De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het ontbrekende hoofdstuk in het boek over Cradle to Cradle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het ontbrekende hoofdstuk in het boek over Cradle to Cradle."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het ontbrekende hoofdstuk in het boek over Cradle to Cradle

2 Transitie naar een duurzame economie

3 3 New Scientist May 2007 Indium Lead Nickel PhosphorusPlatinum Rhodium Silver Tantalium Tin Uranium Zinc Aluminum Antimony ChromeCopper Gallium Germanium Gold Hafnium Mineral resource exhaustion (New Scientist May 2007)

4 World food production must increase by 70 percent by 2050, to nourish the human population. FAO is cautiously optimistic about the world’s potential to feed itself by 2050. The UN Food and Agriculture Organization

5 Food production requires fertilizers containing phosphorus, nitrogen and potassium. However modern agriculture is dependent on phosphorus derived from phosphate rock, which is a non- renewable resource and current global reserves may be depleted in 50–100 years. Swedish/Australian academic research 2009

6 Urgentie Biodiversiteit Klimaat Drinkwater Energie Mineralen Vervuiling Overbevolking Sociaal onrecht Landbouwgrond Biologist E. O. Wilson estimated [6] in 2002 that if current rates of human destruction of the biosphere continue, one-half of all species of life on earth will be extinct in 100 years.[34] More significantly the rate of species extinctions at present is estimated at 100 to 1000 times "background" or average extinction rates in the evolutionary time scale of planet Earth.[35]E. O. Wilson[6][34] evolutionaryEarth[35]

7 Als de wereld op de huidige manier doorgaat met zijn energieverbruik, zal de temperatuur op aarde met 6 graden stijgen. Er is nog maar een paar jaar tijd om de opwarming tot 2 graden te beperken, zoals vorig jaar voorgenomen op de klimaat conferentie in Cancun. 11 november 2011

8 8 CODIN Vandaag Duurzaam huishouden Ontwikkeling DIA 1.0 Initiatief Hunesus Workshops, Database good practices Website Open Source publicatie DIA 2.0 NEN norm innovatie- management Regionale certificatie duurzame innovatie Keten- transparantie Management seminars duurzame innovatie Take off Accelleratie Onderzoek verbindings- technologie Retourinstructies Statiegeld op grondstoffen Stabilisatie Voorontwikkeling C2C Cadeaucultuur C2C demonstratie- projecten O2 Noord Hou wortol?! C2C tentoonstelling Periodiek advies duurzaam inkopen EFFECT TIJD Transitie naar een duurzame economie (brainstorm)

9 Transitieaanpak – brute kracht 9 € 9 Workshops, Database good practices Website NEN norm innovatie- management Regionale certificatie duurzame innovatie Lokaal Ketenoverleg Management seminars duurzame innovatie Onderzoek verbindings- technologie Retourinstructies Statiegeld op grondstoffen C2C Cadeaucultuur C2C demonstratie- projecten O2 Noord Hou wortol?! C2C tentoonstelling Periodiek advies duurzaam inkopen CODIN Duurzaam huishouden

10 10 Transitieaanpak – zelforganisatie € X Lokaal Ketenoverleg • Multidisciplinair • Specifiek • Kleinschalig + schaalbaar • Goedkoop • Relevant voor alle deelnemers • Proefprojecten • Kennis bundelen in een handleiding • Open source verspreiden • Gebruikers community faciliteren

11 Transitieaanpak - niveaus Macro Meso Micro Transition arena Lokaal Ketenoverleg Wij willen zon Ik spring over LED lighting Hybrid cars Bio cotton Bio food Solar power Wind power Eco Schools Regelgeving Stimuleringsbeleid Klimaatbeleid Fair trade Markt Visie, beweging Politiek en overheid Duurzaam huishouden Transition towns Internationale samenwerking Slim Makkinga Individuele consumenten en bedrijven Collectieve initiatieven Meerderheid Samenwerkende wegwijzers

12 1.Mobiliseren – We hebben iedereen nodig! 2.Motiveren – Die kant op! Transitieaanpak - mesoniveau

13 Visies Urgentie Regio Provincie Gemeente Wijk Bedrijf Huishouden Instelling Zaken doen Zaken doen Missie Herkenning Missie Doelen Projecten Onderzoek Resultaten Duurzaam huishouden: inspiratie + cyclus = effect JAN MRT MEI JUN OKT FEB DOORLOPEND

14 General information - sector/branche - products/services - contact data Intention - Mission statement - Associations Effort - Research - Objectives - Projects Results - Products/services - Certificates - Reporting - Publicity Mission Objectives Projects Research Business Results Mobilise and motivate

