De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijk ontwerp lucht + geluid ministerie van VROM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijk ontwerp lucht + geluid ministerie van VROM"— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijk ontwerp lucht + geluid ministerie van VROM
presentatie 3 november Petra Sala Schiedamsedijk 41, 3011 ED Rotterdam

2 Zo kan het ook! Stedelijk ontwerpen met oog voor lucht en geluid
Steeds meer aandacht voor leefmilieu Zoek niet de beperkingen maar juist de mogelijkheden ter voorkoming van saneringssituaties Doel project: Voorbeeldenboek en website waaruit geleerd kan worden Beperkte achtergrondinfo Vooral inspiratie en beeldenboek Gemaakt in

3 Categorieën Knooppunten OV
Binnenstedelijke ontwikkelingen/ autovrije wijken Afschermende bebouwing Gebouwen/ klimaatgevels Landschapsprojecten Beleid/ structuurniveau Verkeer en infrastructuur Integrale projecten Buitenlandse voorbeelden

4 Locaties projecten Amsterdam: Leeuwarden: Leiderdorp: Leiden:
Veel van de voorbeeldprojecten in de Randstad zijn te vinden. Amsterdam is te kenschetsen als een voorloper. De luchtkwaliteitsproblematiek speelt vrijwel niet in het Noorden de lucht is daar relatief schoon. Locaties projecten Amsterdam: GWL terrein Kantoor RWS Houthavens Leeuwarden: Stadsas en Zuidlanden Leiderdorp: W4 Vierzicht Leiden: Hilversum: Willem de Zwijgerlaan Villa’s Den Haag: Sijtwende Nieuw Spoorwijk Barneveld: Transferium Hart van Dieren Delft: LVVP Spoorzone Utrecht: Masterplan Utrecht CS Westraven Leidsche Rijn A2 zone Dordrecht: Maasterras Ewijk: Geluidduinen Breda: Houten Spoorzone Den Bosch: Bergen op Zoom: Paleiskwartier Bergse Haven Maastricht: A2 zone

5 OV knooppunten Spoorzone, Delft Masterplan Utrecht CS, Utrecht
Spoorzone, Breda Toevoeging programma Menging Functies Strategische inpassing infrastructuur Prioriteit voetganger en fietser Gebouwde parkeervoorzieningen Extra dimensie door bijv. tunnels

6 Masterplan Utrecht CS, Utrecht
opdrachtgever jaar van ontwerp Ontwerper Project Organisatie Stationsgebied ontwerp 2002-heden Dienst Stadsontwikkeling gemeente Utrecht en HKB Stedenbouwkundigen, en diverse ontwerpers voor deeluitwerkingen opdrachtgever jaar van ontwerp ontwerper m2rs/ woningaantallen status project financiering, bouwkosten contactpersoon website Project Organisatie Stationsgebied ontwerp 2002-heden samenwerking tussen Dienst Stadsontwikkeling gemeente Utrecht (Willem Smits en Frank van der Zanden) en HKB Stedenbouwkundigen Rotterdam. toevoeging: kantoren m², winkels ca m² (waarin m² stationsgerelateerd), vrijetijdsvoorzieningen ca m², cultureel programma ca m², hotelvloer ca m², horeca ca m², ca woningen, ca. 200 studentenwooneenheden definitief Masterplan vastgesteld 2005, momenteel bouwplanfase totale planomzet ca. 3 miljard financiers zijn Rijk, Gemeente, private partners. Infocentrum Stationsgebied, Hoog Catharijne, Gildenkwartier 193, telefoonnummer: ,

7 Masterplan Utrecht CS, Utrecht

8 Afschermende bebouwing
W4 Vierzicht, Leiderdorp The Cyclops, Hilversum Leidsche Rijn, Utrecht Specifieke en creatieve oplossingen tegen geluid- en luchtoverlast Geen standaard Geluidwerende woningen Combinaties van functies bij een geluidswering

9 W4 Vierzicht, Leiderdorp
opdrachtgever locatie jaar van ontwerp ontwerper team van adviseurs functie m2rs/ aantallen status project contactpersoon website ontwikkelingsbedrijf Leiderdorp (d.i. de gemeente Leiderdorp en Bohemen BV) tussen de Elisabethhof en Rijksweg A4, Leiderdorp stedenbouwkundig plan en buitenruimte: Kraaijvanger . Urbis, architectuur: KOW Oranjewoud (luchtkwaliteit), Grondmij zorg, detailhandel, parkeren, kantoor en dienstverlening ca m2, , exclusief parkeren in uitvoering contactpersoon: Petra Sala (Urbis, bureau voor stadsontwerp) telefoonnummer opdrachtgever locatie jaar van ontwerp Ontwerper ontwikkelingsbedrijf Leiderdorp (d.i. de gemeente Leiderdorp en Bohemen BV) tussen de Elisabethhof en Rijksweg A4, Leiderdorp stedenbouwkundig plan en buitenruimte: Urbis, architectuur: KOW

