De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 7 maart 2006 Merral Theater Zutphen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 7 maart 2006 Merral Theater Zutphen"— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 7 maart 2006 Merral Theater Zutphen
NVB contactdag Dinsdag 7 maart 2006 Merral Theater Zutphen Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

2 Programma NVB contactdag
11.00 uur Ledenbijeenkomst - Stand van zaken MaccsBox - VWA (Drank- en Horecawet) CAO Consulent Filmvertoning AH 2-voor-1 - NVB & Filmdistributiebeleid 12.30 uur Lunch 13.30 uur ‘Memoirs of a Geisha’ 16.00 uur napraten & drankje Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

3 MaccsBox™ Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

4 Globaal proces overzicht
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

5 Onderhoud stamtabellen
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

6 Data uitwisseling Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

7 MaccsBox™ - Status Systeem bijna gereed Serveromgeving is ingericht
Website Testfase 1 is afgerond Testfase 2 volgt eind maart Testfase 3 inclusief interfaces Autorisatiematrix conform eisen Nma Live: zodra alles feilloos werkt Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

8 MaccsBox™ - Interfaces
In ontwikkeling: Tixway (TAS en Way2Cinema) Compeso Ticket International Athena (Noctua) Ticketlab KTS Easybase Tickets.com (Provenu) Onderhandelingen met: Beep Event Software (SRO) Onmogelijk: CSS Solutions (Aura) Heeft u ander systeem: contact met NVB Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

9 VWA CAO PENSIOENEN WW Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

10 Drank- en Horecawet Bij controle door Voedsel en Warenautoriteit bleek dat bioscopen die kaartverkoop en horecaverkoop in dezelfde ruimte uitvoeren, de Drank- en Horecawet overtreden. Wet verbiedt het “bedrijfsmatig aanbieden van diensten” in een ruimte waar ook horecaverkoop plaatsvindt. VWA heeft aangegeven dat dit onderwerp geen prioriteit heeft, maar gevaar bestaat dat gemeenten op basis van de wet een horecavergunning weigeren. NVB heeft samen met de schouwburgen contact gezocht met VWA VWA is het eens met NVB dat de wet onvoldoende rekening houdt met de bedrijfsvoering in bioscopen, die traditioneel een combinatie vormt van kaartverkoop, filmvertoning en horecaverkoop. In overleg met VWA hebben NVB en VSCD (schouwburgen) een brief gestuurd aan minister Hoogervorst, met verzoek wet aan te passen, zodat diensten “van culturele aard” zijn uitgezonderd. Wel moeten bioscopen horecavergunning uitbreiden zodat ook gangen en zalen hieronder vallen, tenzij het publiek geen alcoholhoudende dranken mee mag nemen naar de zaal. Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

11 Drank- en Horecawet Ook is met VWA gesproken over de drankverkoop aan jongeren. Het is moeilijk te controleren of jongeren van 16 jaar of ouder geen drank doorgeven aan vrienden die nog geen 16 jaar zijn. In verleden zijn bioscopen hiervoor beboet. VWA heeft aangegeven dat het er om gaat of de medewerkers van de bioscoop dit redelijkerwijs hadden kunnen vaststellen. Dus als de drankjes buiten de waarneming van de medewerkers worden doorgegeven is er geen sprake van een overtreding. Is moeilijk aantoonbaar, dus advies is om hier zo streng mogelijk op te controleren. Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

12 Nieuwe CAO Per december 2005 is er een nieuwe CAO 2005 / 2006 gesloten: Aanpassing lonen: 1% per 1 dec. 2005, 0,5% per 1 juli 2006 en 0,5% per 1 dec. 2006; Regeling kinderopvang wordt gecontinueerd  NVB budget euro; 1e jaar 100% doorbetaling bij ziekte, 2e jaar 70%.Als medewerker constructief meewerkt aan reïntegratie krijgt hij in 2e jaar 15% bonus; Bij 6e melding van ziekte in een kalenderjaar wordt een wachtdag ingehouden op loon; Illegaal kopiëren is reden voor ontslag; Een bedrijfsreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan vakbond, moet binnen 1 maand reageren; Minimum contractduur gaat van vier naar vijf uur per week; Er wordt een werkgroep in het leven geroepen om de CAO te moderniseren, vooral om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor is plan van aanpak opgesteld, waarbij o.a. werkgevers en werknemers zullen worden benaderd om praktijkervaringen te inventariseren. Belangrijke wijziging betreft de pensioenregeling Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

