De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang Karpercommissie. Activiteiten van de Karpercommissie -In april 2013 een informatieavond gehouden, maar liefst 18 aanwezigen; -Enquête opgesteld;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang Karpercommissie. Activiteiten van de Karpercommissie -In april 2013 een informatieavond gehouden, maar liefst 18 aanwezigen; -Enquête opgesteld;"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang Karpercommissie

2 Activiteiten van de Karpercommissie -In april 2013 een informatieavond gehouden, maar liefst 18 aanwezigen; -Enquête opgesteld; -E-mailadres voor karpervissers, karper@auhv.nl;karper@auhv.nl -Enquêtes zowel gecommuniceerd via de informatieavond, website als het clubblad van de AUHV; -Karperbeleid AUHV geschreven voor bestuur; -Karper problematiek.

3 Het lijkt zo makkelijk

4 Enquête

5 Resultaten Enquête -39 enquêtes ontvangen; -Worden meer uren gemaakt om een karper te vangen: -Verhouding schubkarper-spiegelkarper is scheef gegroeid: 2010201120122013 Geviste uren2.5906.7016.5755.170 Gevangen karpers2201.0881.046539 Geviste uren per karper11,86,26,39,6 Tabel 1: Geviste uren per karper Verhouding schubkarper-spiegelkarperAantal 0%100%2 10%90%0 20%80%1 30%70%6 40%60%6 50% 7 60%40%3 70%30%0 80%20%4 90%10%4 100%0%1 Tabel 2: Verhouding vangsten schubkarper/spiegelkarper

6 Resultaten Enquête WaterAantal keer benoemd Amsterdam Rijnkanaal8 Inundatiekanaal5 Wateren rondom de rondweg Houten4 Kooikersplas4 Merwedekanaal4 Rivier de Lek4 Rietplas/Oosterlaakplas3 Strijkviertel3 Kromme Rijn3 Plas Veldhuizen3 2 e Veld2 Loosdrechtse Plassen2 Stadswateren Utrecht2 Haarrijnse Plassen2 Hoogekampse Plas2 Fort Blauwkapel1 Fort Voordorp1 Fort de Bilt1 De Vecht1 Betuwemeer1 Meijepolder1 Put van Balk1 Leidse Rijn1 Plas Vechten1 Nedereindse Plas1 Tabel 3: Karperwateren van de AUHV

7 Resultaten Enquête Een aantal verbeterpunten(highlights): • Verhouding schubkarper-spiegelkarper; • Meer controle door controleurs/ boa’s; • Karperbestand ARK verbeteren; • Diversiteit creëren in karperbestanden; • Vissterfte compenseren door uitzettingen; • Meer graskarper uitzetten vanwege waterplanten.

8 Actiepunten • Duidelijke regelgeving; • Bestand aan schubkarpers verbeteren; • Woekerende waterplanten in Houten aanpakken; • Graskarper/ windes uitzetten • Overlast/rommel langs de waterkant aanpakken; • Sfeer verbeteren tussen karpervissers onderling; • Beroepsvisserij verminderen; • Afvissen en uitzetten karper en onderhoud stekken op Veldhuizen; • Baggeren en meer drijvende waterplanten; • Vijver nabij Voorbeldse Polder(Camping Berekuil) is nagenoeg visloos, kan een mooi karpervijver zijn • Vissterfte op de Biezenvelden compenseren; • Veel sterftes ontstaan, waaronder op Blauwkapel, deze compenseren met uitzettingen; • Wedstrijden organiseren; • Jeugdevenementen organiseren; • Uitzettingen altijd gezondheidscertificaat vragen; • Overal nachtvisserij en 3 e Hengeltoestemming; • Nieuwe/betere nachtviszones Rietplas; • Natuurlijke oevers aanleggen • Regelmatig kleine uitzettingen, goede vangstregistratie; • Plas Laagraven openstellen voor nachtvisserij; • Inventariseren van de wensen bij de karpervissers.

9 Actiepunten De vereniging heeft al een aantal zaken zelf opgepakt: • Hydroventuri op het Ronddeel in Houten; Hydroventuri op het Ronddeel in Houten; • Controles AUHV samen met Politie Houten; Controles AUHV samen met Politie Houten • Schoonmaakactie Plas Vechten en 2e Veld. Schoonmaakactie Plas Vechten en 2e Veld

10 Samenvatting beleidsplan • N.a.v. alle input is het beleidsplan ingediend bij de vereniging; • Beleidsplan is goedgekeurd; • Nu in de praktijk brengen; • Ligt ter inzage, komt op de website; • Begonnen met het ‘belangrijkste’ water, namelijk het Amsterdam Rijnkanaal.