10 W4 Vierzicht, Leiderdorp

11 W4 Vierzicht, Leiderdorp

12 The Cyclops, Hilversum opdrachtgever locatie jaar van ontwerp
ontwerper adviseur m2rs/ woningaantallen status project bouwkosten contactpersoon website Slokker Vastgoed bv Charley Tooropstraat, Hilversum 1997 VHP s+a+l / NIO architecten Adviesbureau Steens 12 woningen oplevering 2001 ir. Joan Almekinders, opdrachtgever locatie jaar van ontwerp ontwerper Slokker Vastgoed bv Charley Tooropstraat, Hilversum 1997 VHP s+a+l / NIO architecten

13 The Cyclops, Hilversum

14 Landschappelijke projecten Bergse haven, Bergen op Zoom
Gebouwen met klimaatgevels Landschappelijke projecten Beleid, structuurniveau en verkeer LVVP, Delft RWS kantoor, Amsterdam Geluidduinen, Ewijk Verkeersstructuur, Houten Westraven, Utrecht Bergse haven, Bergen op Zoom Transferium, Barneveld

15 Binnenstedelijke ontwikkelingen, Autovrije wijken
GWL terrein, Amsterdam Nieuw Spoorwijk, Den Haag Creatieve parkeeroplossingen Omgang geluidsproblematiek in bebouwing Minimalisatie autobewegingen Autoluwe gebieden

16 GWL terrein, Amsterdam opdrachtgever locatie jaar van ontwerp
ontwerper stichting Ecoplan, Amsterdam Haarlemmerweg ter hoogte van de Westergasfabriek, Amsterdam-Westerpark 1993 stedenbouwkundig plan, KCAP Architects&Planners landschapsarchitect, West8 GWL terrein, Amsterdam opdrachtgever locatie jaar van ontwerp ontwerper adviseurs functie m2rs/ woningaantallen status project contactpersoon website stichting Ecoplan, Amsterdam Haarlemmerweg ter hoogte van de Westergasfabriek, Amsterdam-Westerpark 1993 stedenbouwkundig plan, KCAP Architects&Planners landschapsarchitect, West8 architectuur, DKV/ Neutelings Riedijk Arch./ Meijer en Van Schooten, Atelier Zeinstra van der Pol aannemer: Dura bouw, Amsterdam constructie: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam milieuadvies: Buro Boom, Delft woningen en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten woningaantallen: ca. 600 woningen omvang: 6 ha, m² bvo gerealiseerd KCAP, telefoonnummer

17 GWL terrein, Amsterdam

18 Verkeer en infrastructuur
Sytwende, Voorburg A2 zone, Maastricht Hart van Dieren, Dieren Willem de Zwijgerlaan, Leiden `Tunnels lossen leefbaarheidsproblemen op` Barrières worden geslecht Ondertunnelen van verkeersaders Dubbel grondgebruik en locatieontwikkeling Investeringen leiden vaak tot extra programma’s

19 Sijtwende, Voorburg PPS locatie jaar van oplevering stedenbouwkundige
architecten aantallen m2rs functies contactpersoon Staat der Nederlanden, gemeente Voorburg, Stadsgwest Haaglanden en Sijtwende bv (d.i. samenwerkingsverband Bohemen BV en Volker Wessels Vastgoed) Rijksweg 14, Voorburg eind 2005 opgeleverd Ashok Bhalotra, Kuiper Compagnons Van Tilburg Ibelings von Behr Architecten Kokon Architectuur en Stedenbouw B.V. A12 Architecten Architectenburo Egmond Totaal Architectuur Hagenbeek Architecten BNA B.V. kantoren m2/ ca. 700 woningen 22 ha oppervlak en 27 ha programma (dubbel grondgebruik) weg, openbaar vervoer en halte, woningen, kantoren, openbaar gebied, brandweerkazerne S.J.H. Roestenberg MBA, Bohemen , tel PPS locatie jaar van oplevering stedenbouwkundige Staat der Nederlanden, gemeente Voorburg, Stadsgwest Haaglanden en Sijtwende bv (d.i. samenwerkingsverband Bohemen BV en Volker Wessels Vastgoed) Rijksweg 14, Voorburg eind 2005 opgeleverd Ashok Bhalotra, Kuiper Compagnons

20 Sijtwende, Voorburg

21 Sijtwende, Voorburg

22 A2-zone, Maastricht opdrachtgever partners functies
m2rs/ woningaantallen status project bouwkosten contactpersoon website projectbureau A2 Maastricht Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen. infrastructuur, A2-tunnel, nieuwe Stadsboulevard, aanpassing kruispunten en vastgoedlocaties. samenwerkingsovereenkomst juni 2006 start aanbesteding december 2006 selectie marktpartijen maart 2007 keuze beste plan 2009 oplevering infrastructuur 2016 Naast nieuwe mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling, hebben de overheidspartners een budget van ruim 630 miljoen euro beschikbaar projectbureau A2 Maastricht, telefoon: , opdrachtgever partners Winnaar aanbesteding projectbureau A2 Maastricht Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen. Avenue2

