De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter van Splunteren, Projectleider Eigen Regie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter van Splunteren, Projectleider Eigen Regie."— Transcript van de presentatie:

1 Peter van Splunteren, Projectleider Eigen Regie.

2 De webportal Eigen Regie
ER is er voor mensen met psychotische kwetsbaarheid, hun behandelaars en mantelzorgers. Doel van ER: meer eigen regie van cliënt Open portal met informatie over de aandoening, behandeling, rehabilitatie en herstel Drie beveiligde portals voor mensen met psychotische kwetsbaarheid voor hun hulpverleners voor hun mantelzorgers 2

3 Cliënten portal Cliënten krijgen:
Toegang tot eigen dossier met behandelplan, crisis- en rehab plan, medicatie Bijhouden persoonlijke situatie op levensgebieden Toegang tot zorgaanbod E-consult met hulpverleners Communicatie met mantelzorger en lotgenoten Driegesprek met hulpverlener en mantelzorger Toegang tot website Stimulansz Gezondheidshulp Plus

4 Portal voor hulpverleners
Behandelaars krijgen: Snelle en makkelijke communicatie met cliënt apart maar ook met cliënt en mantelzorger (driegesprek) Overzicht over alle actuele plannen voor cliënt Overzicht zorgaanbod instelling Richtlijn als referentiekader Toegang tot website Stimulansz Gezondheidshulp Plus Overzicht over situatie per cliënt

5 Portal voor mantelzorgers
Mantelzorgers krijgen: Voor mantelzorgers is er voorlichting over omgaan met doelgroep (psycho-educatie) Zij kunnen snel communiceren, zien het hulpaanbod en kunnen een driegesprek voeren Toegang tot behandelplan, crisisplan en begeleidingsplan Toegang tot website Gezondheidshulp Plus Alleen met toestemming van cliënt

6 Apps in voorbereiding Koppeling met Samen Keuzen Maken –
Mood meter en zelfmanagement modulen - Koppeling met E-Persist (SMS service) – Koppeling met Keuze hulp Schizofrenie – Videogesprek – 6

7

8 Achtergrond ER Herstel beweging (HEE):
nadruk op proces van herstel onder eigen regie van cliënt empowerment (handelen vanuit eigen kracht) staat centraal hulpverlener ondersteunt en stimuleert dat proces Boevink W, Plooij A, Rooijen van S redactie. Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid, SWP, 2007 Zelfmanagement: kennis over de aandoening actief beslissingen nemen over hoe om te gaan met aandoening toepassen van beslissingen in dagelijks leven de omgeving daarbij inschakelen TNO definitie tsg jrg 88 nr Noodzaak om: zorg te verbeteren evidence based te werken kosten te reduceren Phrenos, ggz nederland , Andrews G, Issakidis C, Sanderson K et al, Utilising survey data to inform public policy: comparison of the cost- effectiveness of treatment of ten mental disorders. Br. J. Psychiatry, 2004;

9 Deelnemers Eigen Regie is mogelijk gemaakt door subsidie van TPLZ programma Deelnemers: GGZ WNB GGz Breburg Trimbos – instituut Julius Centrum Vital Health Software

10 Samenstelling pilot Ongeveer 60 cliënten van WNB en GGz Breburg
- langdurige zorg (2-5 jaar) - zowel ambulant als klinisch Hun mantelzorgers ( ca 15 personen) Behandelaars: verpleegkundigen, psychiaters en psychologen (ca 30 personen) Duur pilot: december 2009 – juli 2011 Focusgesprekken gebruikers en bijwonen teamvergaderingen behandelaars

11 Wat vinden cliënten? "Ja de lijnen worden korter hè, je hebt eerder contact met de begeleiding en de hulpverlening. Vooral als het gaat om lopende zaken. Bij dringende zaken bel ik natuurlijk gewoon, maar meestal zijn die begeleiders er dan niet. Als het echt zo erg is bel ik wel 112!" Cliënten zijn overwegend positief en waarderen snelheid contact op door hen gewenst moment met behandelaar, met lotgenoten, met familie. Zij hebben hekel aan technische problemen en vinden privacy heel belangrijk. De behandelaars mogen wel wat meer meedoen!

12 Wat vinden mantelzorgers?
" Ik heb wel de informatie gelezen over medicatie enzo. Dat vond ik zinvol, maar ik denk dat de informatie voor cliënten eigenlijk nog zinvoller is." Mantelzorgers waarderen betrouwbare informatie en makkelijke manier van contact met behandelaar en cliënt. Zij moeten nog erg wennen en maken het minst gebruik van ER.

13 Wat vinden behandelaars?
“Het feit dat cliënten hun eigen programmaplan kunnen inzien op ER en een site voor zichzelf hebben is super. Maar voor mij is het extra werk. Ik moet account bijhouden, apart inloggen. Dat vergt extra handelingen, daar heb ik niet altijd de tijd voor.” Behandelaars zijn positief kritisch. ER betekent meegaan met de tijd. Maar er zijn ook nadelen, zoals extra tijd, wennen aan iets nieuws en technische problemen. Privacy van gegevens is een risico. .

14 Van groot belang NIET in plaats van persoonlijk gesprek
Behandelaars MOETEN meedoen! .

15 Kosten en Baten Verwachte baten:
frequente korte contacten en betere ondersteuning => meer remissies betere medicatietrouw => meer remissies toename van aantal sociale contacten => betere QoL ER is naar verwachting kosteneffectief, kosten verschuiven naar korte contacten terwijl kwaliteit van zorg stijgt enige volumegroei mogelijk Kosten: hosting en support implementatie doorontwikkeling TOT SLOT NOG IETS OVER DE KOSTEN EN BATEN DE BUSINESS CASE AANTAL GUNSTIGE EFFECTEN VOOR CLIENTEN ZIJN TE VERWACHTEN KOSTENEFFECTIEF NAAR VEWACHTING BETERE KVZ TERWIJL DOOR VERSCHUIVING VAN KOSTEN NAAR KORTE CONTACTEN ENIGE VOLUMEGROEI MOGELIJK IS KOSTEN 15

16 Geleerde lessen Verwachtingen management naar doelgroep en opdrachtgever Relatiemanagement Risico management met risico analyses Deskundigheid inhuren Management moet haar verantwoording op alle niveaus nemen Het is nooit af, sta je toe om te leren

17 Succesvol bij implementatie
Scope klein houden met snelle successen Brede vertegenwoordiging bij implementatie Heldere tijdslijn Zorg dat wat je toezegt ook doet Tolk voor de taal afstemming Onderzoek als evidence Maatschappelijke businesscase voor financiële verantwoording

18 E-mail psplunteren@trimbos.nl
Contact Kijk voor meer informatie op de website:


Download ppt "Peter van Splunteren, Projectleider Eigen Regie."

Verwante presentaties


Ads door Google