De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011. Index Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011 TNS NIPO Auteur(s) Anna van Waveren Sophie van Schieveen Stichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011. Index Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011 TNS NIPO Auteur(s) Anna van Waveren Sophie van Schieveen Stichting."— Transcript van de presentatie:

1 Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011

2 Index Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011 TNS NIPO Auteur(s) Anna van Waveren Sophie van Schieveen Stichting Kennisnet Contactpersoon Bong-Yeo Hildering G1733 | © TNS 1.InleidingInleiding p. 3 2.Verwachtingen en eerste indrukVerwachtingen en eerste indruk p. 10 3.ZoekenZoeken p. 13 4.ArrangerenArrangeren p. 22 5.TipsTips p. 28 6.Conclusies en verbeterpuntenConclusies en verbeterpunten p. 30

3 Inleiding Usability Wikiwijs

4 Wikiwijs is een website waarop leerkrachten digitaal lesmateriaal kunnen zoeken, delen en vinden. Deze website is op 14 februari 2011 geüpdate door Stichting Kennisnet. Om de site zo optimaal mogelijk te maken is inzicht gewenst in de gebruiksvriendelijkheid van de website. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO. Doel van het onderzoek is het testen en evalueren van de usability van de website www.wikiwijs.nl, en dan vooral de gedeelten waar docenten leermateriaal kunnen zoeken en arrangeren. Het gaat nadrukkelijk om het gebruiksgemak van de site en de functionaliteiten, niet om de inhoud. Achtergrond Wikiwijs > Inleiding 4

5 Om de eerdergenoemde vraag te beantwoorden, zullen de volgende vragen worden beantwoord: •Wat zijn de verwachtingen? •Wat is de eerste indruk? •Hoe wordt de vormgeving beoordeeld? •Hoe wordt het interactieontwerp beoordeeld? •Hoe gebruiksvriendelijk is de site? Extra aandacht is gevraagd voor: •keurmerken; •tabblad TIPS. Onderzoeksvragen Wikiwijs > Inleiding 5

6 Er zijn vijftien diepte-interviews gevoerd met leerkrachten. Respondenten zijn geworven door een gespecialiseerd selectiebureau. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op14, 15 en 16 juni op het kantoor van TNS NIPO in Amsterdam. In de meekijkruimte kon op een lcd-scherm worden gevolgd hoe de respondent navigeerde door de website. Op het scherm ernaast waren de respondent en de interviewer te zien. Het onderzoek is gevolgd door belangstellenden van Stichting Kennisnet en andere betrokken partijen (Open Universiteit, OCW). De interviews duurden ongeveer 60 minuten. Voor de deelname kreeg men een incentive. Aanpak (1) Wikiwijs > Inleiding 6

7 Aanpak (2) Vooraf is een conceptchecklist met opdrachten ter bespreking en goedkeuring namens Wikiwijs aan Stichting Kennisnet voorgelegd. Deze checklist is een leidraad voor het interview en wanneer wenselijk is hier tijdens het interview van afgeweken. De respondenten hebben aan de hand van opdrachten (zoeken en arrangeren) op de website de volgende deelpagina’s bekeken en gebruikgemaakt van de volgende functionaliteiten: •hoofdpagina en de pagina’s achter de verschillende tabbladen (gebruiksgemak hele site); •zoekoptie via verschillende filters (zoekgemak); •arrangeertool (arrangeren). Wikiwijs > Inleiding 7

8 Alle respondenten hadden geen (of zeer beperkte) ervaring met de website. De vijftien interviews zijn verdeeld over leerkrachten van verschillende opleidingsniveaus: •drie docenten po; •drie docenten vo; •drie docenten mbo; •drie docenten hbo; •drie docenten wo. Respondentenoverzicht Wikiwijs > Inleiding 8