23 A2-zone, Maastricht

24 Integrale projecten Houthaven, Amsterdam Paleiskwartier, Den Bosch
Waarom: combinatie van aspecten binnen een project speelt, of waar op verschillende schalen binnen het ontwerp maatregelen zijn genomen. Denk aan combinaties van gemixte functies, parkeergarages en afschermende bebouwing, autovrije gebieden en ondertunneling en stationsontwikkeling Paleiskwartier, Den Bosch Maasterras, Dordrecht/Zwijndrecht Stadsas en Zuidlanden, Leeuwarden Combinaties / gemixte functies Parkeergarages en afschermende bebouwing Autovrije gebieden en ondertunneling Stations of openbaar vervoer ontwikkeling

25 Paleiskwartier, Den Bosch
Opdrachtgever start planvorming ontwerper Ontwikkelings maatschappij Paleiskwartier 1990 Khandekar e.a. opdrachtgever start planvorming ontwerper m2rs/ woningaantallen status project bouwkosten contactpersoon website BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwatier, Credo Integrale Planontwikkeling B.V. als gedelegeerd projectontwikkelaar namens de BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier 1990 - Khandekar Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv; het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en diverse deelstudies, tevens supervisor voor de architecten. - Van Empelen Van Aalderen Partners bv i.s.m. Khandekar; inrichtingsplan O.R. - architectonische uitwerkingen: Building Design Partnership, Mulleners + Mulleners, Inbo Architecten bna Bureau Ritzen Architectuur en Stedenbouw, Van den Wildenberg Architect, Architectuurstudio Herman Hertzberger, Natalini Architetti - Khandekar Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv; gebouwde objecten die on- derdeel zijn van de parkeergarage (uitgangen, uitkijkpunt, brug over het bassin). circa 38 hectare, waarvan 18 ha herontwikkeling stationsomgeving (fase 1). omvang fase 2: circa 20 hectare wonen fase 2: circa m2 bvo verdeeld over circa appartementen kantoren fase 2: circa m2 bvo stedelijk voorz. fase 2: circa m2 b.v.o. parkeren openbaar: 1070 gebouwd ondergronds overig parkeren: 1 ppl/wo 1ppl/160m2 bvo kantoren. Beide onder bebouwing. in uitvoering (geplande afronding 2012) 1e fase: ca. € ,--; 2e fase: ca. € ,-- Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur Liesl Vivier, Shyam Khandekar, Klazien Haitjema, tel, Credo Integrale Planontwikkeling BV Maarten Daalderop, Job van der Veer.

26 Paleiskwartier, Den Bosch

27 Paleiskwartier, Den Bosch

28 Conclusies en aandachtspunten
projecten zijn vaak complex, met veel partijen en ook veel verschillende problemen. Eenduidige conclusies zijn daarom niet eenvoudig te benoemen. Opvallende algemene aspecten De aanleg van een tunnel heeft dit een zeer positief effect op de leefbaarheid. Een goed leefklimaat kost geld. Goede oplossingen in gebouwen, maar ook andere gecombineerde oplossingen zoals de gebouwde gecombineerde geluidswerende voorzieningen in Leidsche Rijn zijn prijzig. We zien dat hier in het buitenland meer mogelijkheden voor zijn. Er wordt meer geïnvesteerd in bijvoorbeeld een klimaatgevel van een gebouw Deelname marktpartijen vaak succesvol Er is vaak sprake van complexe situaties waarin veel ingrepen afhankelijk zijn van elkaar. Dit leidt tot risico’s in de uitvoering, lange looptijd, veel overleg en veel overheidsinstanties De beste resultaten worden geboekt bij integratie leefbaarheid in beginfase project.

29 Gebruik deze publicatie en de website want:
Het op een creatieve manier omgaan met de problematiek kan leiden tot interessante ruimtelijke resultaten. maar Het stedelijke ontwerpen valt of staat bij een goede uitstraling en zorgvuldige inpassing in het bestaande. Dit mag nooit uit het oog verloren worden door een eenzijdige fixatie op lucht- of geluidsproblematiek. De projecten in deze publicatie tonen aan dat deze twee aspecten goed hand in hand kunnen gaan. Gebruik de voorbeeldprojecten als inspiratiebron Want: Zo kan het ook! Stedelijk ontwerpen met oog voor lucht en geluid Schiedamsedijk 41, 3011 ED Rotterdam

30 Leiden, Willem de Zwijgerlaan

31 Barneveld, transferium

32 Utrecht, Leidsche Rijn

33 Utrecht, Leidsche Rijn

34 Dordrecht-Zwijndrecht, Maasterras


Download ppt "Stedelijk ontwerp lucht + geluid ministerie van VROM"

Verwante presentaties


Ads door Google