De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009. AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van Kessel 3Stand van zaken financieelTon Rutten 4Glasvezelnetwerk,

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009. AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van Kessel 3Stand van zaken financieelTon Rutten 4Glasvezelnetwerk,"— Transcript van de presentatie:

1 LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009

2 AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van Kessel 3Stand van zaken financieelTon Rutten 4Glasvezelnetwerk, stand van zaken en presentatie Snow Chris Hendriks (Snow) 5BewegwijzeringPaul van Bergen 6BeveiligingPaul van Bergen 7DienstenWim van den Haak 8Internetsite (tevreden, compleetheid etc.)Adrie van Kessel 9RondvraagAdrie van Kessel 10SluitingAdrie van Kessel

3 STAND VAN ZAKEN FINANCIEEL TON RUTTEN

4 Exploitatie 2008 (€.000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen210,0 Contributie24,0 Doorbelaste kosten aanleg glasvezel9,0 Doorbelaste kosten website1,5 Totaal inkomsten244,5 Kosten Projectmanagement48,2 WTR gebouw40,1 Aanleg en exploitatie glasvezel154,4 Website0,4 Bewaking1,9 Administratie1,5 Abonnementen0,1 Kantoorkosten0,7 Bankkosten0,0 Totaal kosten247,4 Exploitatieresultaat-/- 2,9

5 Begroting 2009 (€.000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen26,9 Bijdrage Stichting Upwaards20,0 Contributie60,0 Doorbelaste belichting glasvezel4,1 Doorbelaste kosten website1,5 Totaal inkomsten112,4 Kosten Projectmanagement10,0 Aanleg glasvezel31,0 Exploitatie glasvezel20,0 Afsluiting en bewaking (koop)63,1 Bewegwijzering (huur)3,1 Website1,1 Bewaking5,0 Administratie3,0 Verzekeringen2,0 Abonnementen0,1 Kantoorkosten0,3 Bankkosten0,1 Totaal kosten138,8 Exploitatieresultaat-/- 26,4

6 Begroting 2009 (€.000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen26,9 Bijdrage Stichting Upwaards20,0 Contributie60,0 Doorbelaste belichting glasvezel4,1 Doorbelaste kosten website1,5 Totaal inkomsten112,4 Kosten Projectmanagement10,0 Aanleg glasvezel31,0 Exploitatie glasvezel20,0 Afsluiting en bewaking (huurkoop)13,5 Bewegwijzering (huur)3,1 Website1,1 Bewaking5,0 Administratie3,0 Verzekeringen2,0 Abonnementen0,1 Kantoorkosten0,3 Bankkosten0,1 Totaal kosten89,1 Exploitatieresultaat23,3

7 Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2008 Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € 210.000,00 210,0 Contributie € 24.019,91 24,0 Doorbelaste kosten aanleg glasvezel € 9.002,50 9,0 Nog door te belasten kosten website € 500,00 1,5 Totaal inkomsten € 244.522,41 244,5 Kosten Projectmanagement € 48.188,63 48,2 WTR gebouw € 40.083,27 40,1 Aanleg en exploitatie glasvezel € 154.423,50 154,4 Website € 442,49 0,4 Bewaking € 1.936,74 1,9 Administratie € 1.500,00 1,5 Abonnementen € 123,00 0,1 Kantoorkosten € 665,00 0,7 Bankkosten € 47,46 0,0 Totaal kosten € 247.410,08 247,4 Exploitatieresultaat € -2.887,67 -2,9

8 9-2-2009 Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 ( koop) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € 26.875,00 26,9 Bijdrage Stichting Upwaards € 20.000,00 20,0 Contributie € 60.000,00 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel € 4.050,00 4,1 Door te belasten kosten website € 1.500,00 1,5 Totaal inkomsten € 112.425,00 112,4 Kosten Projectmanagement € 10.000,00 10,0 Aanleg glasvezel € 31.000,00 31,0 Exploitatie glasvezel € 20.000,00 20,0 Afsluiting en bewaking (koop) € 63.145,00 63,1 Bewegwijzering (huur) € 3.090,00 3,1 Website € 1.080,00 1,1 Bewaking € 5.000,00 5,0 Administratiekosten € 3.000,00 3,0 Verzekeringen € 2.000,00 2,0 Abonnementen € 123,00 0,1 Kantoorkosten € 250,00 0,3 Bankkosten € 100,00 0,1 Totaal kosten € 138.788,00 138,8 Exploitatieresultaat € -26.363,00 -26,4