9 De respondenten die meededen aan het onderzoek werkten allemaal voor het eerst op de website. Aan het begin van de interviews was men vooral bezig met proberen te begrijpen wat de website nu precies heeft te bieden. Een aantal respondenten merkt zelf op dat een en ander beter en sneller zal gaan als men een tijdje op de website ‘rondneust’ en ‘uitprobeert’. Bij het lezen van het rapport dient dus rekening te worden gehouden met het feit dat het hier gaat om docenten die voor de eerste keer in aanraking komen met Wikiwijs en pas net weten wat de website heeft te bieden. Opmerking vooraf Wikiwijs > Inleiding 9

10 Verwachtingen en eerste indruk Usability Wikiwijs

11 De naam Wikiwijs wordt vaak geassocieerd met Wikipedia, en dus met het zoeken en delen van leermateriaal. Sommige respondenten weten wat de term Wiki inhoudt: het delen en bewerken van materiaal. Als men voor het eerst de homepage ziet, is voor de meeste respondenten niet meteen duidelijk welk materiaal Wikiwijs heeft te bieden en wie de gebruiker is. Het oranje ZOEK-, MAAK- en DEEL-scherm maakt wel duidelijk welke mogelijkheden de website heeft (zoek, maak, deel). De tabbladen bovenin geven de indruk dat het ook voor het eigen leerniveau geschikt is en dat spreekt aan (maar men maakt niet altijd direct gebruik van dat tabblad; men begint dan op de homepage). Naarmate men de website beter leert kennen, wordt duidelijker welk materiaal er wordt aangeboden en hoe het werkt. Verwachtingen en eerste indruk Wikiwijs > Verwachtingen en eerste indruk 11

12 Homepage Tabbladen vallen meteen op en worden positief beoordeeld: herkenbaar en overzichtelijk. Het oranje blok springt in het oog: dit maakt in een oogopslag duidelijk wat de website heeft te bieden. Ook vindt men soms dat dat het enige zou moeten zijn wat op de startpagina wordt getoond (zodat de eerste stap makkelijk wordt gezet en de overige informatie pas later aan bod komt). Een aantal docenten vindt de vier tekstblokken (Deel leermateriaal, Leerlijnen in Wikiwijs, Maak een profiel, Volg Wikiwijs) te veel informatie bieden: het leidt af van de kernfunctionaliteiten. De meer gevorderde internetter lijkt hier minder moeite mee te hebben. “Oh, dat ziet er heel flashy uit, het is niet de Wikipedia-no- nonsense look. Voor leerlingen is dit ook heel leuk. De tabbladen dat werkt prettig. Dan houd je het overzicht.” De zoek-regel valt op en trekt meteen de aandacht: het doet denken aan Google en andere zoekmachines. Men is gewend om de zoekbalk direct te gebruiken en snel van start te gaan. De lay-out wordt door vrijwel iedereen als aangenaam ervaren: mooi en overzichtelijk. Het kleurgebruik vindt men prettig: rustig maar toch kleurrijk (niet te veel kleur). Wikiwijs > Verwachtingen en eerste indruk 12

13 Zoeken Usability Wikiwijs

14 De meerderheid van de respondenten begint met zoeken door op de homepage de zoekbalk in te vullen. •Als reden (dat men niet eerst naar het tabblad ONDERWIJSTYPE gaat) geeft een aantal aan dat men is gewend om snel van start te gaan en in te vullen wat men ziet (zoals op Google). “We zijn gegooglenaniseerd, je wilt makkelijk, snel zoeken.” •Zoeken via HOME levert vaak te weinig relevante informatie op, wat zorgt voor teleurstelling. Daarnaast kost het de docent veel tijd om vervolgens in de lijst met zoekresultaten te scannen op relevantie. •Als docenten wordt gewezen op de tabbladen met onderwijstypen reageren ze positief verrast (men heeft eroverheen gekeken). Men vindt het eigenlijk heel logisch om in het eigen opleidingsniveau naar materiaal te zoeken. Andere respondenten weten het tabblad van hun onderwijstype meteen te vinden. •Het verschilt per persoon hoeveel zoekvelden worden ingevuld. •Het invullen en gebruik van de zoekvelden gaat over het algemeen probleemloos: de pulldownmenu’s zijn duidelijk. Starten met zoeken Wikiwijs > Zoeken 14

