De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschappelijke informatiebronnen op het internet Online academische publicaties zoeken en verwerken School of Education – Zomerschool 2012 Praktijkgericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschappelijke informatiebronnen op het internet Online academische publicaties zoeken en verwerken School of Education – Zomerschool 2012 Praktijkgericht."— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschappelijke informatiebronnen op het internet Online academische publicaties zoeken en verwerken School of Education – Zomerschool 2012 Praktijkgericht onderzoek voor lerarenopleiders Jan Bollansée (KU Leuven UBD)

2 Inhoud Wetenschappelijke informatie en het WWW (3-12)
Zoekinstrumenten en zoek-strategieën (13-41) Wetenschappelijke informatie-bronnen evalueren (42-52) Referentiebeheer (53-59)

3 Inhoud Wetenschappelijke informatie en het WWW
Zoekinstrumenten en zoek-strategieën Wetenschappelijke informatie-bronnen evalueren Referentiebeheer

4 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Indexed World Wide Web deel van het internet dat door algemene zoekmachines gedekt wordt recente schattingen komen uit op > 9,26 miljard webpagina’s ( ) > 628 miljoen websites ( )

5 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Indexed World Wide Web websites & webpagina’s die publiek toegankelijk zijn hoofdzakelijk statische inhoud aanbieden via hyperlinks met elkaar verbonden zijn openstaan voor web crawlers = SURFACE WEB

6 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Deep Web websites & webpagina’s die afgeschermd zijn (uit commerciële of andere overwegingen) op dynamische wijze inhoud aanbieden niet via hyperlinks met andere websites verbonden zijn bestandstypes bevatten die niet geïndexeerd kunnen worden

7 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Deep Web raming: tot 500x groter dan Surface Web!

8 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Academische publicaties op het internet wetenschappelijke artikelen en boeken traditioneel uitgegeven door commerciële uitgevers en organisaties

9 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Academische publicaties op het internet wetenschappelijke artikelen en boeken traditioneel uitgegeven door commerciële uitgevers > 90 % van academische output, inclusief nagenoeg alle toptijdschriften beschikbaar op Deep Web: abonnement of licentie vereist!

10 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Open Access beweging/praktijk om onderzoeksresultaten snel en vrij toegankelijk te verspreiden via het internet om kennis en onderzoek te stimuleren auteurs verlenen toestemming voor (her)gebruik van hun werk volgens de voorwaarden van een niet-exclusieve licentie onderzoeksresultaten zijn gemakkelijker te vinden en dragen zo meer bij tot verder onderzoek

11 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Open Access twee wegen Gold Road: auteur publiceert in Open Access tijdschrift dat onmiddellijk gratis toegang verleent op eigen platform Green Road: auteur publiceert in commercieel tijdschrift én archiveert Open Access versie in online archief = (institutioneel) repository

12 1. Wetenschappelijke informatie en het WWW
Open Access KU Leuven onderschrijft principes van Open Access beweging – Green Road Repository ook geïntegreerd in Limo zoekplatform nog in volle ontwikkeling – niet zonder problemen

13 Inhoud Wetenschappelijke informatie en het WWW
Zoekinstrumenten en zoek-strategieën Wetenschappelijke informatie-bronnen evalueren Referentiebeheer

14 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
“het internet” als informatiebron gebruiken is gemakkelijker gezegd dan gedaan verschillende “onderdelen” complementair te gebruiken efficiënt zoeken vereist goed plan/ doordachte strategie!

15 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Informatievaardigheden = competentie: het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes nodig voor het vaststellen van informatiebehoeften het efficiënt terugvinden van relevante informatie het evalueren van informatie het effectief en correct gebruiken van informatie

16 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Informatievaardigheden Belang voor de Associatie KU Leuven - Onderwijs: informatievaardigheden als algemene competentie ingeschreven in de bamaprofielen Normen voor informatievaardigheden in het hoger onderwijs

17 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Informatievaardigheden Belang voor de Associatie KU Leuven – Bibliotheken: horizontale en verticale integratie van informatie- vaardigheden in bama-opleidingen mee bevorderen: OOF-project ‘Flexibel inzetbare leerobjecten’ blauwdruk voor een leerlijn informatie-vaardigheden + hulplijst ter evaluatie online leerplatform

18 Zoeken in het Surface Web
2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën Zoeken in het Surface Web 1) Drie types zoekinstrumenten: 1.1 Naslagwerken - encyclopedieën en woordenboeken - Wikipedia: in het Nederlands, Engels, Frans, … !! bewerkt door de ganse internetgemeenschap – met alle voor- en nadelen !!