13 Nieuwe Pensioenregeling
Door wijziging in de fiscale wet- en regelgeving en een nieuwe pensioenwet, zijn pensioenfondsen in Nederland gedwongen hun regelingen aan te passen. VUT voor werknemers geboren voor 1950 is niet langer fiscaal vrijgesteld en vroegpensioenregelingen zijn niet meer toegestaan. Ook Bpf Film- en Bioscoopbedrijf heeft de flexpensioenregeling met uittreding op 62 jaar moeten aanpassen: Per 1 januari 2006 is de pensioenleeftijd vastgesteld op 65 jaar; Er is een franchise van euro per jaar geïntroduceerd; Het nieuwe opbouwpercentage bedraagt 1,87% voor ouderdomspensioen en 1,31% voor nabestaandenpensioen; Plafond in pensioengevend salaris is opgetrokken naar euro (ex franchise); Werknemers geboren voor 1950 kunnen gebruik blijven maken van de VUT Werknemers kunnen pensioen op 63 jaar laten ingaan Door invoering franchise verschuiving van premies: lage inkomens betalen minder (hebben ook lagere pensioenuitkomst dan voorheen), hogere inkomens betalen meer (hebben hogere pensioenuitkomst dan voorheen) Om VUT betaalbaar te houden, is de leeftijd verhoogt naar 63 jaar voor werknemers geboren in 1949. VUT moet worden afgefinancierd tot 2012, daarna valt VUT premie weg T.z.t. nieuwe afsopraken maken met FNV KIEM over premie-verdeling Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

14 Flexibilering WW-premie
Wetswijziging per 1,47% bij contracten van 1 jaar of langer 11,37% bij contracten korter dan 1 jaar en 0-uren contracten 1,47% voor korte contracten afgesloten voor Indien na deze datum verlengd wordt voor minder dan 1 jaar: 11,37% Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

15 Nederlands Fonds voor de Film Consulent Filmvertoning
Advies beleid filmvertoning bioscopen, arthouses en filmtheaters Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

16 Beleidsinhoudelijk Marktpotentieel Accommodatie en Exploitatie
Advies op maat Beleidsinhoudelijk Marktpotentieel Accommodatie en Exploitatie Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

17 Bijzonder filmaanbod Subsidiabele taakstelling Vrijwilligersbeleid
Personeelsbeleid Publiciteit Loyaliteitsprogramma’s Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

18 Professionalisering filmtheaters
Combinatie van aanbod en functies Nieuwe taken (educatie, beeldcultuur) Nieuw publiek Schaalvergroting Modernisering Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

19 Actuele dossiers Beleid en bestuur instellingen
Quick Scan filmtheaters Arthouse Filmbeurs (+) Kenniscentrum filmsector Communicatie en informatie Provinciaal en gemeentelijk filmbeleid Professionalisering Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

20 Afstemming met de sector
Publieksbereik vergroten Imago verbeteren Infrastructuur versterken Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

21 Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB)
Bundeling van kennis en expertise Communicatie met sector en overheden Efficiënte inzet van beperkte middelen Synergie productie, distributie en vertoning Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

22 Initiatieven voor en met de sector
en Update Handreiking Projecten (management en beleid) Handreikingen (vrijwilligersmanagement, vestigingsbeleid, festivals, publiek) Cursus-aanbod (BHV en vrijwilligersmanagement) Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

23 Maatschappelijk belang diversiteit filmaanbod
Laagdrempelig Veelzijdig (Inter-)nationaal Sociaal-cultureel Modern Bijdrage diversiteit cultureel klimaat Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

24 Filmtheater en bioscoop
Diversiteit filmaanbod Stichting filmtheater Samenwerkings-contract (NVB) Bijdragen bijzondere programma’s Loyaliteitsprogramma’s Specials, filmcircuits Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

25 Consulent filmvertoning
W E E Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

26 NVB Marketing 2-voor-1 Filmdistributiebeleid
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

27 NVB Marketing Werkgroep Taak Ph. Wolff (bestuur en Wolff Cinema Groep)
A. Bosma (bestuur en Bios, Drachten) G. Roelink (Filmmuseum) E. Naegels (Utopolis) H. José (Pathé) I. Nijhof (Wolff Cinema Groep) F. Smit (Nationale Bioscoopbon) W. Stolwerk (NVB) Taak Afbakenen marketingtaken NVB Uitwerken voorstellen marketingactiviteiten Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

28 AH 2-voor-1 in 2006 Uitgifte vouchers bij AH 22 mei tot 4 juni
Zware reclame campagne: media, in store, “Bonus”, filmgids op genre, etc. Dubbele voucher: Groen: inleverbaar 22 mei tot 8 juni (onder voorbehoud) Oranje: inleverbaar 8 juni tot 13 juli (onder voorbehoud) Uitwerking campagne start binnenkort 11 mei – MI3 18 mei – Da Vinci Code Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten


Download ppt "Dinsdag 7 maart 2006 Merral Theater Zutphen"

Verwante presentaties


Ads door Google