De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrienden van de Marketing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrienden van de Marketing"— Transcript van de presentatie:

1 Vrienden van de Marketing
BP Vrienden van de Marketing

2 Agenda Doelstelling Omschrijving doelstelling 1
Plan van aanpak Concurrentieonderzoek Marktanalyse/Segmentatie) Interne analyse Actiepunten Koen

3 Doel Definitie graduaat, eenduidigheid in alle communicatie
Valorisatie van de graduaatsopleiding Optimale profilering van HIK op de markt van het volwassenenonderwijs Koen

4 Omschrijving graduaat
Graduaat = diploma hoger beroepsonderwijs Avondonderwijs Beperkt leerplan: Praktische opleiding 2 tot 3 jaar Type 5 Combinatie werk/studeren Praktische kennis docenten Praktische kennis studenten/direct inzetbaar Koen

5 Omschrijving graduaat (bedrijf)
nauwelijks tot helemaal niet bekend hoog doorzettingsvermogen goed energieniveau meer praktische kennis Doorgroeimogelijkheden afhankelijk van competentie  POP Nathalie

6 Plan van aanpak Concurrentieonderzoek (kristof)
Marktanalyse/Segmentatie (Liesbeth/Twiggy) Interne analyse (Dries)

7 Marktanalyse Bepalen van product-marktcombinaties Enquête op de school
Markt → Generatiecursisten, Heroriënteerders, Combinatiecursisten Product → Diploma, Bijkomende studie, enkele modules Enquête op de school Liesbeth

8 Conclusies marktanalyse
Meeste cursisten zitten hier om een diploma te behalen Meeste volgen een volledige opleiding Nog geen hogeschool diploma Wat met de werklozen Wat met de allochtonen tienermoeders,… Liesbeth

9 Concurrentieanalyse Inzicht krijgen in sterke punten van concurrenten en deze vergelijken met die van het cvo HIK Via deskresearch Beperkt tot producttechnische concurrenten Eerste verkennende studie Website, promotiemateriaal, producten Verschillende scholen in kaart gebracht Directe concurrenten Gelijkaardige producten (andere cvo’s) Indirecte concurrenten Zonder gelijkaardige producten Scholen gelegen in het buitenland Kristof

10 Conclusies concurrentie
Directe concurrentie Weinig marktbenaderingsverschillen Marktbenadering = schools Uitganspunt  studenten komen voor een diploma Studenten wil het diploma via de kortste weg met zo weinig mogelijk inspanning behalen Vanuit school  Het is genoeg om te zeggen dat we een gekende grote school zijn Uitzondering Group T Veel commerciëler en praktijkgerichter Website met getuigenissen, filmpjes, succesverhalen Aparte modules naar voor brengen Bedrijfsopleidingen Gevoel van een “club” te zijn waar je wil bijhoren Kristof

11 Conclusies concurrenten
Indirecte concurrenten Marktbenadering = commercieel Beste waar voor zijn geld Nadruk op bruikbaarheid en inzetbaarheid Contact met werkgevers (WG betrekken) Volledige opleidingen Opleiding van een module Individuele promoties Ervaringsequivalenten Afstandsonderwijs Duale traject Kristof

12 Segmentatie Gekeken naar: Vlaanderen: indeling volwassenenonderwijs?
Vertaling binnen CVO HIK? Website: aanbod, doelgroep, missie Cijferanalyse: Instroommotivatie CVO HIK- Geel semester Enquête opgesteld en verstuurd naar databestand: Afhakers Afgestudeerden Twiggy

13 Conclusies segmentatie
Bachelor diploma: niet in avondonderwijs, tenzij via aangepast traject. Iedereen is welkom op HIK, toch zien we dat we bepaalde doelgroepen ‘missen’ Alleenstaanden met kinderen Ouderen dan 45j Werklozen Allochtonen Het aantal afhakers is nog te groot (10-12%) Twiggy

14 Segmentatie: mogelijke hindernissen
Combinatie werken en studeren: te zwaar Te weinig flexibiliteit om te combineren (school-gezin-werk) Geen steun vanuit werkgever Geen steun vanuit privéleefwereld De studie voldoet niet aan de verwachtingen van de student Twiggy

15 Interne analyse, marktobservatie
Analyse via de p’s: Product : - Het fysieke product - Technische productomschrijving: - Observatie product : kwaliteitsgarantie ( het formele niveau, de concrete praktijkwaarde) Aanbevelingen : - Kwaliteit gemaakt door verhalen, - combinatiecursisten gecombineerd onderwijs Prijs : - Geldprijs - Tijdsinvestering Aanbevelingen vooral naar tijdsinvestering : - Ervaringsequivalenten - Gecombineerd onderwijs ( ICT – project, schoolmanagement project) Dries

