De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5

2 Wie zijn wij?? Marion van de Veerdonk Marijke Jimenez Fernandez

3 Schoolgids en jaarplanning
In de schoolgids staan alle belangrijke adressen, regels en manier van werken binnen de school. Bezoek ook onze website: De jaarplanning is belangrijk voor activiteiten, studiedagen, vakanties en dergelijke.

4 www.kbs-hetkompas.nl Het laatste nieuws als eerste op de site.
Iedere groep een eigen pagina. Foto’s van alle activiteiten. Facebook.com/KBSHetKompas

5 Doorgeven informatie Ziekte van uw kind doorgeven voor schooltijd.
Verandering van adres, telefoonnummer, mailadres doorgeven aan de leerkracht. Aanvragen vakanties / bijzonder verlof buiten schoolvakanties bij de directeur.

6 Gesprekken met leerkrachten
Na schooltijd, op afspraak. Beperkte mogelijkheden i.v.m. vergaderingen. Afspraak maken via de mail kan altijd (graag zelfs!): U kunt natuurlijk altijd binnenlopen. Maar het liefst niet wanneer de bel is gegaan!

7 PMM Preventie Machtsmisbruik
Wilma Linders is op onze school de vertrouwenspersoon.

8 Sociaal Verpleegkundige en Schoolmaatschappelijk Werk
Voor opvoedvragen kunnen ouders op eigen initiatief terecht bij: CJG Heusden Caleidoscoop, ingang wijkwinkel Nassaulaan 32A 5251 JC Vlijmen GGD Vanuit de GGD is er een team met sociaal-verpleegkundigen aan onze school verbonden. U kunt telefonisch contact met hen opnemen of een mailtje sturen. Voor de gegevens kunt u onze website raadplegen.

9 Rapporten en ouderavonden
3 x per jaar rapport Eerste rapport 18 november Tweede rapport 17 maart Derde rapport 7 juli Ouderavond op de eerste donderdag- en maandagavond na het rapport.

10 Afspraken/regels Afspraak is afspraak… Respect voor elkaar….
Klassenregels Schoolregels

11 Mp3-spelers, telefoons e.d.
Geen dure spullen mee naar school. Kapot of kwijt eigen verantwoordelijkheid. Telefoons zijn verboden in de school. Deze worden ingenomen en na schooltijd teruggegeven. Uitzondering is mogelijk, maar alleen in overleg met de juf/meester.

12 Fietsen Naast de schuurtjes wordt extra ruimte om fietsen te stallen gecreëerd.

13 Klassenouder GROEP 5: Barbara de Bonth

14 Lilianefonds Elke eerste maandag van de maand sparen we voor het Lilianefonds. De opbrengst kunt u zien op de website, ook informatie over de kinderen waar we voor sparen kunt u daar vinden.

15 Verjaardagen Een kwartier voor het speelkwartier in de klas.
Liefst geen grote traktaties/cadeautjes. Een gezonde traktatie mag ook!! Geen uitnodigingen voor feestjes op school uitdelen.

16 Wat gaan we dit schooljaar met de groep doen?
Werken met aanpak 1,2 en 3

17 Gym Op dinsdagochtend en donderdagochtend.
Het is de verantwoordelijkheid van de kinderen dat ze hun spullen bij zich hebben! Help ze er eventueel aan herinneren. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, graag even een briefje schrijven.

18 Rekenen Methode: Alles Telt 6 blokken, 5 lesweken + 1 toetsweek
Digitale ondersteuning: uitleganimaties in oefensoftware en op het digibord Oefenen, herhalen + verrijken, automatiseren Kwismeester

19 Taal/Spelling Methode: Taal Actief (nieuw) Werken in blokken
Elk blok duurt 4 weken Toetsing d.m.v. dictees en taal- en woordenschattoetsen

20 Estafettelezen 3x per week werken met Estafettelezen

21 Begrijpend lezen Methode: Goed Gelezen en nieuwsbegrip

22 Aardrijkskunde,Geschiedenis, Natuurkunde en techniek

23 Blits, studievaardigheden

24 Nieuws uit de Natuur Elke woensdag !

25 Verkeer Verkeerskranten

26 Taakwerk Zelfstandig werken aan een taak Aanpak 1, 2 en 3 (niveau)
Zelfstandigheid bevorderen Leren plannen, voorgenomen doel nastreven Concentreren Oplossend vermogen vergroten Leerkracht kan individuele leerling begeleiden.

27 Kanjertraining

28 Huiswerk Opbouw in hoeveelheid
Toetsen Wereldoriëntatie (De toetsdatum wordt op de betreffende spullen geschreven en minimaal 1 week van te voren mee naar huis gegeven) Spreekbeurten / Werkstukken Verantwoordelijkheid bij kinderen (graag hulp en aansturing van ouders!)

29 Kinderboekenweek 2013 2 t/m 11 oktober

30 Vragen?


Download ppt "Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5"

Verwante presentaties


Ads door Google