De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CQI-Maastricht Irene Korstjens, Albine Moser Huibert Tange, Trudy van der Weijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CQI-Maastricht Irene Korstjens, Albine Moser Huibert Tange, Trudy van der Weijden."— Transcript van de presentatie:

1 CQI-Maastricht Irene Korstjens, Albine Moser Huibert Tange, Trudy van der Weijden

2 Doel en vraagstelling •Doel –Ontwerpen van een inhoudelijk format •CQI keuze-informatie via internet •ziekenhuisopname –Bestuderen keuzeproces •Vraagstelling –Hoe kiezen consumenten een ziekenhuis? •Begrip? •Keuzeproces? •Appreciatie CQI?

3 Opbouw presentatie •Achtergrond •Format •Methode •Resultaten –5 Thema’s •Conclusies

4 Achtergrond (1) •Public reporting –Verantwoording –Keuze-informatie •Eerder onderzoek –Simulatie-patiënten  kosten –Echte patiënten  kwaliteit –Keuzeproces  ??

5 Achtergrond (2) •Twee theorieën –Behavioral conception  4 vaste stappen 1.Awareness 2.Understanding 3.Appreciation 4.Choice –Constructed preference  onvoorspelbaar •Persoonlijke voorkeuren •Situatie •…•…

6 Heup- & Knie-operaties •Waarom niet? –Hogere leeftijd –Technische ingreep, korte opname •Waarom wel? –CQI-resultaten beschikbaar

7 Format: Methode •Versie 1  Literatuur en websites •Versie 2  Feedback experts (begin) •Versie 3  Feedback consumenten •Versie 4  Feedback experts (eind)

8 Format: Resultaat (1) Sluiten X Ervaring met de kwaliteit van zorg Mensen die een totale heup operatie of totale knie operatie ondergingen hebben de “Vragenlijst ervaringen met een totale heup operatie of knie operatie ziekenhuiszorg” ingevuld. De vragenlijst gaat over de persoonlijke ervaringen van mensen met het ziekenhuis waar ze een totale heup operatie of totale knie operatie ondergingen. Deze vragenlijst is ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst door het NIVEL www.nivel.nl/cqindex.www.nivel.nl/cqindex Informatie UitlegNavigatie

9 Sluiten X Kwaliteitskenmerken Kwaliteitskenmerken zijn onderdelen van zorg die men kan beoordelen. Met onderdelen van zorg zijn zorghandelingen bedoeld. Zorghandelingen zijn bejegening, voorlichting over medicatie en pijnbestrijding. Sluiten X Kwaliteitskenmerken Kwaliteitskenmerken zijn onderdelen van zorg die men kan beoordelen. Met onderdelen van zorg zijn zorghandelingen bedoeld. Zorghandelingen zijn bejegening, voorlichting over medicatie en pijnbestrijding. Format: Resultaat (2) Sluiten X Scores van de ziekenhuizen Voor ieder kwaliteitskenmerk (bejegening, voorlichting over medicatie en pijnbestrijding) worden scores berekend op grond van de vragenlijsten die werden ingevuld door mensen die een totale heup operatie of totale knie operatie ondergingen. Per ziekenhuis wordt de score van ieder kwaliteitskenmerk berekend. Daarna wordt van alle ziekenhuizen samen de score van ieder kwaliteitskenmerk berekend. Dat is de gemiddelde score. Daarna wordt per kwaliteitskenmerk de score van ieder ziekenhuis vergeleken met de gemiddelde score. Zo worden sterren gegeven: Drie sterren is het gemiddelde. Sluiten X Scores van de ziekenhuizen Voor ieder kwaliteitskenmerk (bejegening, voorlichting over medicatie en pijnbestrijding) worden scores berekend op grond van de vragenlijsten die werden ingevuld door mensen die een totale heup operatie of totale knie operatie ondergingen. Per ziekenhuis wordt de score van ieder kwaliteitskenmerk berekend. Daarna wordt van alle ziekenhuizen samen de score van ieder kwaliteitskenmerk berekend. Dat is de gemiddelde score. Daarna wordt per kwaliteitskenmerk de score van ieder ziekenhuis vergeleken met de gemiddelde score. Zo worden sterren gegeven: Drie sterren is het gemiddelde. Sluiten X Bejegening door verpleegkundigen Hier gaat het over de contacten die mensen met verpleegkundigen hebben gehad in het ziekenhuis waar zij hun totale heup operatie of totale knie operatie ondergingen. Bejegening door verpleegkundigen houdt in dat de verpleegkundigen mensen beleefd behandelen, serieus nemen, met aandacht luisteren, dingen begrijpelijk uitleggen, voldoende tijd besteden, snel helpen wanneer de mensen op bel drukken, afspraken nakomen, helpen bij baden, wassen en douchen zo snel mensen willen, helpen bij naar de WC gaan zo snel mensen willen. Sluiten X Bejegening door verpleegkundigen Hier gaat het over de contacten die mensen met verpleegkundigen hebben gehad in het ziekenhuis waar zij hun totale heup operatie of totale knie operatie ondergingen. Bejegening door verpleegkundigen houdt in dat de verpleegkundigen mensen beleefd behandelen, serieus nemen, met aandacht luisteren, dingen begrijpelijk uitleggen, voldoende tijd besteden, snel helpen wanneer de mensen op bel drukken, afspraken nakomen, helpen bij baden, wassen en douchen zo snel mensen willen, helpen bij naar de WC gaan zo snel mensen willen.