16 - Wat doet het CVO HIK nu? ( promotie, communicatie, bekendmaking)
- Hoe is de samenhang tussen de verschillende promotiemiddelen? ( eenduidigheid ) - Zijn er effectmetingen, resultaatmetingen? - Wat moeten mensen weten als ze een website bezoeken? Plaats : - Makkelijk te bereiken - Afstandsonderwijs is nog geen mogelijkheid Dries

17 Conclusie interne analyse
Weinig eenduidigheid in alle communicatiekanalen, het praktijkgerichte komt in de promotiemiddelen niet naar boven Er wordt geen gebruik gemaakt Turnhout om een nieuwe instroom te creëren. Mensen verder uit de regio worden niet aangetrokken doordat er geen afstandsonderwijs aangeboden wordt.

18 SWOT Onderzoeken van de toekomstmogelijkheden van het cvo HIK
Resultaten samenbrengen uit: Interne anlayse Externe analyse Elementen analyseren Toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken Kansrijke doelen te stellen Actiepunten aan koppelen

19 SWOT

20 Actiepunten

21 Actiepunt marketingmix graduaat
Aanpassen van de opendeurdag Promotiefolder Luisterend oor voor de afhakers Elien

22 Actiepunt website : Grafisch :
- te veel tekst en een te klein lettertype - Vast stramien in kleurgebruik - te weinig fotomateriaal van studenten en docenten Vindbaarheid op google : - bij het intypen “ avondschool “ 19 de resultaat, 2de pagina - bij het intypen “ avondschool Antwerpen” 72ste resultaat - bij het intypen “ marketing avondonderwijs” 14 de resultaat, de pagina Inhoud, geen info terug te vinden over: - succesverhalen studenten - specifieke informatie over docenten - weinig informatie op de pagina “ pers “ - geen links naar sociale media - effectieve competenties Dries

23 Waarvoor zou de website gebruikt kunnen worden?
Door studenten : - Om hun verhaal te doen - als link naar andere platforms van het HIK ( sociale media ) - Als interactieve website - Om mee te verkopen in een sollicitatie gesprek naar werkgevers toe. ( competentie, stielkennis ) Door docenten : - Competenties, praktijkervaring meedelen - Ter beschikking stellen van kennis ( actuele evolutie binnen hun vakgebied,…) Dries

24 Waarvoor zou de website gebruikt kunnen worden?
Door werkgevers : - screenen van sollicitanten - is de opleiding echt zo praktijkgericht? - indien betaling werkgever – welke voordelen - Samenwerking tussen school en werkgever mogelijk? Kandidaat studenten : - om te overtuigen dat dit de school is !!! - om verhalen van studenten en docenten te lezen. Dries

25 Actiepunt leren en leren van elkaar
Docenten met actuele praktijkervaring Diverse groep cursisten : elk eigen ervaringen en werkmethodes: delen met elkaar en hiervan leren. Twiggy

26 Actiepunt samenwerken bedrijven
Flexibele opleiding creëren: vb. lespakketten samenstellen die voor firma’s interessant zijn i.p.v. een volledige opleiding. > extra studenten in de lessen Door nauwere samenwerking met bedrijven: beter begrip van ‘graduaat’ Up-to-date opleidingen, eventueel mensen uit de bedrijfswereld bij eindwerkevaluatie e.d. betrekken. Twiggy

27 Actiepunt servicepunt CVO HIK
(meeneem) maaltijden voorzien voor mensen die van het werk komen, zodat ze geen tijd verliezen met nog eten te voorzien. In een verder stadium: Flexibele uren i.f.v. groep studenten. vb. : Op woensdag namiddag lessen en kinderopvang voorzien. Naar toekomst toe kan dit misschien gecombineerd worden: strijkdienst, postloket e.d. Twiggy

28 Actiepunt Flexibiliteit door afstandsonderwijs
Combinatie werken-studeren is moeilijk Kan leiden tot afhaken Oplossing: afstandsonderwijs Volledige opleiding Bepaalde modules Liesbeth

29 Actiepunt Flexibiliteit doorervaringsequivalenten
Voldoende kennis van een bepaald vak → vrijstelling Onderlijnt kennis + inzicht van de school in de bedrijfswereld Onderlijnt praktische ingesteldheid Kan de drempel voor cursisten wegnemen Liesbeth


Download ppt "Vrienden van de Marketing"

Verwante presentaties


Ads door Google