De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administratieve ondersteuning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administratieve ondersteuning"— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht recente ICT-projecten Interfacultair Instituut voor Levende Talen

2 Administratieve ondersteuning
ILT taalservice ILT studentendatabase

3 ILT Taalservice Projectpromotor: Kristin Blanpain
Medewerkers: Chris Bicler, Stéphane Ostyn, Helga Van Loo & Herlinda Vekemans Programmatie: Geert Peeters K.U.Leuven personeel en onderzoekers

4 Revisie en vertaling van academische en universitaire teksten
Didactische ondersteuning Een aanvraag kan online worden ingediend (met bijgevoegde tekst bij vertalingen en revisies) Vervolgens wordt een offerte opgesteld (47 euro/uur) en een deadline afgesproken

5

6

7 ILT studentendatabase
Projectpromotoren: Bie Dehaes, Christa Peferoen & Serge Verlinde Programmatie: Geert Peeters intern

8 Opvolging data studenten NT2, Academisch Engels, …
Online inschrijving Cursusbeheer Resultatenverwerking Documentenafdruk Statistieken

9

10 Lexicale databases Urgentias Academische terminologie
Base lexicale du français

11 UrgentiAS - Urgentielexicon Artsen Stage
Projectpromotoren: K. Buyse, S. Ostyn, H. Vekemans, S. Verlinde P. De Leyn (K.U.Leuven-Geneeskunde) C. Fairon (UCL-Cental) Medewerkers: A. Laffut & E. Saver Programmatie: G. Peeters & S. Verlinde (OI-project) Studenten geneeskunde (2e jaar arts) die een buitenlandse stage voorbereiden

12 Aanleren en opzoeken van termen en collocaties uit de stagedomeinen aangevuld met frequente termen van de algemene geneeskunde en de chirurgie. Online database met zoek- en sorteerfuncties Engels: audiocomponent voor moeilijk uit te spreken woorden Spaans: experimentele versie in boekvorm (Alta Uitgeverij) Doelstelling: aanleren en opzoeken van termen en collocaties uit de stagedomeinen (gynaecologie-obstetrie en pediatrie), aangevuld met frequente termen van de algemene geneeskunde en de chirurgie. Het dient enerzijds om medische verslagen (anamneses, diagnoses, behandelingsschema’s, ziektebriefjes) te helpen begrijpen en opstellen; anderzijds om de mondelinge communicatie met de anderstalige patiënten en het (para)medisch personeel van het gastziekenhuis te vergemakkelijken en op die manier de dienstverlening te optimaliseren. Inhoud/werkvorm: voor de drie talen: online database met zoek- en sorteerfuncties; voor Engels: audiocomponent voor moeilijk uit te spreken woorden; voor Spaans: experimentele versie in boekvorm (Alta Uitgeverij)

13

14

15 Academische terminologie
Projectpromotor: Kristin Blanpain Medewerker: Colette Coppens Programmatie: Serge Verlinde (in samenwerking met de UCL) K.U.Leuven personeel, onderzoekers en studenten

16 Opstellen van een databank voor academische terminologie bv vertaling van diploma, praktijkassistent, deliberatie Online databank met zoekfuncties en ‘tip van de dag’ wachten op validatie door de academische overheid

17

18

19 Base lexicale du français
Projectpromotor: Serge Verlinde Medewerker: Chris Bicler Programmatie: Serge Verlinde & Geert Peeters K.U.Leuven studenten en personeel, externen

20 Online (vertaal)woordenboek Frans
Online databank met uitgebreide zoekfuncties Shortcuts naar internetsites en parallelle corpora

