De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200941 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Deel : Projecten 20094.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200941 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Deel : Projecten 20094."— Transcript van de presentatie:

1 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200941 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Deel : Projecten 20094

2 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200942 Projecten 2009 •FlexTijd •MassaMutatie uitbreidingen (terugwerkend, declaraties) •Periodeverloning Fase II & Maandfacturatie •FlexWarehouse/BI •FlexStarter •Procesautomatisering •WebServices, FlexOnline en FlexService/Go! via browser •Koppelingen •Vacatures vindbaar via Google (‘Jobmarkt.nl’) Uw ideeën maken FlexService. Meld ze aan, wij voeren ze door, maken ze beschikbaar U profiteert van de ideeën van anderen, anderen profiteren van uw ideeën

3 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200943 FlexTijd: Overzicht •Verwerk gewerkte tijden naar gewerkte uren en vergoedingen •Resulteert in normale FlexService declaraties •Leg kennis eenmaal centraal vast, en iedereen kan deze declaraties verwerken •Reeds beschikbaar en live bij klanten (Release 3.6) •Nog krachtiger in combinatie met FlexImport

4 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200944 Flextijd: Onderdelen Vastleggen van regels en instellingen uit bijvoorbeeld de CAO Kan in modules Klantrelatie, Bureau en Regeling Bij toepassen zoekt FlexService ‘omhoog’ net als bij Prijsafspraken 1 Ingeven van gewerkte tijden in de vorm van tijdvan en tijdtot (formaat uumm) Kan in module Declaratie, tabblad Werktijd of via FlexImport/Declaratie 2 Verwerking van gewerke tijden naar gewerkte uren/vergoedingen volgens de vastgelegde regels en instellingen Vanuit module Declaratie, tabblad Werktijd of automatisch door FlexImport/Declaratie Geopend wordt module Declaratie, tabblad Werkbrief met de gewerkte uren en geldende vergoedingen 3

5 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200945 1

6 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200946 2

7 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200947 3

8 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200948 FlexTijd: Samenvatting •Gewerkte tijden naar gewerkte uren/vergoedingen •Leg regels éénmaal vast en pas ze steeds toe •Eenduidige toepassing van de regels en veel sneller invoeren •Minder kennis op de vestiging nodig •Nog efficienter samen met FlexImport •Reeds beschikbaar in Release 3.6 ‘White Paper’ beschikbaar. Vraag hem aan.

9 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200949 MassaMutatie •Beschikbaar gekomen in Release 3.6: In één keer een voor een hele reeks contracten loon en/of tarief wijzigen •Inmiddels goed in gebruik en hoog gewaardeerd •Scheelt heel veel werk bij bijvoorbeeld CAO- wijzigingen of algemene tariefaanpassingen •Drie duidelijke stappen: (1)Selecteren (2)Testen (3)Muteren •Uitbreidingen in 2009: (1)Meer soorten mutaties waaronder loonaanpassingen vanuit CAO tabellen en wijzigingen periodieken (2) Mutaties met terugwerkende kracht (3)Declaraties automatisch tegenboeken en week opboeken met nieuwe gegevens (4) Prijsafspraken opnieuw doorrekenen

10 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009410 Periodeverloning Fase II & Maandfacturatie •Verbeteren schermen en processen Periodeverloningen op grond van ervaringen uit de praktijk. •Uitbreidingen naar volledige ondersteuningen HRM. •Maandfacturatie: - Factuur over een hele kalendermaand - Maandoverschrijdende declaraties automatisch splitsen

11 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009411 FlexWarehouse/BI •Bestaande mogelijkheden aanvullen met een Business Intelligence portal gebaseerd op Microsoft Reporting Services. •Drill down en automatische distributie van rapporten.

12 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009412 FlexStarter •Start taken en verwerkingen in FlexService van buiten de interface (van buiten het pakket) •Specificeer ‘Batches’ van meerdere taken en voer deze in één keer uit •Scheduling; draai verwerkingen ‘s avonds en in het weekeinde –Gewoon vanuit de Windows Scheduler –Of elke willekeurige scheduler gewenst (er zijn er genoeg) •Voor Release 3.6 beschikbaar eind eerste kwartaal.

13 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009413 FlexStarter Maak een lijst van taken en zet ze in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd. Denk aan de verwerkingen uit de FlexService BackOffice als verlonen, factureren, betalen, verantwoorden. Maar ook verzenden van berichten, loonafrekeningen of facturen afdrukken, een SQL taak starten op de database, of een verjaardags-email.

14 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009414 FlexStarter Per taak kunnen parameters worden opgegeven. De lijst met taken, inclusief de eventuele voorwaarden voor de parameters, kunnen worden weggeschreven in een stuurbestand dat later weer kan worden opgeroepen.

15 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009415 FlexStarter Voor de verwerkingen in de BackOffice kunnen dezelfde selecties worden aangegeven als in de tabbladen in de modules. Maak bijvoorbeeld aparte batches voor verschillende vestigingen, te draaien op aparte momenten.

16 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009416 FlexStarter •Voer lijst met taken direct uit vanuit de FlexStarter •Neem de aanroep van FlexStarter + stuurbestand op in de standaard Windows Scheduler (‘Scheduled Tasks’) •Of gebruik een eigen scheduler, bijvoorbeeld omdat deze al in gebruik is in de organisatie; voeg commandline met FlexStarter + stuurbestand toe in het schema.

