De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009"— Transcript van de presentatie:

1 LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009

2 AGENDA 1 Opening Adrie van Kessel 2 Vorige vergadering
3 Stand van zaken financieel Ton Rutten 4 Glasvezelnetwerk, stand van zaken en presentatie Snow Chris Hendriks (Snow) 5 Bewegwijzering Paul van Bergen 6 Beveiliging 7 Diensten Wim van den Haak 8 Internetsite (tevreden, compleetheid etc.) 9 Rondvraag 10 Sluiting

3 STAND VAN ZAKEN FINANCIEEL
TON RUTTEN

4 Exploitatie 2008 (€ .000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen
210,0 Contributie 24,0 Doorbelaste kosten aanleg glasvezel 9,0 Doorbelaste kosten website 1,5 Totaal inkomsten 244,5 Kosten Projectmanagement 48,2 WTR gebouw 40,1 Aanleg en exploitatie glasvezel 154,4 Website 0,4 Bewaking 1,9 Administratie Abonnementen 0,1 Kantoorkosten 0,7 Bankkosten 0,0 Totaal kosten 247,4 Exploitatieresultaat -/- 2,9

5 Begroting 2009 (€ .000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen 26,9
Bijdrage Stichting Upwaards 20,0 Contributie 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel 4,1 Doorbelaste kosten website 1,5 Totaal inkomsten 112,4 Kosten Projectmanagement 10,0 Aanleg glasvezel 31,0 Exploitatie glasvezel Afsluiting en bewaking (koop) 63,1 Bewegwijzering (huur) 3,1 Website 1,1 Bewaking 5,0 Administratie 3,0 Verzekeringen 2,0 Abonnementen 0,1 Kantoorkosten 0,3 Bankkosten Totaal kosten 138,8 Exploitatieresultaat -/- 26,4

6 Begroting 2009 (€ .000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen 26,9
Bijdrage Stichting Upwaards 20,0 Contributie 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel 4,1 Doorbelaste kosten website 1,5 Totaal inkomsten 112,4 Kosten Projectmanagement 10,0 Aanleg glasvezel 31,0 Exploitatie glasvezel Afsluiting en bewaking (huurkoop) 13,5 Bewegwijzering (huur) 3,1 Website 1,1 Bewaking 5,0 Administratie 3,0 Verzekeringen 2,0 Abonnementen 0,1 Kantoorkosten 0,3 Bankkosten Totaal kosten 89,1 Exploitatieresultaat 23,3

7 Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2008
Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € , ,0 Contributie € , ,0 Doorbelaste kosten aanleg glasvezel € ,50 9,0 Nog door te belasten kosten website € , ,5 Totaal inkomsten € , ,5 Kosten Projectmanagement € , ,2 WTR gebouw € , ,1 Aanleg en exploitatie glasvezel € , ,4 Website € ,49 0,4 Bewaking € ,74 1,9 Administratie € ,00 1,5 Abonnementen € ,00 0,1 Kantoorkosten € ,00 0,7 Bankkosten € , ,0 Totaal kosten € , ,4 Exploitatieresultaat € , ,9

8 Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 ( koop)
Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € , ,9 Bijdrage Stichting Upwaards € , ,0 Contributie € , ,0 Doorbelaste belichting glasvezel € ,00 4,1 Door te belasten kosten website € , ,5 Totaal inkomsten € , ,4 Kosten Projectmanagement € , ,0 Aanleg glasvezel € , ,0 Exploitatie glasvezel € , ,0 Afsluiting en bewaking (koop) € , ,1 Bewegwijzering (huur) € ,00 3,1 Website € ,00 1,1 Bewaking € ,00 5,0 Administratiekosten € ,00 3,0 Verzekeringen € ,00 2,0 Abonnementen € ,00 0,1 Kantoorkosten € ,00 0,3 Bankkosten € , ,1 Totaal kosten € , ,8 Exploitatieresultaat € , ,4

