De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FROS opleiding sportschieten

Verwante presentaties


Presentatie over: "FROS opleiding sportschieten"— Transcript van de presentatie:

1 FROS opleiding sportschieten
Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters versie 1.0 –

2 Doel van deze presentatie
De werkgroep sportschieten van FROS heeft in samenspraak met een reeks verantwoordelijken van diverse clubs een presentatie samengesteld die als handleiding kan dienen voor de begeleiders van nieuwe schutters. Deze presentatie is een handleiding die de begeleiders kan helpen om de nieuwe schutters beter op te leiden. Deze cursus is een eerste stap, wij raden alle clubs aan om hun ervaren begeleiders ook als initiators of trainer te laten opleiden via VTS.

3 Aanpassing aan de lokale reglementen
Gelieve deze presentatie aan te passen en de lokale reglementering van de schietstand te verwerken in de slides. Deze presentatie kwam tot stand dankzij een reeks vrijwilligers van diverse schietstanden. Bedankt aan iedereen die enthousiast meewerkte om deze presentatie tot stand te brengen. Alle +-6 maanden zal deze presentatie bijgewerkt worden. Wie een idee , een voorstel, fotomateriaal, didactische materiaal … heeft kan dit bezorgen aan We gaan uw materiaal of idee zeker mee verwerken in de volgende versie van deze presentatie.

4 Beschikbare documentatie
Fros heeft samen met deze presentatie een reeks documenten per verzonden die de nieuwe schutters kunnen helpen hun administratie af te werken. ( geef deze informatie door of download de documenten via de FROS website ) Vanaf Januari 2014 heeft FROS een nieuwe uitgave van het boekje: “Sportschieten hoe begin ik er aan “ ter beschikking ( nieuwe uitgave die ontwikkeld is door Nico De Meyere ) Bekijk even de websites van wapenunie en FROS

5 Agenda opleiding Veiligheid Administratie, model 9 , model 4
Type wapens Laden / ontladen Haperingen

6 Veiligheid Alcoholische dranken worden niet gedronken voor een schietbeurt ( ook niet 1 glas ) Na de schietbeurt hou je er rekening mee dat je wapens transporteert en niet in dronken toestand mag rijden. ( of wapens transporteren )

7 Veiligheid – Stop = alles stoppen en wapen in veilige richting
Volg steeds nauwkeurig de instructies van je begeleider Bij het bevel “ stop” hou je het wapen in de richting van het doel en wacht je verdere instructies af. Je vinger gaat meteen van de trekker en je stopt alle handelingen die je bezig bent. Je zal het bevel “ STOP” alleen krijgen als er een ernstig probleem is voor de veiligheid in de schietstand.

8 Veiligheid – De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden
Reageer alsof je wapen steeds geladen is. Leg nooit een geladen wapen neer. Een wapen is ongeladen op het moment dat het op de tafel ligt. Zorg dat iedereen kan zien dat je wapen ongeladen is. Trommel open , slede achteruit, ….. Richt de loop steeds in de richting van de doelen. Ook bij het uitpakken en het laden van het wapen

9 Veiligheid – De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden
Een wapen uitpakken gebeurt op de vuurlijn. De loop is steeds in de richting van het doel gericht. De loop blijft voor de vuurlijn.

10 Veiligheid – De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden
Je vinger mag zich in de trekkerbeugel bevinden van zodra je wapen op het doel gericht is. Wat te doen als je schot niet afgaat ( ketser ) Wat als een schot anders klinkt dan normaal.

11 Veiligheid – signaallampen of geluidssignaal
Wanneer een geluidssignaal of de signaallampen geactiveerd worden ontlaad je meteen je wapen en leg je dit neer op de tafel Ga minstens 1 meter naar achter staan zodat alle schutters zien dat je wapen ongeladen op de tafel ligt. = wapen ontladen

12 Administratie Je kan pas een vuurwapen manipuleren indien je een voorlopige sportschutterslicentie ontvangen hebt De enige uitzondering is voor schutters die reeds een wapen bezitten ( jagers, schutters die een model4 vergunning hebben voor hun wapen,… ) of personen met een dagkaart

13 Administratie Hoe bekom je een voorlopige SSL ( sportschutterslicentie) FROS raadt aan om meteen een voorlopige SSL aan te vragen in verschillende categorieen wapens. Op die manier kan je ervaring opdoen met minstens wapens categorie A,B en D alvorens te beslissen waarvoor je interesse hebt