11 AUHV Uitzetplan ARK In 2014/2015-> 1 vis per hectare (waarvan 50% schub/50% spiegel,) 110 stuks schubkarpers (Gemiddeld €20,- per vis) 110 stuks spiegelkarpers (Gemiddeld €20,- per vis) Totaal dus 220 stuks op 220 hectare van de AUHV(totale oppervlakte 700 ha). Dit is maar één vis per hectare. Om de drie jaar-> 110 stuks (1 vis per 2 hectare waarvan 80% schub/20% spiegel)

12 Monitoring • Altijd volledige monitoring -> Beide flanken fotograferen en lengte/gewicht noteren; • Op deze manier kunnen de spiegelkarpers makkelijk herkend worden; • Bovendien kun je hierdoor ook een betere schatting maken van het ‘oude’ karperbestand; • Hierdoor ook beter de optrekbaarheid van watersystemen kunnen bepalen. • Prijzen koppelen aan meeste terugmeldingen? • Facebook pagina met vangsten?

13 Planning OmschrijvingDeadline Uitzetplan indienen bij VBCMaart 2014 Bespreken plan als hengelsportMei 2014 Uitzetplan indienen bij RWS UtrechtJuni 2014 Goedkeuring RWS UtrechtJuli 2014 Bestellen karper bij kwekerAugustus 2014 Uitzetten karper op Amsterdam RijnkanaalNovember/December 2014

14 Waarom ARK? • ARK wordt in een ander werkgebied(VBC) geregeld dan de meeste AUHV wateren; • Valt onder Rijkswaterstaat en gaat realistischer om met visuitzettingen, zoals Twentekanaal; • Karperuitzettingen op wateren worden op dit moment onrealistisch benaderd door de sommige waterschappen. Wordt gerefereerd naar Zuid-Amerika en komt daardoor op 30 kg karper per hectare; • Probleemcase Biezenvelden, maar gaat om alle wateren onder desbetreffend waterschap; • In de VBC worden uitzettingen, onttrekkingen opgenomen. Op dit moment staat er niets in wat betreft gewenste uitzettingen.

15 Waterschap • Op dit moment vindt er een arbitrage plaats tussen waterschap en Sportvisserij Nederland om tot een definitief advies te komen; • In plaats van een kans/promotie voor zowel hengelsport als het waterschap leidt dit tot grote frustratie bij de hengelsport; • Waterschappen staan ten dienste van de burgers, mogelijk gemaakt door waterschapsbelasting. De kerntaken zijn: 1.Veilige dijken 2.Droge voeten 3.Schoon water

16 Maatschappelijk belang • Het beeld en de doelen van ‘Schoon Water’ van het waterschap zijn niet realistisch en komen niet overeen met het beeld viswater; • Het maatschappelijk belang van de ruim 2 mln. vissers, waarvan 509.000 VISpashouders wordt nogal eens genegeerd door enkele waterschappen/ecologen;

17 Theorie/praktijk ‘Karper: Troetelkind met gebruiksaanwijziging’

18 Theorie/praktijk • Verschraling van het water, door het verminderen van fosfaten/nitraten. Dit dient ook als voedsel voor de vis; • Waterschappen handelen uit angst/voorzorgprincipe m.b.t. visuitzet, terwijl ze zelden last hebben gekregen door visuitzettingen. AUHV heeft de uitzettingen ook niet vermeld wat voor wantrouwen zorgt; • Waterbeheerders zetten zelf de exotische quaggamossel uit als beheermaatregel, grote ecologische effecten in Zuid-Amerika. Nederland weten we nog niet; • Hopen op een realistischere visie van het waterschap en met een gebiedsbreed plan komen. Niet overal karper ‘dumpen’.

19 Achter de wolken • Ondanks alle problematiek met uitzettingen, is de verwachting dat we dit jaar wel mogen uitzetten; • Komende activiteiten: -Oprichten karpergroep, eventueel met bijdrage -Bouwen karperuitzetbak -Karperwedstrijd(en) organiseren -Gebiedsbreed uitzetplan maken -‘Karperputten proberen te creëren’ In overleg met visbeheercommissie AUHV

20 Utrechtse Karper Kampioenschappen • Idee is om de Utrechtse Karper Kampioenschappen te organiseren; • Voor 2014 op 2 wateren, waar enigszins een goed karperbestand zwemt en wat ruimte biedt voor minstens 8 koppels; A: In juli op Strijkviertel B: In oktober op de Haarrijnse Plassen • Alle hulp is welkom, qua organisatie

21 Nationale Hengelsportdag 2014 • Op plas Veldhuizen; • Karpercommissie zal ook aanwezig zijn samen met visbeheercommissie; • Uitleg Peilen, Spodden, Rigs, Materialen

22 Vragen • Vragen?


Download ppt "Voortgang Karpercommissie. Activiteiten van de Karpercommissie -In april 2013 een informatieavond gehouden, maar liefst 18 aanwezigen; -Enquête opgesteld;"

Verwante presentaties


Ads door Google