De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor prioriteitsbepaling” - « Culture de cannabis en Belgique:

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor prioriteitsbepaling” - « Culture de cannabis en Belgique:"— Transcript van de presentatie:

1 “Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor prioriteitsbepaling” - « Culture de cannabis en Belgique: définition de sa nature et ses dommages, et les implications pour la fixation des priorités. » Eerste vergadering Begeleidingscomité Belspo - Première réunion du Comité d’Accompagnement Belspo 26/04/2012

2 1. Onderzoeksteam 2. Inleiding en context 3. Onderzoeksdoelstelling 4. Methodes  Internetenquête  Interviews en criminele dossiers 5. Planning 6. Vragen Universiteitstraat 4, 9000 Gent 2

3  Coördinator Prof. dr. Tom Decorte (UGent)  Promotor Prof. dr. Letizia Paoli (KUL)  Onderzoekers Julie Heyde (UGent) Loes Kersten (KUL)  Experts Dr. Gary Potter Prof. dr. Toine Spapens Universiteitstraat 4, 9000 Gent 3

4  Import  binnenlandse productie cannabis ◦ Cannabis meest in beslag genomen illegale drug in België ◦ ↑ aantal opgerolde cannabisplantages ◦ Geassocieerd met professionalisering ◦ Geassocieerd met georganiseerde misdaad.  Verschillende strategische actieplannen (Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, Actieplan van het College van Procureurs-Generaal) noemen strijd tegen commerciële en lokaal geproduceerde cannabis als één van belangrijkste prioriteiten. Universiteitstraat 4, 9000 Gent 4

5 Elke inspanning of activiteit om het cannabisaanbod te verminderen, moet goed gestructureerd zijn en gebaseerd op een adequate beschrijving en representatie van het fenomeen.  Nood aan een grondige analyse van de organisatie en structuur van de aanbodzijde van de cannabismarkt.  Internationale studies: grootschalige commerciële kwekers, gebaseerd op politiegegevens; Empirische studies kleinschalige cannabisteelt zijn schaars.  Gebrek aan empirische studies naar cannabisteelt in België  Vorige studies wijzen aan dat kleinschalige cannabiskwekers een significant deel uitmaken van cannabismarkt.  Studies over criminele netwerken achter grootschalige cannabisproductie zijn onbestaande. Universiteitstraat 4, 9000 Gent 5

6  Volledige drugsketen dient in kaart gebracht te worden oorsprong cannabis, organisatoren cannabisproductie en hun modus operandi, afzetmarkt, criminele opbrengsten,…  Schadelijkheid van criminele activiteiten dient te worden bepaald A.d.h.v. ‘business model’ van criminele activiteit (‘danger’-project) en ‘harm assessment framework’ (Greenfield en Paoli, 2011)  Overdracht bruikbare informatie voor efficiënt drugsbeleid Universiteitstraat 4, 9000 Gent 6

7  Hoeveel mensen kweken? Wat is de grootte van de binnenlandse cannabisproductie?  Wie zijn die mensen die kweken? Wat zijn hun profielen, kweekpatronen en motieven? Wat is het aandeel van en verhouding tussen zgn. hobbyisten en commerciële kwekers?  Hoe professioneel zijn die verschillende kwekers? En In welke mate zijn ze geassocieerd met criminaliteit en geweld?  Wat is de schadelijkheid van verschillende soorten kwekers? Wat is de impact van de huidige bestrijdingsstrategieën op hun activiteiten?  Deze inzichten zijn bruikbaar voor beleidsmakers en adviseurs inzake politiële en justitiële planning om strategische, operationele en tactische prioriteiten te bepalen. Universiteitstraat 4, 9000 Gent 7

8 1. het beschrijven van de organisatie van cannabisproductie in België; 2. het creëren van typologieën van verschillende cannabisproducenten in België en het identificeren van hun modi operandi en motieven; 3. het inschatten van de significantie (of het aandeel) van verschillende soorten cannabisproducenten op de Belgische markt (i.e. marktsegmenten); 4. het inschatten van de schade die met verschillende types van producenten gepaard gaat; 5. het evalueren van de impact van de strategieën van het Belgische drugsbeleid op de producenten. Universiteitstraat 4, 9000 Gent 8

9 complementaire expertise van twee onderzoeksteams: 1. ISD (UGent): Internetenquête 2. LINC (KULeuven): Interviews en dossier- analyse Universiteitstraat 4, 9000 Gent 9

10 10

11  Grootschalige enquête ◦ Doelgroep: alle Belgische cannabiskwekers  Voordelen ◦ Anonimiteit: gevoelig onderwerp en moeilijk te bereiken doelgroep ◦ Groot aantal potentiële respondenten bereiken op snelle en relatief goedkope manier  Nadelen: methodologische beperkingen ◦ Sampling-problemen (dekkingsfouten, graad van internetpenetratie) ◦ Zelfselectie (convenience sample) ◦ Waarheidsgetrouwheid van antwoorden ◦ Respons error en item non respons ◦ Privacy via het internet Universiteitstraat 4, 9000 Gent 11