19 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 1) Drie types zoekinstrumenten: 1.2 Onderwerps- of webgidsen - mensen met kennis van zaken selecteren per onderwerp de beste websites en ordenen ze in een boomstructuur die doorzocht en doorbladerd kan worden - kwaliteit verzekerd, maar soms moeilijk te navigeren en onmogelijk up to date te houden

20 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 1) Drie types zoekinstrumenten: 1.2 Onderwerps- of webgidsen - algemene: About.com, DMOZ – Open Directory Project (ook beschikbaar in het Nederlands), Yahoo! Directory Search - Vlaamse: Wegwijzer (Bibnet Vlaanderen) - hoger onderwijs: ipl2 (USA) (Intute en BUBL Link worden niet meer bijgewerkt sinds 2011)

21 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 1) Drie types zoekinstrumenten: 1.3 Zoekmachines - ongestructureerd zoeken, op basis van sleutel- woorden en kernbegrippen, in een automatisch en systematisch samengestelde databank - resultaten sterk bepaald door kwaliteit van zoek- termen, de manier waarop ze gecombineerd worden én de logica volgens dewelke de zoekmachine ze rangschikt - “verticaal zoeken” mogelijk, maar slechts weinig filters

22 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 1) Drie types zoekinstrumenten: 1.3 Zoekmachines - algemene: bv. Ask, Bing, Exalead, Google, Yahoo, … - gespecialiseerde – regionaal, per vakgebied of thema, bestandsformaat of publicatietype: bv. Kobala, LibraryThing, Picsearch, Internet Archive, … - meta-zoekmachines: voeren een zoekactie in meerdere zoekmachines tegelijk uit en presenteren de resultaten in één enkele lijst: bv. Dogpile, Ixquick, ...

23 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 2) Algemene zoektechnieken Booleaanse operatoren: verbindingswoorden om je zoekactie mee te verfijnen AND beperkend: alle zoektermen moeten samen voorkomen in de zoekresultaten OR uitbreidend: de gebruikte zoektermen moeten niet allemaal voorkomen NOT beperkend: de aangeduide term mag niet voorkomen

24 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 2) Algemene zoektechnieken dubbele aanhalingstekens “ ” : zoeken naar een exacte zin of uitdrukking haakjes ( ) : zoektermen binnen een zoekactie groeperen (‘nesting’); kan gebruikt worden in combinatie met Booleaanse operatoren (in het bijzonder OR)

25 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 3) Bijzondere zoekopties en –operatoren per zoekmachine: integreren “advanced search”-opties in de “basic search” voor Bing: zie us/bing/ff aspx voor Google: zie nl&p=adv_operators&answer=136861

26 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Surface Web 4) Bijkomende zoekopties en –operatoren in Google filetype: (zonder spatie): bepaald bestandstype opgeven filetype:pdf filetype:ppt filetype: jpg author: (zonder spatie): zoeken op auteursnaam author:Flowers intitle of allintitle: (zonder spatie) om aan te geven dat de zoek-term(en) in de titel van een publicatie/site moet(en) staan intitle:environment allintitle:supply chain networks intext of allintext: (zonder spatie) om aan te geven dat de zoek-term(en) in de tekst van een publicatie/site moet(en) staan intext:plagiarism allintext:”financial crisis” site: (zonder spatie) om op een welbepaalde website of een specifiek domein te zoeken site:edu site:ond.vlaanderen.be leerplannen

27 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 1) Drie types zoekinstrumenten 1.1 Naslagwerken - commerciële encyclopedieën (al dan niet met input van de internetgemeenschap) & woordenboeken Encyclopaedia Britannica, Universalis, Encyclopédie contributive Larousse en ligne Le Grand Robert, Le Petit Robert, Oxford English Dictionary, Van Dale Onlinewoordenboeken Who’s Who In The World enz.

28 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 1) Drie types zoekinstrumenten 1.2 Overzichten - per titel en per discipline - op websites van uitgevers (academische en openbare) bibliotheken

29 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 1) Drie types zoekinstrumenten 1.3 Zoekmachines - gestructureerd zoeken, op basis van sleutelwoorden en kernbegrippen, in een inhoudelijk gecontroleerde databank - resultaten sterk bepaald door kwaliteit van zoek- termen en de manier waarop ze gecombineerd worden, maar inhoud in principe gewaarborgd - uitgebreide sets van filters brengen reliëf en oriëntatie

30 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 1) Drie types zoekinstrumenten 1.3 Zoekmachines - bijzondere: databanken zoekplatformen van afzonderlijke uitgevers zoekplatformen van aggregatoren - zoekplatformen van bibliotheken metasearch-instrumenten: bv. LibriSourcePlus discovery services: bv. Limo