9 Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 (huurkoop)
Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € , ,9 Bijdrage Stichting Upwaards € , ,0 Contributie € , ,0 Doorbelaste belichting glasvezel € ,00 4,1 Door te belasten kosten website € , ,5 Totaal inkomsten € , ,4 Kosten Projectmanagement € , ,0 Aanleg glasvezel € , ,0 Exploitatie glasvezel € , ,0 Afsluiting en bewaking (huurkoop 5 jr) € , ,5 Bewegwijzering (huur) € ,00 3,1 Website € ,00 1,1 Bewaking € ,00 5,0 Administratie € ,00 3,0 Verzekeringen € ,00 2,0 Abonnementen € ,00 0,1 Kantoorkosten € ,00 0,3 Bankkosten € , ,1 Totaal kosten € , ,1 Exploitatieresultaat € , ,3

10 Coöperatieve Vereniging Hondsgemet
Toelichting bij de exploitatiebegroting 2009    Inkomsten - Bijdrage Gemeente Geldermalsen: conform mail van Ludolf staat er nog een bedrag. - Bijdrage Stichting Upwaards: conform mail van Ludolf - Contributie: conform de huidige stand van zaken, rekening gehouden met 10% hogere contributie, mede in verband met de huidige economische ontwikkelingen. O De eventuele door te belasten contributie aan projectontwikkelaars is niet meegenomen, aangezien de discussie binnen het bestuur nog niet is afgerond. O Tevens is niet meegenomen de eventuele contributie aan Bron en andere belanghebbenden. Dit is afhankelijk van de plaats van afsluiting. Dit kan dus nog leiden tot een hogere post contributie. - Doorbelaste belichting: rekening is gehouden met een beperkte uitbreiding van het aantal aansluitingen. De doorbelasting is tegen kostprijs. Indien er meer aansluitingen komen, zal deze inkomstenpost toenemen, de kostenpost exploitatie glasvezel zal met hetzelfde bedrag worden verhoogd. - Door te belaste kosten website: uitgangspunt is de huidige situatie. Indien er meer leveranciers bijkomen, levert dit een positief resultaat op.

11 Kosten - Projectmanagement: uitgangspunt is dat deze kosten geminimaliseerd worden of door het terugbrengen van het aantal uren of door het verlagen van het uurtarief van projectmanagement. - Aanleg glasvezel: conform opgave projectmanager. Exploitatie glasvezel: kosten Trent en NDix. Afsluiting en bewaking: hiervoor zijn twee scenario’s uitgewerkt o Volledige kosten in één keer nemen. Dit leidt tot een zwaar negatief exploitatieresultaat. o Op basis van huurkoop, met een rekenrente van 6% en een looptijd van 5 jaar. Dit leidt tot een positief exploitatieresultaat. - Bewegwijzering: op basis van de laatste offerte (huur) - Website: conform huidige kosten. - Bewaking: kosten centrale meldkamer (ingeschat). - Administratie: conform offerte Van Noord. - Verzekeringen: bestuurdersaansprakelijkheid. - Abonnementen: Kamer van Koophandel. - Kantoorkosten: ingeschat. De meeste kosten worden “onzichtbaar” gemaakt. - Bankkosten: inschatting.

12 Gemeente Er is geen rekening gehouden met een aflossing aan de Gemeente Geldermalsen. In het convenant is overeengekomen dat wij niets terug hoeven te betalen, als we in 2009 bewaking en bewegwijzering realiseren. Ik ga ervan uit dat wij dit in 2009 realiseren en dat we de gemeente Geldermalsen geen € per kwartaal dienen terug te betalen, dan wel dat het glasvezelnet aan de Gemeente vervalt. Afschrijvingen: Ik heb geen afschrijvingen opgenomen, aangezien de investeringen die tot op heden zijn gedaan en de investeringen in 2009 volledig ten laste van het betreffende boekjaar komen. Een en ander moet nog worden vastgesteld door het bestuur, in nauw overleg met een fiscalist. Indien de investeringen in tenminste 5 jaar worden afgeschreven, zal dit een zeer positief exploitatiemodel opleveren, echter aan de liquiditeitskant zal dit geen wijziging opleveren.