12  Micro scale: 2-5 plants  Mini scale: 6-49 plants  Small scale: 50-249 plants  Middle scale: 250-499 plants  Large scale: 500-999 plants  Industrial scale: >1000 plants Universiteitstraat 4, 9000 Gent 12

13  Kleinschalige cannabisteelt ◦ micro- (2-5 planten) en minischaal (6-49 planten)  Mogelijkheden tot internationale vergelijking (GCCRC) Simultaan worden wereldwijd internetenquêtes opgezet, gebaseerd op eenzelfde basisvragenlijst + specifieke nationale focus. ◦ Australië (buiten- versus binnenteelt) ◦ VS & Canada (carrière transities en sociale netwerken) ◦ Verenigd Koninkrijk ◦ Denemarken ◦ … Universiteitstraat 4, 9000 Gent 13

14  WP1 Literatuurstudie ◦ vormen van theoretisch kader waaruit onderzoeksinstrument geconstrueerd kan worden. ◦ wetenschappelijke databases ◦ Zowel wetenschappelijke publicaties als zogenaamde grijze literatuur. ◦ Expertise van het Global Cannabis Cultivation Research Consortium en buitenlandse collega’s van de promotors.  WP2 Voorbereiding dataverzameling: constructie enquête ◦ Gebaseerd op Vlaamse internetenquête (Decorte & Tuteleers, 2007) en replicatiestudies (Denemarken, Finland) ◦ In overeenstemming protocol interviews en dossieranalyse LINC ◦ Internationale vergelijking via basisvragenlijst Universiteitstraat 4, 9000 Gent 14

15  WP3 Dataverzameling ◦ 5 maanden online ◦ Internationale centrale website  nationale websites ◦ Promotie via online en offline invitaties ◦ Data cleaning  WP4 Data cleaning en analyse ◦ Data cleaning ◦ Data analyse en interpretatie a.d.h.v. SPSS (statistisch programma)  WP5 Eindrapportage ◦ Onderzoeksrapport op basis van resultaten en literatuur ◦ Vergelijken resultaten verschillende onderzoeksmethoden Universiteitstraat 4, 9000 Gent 15

16  Literatuurstudie ◦ Bestaande typologieën cannabisproducenten: grootschalige (commercieel georiënteerde) telers, kleinschalige producenten (‘thuiskwekers ’) met daartussen een grijze zone (‘sociaal-commerciële producenten’) (Weisheit, 1992; Hough et al., 2003; Bovenkerk & Hogewind, 2002) ◦ Binnenlandse Cannabisteelt: profiel, achtergrond, kweekpatronen en – motieven van kwekers (Gettman, 2006; Bouchard, 2007; Potter, 2010; Decorte, 2008; Decorte et al., 2011) ◦ Georganiseerde misdaad en cannabisproductie (Fijnaut & Paoli, 2004; Spapens et al., 2007, Wilkins & Caswell, 2003) ◦ Methodologische literatuur (Dillman, 2007, Coomber, 1997; Mann & Stewart, 2000; Schonlau, Fricker, & Elliott, 2002) Universiteitstraat 4, 9000 Gent 16

17  Constructie internetenquête ◦ Gestructureerde vragenlijst gesloten vragen met gestandaardiseerde antwoorden ◦ Topics ervaringen met kweken, motieven voor kweken, sociale aspecten, cannabisgebruik, marktparticipatie, politiecontacten en demografische kenmerken ◦ Bestaande vragenlijsten Vlaanderen (Decorte), Denemarken (Hakkarainen) en Finland (Vibeke Asmussen) ◦ Overleg LINC (KULeuven) Vragen afstemmen op protocol interviews en dossieranalyse Universiteitstraat 4, 9000 Gent 17

18 Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC) VS: Aili Malm California State University Canada: Martin Bouchard Simon Fraser University UK: Gary Potter London South Bank University Australië: Simon LentonCurtin University Monica Barratt Curtin University Finland: Pekka Hakkarainen University of Turku Denemarken: Vibeke AsmussenAarhus University  constructie internationale basisvragenlijst met oog op comparatief onderzoek  Afspraken methodologie en ethische implicaties  Per land extra module(s) specifieke focus Universiteitstraat 4, 9000 Gent 18

19  To do ◦ Vertaling Frans ◦ Testen vragenlijst ◦ Vragenlijst programmeren naar internetenquête ◦ Goedkeuring ethische commissie ◦ Vermoedelijke start: 1 juni 2012 Universiteitstraat 4, 9000 Gent 19

