De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING

2 VERBREDINGSPROJECT VAN HET STEDELIJK GYMNASIUM TE NIJMEGEN

3 VERBREDINGSPROJECT n Ontstaan van het project n Doel n De klas uit n Organisatie

4 HET PROJECT IN VOGELVLUCHT n steun overheid 85/86 - 90/91 n gefaseerde invoering n identificatie-instrument n 2 voorlichtingsfilms n draaiboek n op eigen kracht verder vanaf 1991 n vanaf 2006 Begaafdheidsprofielschool

5 OPZET PROJECT Je als verbreder de kans geven: n om de les te verlaten, die in jouw ogen gemist kan worden n om aan je eigen project te werken in de vrijgekomen tijd n om je zo bewust te worden van je talenten n om (leer)vaardigheden aan te leren

6 PLAATS PROJECT BINNEN DE SCHOOL n Steunles wi klas 2 en bijles Gr / La n Faalangstreductietraining n Studielessen algemeen n Orthopedagoog n Examenangstreductietraining n Extra vakken in de vrije ruimte n Olympiades n Spaans n Filosofie n Huiswerkklas n Verbredingsproject

7 INTELLIGENTE LEERLING n Intellect n Creativiteit n Motivatie n Vaardigheden

8 SLIM of HOOGBEGAAFD? n kent de antwoorden n gefocust en oplettend n houdt van simpele logica n werkt hard n presteert bovengemiddeld n ‘technicus’ n heeft altijd vragen n diep betrokken, daarom soms afwezig n drijft op complexiteit, ook in woorden n hangt rond en test uit n presteert boven- gemiddeld of juist ondermaats n ‘uitvinder’

9 PROCEDURE KLAS 1 n sept.brief ouders testen n okt.tests n nov./dec.uitslag en interpretatie tests overleg mentoren lijst projectleerlingen

10 GANG VAN ZAKEN  Tests intelligentie (score > 106 = V-project) motivatie schoolvragenlijst n Prestaties op school n Mening mentor n Overige informatie n Hieruit volgt uitnodiging voor project

11 AAN HET WERK n dec./jan.leerlingja/nee brief oudersja/nee ouderavond gesprek beslissen (€ 100,-) oriënteren op onderwerp n vanaf jan.bijeenkomst verbreders gesprekjes met begeleider de klas uit n meiafronden n di. 4 juniV-markt

12 V-markt

13

14 ONDERWERPEN & WERKVORMEN n Voorbeelden van onderwerpen van eersteklassers vorig jaar: •mode ontwerpen en maken •het bouwen van een website •gitaar leren spelen •Romeinse katapult nabouwen •werkstuk over homeopathie •Esperanto leren

15 ANDERE ONDERWERPEN n Programmeren n Toneelstuk schrijven en opvoeren n Tekenen n Bord- of computerspel bedenken n LOI-cursus

16 KAN ALLES? bijna alles, maar … n beperkt aantal gebruikers van techno- en muzieklab n computers in V-ruimte n je verbredingsonderwerp moet uitdagend genoeg zijn: je moet niet iets gaan doen wat je al kunt! n je schrijft eerst een projectvoorstel

17 LOGBOEK Je V-paspoort met daarin … n Gang van zaken n ‘Principeverklaring’ docenten n Planning per V-uur n Afspraken begeleider n Agenda

18

19 PROCEDURE KLAS 2 - 4 n Projectleerlingen gaan door n Begin schooljaar: uitnodiging tot deelname nieuwe leerlingen via de mentoren n Bij rapporten: 1. Controle op voortgang 2. Aanvulling nieuwe deelnemers (die in tweede jaarhelft instappen)

20 LEERLING (voordelen) n Rapport / certificaat n Leeftijdgroep blijft n Brede oriëntatie n Afwisseling

21 DOCENTEN (voordelen) n Begeleiding is inspirerend n Bewustwording van HB-leerling n Herkenning van HB-leerling

22 COÖRDINATOREN n Organisatie testen n Uitnodigen tot deelname n Verzorgen van ‘opstartlessen’ n Contact leerling n Overleg met de ‘Verbredingsouders’ n Voortgangscontrole n Leerlingvolgsysteem

23 BEGELEIDERS n team van 12 docenten n begeleiden elk ca. 10 verbreders n krijgen bijscholing n begeleidersbijeenkomsten

24 TAKEN BEGELEIDERS n onderwerp helpen bepalen n bewaken proces en kwaliteit n helpen waar nodig n logboek bij (laten) houden n afronden op 1 juni n beoordelen op rapporten

25 VERBREDINGSOUDERS n vier maal per jaar een bijeenkomst, op donderdagochtend n vraagbaak en klankbord n het woord is aan ouders mevr. Hester van Aalst en dhr. Ruud Otter n meld uw belangstelling of vragen aan ons: verbreding@stedelijkgymnijmegen.nl

26 AANMELDEN VOOR DE VERBREDING: n inschrijfformulier hier en nu verkrijgbaar n beslissen en inleveren: –vanavond –uiterlijk vrijdag 11 januari (postvak 52 dhr. Van Hoof)

27 EERSTE BIJEENKOMST: n startende verbreders uit klas 1 n as. donderdag 10 januari n het tweede uur n in de Aula TOT DAN!


Download ppt "INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING."

Verwante presentaties


Ads door Google