13 BEWEGWIJZERING PAUL VAN BERGEN

14 GEMEENTE GELDERMALSEN
VOORSTEL BEWEGWIJZERING BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE GELDERMALSEN REVIS-VEGHEL

15 VOORSTEL BEWEGWIJZERING BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE GELDERMALSEN.
Uitgangspunt: In de gemeente Geldermalsen zijn diverse bedrijventerreinen: Hondsgemet Hoge Weide A & B West-Betuwe Lingewaarden De Watermolen Oudenhof Nieuwsteeg Oude Waag – Homburg (Beesd) Appelhof (Deil)

16 De bezoekers hebben doorgaans de naam van het te bezoeken bedrijf
De bezoekers hebben doorgaans de naam van het te bezoeken bedrijf. Een groot deel heeft ook het adres van het bedrijf, maar weet meestal niet op welk terrein men moet zijn. Dit probleem kan worden opgelost door invoering van het Havennummersysteem, waarbij ieder terrein een cluster aan nummers krijgt en ieder bedrijf zijn eigen unieke bedrijfsnummer. De bezoekers worden dan gestuurd op deze nummers. Om de bezoekers, die dus wel een naam en/of straat weten maar niet weten op welk terrein ze moeten zijn, van dienst te zijn plaatsen we bij de belangrijkste invalswegen van de gemeente Geldermalsen een informatiekast, waarop alle deelnemende bedrijven met naam, adres en bedrijfsnummer worden vermeld.

17 Geldermalsen kent in principe 3 belangrijke invalswegen:
1 de Randweg vanuit de richting A15; 2 de N327 vanuit de richting A2; 3 de N833 vanuit de richting Culemborg. Bij deze invalswegen zijn infohavens aanwezig, zodat wij de Informatiekasten ook kunnen plaatsen. Voor de uitvoering van de Informatiekasten verwijs ik naar het hoofdstuk “Uitvoering van de borden”. Uitgaande van het Havennummersysteem volgt de (be)zoeker vervolgens verwijzingen op de ANWB-bewegwijzering naar het terrein. De ANWB-verwijzingen moeten echter nog wel aangepast gaan worden aan het havennummersysteem. Op de bedrijventerreinen zelf passen we dan het ANWB-systeem toe: Op ieder terrein bepalen we een hoofdroute, vanwaar we aftakken naar de zijstraten. De te volgen route is niet altijd de kortste route, maar wel een route, waardoor de rust op het terrein gewaarborgd is.

18 Om het Havennumersysteem goed te laten werken is het wel zinvol om bedrijfsnummers te bevestigen op de gebouwen of hekwerken. Hiervoor kunnen wij eventueel de standaard bedrijfsnummerborden leveren

19 PLAN VAN AANPAK: Wat gaan wij doen:
1 Inventarisatie van de bedrijven per terrein. 2 Bedrijfsnummers toekennen. 3 Bewegwijzeringsplan maken. 4 Bespreken van dit plan met de gemeente en de ondernemersvereniging. 5 Alle bedrijven aanschrijven met een persoonlijk voorstel. 6 Het definitieve bewegwijzeringsplan maken. 7 Contractvorm. 8 De borden produceren en monteren. 9 Onderhoud en Beheer.

20

21 VERWIJSBORDEN

22 INFORMATIEKAST

23

24 HIP (HOOFD INFORMATIE PORTAAL)

25

26

27 BEVEILIGINGSPLAN HONDSGEMET
PAUL VAN BERGEN

28 Beveiligingsplan Hondsgemet

29 Beveiliging Hondsgemet
Uitgangspunten Afsluiten bedrijventerrein (avond/nacht) Gecontroleerd en geregistreerd toegangsbeheer (avond/nacht) Cameratoezicht (low-profile) uitvoering in 2e fase Cameratoezicht en intercom naar meldkamer Mogelijkheid tot uitbreiding van het systeem Mogelijke “partners” JS Infratechniek Securitas (huidige meldkamer/beveiligings firma)

30 Variant Elzenhof Dome camera 2e fase Dome camera 2e fase

31 Variant Pletterenburglaan
Dome camera 2e fase Dome camera 2e fase

32

33 Waarom Heras Buitenbeveiliging?
Beveiligingsplan turn-key uitgevoerd Eén aanspreekpunt voor installatie en onderhoud Heldere communicatie richting eindgebruiker en partner

34 AGENDA 1 Opening Adrie van Kessel 2 Vorige vergadering
3 Stand van zaken financieel Ton Rutten 4 Glasvezelnetwerk, stand van zaken en presentatie Snow Chris Hendriks (Snow) 5 Bewegwijzering Paul van Bergen 6 Beveiliging 7 Diensten Wim van den Haak 8 Internetsite (tevreden, compleetheid etc.) 9 Rondvraag 10 Sluiting


Download ppt "LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google