31 vanaf academiejaar 2012-13 uitgerold in heel de Associatie KU Leuven
2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën Zoeken in het Deep Web 1) Drie types zoekinstrumenten 1.3 Zoekmachines - Limo discovery service integratie van klassieke bibliotheekcatalogus en zoek-machine voor e-bronnen gedrukte & audiovisuele bronnen naast databanken en e-journals, boeken en tijdschriften naast hoofdstukken en artikelen zoekresultaten in eerste instantie beperkt tot eigen col-lectie, maar uitgebreid bibliografisch zoeken ook mogelijk vanaf academiejaar uitgerold in heel de Associatie KU Leuven

32 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 1) Drie types zoekinstrumenten 1.3 Zoekmachines - twee algemene: Google Scholar (Google) Scirus (Elsevier) gespecialiseerd in wetenschappelijke publicaties indexeren artikelen, pre-prints, protocollen, patenten, websites van onderzoekers & instellingen, repositories, … bronnenlijst Google Scholar niet beschikbaar

33 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 1) Drie types zoekinstrumenten 1.3 Zoekmachines - twee algemene: Google Scholar & Scirus gratis toegankelijk d.w.z. gratis doorzoekbaar verlenen GEEN toegang tot afgeschermde content: verloopt via IP-adresherkenning on campus: toegangscontrole op de achtergrond off campus: stuiterproxy/proxy server nodig

34 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 2) Algemene zoektechnieken Booleaanse operatoren AND OR NOT dubbele aanhalingstekens “ ” haakjes ( ) truncatie & wildcards - het aantal zoekresultaten verhogen door te zoeken naar vorm- en spellingsvarianten - woordafbreking op gemeenschappelijke stam (niet te dicht bij het begin van woorden!) - gebruikte symbolen (bv. * ? $ #) en mogelijke plaatsing (begin/midden/eind) per databank controleren in Help-sectie

35 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken in het Deep Web 3) Bijzondere zoekopties en –operatoren - basiszoekfunctionaliteit in elke databank dezelfde - elke interface biedt nog aparte zoekmogelijkheden - kijk uit naar: fielded/faceted searching: filters & facets proximity operators: hoe dicht moeten de zoektermen bij elkaar staan? onderwerpsbegrippen / thesauri: gecontroleerde woordenschat citatie-informatie: in welke andere publicatie wordt naar deze publicatie verwezen?

36 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken naar Open Access publicaties Overzichten en zoekmachines (geïntegreerd) DOAJ - Directory of Open Access Journals DOAB - Directory of Open Access Books OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories OAIster (onderdeel van WorldCat) … en de catalogus en/of discovery service van je bibliotheek

37 Zoeken voor gevorderden
2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën Zoeken voor gevorderden Doel van systematisch literatuuronderzoek - alle belangrijke publicaties over het eigen onderzoeksobject terugvinden - op de hoogte blijven van nieuwe publicaties binnen het eigen onderzoeksdomein - op de hoogte blijven van nieuwe publicaties in verwante disciplines ... op de meest efficiënte manier...

38 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken voor gevorderden Zoekacties in (papieren en digitale) informatiebronnen gebeuren nog in belangrijke mate ‘live’: de onderzoeker voert het onderzoek zelf uit in de bibliotheek of aan het computerscherm Dit basiswerk kan aangevuld worden door middel van elektronische attenderingen geïnitieerd tijdens ‘live’ onderzoek bouwen voort op persoonlijke uitgevoerde zoekacties houden de onderzoeker met (min of meer) regelmatige tussenpozen op de hoogte van nieuwe zoekresultaten

39 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken voor gevorderden drie types elektronische attenderingen TOC-alerts: je ontvangt automatisch informatie over nieuwe artikels verschenen in het laatste nummer van een tijdschrift meerdere publicaties in een opgegeven onderzoeksdomein op uitgeversplatformen: bv. OvidSP, ProQuest, Sage Journals, ScienceDirect in bibliografische en full text databanken: bv. EBSCOhost, JSTOR, Web of Science speciale TOCs-services: websites die de inhoudstafels van wetenschappelijke tijdschriften van verschillende uitgevers verzamel: bv. ticTOCs, JournalTOCs

40 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken voor gevorderden drie types elektronische attenderingen TOC-alerts Search alerts: een bepaalde zoekactie op exact dezelfde wijze automatisch laten herhalen in exact dezelfde dataset, met een vaste frequentie beschikbaar in de meeste databanken met een moderne interface ook beschikbaar in Google & Google Scholar