9 Exploitatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 (huurkoop) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen € 26.875,00 26,9 Bijdrage Stichting Upwaards € 20.000,00 20,0 Contributie € 60.000,00 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel € 4.050,00 4,1 Door te belasten kosten website € 1.500,00 1,5 Totaal inkomsten € 112.425,00 112,4 Kosten Projectmanagement € 10.000,00 10,0 Aanleg glasvezel € 31.000,00 31,0 Exploitatie glasvezel € 20.000,00 20,0 Afsluiting en bewaking (huurkoop 5 jr) € 13.500,00 13,5 Bewegwijzering (huur) € 3.090,00 3,1 Website € 1.080,00 1,1 Bewaking € 5.000,00 5,0 Administratie € 3.000,00 3,0 Verzekeringen € 2.000,00 2,0 Abonnementen € 123,00 0,1 Kantoorkosten € 250,00 0,3 Bankkosten € 100,00 0,1 Totaal kosten € 89.143,00 89,1 Exploitatieresultaat € 23.282,00 23,3

10 Coöperatieve Vereniging Hondsgemet Toelichting bij de exploitatiebegroting 2009 Inkomsten -Bijdrage Gemeente Geldermalsen: conform mail van Ludolf staat er nog een bedrag. -Bijdrage Stichting Upwaards: conform mail van Ludolf -Contributie: conform de huidige stand van zaken, rekening gehouden met 10% hogere contributie, mede in verband met de huidige economische ontwikkelingen. ODe eventuele door te belasten contributie aan projectontwikkelaars is niet meegenomen, aangezien de discussie binnen het bestuur nog niet is afgerond. OTevens is niet meegenomen de eventuele contributie aan Bron en andere belanghebbenden. Dit is afhankelijk van de plaats van afsluiting. Dit kan dus nog leiden tot een hogere post contributie. -Doorbelaste belichting: rekening is gehouden met een beperkte uitbreiding van het aantal aansluitingen. De doorbelasting is tegen kostprijs. Indien er meer aansluitingen komen, zal deze inkomstenpost toenemen, de kostenpost exploitatie glasvezel zal met hetzelfde bedrag worden verhoogd. -Door te belaste kosten website: uitgangspunt is de huidige situatie. Indien er meer leveranciers bijkomen, levert dit een positief resultaat op.

11 Kosten -Projectmanagement: uitgangspunt is dat deze kosten geminimaliseerd worden of door het terugbrengen van het aantal uren of door het verlagen van het uurtarief van projectmanagement. -Aanleg glasvezel: conform opgave projectmanager. -Exploitatie glasvezel: kosten Trent en NDix. -Afsluiting en bewaking: hiervoor zijn twee scenario’s uitgewerkt oVolledige kosten in één keer nemen. Dit leidt tot een zwaar negatief exploitatieresultaat. oOp basis van huurkoop, met een rekenrente van 6% en een looptijd van 5 jaar. Dit leidt tot een positief exploitatieresultaat. -Bewegwijzering: op basis van de laatste offerte (huur) -Website: conform huidige kosten. -Bewaking: kosten centrale meldkamer (ingeschat). -Administratie: conform offerte Van Noord. -Verzekeringen: bestuurdersaansprakelijkheid. -Abonnementen: Kamer van Koophandel. -Kantoorkosten: ingeschat. De meeste kosten worden “onzichtbaar” gemaakt. -Bankkosten: inschatting.

12 Gemeente Er is geen rekening gehouden met een aflossing aan de Gemeente Geldermalsen. In het convenant is overeengekomen dat wij niets terug hoeven te betalen, als we in 2009 bewaking en bewegwijzering realiseren. Ik ga ervan uit dat wij dit in 2009 realiseren en dat we de gemeente Geldermalsen geen € 15.000 per kwartaal dienen terug te betalen, dan wel dat het glasvezelnet aan de Gemeente vervalt. Afschrijvingen: Ik heb geen afschrijvingen opgenomen, aangezien de investeringen die tot op heden zijn gedaan en de investeringen in 2009 volledig ten laste van het betreffende boekjaar komen. Een en ander moet nog worden vastgesteld door het bestuur, in nauw overleg met een fiscalist. Indien de investeringen in tenminste 5 jaar worden afgeschreven, zal dit een zeer positief exploitatiemodel opleveren, echter aan de liquiditeitskant zal dit geen wijziging opleveren.