15 15 Motiveren: richting = C2C 1. Use local materials 2. Closed biological and technological loops 3. Use energy from renewable sources 4. Saveguard social justice 5. Apply this upstream and downstream Waste equals food Consumption becomes temporary use Economical growth is sensible + Cradle to Cradle rather than Cradle to Grave Remaking the way we make things

16 16 Motiveren: richting = C2C 1. Gebruik lokale materialen 2. Sluit biologische en technologische kringlopen 3. Gebruik hernieuwbare energie 4. Bewaak sociale rechtvaardigheid Pas deze principes in de hele keten toe Afval wordt voedsel Consumptie wordt tijdelijk gebruik Economische groei is zinvol + Cradle to Cradle in plaats van Cradle to Grave Vereist herontwerp van alle producten Uitdaging van de eeuw

17 17 Groeten uit Delfzijl Groeten uit Bellingwolde Groeten uit Winsum Cradle to Cradle Anno 1850

18 18 C2C: Urgentie > Visie > Voorbeelden > Stappenplan Cradle to Cradle voorbeelden

19 Motiveren: richting = C2C Duurzame innovatie = innovatie richting Cradle to Cradle Stip aan de horizon Grote sporngen en kleine stappen Circulaire economie

20 20 1.Mobiliseren – We hebben iedereen nodig! 2.Motiveren – Die kant op! 3.Opstellen – Krachten verdelen! 4.Synchroniseren – 1-2-3! Transitieaanpak - mesoniveau M

21 21 Recycling Maatschappij Groningen Schip voert grind aan Lossen Grind Zand Cement Vrachtauto voert betonpuin aan Betonpuin Breker Zeef Wind shifter Mixer Afvoer betongranulaat naar... X Betonmortel centrale Groningen X X Afvoer betonmortel naar bouwprojecten Voorbeeld: Betonketenoverleg

22 Beton in gebouwen, wegen, bruggen, viaducten, rioolbuizen en andere toepassingen in de gemeente Groningen Fundament voor wegen en viaducten Achterlaten in de bodem Mengen Grondstoffen Betonproducten Gemengde grondstoffen Mortel Menggranulaat Breker Zeef 40 – 200 jaar Betongranulaat Hydraulisch Menggranulaat Mengen RecyclingDowncycling >50% beton >90% beton Afval Invoer Uitvoer Hoogovenslakken Afval Betongranulaat Beton- makers Bouwers Recycling Bedrijven Gemeente Kennis- instellingen Wegen- bouwers Voorbeeld: Betonketenoverleg

23 Agenda 2 e ketenoverleg 1.Welkom 2.Wat is in de lokale betonketen het grootste duurzaamheidsprobleem? Hergebruik van beton in de wegenbouw is downcycling We storten beton op een manier dat het niet te recyclen is Cementproductie veroorzaakt 5% van de CO2 uitstoot wereldwijd 3.Wat kan iedereen die hier is doen om dat probleem op te lossen, voor eigen rekening en zonder subsidie 4.Rondvraag 5.Sluiting Architect: dan zetten wij granulaatbeton in de bestekken AgentschapNL: wij gaan reclame maken voor ketenoverleg Bouwend Nederland: wij informeren onze leden Regiegroep granulaatbeton: kan dit ook in Eindhoven? Mortelcentrale: dan geven wij granulaatadvies aan aannemers Recyclingbedrijf: dan geven wij voorrang aan mortelcentrales Gemeente: wij gaan experimenteren met andere wegfundatie HBO: dat kunnen wij onderzoeken

24 24 Doel • Ketenverduurzaming • Sneeuwbaleffect Deelnemers • Aanbieders • Afnemers • Recycling • Kennis • Overheid Productketen • Voeding • Beton • Bitumen, • Kunststoffen • Verf • Hout • Drukwerk • etc. Werkgebied • Gemeente(n) • Provincie(s) • Rijk Organisatie • Plenair - jaarlijks • Kernteam - 2 maand • Werkgroepen • Sponsor • Voorzitter • Secretaris • Procesbegeleider Criteria • Duurzame missie • Zakelijk betrokken • Achterban Communicatie • Website • Free publicity • Via netwerken VRAAG KENNIS OVER- HEID AAN- BOD RECY- CLING Kern- team Principes van Lokaal Ketenoverleg M Werkwijze • Specifiek doel • Actiepakket • Consultatie • Intentieverklaring • Evenement • Effectmeting