14 Administratie – theoretische en praktische proef
Informeer wanneer je een theoretische en praktische proef kan afleggen. Je moet minstens 6 maanden lid zijn om een definitieve SSL aan te vragen dus je hebt tijd om je praktische proef af te leggen. FROS raadt aan om minstens 12 schietbeurten te oefenen met een wapen alvorens een praktische proef af te leggen. Je begeleider kan best evalueren of je klaar bent om een praktische proef af te leggen De vragen voor de theoretische proef vind je hier:

15 Administratie Hoe bekom je een definitieve SSL Stuur een degelijk ingevuld VL2 formulier op via je club. Kopieer je sportschuttersboekje om 12 schietbeurten te bewijzen stuur alle gevraagde documenten mee op Een schietbeurt kan pas starten nadat je ingeschreven bent in het register van de schietstand.

16 Administratie Na iedere schietbeurt laat je uw sportschuttersboekje aftekenen er kan maar 1 schietbeurt per dag genoteerd worden meer dan 1 categorie wapens is mogelijk maar niet nodig

17 Administratie Aankoop van wapens Gebruik de wapens in je club. Gebruik de wapens van collega’s Start met luchtdruk en .22 wapens Neem geen beslissing waarvan je na enkele maanden spijt zal hebben ! Model 9 ( ouder dan 18 jaar, definitieve SSL ) Model 4 vergunning Zie ook :

18 Transport van wapens Het wapen is ongeladen en de magazijnen zijn leeg. Het wapen is onbruikbaar door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. Het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of tas. De munitie wordt veilig verpakt vervoerd Het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.

19 Transport van wapens – Op de schietstand
Opslaan van je wapen in je wagen kan als er toezicht is. In de sportclub is er een specifieke opslagruimte voorzien Aan de vuurlijn je wapen pas uitpakken nadat je ingeschreven bent in het register.

20 Transport van wapens Toegestane trajecten met wapens:
Tussen de woon en verblijfplaatsen onderling Tussen de woon of verblijfplaatsen en de schietstand Tussen de woon of verblijfplaatsen en een erkend persoon

21 Opslag van wapens De wapens moeten ongeladen worden bewaard.
De wapens en de munitie moeten steeds buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De wapens en de munitie mogen niet ‘ogenblikkelijk’ toegankelijk zijn. De wapens en de munitie moeten bewaard worden op een plaats die geen uiterlijke kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie in bevindt. Eveneens mogen werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken niet langer dan noodzakelijk worden achtergelaten in de nabijheid van plaatsen waar de wapens worden bewaard.

22 Opslag van wapens De veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van het aantal wapens: 1-5 wapens Met een trekkerslot of na het wegnemen van een essentieel onderdeel , en dit onderdeel afzonderlijk bewaren. Bevestigen van het wapen aan een ketting of slot, met een verankering in de muur of een vast punt. 6-10 wapens Wapens opslaan in een stevige slotvaste wapenkast 10-30 wapens Wapens opslaan in een daartoe ontworpen wapenkluis 30-….wapens Veiligheidsvoorwaarden voor opslag categorie G (Wapenkamer) Zie ook:

23 Type wapens Vrije wapens Vergunningsplichtige wapens Verboden wapens
Bepaalde Zwartkruit wapens Luchtdrukwapens Alarmwapens Vergunningsplichtige wapens Wapens geregistreerd op model 4 of model 9 Verboden wapens

24 Type wapens Categorieën wapens volgens het sportschuttersdecreet
A: Revolver B: Pistool C: Lange wapens gladde loop D: Lange wapens getrokken loop E: Zwartkruitwapens

25 Aangepaste beschermingsmiddelen
Draag steeds je gehoorbescherming Draag steeds een veiligheidsbril

26 Laden en ontladen van wapens – Revolver
Revolver = Categorie A Wanneer is een revolver ontladen?

27 Laden en ontladen van wapens – Pistool
Pistool = Categorie B Welk wapen is ongeladen?

28 Laden en ontladen van wapens – lange wapens met gladde loop
Schoudervuurwapens met gladde loop = categorie C

29 Laden en ontladen van wapens – lange wapens met getrokken loop
Lange wapens met getrokken loop = Categorie D Ontladen = Grendel open !