15 Er wordt echter niet altijd gevonden wat men zoekt en er wordt ook niet altijd overzien wat men nu precies heeft gevonden. De onbekendheid met de website hangt hiermee samen. De optimale zoekopdracht/gewenste resultaten worden vaak gevonden door trial-and- error. Als men niet vindt wat men zoekt, vullen de meeste docenten de zoekopdracht opnieuw of aangepast in. Om de zoekopdracht aan te passen, gebruikt men soms de TERUG-button naast de browser. De verwachting is dan dat de oude zoekopdracht blijft staan (net als bij Google). Een klein aantal respondenten (degenen met meer ervaring) ziet links in het scherm dat de zoekopdracht kan worden verfijnd en maakt hier zelfstandig gebruik van. Zoekopdracht verfijnen en aanpassen Wikiwijs > Zoeken 15

16 Resultatenpagina (verfijnen en aanpassen) De bedoeling van het donkergrijze vlak wordt door de meeste respondenten niet goed begrepen. Dit geldt ook voor de ervarener, jongere docenten. Men kijkt er daardoor overheen en gebruikt de functionaliteit (als beginnende gebruiker) niet. Dit in tegenstelling tot de Verfijn- kolom: deze is herkenbaarder en duidelijker. Degenen die het blokje VERFIJNEN ZOEKOPDRACHT vinden, geven aan dat deze opties duidelijk, begrijpelijk, relevant en volledig zijn. Men heeft weinig aan te merken op de weergave van de zoekresultaten: overzichtelijk en herkenbaar van andere zoekmachines. Om meer te weten te komen over een hit, klikt een aantal respondenten spontaan op de titel van het materiaal. ‘Meer details’ wordt in eerste instantie nauwelijks gebruikt, pas wanneer ernaar wordt gevraagd door de moderators. Men let vooral op titel, bron (vooral ho) en leeftijdgroep (vooral po). Onder ho-docenten is meer twijfel over de betrouwbaarheid/kwaliteit van het materiaal. “Deze database komt vol te zitten met materiaal, maar is het allemaal wel goed? Ze hebben vast een beleid opgesteld, maar hoe goed is dat?” De term Kosten roept vragen op.: “Is niet alles gratis, dan?!” Wikiwijs > Zoeken 16

17 Pluspunt •Men vindt dit prototype overzichtelijk en gebruiksvriendelijk: klik het aan en het verandert. In een oogopslag is te zien hoeveel resultaten er zijn van beide typen materiaal en er kan makkelijk worden geswitcht. Verbeterpunt •Niet iedereen begrijpt de term Informatiebronnen: men vindt dit een erg brede term. De meesten zitten echter in de buurt van de bedoelde betekenis: men denkt aan informatiebronnen, bronnen waar het leermateriaal vandaan komt of een soort theorie of achtergrondinformatie. •In de praktijk gaat men klikken om te bekijken waarin het materiaal verschilt. Zoeken: prototype 1 (tabbladen) Wikiwijs > Zoeken 17

18 De meeste stemmen lijken uit te gaan naar prototype 2 door de uitleg van de termen en de mogelijkheid tot selectie in een eerder stadium. Pluspunten •De termen zijn duidelijk door de extra uitleg tussen haakjes. •De selectie aan het begin van de zoekopdracht spreekt aan: •Het helpt in de zoekopdracht (zoekopdracht wordt gerichter, men heeft een beter beeld van wat men aan het zoeken is en wat men kan verwachten). •Men vindt sneller passend materiaal. Verbeterpunt: Meerdere docenten geven aan dat zij vaker gebruikmaken van filmpjes dan van plaatjes. Suggestie: term filmpje toevoegen achter de uitleg van informatiebronnen. Zoeken: prototype 2 (keuze in zoekopdracht) Wikiwijs > Zoeken 18

