De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BP Vrienden van de Marketing. Agenda • Doelstelling • Omschrijving doelstelling 1 • Omschrijving doelstelling 2+3 • Plan van aanpak • Concurrentieonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BP Vrienden van de Marketing. Agenda • Doelstelling • Omschrijving doelstelling 1 • Omschrijving doelstelling 2+3 • Plan van aanpak • Concurrentieonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 BP Vrienden van de Marketing

2 Agenda • Doelstelling • Omschrijving doelstelling 1 • Omschrijving doelstelling 2+3 • Plan van aanpak • Concurrentieonderzoek Marktanalyse/Segmentatie) • Interne analyse • Actiepunten

3 Doel • Definitie graduaat, eenduidigheid in alle communicatie • Valorisatie van de graduaatsopleiding • Optimale profilering van HIK op de markt van het volwassenenonderwijs

4 Omschrijving graduaat • Graduaat = diploma hoger beroepsonderwijs – Avondonderwijs – Beperkt leerplan: • Praktische opleiding • 2 tot 3 jaar • Type 5 – Combinatie werk/studeren – Praktische kennis docenten – Praktische kennis studenten/direct inzetbaar

5 Omschrijving graduaat (bedrijf) • nauwelijks tot helemaal niet bekend • hoog doorzettingsvermogen • goed energieniveau • meer praktische kennis • Doorgroeimogelijkheden afhankelijk van competentie  POP

6 Plan van aanpak • Concurrentieonderzoek (kristof) • Marktanalyse/Segmentatie (Liesbeth/Twiggy) • Interne analyse (Dries)

7 Marktanalyse • Bepalen van product-marktcombinaties – Markt → Generatiecursisten, Heroriënteerders, Combinatiecursisten – Product → Diploma, Bijkomende studie, enkele modules • Enquête op de school

8 Conclusies marktanalyse • Meeste cursisten zitten hier om een diploma te behalen • Meeste volgen een volledige opleiding – Nog geen hogeschool diploma • Wat met de werklozen • Wat met de allochtonen • tienermoeders,…

9 Concurrentieanalyse • Inzicht krijgen in sterke punten van concurrenten en deze vergelijken met die van het cvo HIK – Via deskresearch • Beperkt tot producttechnische concurrenten – Eerste verkennende studie » Website, promotiemateriaal, producten • Verschillende scholen in kaart gebracht – Directe concurrenten » Gelijkaardige producten (andere cvo’s) – Indirecte concurrenten » Zonder gelijkaardige producten » Scholen gelegen in het buitenland

10 Conclusies concurrentie • Directe concurrentie – Weinig marktbenaderingsverschillen • Marktbenadering = schools – Uitganspunt  studenten komen voor een diploma – Studenten wil het diploma via de kortste weg met zo weinig mogelijk inspanning behalen – Vanuit school  Het is genoeg om te zeggen dat we een gekende grote school zijn – Uitzondering Group T • Veel commerciëler en praktijkgerichter – Website met getuigenissen, filmpjes, succesverhalen – Aparte modules naar voor brengen » Bedrijfsopleidingen – Gevoel van een “club” te zijn waar je wil bijhoren

11 Conclusies concurrenten • Indirecte concurrenten – Marktbenadering = commercieel • Beste waar voor zijn geld – Nadruk op bruikbaarheid en inzetbaarheid – Contact met werkgevers (WG betrekken) » Volledige opleidingen » Opleiding van een module • Individuele promoties – Ervaringsequivalenten – Afstandsonderwijs – Duale traject

12 Segmentatie Gekeken naar: • Vlaanderen: indeling volwassenenonderwijs? • Vertaling binnen CVO HIK?  Website: aanbod, doelgroep, missie  Cijferanalyse: Instroommotivatie CVO HIK- Geel semester 2010-2011.  Enquête opgesteld en verstuurd naar databestand:  Afhakers  Afgestudeerden

13 Conclusies segmentatie • Bachelor diploma: niet in avondonderwijs, tenzij via aangepast traject. • Iedereen is welkom op HIK, toch zien we dat we bepaalde doelgroepen ‘missen’  Alleenstaanden met kinderen  Ouderen dan 45j  Werklozen  Allochtonen  … • Het aantal afhakers is nog te groot (10-12%)

14 Segmentatie: mogelijke hindernissen • Combinatie werken en studeren: te zwaar • Te weinig flexibiliteit om te combineren (school-gezin-werk) • Geen steun vanuit werkgever • Geen steun vanuit privéleefwereld • De studie voldoet niet aan de verwachtingen van de student