41 2. Zoekinstrumenten en zoekstrategieën
Zoeken voor gevorderden drie types elektronische attenderingen TOC-alerts Search alerts Citation alerts: op het niveau van afzonderlijke publicaties: je wordt verwittigd wanneer een publicatie op haar beurt geciteerd wordt in een nieuwere publicatie beschikbaar op een beperkt, maar langzaam toenemend aantal platformen en databanken: bv. JSTOR, Sage Journals, Web of Science niet beschikbaar in Google Scholar

42 Inhoud Wetenschappelijke informatie en het WWW
Zoekinstrumenten en zoek-strategieën Wetenschappelijke informatie-bronnen evalueren Referentiebeheer

43 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Informatie vinden is één ding, ze evalueren is nog iets anders relevantie en betrouwbaarheid bepalen Relevantie Voegt de gevonden informatie iets toe aan de kennis die ik over mijn onderwerp heb? Helpt de informatie om mijn onderzoeks-object nader te bestuderen? Helpt de informatie me om mijn onderzoeks-vraag te beantwoorden – geheel of gedeeltelijk?

44 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Informatie vinden is één ding, ze evalueren is nog iets anders relevantie en betrouwbaarheid bepalen Relevantie nuttige aanwijzingen: - titel - samenvatting/abstract - onderwerpsbegrippen / sleutelwoorden - inleiding & besluit - bibliografie - illustraties, tabellen en grafieken

45 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Informatie vinden is één ding, ze evalueren is nog iets anders relevantie en betrouwbaarheid bepalen Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Intrinsieke criteria Externe factoren

46 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Intrinsieke criteria 1.1 Publicatiedatum om te controleren wanneer een webpagina laatst gewijzigd is, typ javascript:alert(document.lastModified) in de URL-balk 1.2 Profiel en affiliatie van de auteur(s) 1.3 Uitleg over de gevolgde onderzoeksmethode 1.4 Bronverwijzingen 1.5 (Neutraal) Taalgebruik en (logische) structuur

47 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Externe factoren – voor wetenschappelijke publicaties 2.1 Peer-reviewed (vóór publicatie) 2.2 Impact factor van tijdschriften 2.3 Recensie (na publicatie) 2.4 Citatiegegevens (op artikelniveau)

48 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Externe factoren 2.1 Peer-reviewed (vóór publicatie) voorafgaand aan publicatie worden alle artikelen door enkele experts uit het relevante domein nagelezen toetsing van de aanvaardbaarheid en geldigheid van de gepresenteerde bevindingen, interpretaties, veronderstellingen en meningen deze praktijk is niet geheel van kritiek ontbloot

49 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Externe factoren 2.2 Impact factor van een tijdschrift poging om het relatieve gewicht van een tijdschrift ten opzichte van de andere tijdschriften binnen eenzelfde discipline te kwantificeren jaarlijks berekend op basis van de citatiegegevens die verzameld worden op het Web of Knowledge, en gebruikt om tijdschriften te rangschikken in de Journal Citation Reports geeft voor een bepaald jaar (bv. 2012) het gemiddeld aantal keren aan dat een artikel, gepubliceerd in tijdschrift X in de twee voorafgaande jaren (bv ), geciteerd is geweest deze praktijk is niet geheel van kritiek ontbloot formule: alle verwijzingen in Jaar 3 naar artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren 1 + 2, gedeeld door het totaal aantal artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren = Impact Factor voor Jaar 3

50 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Externe factoren 2.3 Recensie (na publicatie) veel wetenschappelijke tijdschriften hebben aparte secties gewijd aan besprekingen van recent gepubliceerde boeken collegiale toetsing na publicatie: uitgevers en auteurs sturen hun publicaties zelf rond ter bespreking essentieel aspect van het academische leven: op die manier corresponderen veel geleerden en onderzoekers met elkaar (verhuist nu wel richting blogosfeer) review article = publicatietype in heel wat databanken formule: alle verwijzingen in Jaar 3 naar artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren 1 + 2, gedeeld door het totaal aantal artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren = Impact Factor voor Jaar 3

51 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Externe factoren 2.4 Citatiegegevens (op artikelniveau) een aantal databanken vermelden bij elk artikel of hoofdstuk hoe vaak ze geciteerd zijn + geven links naar de geciteerde en citerende publicaties erg nuttig voor studenten en onderzoekers: wijst de weg naar oudere EN nieuwere literatuur over een bepaald onderwerp er zijn twee belangrijke citatiedatabanken voor wetenschappelijke literatuur: Web of Science (Thomson Reuters) en Scopus (Elsevier) andere databanken die citatie-informatie geven, zijn o.a. CiteseerX, het EBSCOhost platform en Google Scholar formule: alle verwijzingen in Jaar 3 naar artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren 1 + 2, gedeeld door het totaal aantal artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren = Impact Factor voor Jaar 3