10 Methode: Design •Kwalitatief-descriptieve methoden •Stappen 1.Expert panel 2.Cognitieve interviews •Concurrent probing •Retrospective probing 3.Focus groups 4.Expert feedback

11 Methode: Recruitment •Snowball sampling –Contactpersoon  sociaal netwerk –Uitnodigingsbrief –Informed consent –Vrijwilligheid •  Deelname 18 uit 20

12 Methode: Datacollectie en -analyse Interviews Focus groups Field notes Samenvatting Evaluatie Voice recorder Word NVivo Thematic analysis Resultaten aanpassen

13 Resultaten

14 Thema’s 1.Begrip 2.Keuzeproces 3.Nut 4.Vertrouwen 5.Compleetheid

15 Thema 1: Begrip •Bewijs van goed begrip –Gebruik in persoonlijke context –Hanteren van synoniemen R: Jazeker! Jazeker ken ik dat woord. Bejegening is hoe ze je behandeld hebben. [reads background information aloudly] Ik ben altijd alleen naar de wc gegaan, dus, maar één keer op het bed heb ik het, twee keer hebben ze me op bed. Ja dan had ik daar, moet ik even tussendoor zeggen he, de verpleegkundigen waren goed. Die waren werkelijk prima, daar heb ik eh, de dag dat ik geopereerd werd, dan moet u plat liggen he, de dag erna, mag u heel eventjes van stoel naar die stoel. (…) Dan moet u, eh zitten, een kwartiertje zitten maar toen heb ik alles volgespuugd (…) En eh, ja, dan kwam een verpleegster die nam dat ook meteen af, die deed dat aan de dinge vast, blij dat ik me niet vies had gemaakt, dan hebben ze mij het bed in geholpen

16 Thema 2: Keuzeproces (1) •Persoonlijke ervaring –Persoonlijk > eigen netwerk > publieke CQI –CQI als bevestiging van… –“Camouflaged decision making” I: Welk ziekenhuis zou u kiezen op deze site? R: Het Atrium I: Ja en waarom kiest u voor het Atrium? R: Omdat ik dat goed vind en het is kortbij he. I: En als u alleen maar naar deze site zou kijken, wat zou u dan kiezen? R: Atrium. I: Ja? R: Ja, op grond van ervaring dan he? I: Welk ziekenhuis zou u kiezen op deze site? R: Het Atrium I: Ja en waarom kiest u voor het Atrium? R: Omdat ik dat goed vind en het is kortbij he. I: En als u alleen maar naar deze site zou kijken, wat zou u dan kiezen? R: Atrium. I: Ja? R: Ja, op grond van ervaring dan he?

17 Thema 2: Keuzeproces (2) •Vergelijking tussen ziekenhuizen –Best overall –Prioritering •Selecteren  Uitsluiten •Zowel voor indicatoren als ziekenhuizen I: Wat vindt u belangrijker? R: De bejegening door de artsen. En bejegening door verpleegkundigen, dat vind ik belangrijker dan, voor mijzelf, dan pijnbestrijding. Ik bedoel, die pijnbestrijding dat lukt wel. I: Wat vindt u belangrijker? R: De bejegening door de artsen. En bejegening door verpleegkundigen, dat vind ik belangrijker dan, voor mijzelf, dan pijnbestrijding. Ik bedoel, die pijnbestrijding dat lukt wel.