19 Zoeken: detailpagina Termen •De termen Documenttype en Eindgebruiker zijn duidelijk en informatief. •De term Trefwoorden is duidelijk. •De termen Kosten, Leeftijd en Eindgebruiker zijn relevante aspecten. •De term Grootte is niet altijd duidelijk als wordt verwezen naar een element of serie elementen. Het cijfer kan tot verwarring leiden als het voor les staat: er wordt dan gedacht dat het de derde les is. •De term Soort leermateriaal is niet altijd eenduidig. Een aantal respondenten merkt op dat er wel erg weinig informatie bij de omschrijving staat: “Nu weet ik nog niet waar het over gaat.” Anderzijds geeft men aan uiteindelijk altijd het materiaal te willen bekijken. Maar de aanvullende informatie bij OMSCHRIJVING helpt om te bepalen of het om bruikbaar materiaal gaat. Voor een aantal docenten zou het wel wat duidelijker mogen worden aangegeven dat men op de titel moet klikken om vanuit de detailpagina bij het daadwerkelijke materiaal te komen. Wikiwijs > Zoeken 19

20 Beoordeling Het beoordelen gaat probleemloos. Het sterrensysteem en de toelichting is duidelijk. Men vindt het in principe eenvoudig en snel te doen. Het is echter nog de vraag of men het in de praktijk gaat doen. Docenten geven eerlijk aan voor zoiets niet de moeite te nemen of er niet aan te denken om terug te gaan naar de website. De meeste docenten vinden de beoordeling door andere docenten niet zo interessant of relevant. Een aantal geeft aan er wel op te letten (bij een extreem goede of slechte beoordeling) in een zoekopdracht. De meeste respondenten geven echter aan het materiaal vooral zelf te willen beoordelen. “Lijkt me duidelijk, hetzelfde als bij hotels.” Er is interesse voor leerlijnen. Er lijken echter verschillende definities van leerlijnen te bestaan. Wikiwijs > Zoeken 20

21 Zoeken: optie uitgebreid zoeken Het huidige lijstje met keurmerken zegt de meeste docenten (nog) niet zo veel, omdat de keurmerken onbekend zijn en ook niet verder toegelicht worden. Ook als wordt gevraagd of men er in de toekomst van zou gebruikmaken, wordt aangegeven dat een keurmerk niet zo belangrijk is. De meesten zeggen vooral zelf het materiaal te beoordelen. Men reageert positief op de uitgebreide zoekmogelijkheden. De meeste categorieën en termen zijn duidelijk en herkenbaar. De termen elementen of serie elementen zijn vrij duidelijk: men kan wel raden wat het inhoudt aan de hand van het rijtje. De optie uitgebreid zoeken behoort niet tot de eerste stappen in de zoektocht van docenten. Men is bekend met de mogelijkheid opzich, maar probeert toch eerst de zoekopdracht aan te passen in de zoekregel en/of te verfijnen. Wanneer we wijzen op de mogelijkheid uitgebreid zoeken is men tevreden met de mogelijkheid om op verschillende aspecten de zoekopdracht te speciferen. Wikiwijs > Zoeken 21

22 Arrangeren Usability Wikiwijs

23 Nadat is uitgelegd wat een arrangement is en wat men ermee kan doen, lukt het de docenten redelijk goed om de verschillende stappen (tabbladen) te volgen en zo een arrangement op te stellen. De knop NIEUW ARRANGEMENT wordt probleemloos en snel gevonden. De meesten vinden de term arrangement echter een rare term en totaal niet aanspreken: “Ze moeten stoppen met de term arrangementen, dat gaat toch helemaal nergens over. Het is gewoon een les.” Liever ziet men een term als Nieuwe les maken of iets dergelijks. De button NIEUW ARRANGEMENT valt op. Iedereen kan zonder moeite starten met het maken van een arrangement. Hoewel men niet precies weet waarvoor Toelichting en Label dienen, kan men deze probleemloos invullen om verder te gaan. Arrangeren Wikiwijs > Arrangeren 23