21

22

23 Testomgevingen WebCef Online taaltesten

24 WebCEF Projectpromotor: Lut Baten
Medewerker: Dominique Abraham Socrates/Minerva project medewerking van verschillende Europese universiteiten en talencentra 1. Experts: beoordelen opnames 2. (Toekomstige) docenten: leren CEF gebruiken 3. Studenten: zelfevaluatie & peer-evaluatie : Web 2.0 applicatie (voor e-media) met verschillende nationale en internationale communities. De toegevoegde waarde van het project is de technologie en de interactiemogelijkheden. Lut Baten, Dominique Abraham On-line evaluatie van mondelinge interactie en productie (bv. korte presentatie, verhaal vertellen, job interview, telefoongesprek) volgens de normen van het Common European Framework (Eur. Referentiekader). Het doelpubliek is drievoudig: (1) Experts die opnames beoordelen, (2) leraren in opleiding en docent die leren hoe ze het CEF moeten gebruiken en (3) studenten die zichzelf en hun medestudenten leren evalueren. Daarom is het product zowel leer- als testgericht. Dankzij zelf- en peerevaluaties, via de gestructureerde tool en met vrije input in de opnames, kan de student zijn mondelinge presentaties beter situeren t.o.v. de geldende Europese normen. Er is ook een showcase met voorbeelden. vakoverschrijdend project (voor de keuzevakken Engels III-IV en Frans III), in het kader van het Socrates/Minerva project en met medewerking van verschillende Europese universiteiten en talencentra, alsook met een hogeschool van de Associatie (GroepT). Het project wordt technisch ondersteund door AVNet (KUL) en Open University (UK) en wetenschappelijk door de verschillende universiteiten die er aan meewerken (Finland, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië). Er werden verscheidene presentaties en workshops gehouden op verschillende conferenties, een poster aangemaakt en artikels gepubliceerd (oa in CerCleS). Follow-up project aangevraagd bij de Europese Commissie.

25 Online evaluatie van mondelinge interactie en productie volgens de normen van het Common European Framework Zowel leer- als testgericht Web 2.0 applicatie met verschillende nationale en internationale communities.

26

27 Online taaltesten Projectpromotor: Ann Bertels & Inge Van Durme Medewerkers: ILT-taaldocenten voor de opmaak van taaltesten Programmatie: Geert Peeters Uitgaande Erasmusstudenten K.U.Leuven Inkomende buitenlandse masterstudenten

28 Testen van basiskennis vreemde taal (Erasmusverblijf in het buitenland of inschrijving in een Engelstalig masterprogramma) Elektronische test met meerkeuzevragen Basiswoordenschat Basisgrammatica Begrijpend lezen Uitspraak

29

30

31 Leeromgevingen Leren presenteren
Academische taalvaardigheden Taalprikkels

32 Leren Presenteren Projectpromotor: Lieve De Wachter
Medewerker: Joeri Wielandts Programmatie: Geert Peeters (OI-project) Studenten en personeel van K.U.Leuven & Associatie

33 Presentatievaardigheden van studenten verbeteren Studenten meer bewust maken van do's en dont's in verband met presenteren Interactieve website met videofilmpjes en oefeningen

34

35

36

37 Academische Taalvaardigheden
Projectpromotoren: Lieve De Wachter & Serge Verlinde Medewerker: Joeri Wielandts Programmatie: Geert Peeters (OOP-project) Studenten K.U.Leuven & Associatie

38 Academische taalvaardigheid van studenten verbeteren
1. Self-assessment test 2. Crash course Academisch Nederlands (1 week = 20u) 3. Academisch Nederlands op vraag monitoraten, POC's, ... 4. Leeromgeving met oefeningen

39

40

41

42 Taalprikkels Projectpromotor: Serge Verlinde Medewerkers: Stéphane Ostyn, Kristin Marschou & Nathalie Nouwen Programmatie: Geert Peeters K.U.Leuven studenten, personeel en externen

43 Op peil houden/uitbreiding woordenschat, woordcombinaties en taalhandelingen (speech acts)
Dagelijkse mailservice Korte oefening, deels op basis van vaak voorkomende fouten Links naar bijkomende informatie

44

45 Didalec & Didared Projectpromotor: Serge Verlinde Programmatie: Serge Verlinde & G. Peeters K.U.Leuven studenten en personeel

46 Hulp bij lezen en schrijven van teksten door automatische toevoeging van links naar referentiewerken
webtoepassing In ontwikkeling

47


Download ppt "Administratieve ondersteuning"

Verwante presentaties


Ads door Google