18 Thema 2: Keuzeproces (3) •Problemen met beslissen –Teveel eigen ervaringen –Andere criteria belangrijker –Ziekenhuis niet specifiek genoeg –Verschillen te klein –Weinig vertrouwen in CQI

19 Thema 3: Nut CQI-informatie •Spiegel voor eigen ervaringen •Bewustwording van kwaliteitsaspecten •Consument als “onverdachte” bron •Meer nut voor jongeren •Leidt tot betere zorg •Empowerment –Onderbouwing, geeft zelfvertrouwen –Non-directief –Valt er nog wat te kiezen? R2. Ja, ik kan wel van alles willen maar ik ben niet verzekerd bij CZ. Ik bedoel, ik heb altijd problemen met fysiotherapie. Als ik naar Heerlen ga krijg ik het wel vergoed, maar niet als ik in Geilenkirchen blijf. Terwijl ik dus sneller bij de fysiotherapie ben bij mij om de hoek dan in Heerlen.

20 Thema 4: Vertrouwen •Subjectief –Zegt meer over zorgvrager dan zorgaanbieder •Vergankelijk –Momentopname, bij publicatie al verouderd R2.Ik blijf er bij dat het momentopnames blijven, als de hoofd van de afdeling een andere baan krijgt en er komt iemand anders die ergens anders de nadruk op legt dan gaat dat punt omhoog en het andere naar beneden, dat blijft fluctueren volgens mij

21 Thema 5: Compleetheid •Informatiebehoefte blijft t.a.v. –Andere indicatoren –Buitenlandse ziekenhuizen –Locaties  afdelingen  specialisten –Transparantie over CQI

22 Conclusie (1) 1.Consumenten kritischer dan verwacht 2.Keuzeproces onvoorspelbaar –Constructed preference –  Website moet flexibel zijn 3.CQI geen primaire bron –Persoonlijke ervaring telt zwaarder –Wel aanvullende waarde 4.Ziekenhuizen te grofkorrelig –CQI per afdeling gewenst

23 Conclusie (2) 1.Beperking onderzoek –Doelgroep •Alleen ouderen •Weinig allochtonen –Keuze achteraf 2.Sterke punt onderzoek –Natuurlijke setting –Rijke informatie

24 Aanbevelingen onderzoek •Keuze vooraf •CQI-analyse –Houdbaarheid –Fijnkorreliger •Ontwikkeling flexibele website –Ook andere stakeholders –Responsieve evaluatie •Theorieontwikkeling keuzeproces –Grounded theory

25 Aanbevelingen implementatie •Website –Flexibel navigeren –CQI  KiesBeter •CQI-scores –Actueel houden –Op afdelingsniveau –Procedure transparant •Vertaalslag informatie  beslissen –Leertraject (patiëntenorganisaties?) –Deliberatief (huisarts?) •Voor wie doen we het? 'Einde aan vrije artsenkeuze' Uitgegeven: 19 maart 2008 10:08 Laatst gewijzigd: 19 maart 2008 10:39 DEN HAAG - Als het aan de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) ligt, komt er een einde aan de vrije artsenkeuze. www.nu.nl 'Einde aan vrije artsenkeuze' Uitgegeven: 19 maart 2008 10:08 Laatst gewijzigd: 19 maart 2008 10:39 DEN HAAG - Als het aan de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) ligt, komt er een einde aan de vrije artsenkeuze. www.nu.nl Tussen deze uitersten - pgb en zorginkoop - liggen allerlei mengvormen. Er zal zich een scala van inkoopformules ontwikkelen in de gezondheidszorg. Er komen waarschijnlijk ook nieuwe tussenpersonen en third parties: via het Internet, bemiddelingsbureaus, case managers, ketenregisseurs, de eerste lijn en nieuwe verzekeringsvormen. RVZ 2008, Advies Zorginkoop Tussen deze uitersten - pgb en zorginkoop - liggen allerlei mengvormen. Er zal zich een scala van inkoopformules ontwikkelen in de gezondheidszorg. Er komen waarschijnlijk ook nieuwe tussenpersonen en third parties: via het Internet, bemiddelingsbureaus, case managers, ketenregisseurs, de eerste lijn en nieuwe verzekeringsvormen. RVZ 2008, Advies Zorginkoop


Download ppt "CQI-Maastricht Irene Korstjens, Albine Moser Huibert Tange, Trudy van der Weijden."

Verwante presentaties


Ads door Google