52 3. Wetenschappelijke informatiebronnen evalueren
Betrouwbaarheid Verschillende elementen helpen om te bepalen of de gevonden informatie gedegen en betrouwbaar is Externe factoren 2.4 Citatiegegevens (op artikelniveau) hoog aantal citaties voor een artikel kan een aanwijzing zijn van de wetenschappelijke waarde van de publicatie in kwestie hoog aantal citaties voor verschillende publicaties van een onderzoeker is meestal een aanduiding van de belangrijke en gerespecteerde positie die hij/zij binnen zijn onderzoeksdomein inneemt ! OPLETTEN voor zelf-citaties en controversiële publicaties ! de blijvende waarde van een publicatie kan afgelezen worden van de stijging/stabiliteit/daling van het aantal citaties door de jaren formule: alle verwijzingen in Jaar 3 naar artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren 1 + 2, gedeeld door het totaal aantal artikels gepubliceerd in Tijdschrift X in Jaren = Impact Factor voor Jaar 3

53 Inhoud Wetenschappelijke informatie en het WWW
Zoekinstrumenten en zoek-strategieën Wetenschappelijke informatie-bronnen evalueren Referentiebeheer

54 Geraadpleegde literatuur citeren: een MUST
4. Referentiebeheer Geraadpleegde literatuur citeren: een MUST redenen om te citeren: wettelijke bepalingen: auteursrecht/portretrecht citaatrecht correcte deelname aan wetenschappelijke discussie: betrouwbaarheid doorverwijzing erkenning van eigen en andermans bijdrage

55 Bibliografische gegevens bijhouden en citeren
4. Referentiebeheer Bibliografische gegevens bijhouden en citeren traditionele manier erg arbeidsintensief en tijdrovend: alle gegevens zelf noteren en bewaren alle referenties zelf formatteren conform de gekozen citatiestijl literatuurlijst zelf opstellen naargelang de vereiste citatiestijl verschilde, al het werk opnieuw doen...

56 Bibliografische gegevens bijhouden en citeren
4. Referentiebeheer Bibliografische gegevens bijhouden en citeren dankzij de automatisering in toenemende mate vergemakkelijkt speciale bibliografische software & services voor het opslaan, beheren en annoteren van bibliografische gegevens; het formatteren van referenties en bron-verwijzingen in de citatiestijl van je keuze; het aanmaken van literatuurlijsten in de citatiestijl van je keuze.

57 Bibliografische software en services
4. Referentiebeheer Bibliografische software en services drie types: desktopinstallaties (mét import- en exportmogelijkheden) bv. voor PC: EndNote, Reference Manager voor Mac: BibDesk, Bookends, Papers volledig webgebaseerde toepassingen: geen installatie, maar registratie bv. CiteULike, Connotea, EndNote Web, RefWorks combinatie van lokale installatie met centrale webserver bv. Mendeley, Zotero (Firefox extensie)

58 Bibliografische software en services
4. Referentiebeheer Bibliografische software en services extra functionaliteiten om naar uit te kijken: referenties bewaren in afzonderlijke mappen, in sommige gevallen met het document zelf in bijlage (als pdf); rechtstreeks zoekacties in online databanken en bibliotheekcatalogi uitvoeren en de gevonden resultaten onmiddellijk bewaren in een eigen map; met behulp van een plugin de metadata uit gedownloade artikels (pdf, html, ...) rechtstreeks importeren; mappen delen met studenten/collega’s en samenwerken aan het bijhouden en uitbreiden van de bibliografie over een bepaald onderwerp

59 Bibliografische software en services
4. Referentiebeheer Bibliografische software en services Gebruiksvoorwaarden commerciële producten / licentie vereist bv. BookEnds, EndNote, Papers, ProCite, Reference Manager, RefWorks open source / gratis beschikbaar bv. CiteULike, Connotea, Mendeley (basisversie), Zotero (basisversie) commercieel product gratis beschikbaar voor instellingen met een licentie op Web of Knowledge EndNoteWeb

60 bibliothecaris van je instelling
Nog vragen? bibliothecaris van je instelling Succes!


Download ppt "Wetenschappelijke informatiebronnen op het internet Online academische publicaties zoeken en verwerken School of Education – Zomerschool 2012 Praktijkgericht."

Verwante presentaties


Ads door Google