25 Lokaal Ketenoverleg... van wie is dat?

26 Stappenplan opstarten lokaal ketenoverleg  Introductiegesprek  Interne besluitvorming  Planninggesprek  Bijeenkomst met 5 opinieleiders  Kwartiermaker  Vooronderzoek  Voorzitter en secretaris vinden  Presentatie en initiatief (besloten)  Startbijeenkomst (met pers)  2 e ketenoverleg  3 e ketenoverleg OVER- HEID VRAAG KENNIS AAN- BOD RECY- CLING OVER- HEID VRAAG KENNIS OVER- HEID AAN- BOD RECY- CLING Kern- team AAN- BOD RECY- CLING VRAAG OVER- HEID KENNIS Kern- team GO/NO-GO

27 Onderwijsopdracht Ketenoverleg Inlezen Workshop volgen Logboek bijhouden Kengetallen verzamelen assisteren van de kwartiermaker Overlegvorm voor verduurzamen van een productketen Tekstmateriaal tbv opstellen studentopdrachten

28 Materialen en Faciliteiten  Materialen  Handleiding Lokaal Ketenoverleg  Sjabloon voor projectplan  Voorbeeld rapport vooronderzoek  Voorbeeld opdracht HBO-stage  Formats voor uitnodiging, agenda en verslag  Powerpoint en Prezi presentaties  Voorbeelden actiepakketten  Model intentieverklaring/convenant  Propositie voor bedrijven  Faciliteiten  Digitale ledenlijsten, ook voor toepassing op website gemeente  Groupware voor deelnemers ketenoverleg: discussie, filesharing, etc.  Workshop voor kwartiermakers  Indicatorenproject  Communicatie Open Source

29 Kosten en opbrengsten Kosten Tijdsbesteding Vrijwilligersvergoeding voorzitter/secretaris Vergaderfaciliteiten Digitale ledenlijst (CODIN/gemeente) Conceptontwikkeling (CODIN/LvDO) Procesbegeleiding (CODIN/gemeente) Opbrengsten Subsidievrije initiatiefruimte Aantrekkelijk voor vijf geledingen Doorgaande verduurzaming lokale verfketen Werkvorm ook inzetbaar voor andere ketens Profilering op duurzaamheid Lage kosten, groot bereik, permanent effect VRAAG KENNIS OVER- HEID AAN- BOD RECY- CLING Kern- team VRAAG KENNIS OVER- HEID AAN- BOD RECY- CLING Kern- team VRAAG KENNIS OVER- HEID AAN- BOD RECY- CLING Kern- team

30 30 Ketenoverleg - sneeuwbaleffect Beton Groningen Cement Drachten Bitumen Verf Interieur Kunststoffen Apparaten Drukwerk Voeding Auto’s Betonwaren Emmen Eindhoven VRAAG KENNIS OVER- HEID AAN- BOD RECY- CLING Kern- team Grind Bouwwerken Tilburg

31 Lokaal Industrieel Foodketen in Fryslân Voeding- bedrijven en winkels Afvalinzameling en lokale compostering Consumenten- netwerken Lokaal

32 Lokaal/regionaal statiegeld op blikjes/flesjes (initiatief Jumbo) “Soerendonk afvalloos” – reductie restafval (NRVD, mei 2011) Verhuur schapruimte aan lokale producenten (‘Marqt A’dam’) Duurzaam dineren (diverse pizzagroottes/op menu: keuze ‘meer of minder’/ Wok Emmeloord: weggooien=bijbetalen) Ziekenhuis Eindhoven: van 40% naar 2% voedselafval door portiegroottekeuze patienten Verwerken van onverkocht fruit/groente van supermarkt + verkoop verwerkt product, evt. in dezelfde supermarkt Terugdringen marktaandeel overbodige verpakkingen Wat kun je doen in een Foodketenoverleg?

33 Wat kun je doen in een Verfketenoverleg? 4.1Eisen aan verfsystemen 4.2Grondstoffen voor verf 4.3Productie van verf 4.4Bedrijfsprocessen rond applicatie 4.5Applicatie van verfsystemen 4.6Verpakkingen 4.7Reststofverwerking 4.8Levensduurverlenging 4.9Verwijdering 4.10Grondstofterugwinning 4.11Standaardisatie 4.12Bedrijfsvoering algemeen

34 Trouw, 3 november 2011

35 35 Sneeuwbaleffect

36 Dank voor uw aandacht Bedankt! Vragen? www.codin.nl/ketenoverleg


Download ppt "1 Het ontbrekende hoofdstuk in het boek over Cradle to Cradle."

Verwante presentaties


Ads door Google