0% 27

28 Besluit bij gewone en buitengewone dienst –Dynamisch beleid gaat verder –Avantiplan, basis voor beleid 2007-2012, is uitgevoerd –Ontvangsten: •stagnering gemeentefonds •onzekerheid over dividenden •belastingtarieven APB + onroerende voorheffing onder gemiddelde provincie en Vlaanderen (cijfers = budget 2011) 28 % ABPOOV Nazareth6,901.150 Provincie Oost-Vlaanderen (excl. Gent)7,381.309 Vlaamse Gewest (excl. Gent en Antwerpen)7,171.342 Nazareth/provincie93,50%87,90% Nazareth/Vlaamse Gewest96,23%85,69%

29 Besluit bij gewone en buitengewone dienst Positie Nazareth in rangschikking Oost-Vlaanderen i.v.m. belastingen (van hoog naar laag) •Personenbelasting: plaats 56 op 65 gemeenten •Onroerende voorheffing: plaats 54 op 65 •Personenbelasting + onroerende voorheffing: plaats 63 op 65 29

30 Besluit bij gewone en buitengewone dienst Uitgaven •Vooral stijging personeelskosten en bijdragen brandweer, politiezone en OCMW Gunstig resultaat in 2014: € 10.048.000 30

31 Stand reservefonds 31 Gewoon na rekening 2008:€ 3.500.000 na rekening 2009:€ 4.000.000 na rekening 2010:€ 6.500.000 na gewijzigd budget 2011:€ 6.100.000 Buitengewoon na rekening 2008:€ 940.574 na rekening 2009:€ 207.061 na rekening 2010:€ 799.673 na gewijzigd budget 2011:€ 504.574 na budget 2012:€ 244.515

32 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Ontvangsten gewone dienst –APB +2,2% OOV +1,5% volgens onderrichtingen –Overige belastingen +0,0% Uitgaven gewone dienst –Onzekerheid uitgaven brandweer –Leninglasten stijgen – opname geprefinancierde leningen •Zie slide 1414 32

33 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 •Schuldpositie dd 2 dec 2011 –Resterende schuld = € 10,94 Mio –Gemiddelde rentevoet = 2,84% –Herzieningstermijn rentevoet •61,14%is vast • 0,18%op 5 jaar •13,84%op 3 jaar •20,10% op 1 jaar • 4,74%op 6 maanden –Doordat ongeveer 2/3 een vaste rentevoet is, is het risico op schommelingen in de rentetarieven minder groot 33

34 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Voornaamste buitengewone uitgaven -2013 t/m 2014: steeds terugkerende zaken: aanleg weggoten, slemwerken, ICT-uitgaven, schuilhuisjes, RUP’s, politiezone, openbare verlichting, OCMW -2013: ‘s Gravenstraat fase 1, wedstrijd verfraaien dorpskern Nazareth eventueel uitbreiding gemeenteschool in Eke -2014: ontwerpkosten verfraaien dorpskern Nazareth 34

35 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Rioleringsdossiers: afhankelijk van programma VMM Budgetruimte volgende legislatuur op basis van vervallen leningen -2013: nihil -2014: € 140.000 -2015: € 500.000 -2016: € 460.000 -2017: € 140.000 -2018: € 170.000 35

36 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 •Financiële situatie –Na rekening 2007€ 08.654.111 –Na rekening 2008€ 09.045.862 –Na rekening 2009€ 08.744.882 –Na rekening 2010€ 11.693.000 –Na gewijzigd budget 2011€ 11.307.000 –Na prognose 2012€ 11.081.740 –Na prognose 2013€ 10.737.022 –Na prognose 2014€ 10.048.322 36

37 Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 •Financiële situatie •De werkingskosten budget 2011 werden niet naar herleid naar een prognose die lager is dan het « scherpe » budget •Deze prognose 2011 (werkingskosten) is de basis van de uitgaven in budget 2012, budget 2013 en budget 2014. 37

38 Markante gegevens uit het indiv fin profiel 38 Aanslagvoet en belastbare basis APB en OOV 2011 NazarethMelle MerelbekeNazareth/ Melle Nazareth/ Merelbeke Inwonersaantal 11.20410.77423.117104%49% Gemiddeld jaarlijks inkomen per hoofd in 2007 (bron: Nieuwsblad) € 17.427€ 17.720€ 18.59998%94% % personenbelasting 6,90%7,00%8,00%99%86% Opcentiemen onroerende voorheffing 1.1501.5001.45077%79%

39 Markante gegevens uit het indiv fin profiel 39 Uitgaven per inwoner (rekening 2010) In euro per inwoner NazarethCluster*Provincie*Gewest* FUNCTIONELE VERDELING Algemeen bestuur189 178198 Politiezonedotatie938089105 Verkeer155114111115 Werkingstoelage OCMW69 (130**)85110109 Sociale hulp en gezondheidszorg (incl. OCMW) 123 (178**)157150144 ECONOMISCHE VERDELING Personeelsuitgaven (excl. onderwijs) 329299334378 Werkingsuitgaven272226216230 Schulduitgaven100146125135 (*) gegevens cluster: 21/27, provincie: 50/64, gewest: 228/305 gemeentes (**) cijfers 2009

40 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Marge op de ontvangsten (budget 2010) NazarethClusterProvincieGewest* Fiscale druk gecentraliseerde belastingen (tov Vlaams Gewest) 889097/ Totale fiscale druk (inclusief overige belastingen) 91 96/ 40 (*) cijfers niet gekend Marge op de uitgaven (budget 2010) NazarethClusterProvincieGewest* Vooraf gekende uitgaven t.o.v. ontvangsten (schuld, personeel, OCMW) 66%62%71%/

41 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Investeringen Buitengewone uitgaven:NazarethClusterProvincieGewest* Per inwoner R2007309286406/ Per inwoner R2008219247464/ Per inwoner R20091.115336622/ Per inwoner R2010316346519 Realisatiegraad in 2010 (in % geldwaarde) tussen B en R 121%97%64%/ 41 (*) cijfers niet gekend

42 Markante gegevens uit het indiv fin profiel Fiscaliteit (theoretische marge tov Vlaams Gewest (gemiddelde – cijfers B’2010) in € NazarethClusterProvincie*Gewest* Theoretische marge APB145.5340// Theoretische marge OV481.786533.779// Totale theoretische marge627.320533.779// Totale theoretische marge/inwoner R2009 48,1942,71// 42 (*) cijfers niet gekend

43 Markante gegevens uit het indiv fin profiel •Concrete vaststellingen –Probleem ivm inkomsten •Relatief weinig inwoners, lage bevolkingsdichtheid •Gekoppeld aan lage belastingsvoeten –Uitgaven •Veel werkingskosten (verkeer en waterstaat) •Veel € voor OCMW en sociale voorzieningen •Schuldenlast is nog steeds laag 43

44


Download ppt "Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten."

Verwante presentaties


Ads door Google