24 Er wordt verwacht dat men vanuit het maken van een arrangement nog kan zoeken naar materiaal, bijvoorbeeld via de button BESTANDEN EN LINKS in het pulldownmenu. Vrijwel iedereen heeft moeite met het opbouwen van het arrangement op het tabblad INHOUD: •De uitleg “Het arrangement is nog leeg. Voeg elementen toe met de pulldownlijst ‘Voeg toe’.” is niet duidelijk. Men ziet niet wat wordt bedoeld met de pulldownlijst. •Men begrijpt niet dat men moet slepen met de elementen; de meesten proberen erop te klikken. •Als men eenmaal heeft ontdekt dat men moet slepen, lukt het velen nog steeds niet omdat ze niet precies in het vak slepen. De termen op de elementen zijn vrij duidelijk: al doende komt men erachter wat men ermee kan. Arrangeren - Inhoud Een aantal docenten slaat de stappen Kop en Subkop over waardoor men later een foutmelding krijgt. Het is niet duidelijk dat deze elementen zijn vereist. Wikiwijs > Arrangeren 24

25 Voordat men op het tabblad heeft gekeken, is voor de meeste respondenten niet duidelijk wat men bij het tabblad PRESENTATIE kan verwachten. Een aantal docenten denkt dat daar de preview wordt gegeven. Ook bij het zien van het tabblad is niet meteen duidelijk wat er kan worden aangepast. Dit komt doordat niet in beeld zichtbaar is wat men kan aanpassen (What You See Is What You Get) en de termen in het pulldownmenu niet voor zich spreken. Suggestie voor een andere naam van het tabblad is: Opmaak of Lay-out. Zelfs ook nadat men de pagina heeft afgezocht wordt PREVIEW over het hoofd gezien, terwijl men juist graag wil zien wat men nu heeft gemaakt. Termen •Men begrijpt niet wat met de term Model wordt bedoeld. De optie Digibord zegt hen wel iets. • Tekst kleur en Titel kleur zijn het duidelijkst. •Men begrijpt niet wat met Header wordt bedoeld. Arrangeren - Presentatie Wikiwijs > Arrangeren 25

26 Arrangeren - Publiceren De term Publiceren wordt door de meeste respondenten letterlijk geïnterpreteerd: men denkt dat het arrangement voor een groter publiek beschikbaar wordt, en dus wordt gedeeld. Op deze pagina wordt gaandeweg duidelijk wat het verschil is tussen Publiceren en Delen. Wikiwijs > Arrangeren 26

27 Suggesties verbeteringen Arrangeren Enkele respondenten geven suggesties voor verbetering: •het gebruiken van cijfers in plaats van namen op tabbladen (stap 1, stap 2, stap 3 enz.); •het plaatsen van een apart tabblad PREVIEW na het tabblad PRESENTATIE. Wikiwijs > Arrangeren 27

28 Tips Usability Wikiwijs

29 Op deze pagina worden vooral tips voor het werken met Wikiwijs verwacht: hoe zoekt, maakt en deelt men op de website? Om die reden zal men niet direct gebruikmaken van de tipspagina, maar bijvoorbeeld pas als het zoeken/maken/delen niet lukt, of als de site bevalt en men meer wil weten over de mogelijkheden van Wikiwijs. Men verwacht op Wikiwijs geen algemene tips en achtergrondinformatie op het gebied van didactiek. De meeste docenten zijn echter wel positief verrast als ze zien wat de tipspagina heeft te bieden. Vooral docenten die aangeven al veel materiaal zelf te maken (mbo en ho) zijn enthousiast over de informatie die wordt geboden. Dit kan dé reden zijn om Wikiwijs te bezoeken. Het kopje Kennisgebieden past niet helemaal. Suggestie voor alternatief: Q&A Ontsluiten vindt men een rare en onduidelijke term: “Noem het gewoon delen. Zeker omdat je slogan ook is ‘zoeken, maken, delen’. Dus ontsluiten vervangen door delen.” Tips Een van de docenten zou ook graag informatie over werkvormen willen vinden op Wikiwijs. Wikiwijs > Tips 29