30 Laden en ontladen van wapens – zwartkruit wapens
Zwartkruit wapens = Categorie E Waar mogelijk verder laden en schot afvuren De schutter overlegt met de verantwoordelijke en beslist daarna.

31 SA: Single action DA: Double action Types revolvers
Hamer maakt enkel voorwaartse beweging Dus steeds manueel opspannen DA: Double action Hamer maakt zowel achterwaartse als voorwaartse beweging door de actie op de trekker

32 Types revolvers M Linksdraaiend Rechtsdraaiend

33 Types revolvers Hoe een revolver met opgespannen haan ontladen?

34 Types pistolen Onderdelen pistool: Kast Slede Loop Hoofdveer
Trekker en haan Magazijn Veiligheidspal Richtmiddelen

35 Schouderwapens met gladde loop
Onderdelen Loop Bascule Kolf Voorhout Trekker en selektor

36 Schouderwapens met gladde loop
De velddemontage Breken van het wapen Verwijderen van het voorhout Loop van de bascule halen Veiligheid bij jachtwapens Wapen gebroken houden voor en na het schot Veiligheid op de kast of de kolf

37 Schouderwapens met gladde loop
Soorten Munitie Massieve kop (Bren, Slug) Meervoudige projectielen (hagel) Lood Staal Legering Loop Choke in de loop

38 Lange wapens met getrokken loop
Types: Enkelschot Repeteer Met grendel Lever action Pompactie Half automatisch

39 Lange wapens met getrokken loop
Repeteergeweer met grendel Onderdelen: Kolf Loop Grendel Trekkergroep (magazijn) Velddemontage Grendel uit het grendelhuis

40 munitie Gangbare soorten: Randvuurmunitie Centraalvuurmunitie

41 Centraalvuur munitie De verschillende componenten in een centraal vuur patroon: Slaghoedje Lading Huls Kop

42 Randvuur munitie Componenten Huls Slagsas Kop

43 Mikken Wat is je meesteroog ? Ben je linkshandig of rechtshandig ?
Wat zijn de richtmidellen? Keep – Korrel diopter kijker …

44 Mikken

45 Mikken Vraag informatie aan je begeleider !

46 Mikken

47 Greep Het wapen met de niet schiethand in de schiethand brengen.
Het wapen in de V (duim / wijsvinger) van de schiethand ‘duwen’. Zorg voor een goed contact achterkant wapen en hand. Dan pas de vingers sluiten. Vinger naast de trekker (veiligheid).

48 Trekkercontrole Voordruk : Is de druk voor het harde punt.
Hard punt : Punt vanaf waar een grotere weerstand moet overwonnen worden. Positieve druk : Druk nodig om vanaf het harde punt de weerstand te overwinnen en het schot te laten vertrekken.

49 Vinger op de trekker Vinger op de trekker als wapen op doel gericht is ( niet eerder ) Plaatsing van de vinger op de trekker : Ideaal is het midden van het eerste vingerkootje op de trekker te plaatsen. Probeer ook altijd op dezelfde plaats contact te maken met de trekker.

50 Houding pistool Oefen de juiste houding met je begeleider
Verifieer regelmatig je houding

51 Houding lange wapens

52 Begeleiding van een nieuwe schutter
Wie een voorlopige SSL heeft moet zich laten begeleiden door een ervaren schutter ( vraag de schietstand verantwoordelijke wie je kan helpen ) Stel vragen , er zijn steeds schutters die je met plezier meer informatie geven. Heb je nog vragen dan kan je terecht bij: - het bestuur van je club - FROS ( bij voorkeur naar of - Koop via FROS of je club het boekje “ sportschieten hoe begin ik er aan “ - consulteer de website van

53 Deze presentatie kwam tot stand dankzij de hulp van een reeks vrijwilligers die zich regelmatig inzetten om nieuwe schutters te begeleiden FROS wil enkele schutters speciaal bedanken: Gunther Herregods, Geert Nys en Gino Van Dorpe hebben hun ervaring en presentaties ter beschikking gesteld van FROS. De presentatie werd gecontroleerd en bijgewerkt door onderstaand team: …


Download ppt "FROS opleiding sportschieten"

Verwante presentaties


Ads door Google