De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006)

Verwante presentaties


Presentatie over: "NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006)"— Transcript van de presentatie:

1 NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006)
DECREET APRIL 1996

2 Wat is nascholing? Onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de kennis, vaardigheden en attitudes de de personeelsleden tijdens hun opleiding hebben verworven te verbreden of te verdiepen, in functie van de verdere professionalisering in het licht van de verwachtingen geformuleerd in het beroepsprofiel

3 Functies nascholing Ondersteunen reflectieproces van leraren met koppeling theorie-praktijk Begeleiden van de school bij organisatieontwikkeling Hulp bij curriculumimplementatie = centraal en extern geplande vernieuwing

4 Doelgroepen nascholing
Niet enkel leerkrachten Ook beleidsmensen Ook begeleidend en administratief personeel

5 Als leerkracht mag je steeds zelf kiezen
Wat denk jij? Als leerkracht mag je steeds zelf kiezen welke nascholing je volgt? Als leerkracht moet je zelf je nascholing betalen?

6 Wie geeft nascholing? Universiteiten (met lerarenopleiding)
Hogescholen (met lerarenopleiding) Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs Departement onderwijs (projecten) Centra volwasseneneducatie Zie de elektronische versie van het Nascholingsrepertorium:

7 Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (VSKO)
Dienst Nascholing en Internationalisering (DIN): eigen initiatieven bv. beginnende directies, leerlingbegeleiding publicaties in boekvorm bekendmaking van initiatieven katholieke hogescholen op VSKO-website en in tijdschrift FORUM

8 Departement onderwijs
Ondersteuning en financiering projecten o.a. REN project

9 Waar kan je nascholingen consulteren?
Websites van nascholingsinstellingen Websites zoals VSKO, REN Schriftelijke mailings Tijdschrift ‘Klasse’ ....

10 Nascholingen worden gegeven onder de vorm van een sessie.
Eén sessie duurt.....uur.

11 Eén sessie kost voor de deelnemer?
...euro

12 Een lesgever wordt voor een sessie betaald?
...euro

13 Welke informatie kan je vinden per aanbod?
Nascholingsorganisatie en cursuscode Doelgroep Voorkennis Inhoud Lesgever Vorm Data Prijs Plaats Groepsgrootte Inschrijvingsformaliteiten Eventuele nazorg

14 Wat denk jij? Wat is het verschil tussen
aanbodgestuurde en vraaggestuurde nascholing?

15 Vraaggestuurde nascholing
secundaire (e.a.) scholen beschikken over nascholingsbudget beslissen over welke nascholing ze nodig hebben beslissen bij welke nascholingsinstelling ze deze nascholing zullen volgen

16 Wat denk jij? Iedere school heeft een duidelijk nascholingsbeleid.

17 Nascholingsplan in functie van
Behoeften personeel Verwachtingen maatschappij Prioriteiten overheid Beschikbaarheid en betaalbaarheid nascholing Prioriteiten schoolbestuur Opmerkingen schooldoorlichting

18 Wat is het verschil tussen?
Individugerichte en schoolteamgerichte nascholing Vakgerichte en vakoverschrijdende nascholing Nascholing en nazorg

19 Wat wordt bedoeld met volgende uitspraak?
Het rendement van de nascholing voor de onderwijspraktijk is soms klein? Wat zouden de redenen kunnen zijn?

20 Bij het organiseren en uitwerken van nascholing moet men rekening houden met volgende factoren?

21 Vormen van praktijkbegeiding binnen de school
coaching collegiale consultatie werkoverleg intervisie supervisie mentorschap

22 Enkele bevindingen (Onderwijsspiegel)
Directie beperkt zich vaak tot informatie geven 70 % aanbod vakgericht, 30 % algemeen 2/3 nascholing op eigen initiatief 2/3 nascholing buiten de lesuren Nascholing onevenwichtig gespreid over de vakken Nascholing onevenwichtig verdeeld tussen de leerkrachten van een bepaald vak 90 % tevreden over nascholing maar implementatie in de klas gering en ook verspreiding onder collega’s laat te wensen over

23 Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen (REN)
Nascholing leerkrachten op gebied van omgaan ICT Initiatief Vlaamse regering, departement onderwijs Eén REN met één website en vijf regionale aanspreekpunten

24 Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen (REN)
Vraaggestuurde en aanbodgestuurde nascholing En verdere indeling in: Pedagogisch bv. ICT in economie Technisch bv. installatie computers Organisatorisch bv. aankoopbeleid computers

25 Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen (REN)
Voor directie, beleidsondersteunend personeel, leerkrachten en ICT- coördinatoren van: - Gewoon en buitengewoon basisonderwijs - Gewoon en buitengewoon SO - Centra volwassenenonderwijs - Deeltijds kunstonderwijs - Basiseducatie - CLB - Lerarenopleiding (geen docenten van andere departementen van het hoger onderwijs)

26 REN Enkele bevindingen (onderzoek 2003-2004)
Slechts 48 % beschikt over ICT basisvaardigheden Tevredenheid REN nascholing goed; vraaggestuurde minder goed Voor de deelnemers inhoud van de nascholing op voorhand niet duidelijk (weten niet wat ze kunnen verwachten) Leraren willen ‘gesneden koek’

27 Zoek één of twee nascholingen (in verband met ICT) die jij zou willen volgen en beschrijf ze.

28 Zoek één nascholing (geen ICT) die jij zou willen volgen en beschrijf ze (deel 1)
Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs  zie bij nascholing Universiteit Antwerpen – Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) Katholieke universiteit Leuven – Vliebergh-Sencie leergangen Didactisch pedagogisch centrum Bisdom Brugge Vrije universiteit Brussel – Interdisciplinaire Vakgroep voor Lerarenopleiding  zie bij Nascholing Stichting Lodewijk de Raet (centrum volwassenenonderwijs)

29 Zoek één nascholing (geen ICT) die jij zou willen volgen en beschrijf ze (deel 2)
Katholieke Hogeschool Kempen - Donchecentrum Ehsal –Groepscentrum Permanente Vorming Katholieke Hogeschool Leuven - Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven Lessius -HW Lessius-Psychologie Katholieke Hogeschool Limburg - Lerarenopleiding En ook

30 NASCHOLING LESSIUS (1) Voorbeeld Economie
Webquests gebruiken in het kader van begeleid zelfstandig leren Boekhoudkundige toepassingen in Excel

31 NASCHOLING LESSIUS (2) Voorbeeld Wiskunde
Wiskundige tekstverwerking met Word Beschrijvende statistiek met Excel Verklarende statistiek met Excel

32 NASCHOLING LESSIUS (3) Voorbeeld ICT EHBO voor PC
Help! Waar is mijn puntenboekje gebleven? Voordeel van een elektronisch rekenblad als puntenboekje Efficiënt kritisch zoeken op het internet

33 NASCHOLING LESSIUS (4) Voorbeeld Vakoverschrijdend
Leerproblemen in het secundair onderwijs Faalangst bij leerlingen secundair onderwijs Begeleid zelfstandig leren: een inleiding


Download ppt "NASCHOLING LERAREN (Annemie Borremans, maart 2006)"

Verwante presentaties


Ads door Google