30 Conclusies en verbeterpunten Usability Wikiwijs

31 De algemene indruk van Wikiwijs is positief. Er is al veel materiaal te vinden (met name voor PO). Wikiwijs voorziet in de behoefte van leerkrachten aan ondersteunend en aanvullend oefenmateriaal (naast de methode). Hoewel leerkrachten aangeven dat je via Google makkelijker kan zoeken, heeft Wikiwijs het voordeel dat je uitsluitend materiaal vindt dat geschikt is voor kinderen (bij Google tref je van alles aan, ook materiaal dat niet bruikbaar is in de les). De beschikbaarheid van digitaal leermateriaal op een centrale plek is prettig voor docent en leerling. •“Het is wel fijn dat alles gecentreerd is, dan hoef je niet meer al die sites af en kun je alles vinden.” Lessen maken/arrangeren (mits digitaal schoolbord en computers beschikbaar) is in de praktijk bruikbaar: WO lijkt een uitzondering te zijn. Sommige docenten zien ook mogelijkheden voor het arrangeren door leerlingen (stimuleert zelfwerkzaamheid, leuke werkvorm, leerlingen vinden dat prettig, het is duidelijk). Algemene indruk Wikiwijs is positief Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 31

32 WO-docenten hebben met name behoefte aan wetenschappelijke en internationale artikelen. Dit verwacht men echter (nog) niet te vinden op Wikiwijs. •“Ik denk als je docenten van academisch onderwijs wilt aantrekken, moet je heel transparant zijn over de informatie die je aanbiedt: wat de bron is en of het materiaal recent is. Dat zou ik er in ieder geval op verwachten.” Daarnaast is Wikiwijs een geschikte plek om leermateriaal dat betrekking heeft op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen (bijvoorbeeld regels verwijzingen, hoe stel je goede onderzoeksvraag op) te delen met docenten van verschillende faculteiten van verschillende universiteiten. WO-docenten willen ander materiaal Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 32

33 Hoe vaker je Wikiwijs gebruikt, hoe handiger je wordt Gezien het feit dat het de eerste keer is dat men op de website komt en ziet wat je ermee kan, lukt het de docenten aardig om de functionaliteiten te gebruiken om te zoeken en te maken. Hoe vaker men gebruik maakt van de website, hoe handiger men zal worden. •“Tja, ik denk dat ik er wel een of twee uurtjes mee bezig ben. Als ik zo mijn collega’s inschat dan is het misschien toch best lastig. Je zal een handleiding nodig hebben.” De homepage is voor sommigen overweldigend (teveel informatie). Docenten vinden het prettig om aan de hand te worden genomen. Met name het arrangeergedeelte zou meer in de stij van What You See Is What You Get gemaakt kunnen worden. Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 33

34 Lay-out, kleurgebruik, indeling website worden positief beoordeeld: nodigt uit tot gebruik. Oranje blok op homepage geeft duidelijkheid over functionaliteiten website. Zoekveld is herkenbaar en uitnodigend: nodigt uit tot (snel) zoeken. Tabbladen zijn prettig: geven duidelijkheid over doelgroepen en te vinden materiaal. Homepage wordt positief beoordeeld Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 34

35 Het gebruik van de zoekvelden en pull-down menus verloopt probleemloos. Inhoud van pull-down menus is volledig en duidelijk. Zoeken levert echter niet altijd op wat men zoekt. Daarnaast weet men niet precies wat men nu allemaal gevonden heeft. Door trial-and-error vindt men uiteindelijk de ideale zoekopdracht. Donkergrijze kader met Huidige zoekopdracht wordt snel over het hoofd gezien omdat men niet ziet wat je ermee kunt of wat het vak doet. Men ‘scant’ eroverheen. Kader Verfijnen zoekopdracht wordt niet door iedereen gebruikt maar de inhoud is wel duidelijk. Suggestie voor toevoegen: optie Onderwijstype in menu Verfijnen zoekopdracht als gezocht wordt via Home-tabblad. Zoeken en vinden: ideale zoekopdracht wordt gevonden door trial-and-error Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 35

36 Zoeken en vinden: prototype 2 heeft de meeste voorkeur Door de uitleg tussen haakjes begrijpt men wat Informatiebronnen inhoudt. Zonder uitleg weet men het niet precies. Het selecteren aan het begin van de zoekopdracht spreekt aan, omdat het de zoekopdracht concreter maakt: men heeft beter beeld van wat men zoekt en welke resultaten het oplevert. Toevoegen filmpje: Informatiebronnen (tekst, plaatje, filmpje). Leerkrachten vinden filmpjes interessanter van plaatjes. Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 36