20 Universiteitstraat 4, 9000 Gent 20

21  Focus op grootschalige producenten die waarschijnlijk moeilijker te bereiken zijn met internet enquête ◦ Verwachting dat we data kunnen verzamelen over plantages van verschillende schaalgrootte (taxonomie Belgische Federale Politie)  Drie methoden dataverzameling: ◦ 40 gerechtelijke dossiers, digitaal en fysiek ◦ 20 interviews experts ◦ 15 interviews gedetineerde cannabisproducenten  Essentieel om volledig beeld te creëren van cannabisteelt zoals beoogd in onderzoeksdoelstellingen Universiteitstraat 4, 9000 Gent 21

22 Universiteitstraat 4, 9000 Gent 22  Voordelen ◦ Kennis en ervaring experts ◦ Dossiers: in depth informatie over (grootschalige) cannabisproducenten (modus operandi, nevenactiviteiten, samenwerkingsverbanden) ◦ Interviews gedetineerde cannabisproducenten: modus operandi, (in)directe ervaring met nevenactiviteiten  Nadelen: methodologische beperkingen ◦ Selectiviteit strafrechtelijke benadering: focus op plantages en producenten die worden ontdekt/vervolgd ◦ Interviews gedetineerden: medewerking, grootspraak… Voor- en nadelen methoden

23  WP1 Literatuurstudie (3 maanden) ◦ Theoretisch kader voor de onderzoeksinstrumenten (topiclijsten) ◦ Wetenschappelijke publicaties en grijze literatuur ◦ Expertise van het Global Cannabis Cultivation Research Consortium en buitenlandse collega’s van Decorte en Paoli  WP2 Voorbereiding dataverzameling (2 maanden) ◦ Toestemmingsaanvragen ◦ Lijst te interviewen experts (regionale verdeling) ◦ In overleg met experts: selectie van dossiers ◦ Opstellen topiclijsten in overeenstemming internetenquête ISD Universiteitstraat 4, 9000 Gent 23

24  WP3 Dataverzameling (5 maanden) ◦ 40 gerechtelijke dossiers, digitaal en fysiek ◦ 20 interviews experts ◦ 15 interviews gedetineerde cannabisproducenten  WP4 Data-analyse (3 maanden) ◦ Rangschikken interviews naar topics op basis van audio-opnames ◦ Rangschikking dossiergegevens naar topics ◦ Data uit verschillende bronnen samenvoegen  WP5 Eindrapportage (3 maanden) ◦ Onderzoeksrapport op basis van resultaten en literatuur ◦ Vergelijken resultaten verschillende onderzoeksmethoden Universiteitstraat 4, 9000 Gent 24

25  Het aanbod van cannabis en de aanpak (Decorte, 2008; Korf et al., 2006; Wouters et al., 2007)  Schade van criminele activiteiten in relatie tot beleid (Dorn & van de Bunt, 2010; Greenfeeld & Paoli, 2010; Greenfeeld & Paoli, 2011)  Illegale markten en georganiseerde misdaad (Fijnaut & Paoli, 2004; Spapens et al., 2007)  Geweld in relatie tot het productieproces (Bovenkerk & Hogewind, 2002; Spapens et al., 2007)  Corruptie, betrokkenheid private sector, witwassen (Bovenkerk & Hogewind, 2002; Van Duyne & Levi, 2005; Emmet & Boers, 2008; KLPD, 2009) Universiteitstraat 4, 9000 Gent 25

26  Toestemming ◦ Principiële toestemming dossierinzage en expertinterviews van Parket bij het hof van beroep Luik ◦ Verwijzing naar 5 hoven van beroep: toestemming van 3 ◦ Toestemming interviews alle Belgische gevangenissen EPI  Constructie onderzoeksinstrumenten: ◦ Semigestructureerde vragenlijsten: open vragen ◦ Topics: ontmantelingen (locaties), modus operandi, schaalgrootte, type kwekers, samenwerkingsverbanden, vormen van geweld, ambtelijke corruptie, betrokkenheid private sector, verdiensten, witwassen ◦ afstemmen protocol internetenquête ISD Universiteitstraat 4, 9000 Gent 26

27  Voorbereidend gesprek experts Team cannabis DGJ/DJP Drugs ◦ Eerste selectie te interviewen experts ◦ Suggesties onderzoeksplan  To do ◦ Toestemmingsprocedures afronden ◦ Onderzoeksinstrumenten afronden ◦ Referentiemagistraten drugs van arrondissementen benaderen ◦ Experts benaderen voor interviews ◦ Selectie dossiers ◦ Benaderen van inrichtingshoofden voor interviews gevangenissen Universiteitstraat 4, 9000 Gent 27

28 Universiteitstraat 4, 9000 Gent 28

29 6. Vragen of opmerkingen? Discussie Universiteitstraat 4, 9000 Gent 29


Download ppt "“Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor prioriteitsbepaling” - « Culture de cannabis en Belgique:"

Verwante presentaties


Ads door Google