13 BEWEGWIJZERING PAUL VAN BERGEN

14 VOORSTEL BEWEGWIJZERING BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE GELDERMALSEN REVIS-VEGHEL 9-2-2009

15 VOORSTEL BEWEGWIJZERING BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE GELDERMALSEN. Uitgangspunt: In de gemeente Geldermalsen zijn diverse bedrijventerreinen: Hondsgemet Hoge Weide A & B West-Betuwe Lingewaarden De Watermolen Oudenhof Nieuwsteeg Oude Waag – Homburg (Beesd) Appelhof (Deil) 9-2-2009

16 De bezoekers hebben doorgaans de naam van het te bezoeken bedrijf. Een groot deel heeft ook het adres van het bedrijf, maar weet meestal niet op welk terrein men moet zijn. Dit probleem kan worden opgelost door invoering van het Havennummersysteem, waarbij ieder terrein een cluster aan nummers krijgt en ieder bedrijf zijn eigen unieke bedrijfsnummer. De bezoekers worden dan gestuurd op deze nummers. Om de bezoekers, die dus wel een naam en/of straat weten maar niet weten op welk terrein ze moeten zijn, van dienst te zijn plaatsen we bij de belangrijkste invalswegen van de gemeente Geldermalsen een informatiekast, waarop alle deelnemende bedrijven met naam, adres en bedrijfsnummer worden vermeld.

17 Geldermalsen kent in principe 3 belangrijke invalswegen: 1de Randweg vanuit de richting A15; 2de N327 vanuit de richting A2; 3de N833 vanuit de richting Culemborg. Bij deze invalswegen zijn infohavens aanwezig, zodat wij de Informatiekasten ook kunnen plaatsen. Voor de uitvoering van de Informatiekasten verwijs ik naar het hoofdstuk “Uitvoering van de borden”. Uitgaande van het Havennummersysteem volgt de (be)zoeker vervolgens verwijzingen op de ANWB-bewegwijzering naar het terrein. De ANWB-verwijzingen moeten echter nog wel aangepast gaan worden aan het havennummersysteem. Op de bedrijventerreinen zelf passen we dan het ANWB- systeem toe: Op ieder terrein bepalen we een hoofdroute, vanwaar we aftakken naar de zijstraten. De te volgen route is niet altijd de kortste route, maar wel een route, waardoor de rust op het terrein gewaarborgd is.

18 Om het Havennumersysteem goed te laten werken is het wel zinvol om bedrijfsnummers te bevestigen op de gebouwen of hekwerken. Hiervoor kunnen wij eventueel de standaard bedrijfsnummerborden leveren

19 PLAN VAN AANPAK: Wat gaan wij doen: 1Inventarisatie van de bedrijven per terrein. 2Bedrijfsnummers toekennen. 3Bewegwijzeringsplan maken. 4Bespreken van dit plan met de gemeente en de ondernemersvereniging. 5Alle bedrijven aanschrijven met een persoonlijk voorstel. 6Het definitieve bewegwijzeringsplan maken. 7Contractvorm. 8De borden produceren en monteren. 9Onderhoud en Beheer.

20

21 VERWIJSBORDEN

22 INFORMATIEKAST

23

24 HIP (HOOFD INFORMATIE PORTAAL)

25

26 9-2-2009

27 BEVEILIGINGSPLAN HONDSGEMET PAUL VAN BERGEN

28 Beveiligingsplan Hondsgemet

29

30 Dome camera 2e fase Dome camera 2e fase Variant Elzenhof

31 Dome camera 2e fase Dome camera 2e fase Variant Pletterenburglaan

32

33

34 AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van Kessel 3Stand van zaken financieelTon Rutten 4Glasvezelnetwerk, stand van zaken en presentatie Snow Chris Hendriks (Snow) 5BewegwijzeringPaul van Bergen 6BeveiligingPaul van Bergen 7DienstenWim van den Haak 8Internetsite (tevreden, compleetheid etc.)Adrie van Kessel 9RondvraagAdrie van Kessel 10SluitingAdrie van Kessel


Download ppt "LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009. AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van Kessel 3Stand van zaken financieelTon Rutten 4Glasvezelnetwerk,"

Verwante presentaties


Ads door Google