37 Zoeken en vinden: informatie op detailpagina verder optimaliseren Informatie op de detailpagina kan nog verder geoptimaliseerd worden zodat duidelijker wordt wat je nu gevonden hebt en wat je eraan hebt (omschrijving uitbreiden). Degene die het materiaal plaatst, zou extra informatie voor de omschrijving erop kunnen zetten. Geef duidelijker aan hoe het materiaal bekeken kan worden. Het is niet voor iedereen duidelijk hoe je nu bij het daadwerkelijke materiaal komt. De term Grootte is niet altijd duidelijk als het naar een element verwijst. Voeg tussen haakjes tekst, filmpje, plaatje toe. Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 37

38 Zoeken en vinden: beoordelingen en keurmerken zijn niet leidend Slechts sommige docenten nemen de sterrenbeoordeling zijdelings mee in een zoekopdracht. Men zal zich er niet door laten leiden maar er wel op letten als deze extreem positief of negatief is. Het is niet voor alle docenten duidelijk hoe er vanaf de resultatenpagina naar de beoordelingen genavigeerd kan worden. Als men eenmaal op de beoordelingspagina is aangekomen, verloopt het beoordelen goed. Een reminder om de beoordeling te doen is aan te raden: docenten geven aan weinig tijd te hebben, het waarschijnlijk vergeten te doen of de moeite niet nemen. De keurmerken die nu op de site staan zijn voor het grootste deel onbekend. Docenten letten hier niet op in hun zoektocht. Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 38

39 Arrangeren: tabblad INHOUD leidt tot grootste problemen Arrangement is een naam die niet aanspreekt: men vindt het een vreemde naam die niet past. Alternatief: Les maken, Maken, Les samenstellen. Knop NIEUW ARRANGEMENT wordt probleemloos en snel gevonden. Het geven van een naam, toelichting en label verloopt eveneens zonder problemen. Menu voor samenstellen van de inhoud is erg onduidelijk: uitleg, pulldownmenu en slepen wordt niet begrepen. Belangrijk om dit te verbeteren: is een punt om af te haken. PRESENTATIE is geen dekkende term voor het tabblad. Alternatief:LAY-OUT, OPMAAK. Menu en opties van tabblad ‘Inhoud’ zijn niet duidelijk. Geef visueel aan wat je hier precies kan doen. Meer WYSIWYG, gebruik maken van voorbeelden die aangeklikt kunnen worden en uitleg geven. PREVIEW wordt over het hoofd gezien. Suggestie voor verbetering: maak er een apart tabblad van na ‘Presentatie’. PUBLICEREN is geen duidelijke en dekkende term. Suggestie voor verbetering: stap 1, stap 2, etc als naam van de tabbladen. Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 39

40 Content TIPS overtreft de verwachtingen Tabblad TIPS overtreft de verwachtingen van de docenten en het lijstje Kennisgebieden geeft zeer interessante informatie. De naam TIPS dekt niet helemaal de lading. Suggestie voor toevoeging Didactiek bijvoorbeeld in plaats van term Kennisgebieden (dekt de lading niet). Didactiek kan een reden zijn om gebruik te maken van Wikiwijs: communiceer (met name naar HO) dat deze content te vinden is op de website. Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 40

41 Aanvullende ideeën Profielen Wikiwijs linken aan Linked In of een communicatiegroep op Linked In. Op die manier kunnen docenten contact met elkaar opnemen. Onder andere vanwege behoefte om te communiceren met anderen docenten, of om specifieke personen te volgen omdat zij interessant materiaal delen. Leerlingen kunnen ook op Wikiwijs aan de slag. Wikiwijs > Conclusies en verbeterpunten 41

42


Download ppt "Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011. Index Wikiwijs Usability-onderzoek juni 2011 TNS NIPO Auteur(s) Anna van Waveren Sophie van Schieveen Stichting."

Verwante presentaties


Ads door Google