17 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009417 Procesautomatisering •Automatische statusovergangen •Actiemodellen voor contacten bij plaatsingen, ziek, contactpersonen met aanmaken taken en notificaties •Automatisch zenden SMS en/of E-mail bij verjaardag, verlopen identiteitsbewijs etc.

18 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009418 WebServices & FlexOnline •WebServices is een gestandaardiseerde manier van het aanroepen van functionaliteit in een applicatie. •Hiermee kunnen applicaties van elkaars functionaliteit gebruik maken. •Volgens internationale standaarden als SOAP en WSDL, en een bekende techniek in alle hedendaagse ontwikkelomgevingen •WebServices staan centraal in het beleid van FlexService; FlexOnline werkt geheel via WebServices, die ook door een eigen website kunnen worden gebruikt.

19 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009419 Toepassingslaag 1 2 3 Presentatielaag Gegevenslaag FlexService Database & ProcedureLaag FS.Host Web Service WCF Endpoints over TCP FAMCE FAS.Host FlexService Release 4.x FlexService Release 5.x FlexService Release 3.6 FlexOnline In Frame Eigen website WebServices & FlexOnline Web Service

20 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009420 WebServices & FlexOnline Toepassingslaag 1 2 3 Presentatielaag Gegevenslaag FlexService Database & ProcedureLaag FS.Host Web Service WCF Endpoints over TCP FAMCE FAS.Host FlexService Release 4.x FlexService Release 5.x FlexService Release 3.6 FlexOnline In Frame Eigen website Web Service Met Release 4.0 wordt de applicatieserver FAMCE vervangen door FAS. FAS draait binnen op de Microsoft.Net gebaseerde applicatieservers FAS.Host (onderdeel van FS.Host). FS.Host is schaalbaar; meerdere hosts kunnen naast elkaar draaien, op verschillende servers.

21 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009421 WebServices & FlexOnline Toepassingslaag 1 2 3 Presentatielaag Gegevenslaag FlexService Database & ProcedureLaag FS.Host Web Service WCF Endpoints over TCP FAMCE FAS.Host FlexService Release 4.x FlexService Release 5.x FlexService Release 3.6 FlexOnline In Frame Eigen website Web Service De applicatieserver biedt een hele reeks WebServices die de functionaliteit van FlexService bieden. FlexOnline (en de komende versie van FlexService die in een webbrowser zal draaien) maken hier gebruik van. Maar andere systemen kunnen deze ook gebruiken om functionaliteit van FlexService vanuit de applicatie aan te spreken. A

22 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009422 WebServices & FlexOnline Toepassingslaag 1 2 3 Presentatielaag Gegevenslaag FlexService Database & ProcedureLaag FS.Host Web Service WCF Endpoints over TCP FAMCE FAS.Host FlexService Release 4.x FlexService Release 5.x FlexService Release 3.6 FlexOnline In Frame Eigen website Web Service Voor het koppelen van uw website aan FlexService zijn er drie mogelijkheden. (A) Neem FlexOnline modulen in hun geheel op in de website. (B) Gebruik stukken van FlexOnline, bijvoorbeeld lijst met loonafrekeningen of betalingen, en plaats deze ‘in frame’ op de eigen pagina’s. (C) Geheel de eigen website met eigen opmaak, maar die roept functionaliteit aan van FlexService via de WebServices. ABC

23 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009423 Koppelingen •Publicatie van vacatures –Knollenstein –InGoedeBanen •Zoeken naar CV’s op het internet –MrSearch •Controle identiteitsbewijs –Keesing Documentscan –ID-Checker Beschikbaar Zomer Beschikbaar Voorjaar

24 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009424 Koppelingen •Planningspakketten –Poolmanager –Workforce-Pro –Planmanager •Urenregistraties –Akyla –Nedap-pep Voorjaar Zomer Najaar

25 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009425 Vacatures vindbaar via Google (‘Jobmarkt.nl’) •Maak vacatures (aanvragen) vindbaar op internet •Zo gunstig mogelijk in de Google zoekresultaten –SEO: Search Engine Optimization •Naadloze integratie aanvraag in FlexService en op het internet –Automatisch publicatie aanmaken –Wijzigingen meteen ook op internet doorgevoerd –Reacties meteen terug in tabblad Voorstellen •Geen investeringen, geen abonnementen •Google/Addwords aanmaken en beheren vanuit FlexService

26 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009426 Vacatures vindbaar via Google (‘Jobmarkt.nl’)

27 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 2009427 Projecten 2009 •FlexTijd •MassaMutatie uitbreidingen (terugwerkend, declaraties) •Periodeverloning Fase II & Maandfacturatie •FlexWarehouse/BI •FlexStarter •Procesautomatisering •WebServices, FlexOnline en FlexService/Go! via browser •Koppelingen •Vacatures vindbaar via Google (‘Jobmarkt.nl’) EINDE <<


Download ppt "FlexForum 5 + 6 februari 2009 Copyright © FlexService 2009 FlexForum 200941 FlexForum 5 + 6 februari 2009 Deel : Projecten 20094."

Verwante presentaties


Ads door Google