15 Interne analyse, marktobservatie • Analyse via de p’s:  Product : - Het fysieke product - Technische productomschrijving: - Observatie product : kwaliteitsgarantie ( het formele niveau, de concrete praktijkwaarde)  Aanbevelingen : - Kwaliteit gemaakt door verhalen, - combinatiecursisten gecombineerd onderwijs  Prijs : - Geldprijs - Tijdsinvestering  Aanbevelingen vooral naar tijdsinvestering : - Ervaringsequivalenten - Gecombineerd onderwijs ( ICT – project, schoolmanagement - project)

16  Promotie : - Wat doet het CVO HIK nu? ( promotie, communicatie, bekendmaking) - Hoe is de samenhang tussen de verschillende promotiemiddelen? ( eenduidigheid ) - Zijn er effectmetingen, resultaatmetingen? - Wat moeten mensen weten als ze een website bezoeken?  Plaats : - Makkelijk te bereiken - Afstandsonderwijs is nog geen mogelijkheid

17 Conclusie interne analyse •Weinig eenduidigheid in alle communicatiekanalen, het praktijkgerichte komt in de promotiemiddelen niet naar boven •Er wordt geen gebruik gemaakt Turnhout om een nieuwe instroom te creëren. • Mensen verder uit de regio worden niet aangetrokken doordat er geen afstandsonderwijs aangeboden wordt.

18 SWOT • Onderzoeken van de toekomstmogelijkheden van het cvo HIK – Resultaten samenbrengen uit: • Interne anlayse • Externe analyse – Elementen analyseren • Toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken • Kansrijke doelen te stellen – Actiepunten aan koppelen

19 SWOT

20 Actiepunten

21 Actiepunt marketingmix graduaat • Aanpassen van de opendeurdag • Promotiefolder • Luisterend oor voor de afhakers

22 Actiepunt website :  Grafisch : - te veel tekst en een te klein lettertype - Vast stramien in kleurgebruik - te weinig fotomateriaal van studenten en docenten  Vindbaarheid op google : - bij het intypen “ avondschool “ 19 de resultaat, 2 de pagina - bij het intypen “ avondschool Antwerpen” 72 ste resultaat - bij het intypen “ marketing avondonderwijs” 14 de resultaat, 2 de pagina  Inhoud, geen info terug te vinden over: - succesverhalen studenten - specifieke informatie over docenten - weinig informatie op de pagina “ pers “ - geen links naar sociale media - effectieve competenties

23 Waarvoor zou de website gebruikt kunnen worden?  Door studenten : - Om hun verhaal te doen -als link naar andere platforms van het HIK ( sociale media ) - Als interactieve website - Om mee te verkopen in een sollicitatie gesprek naar werkgevers toe. ( competentie, stielkennis )  Door docenten : - Competenties, praktijkervaring meedelen - Ter beschikking stellen van kennis ( actuele evolutie binnen hun vakgebied,…)

24 Waarvoor zou de website gebruikt kunnen worden?  Door werkgevers : - screenen van sollicitanten - is de opleiding echt zo praktijkgericht? - indien betaling werkgever – welke voordelen - Samenwerking tussen school en werkgever mogelijk?  Kandidaat studenten : - om te overtuigen dat dit de school is !!! - om verhalen van studenten en docenten te lezen.

25 Actiepunt leren en leren van elkaar • Docenten met actuele praktijkervaring • Diverse groep cursisten : elk eigen ervaringen en werkmethodes: delen met elkaar en hiervan leren.

26 Actiepunt samenwerken bedrijven • Flexibele opleiding creëren: vb. lespakketten samenstellen die voor firma’s interessant zijn i.p.v. een volledige opleiding. > extra studenten in de lessen • Door nauwere samenwerking met bedrijven: beter begrip van ‘graduaat’ • Up-to-date opleidingen, eventueel mensen uit de bedrijfswereld bij eindwerkevaluatie e.d. betrekken.

27 Actiepunt servicepunt CVO HIK • (meeneem) maaltijden voorzien voor mensen die van het werk komen, zodat ze geen tijd verliezen met nog eten te voorzien. • In een verder stadium: Flexibele uren i.f.v. groep studenten. vb. : Op woensdag namiddag lessen en kinderopvang voorzien. • Naar toekomst toe kan dit misschien gecombineerd worden: strijkdienst, postloket e.d.

28 Actiepunt Flexibiliteit door afstandsonderwijs • Combinatie werken-studeren is moeilijk – Kan leiden tot afhaken • Oplossing: afstandsonderwijs – Volledige opleiding – Bepaalde modules

29 Actiepunt Flexibiliteit doorervaringsequivalenten • Voldoende kennis van een bepaald vak → vrijstelling • Onderlijnt kennis + inzicht van de school in de bedrijfswereld • Onderlijnt praktische ingesteldheid • Kan de drempel voor cursisten wegnemen


Download ppt "BP Vrienden van de Marketing. Agenda • Doelstelling • Omschrijving doelstelling 1 • Omschrijving doelstelling 2+3 • Plan van aanpak • Concurrentieonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google