De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Funatletiek: Reglementering en organisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Funatletiek: Reglementering en organisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Funatletiek: Reglementering en organisatie
Vlaamse Atletiekliga - Commissie Jeugd Owen Malone Joris Lauwers – Willem Deboeck (GRIM)

2 Overzicht Situering concept Reglementering Funatletiek
Organisatie Fundag Praktijkvoorbeeld ‘Sportiefste School van Grimbergen’

3 Current Situation It is characterised by several factors:
- hardly any athletic practice is organised for children in many countries - when there is athletic practice in some countries, this is elitist athletics with early specialisation of children - lack of specific facilities and equipment in many countries - the motor and physical level of children is on the decline

4 Current Situation It is characterised by several factors:
- hardly any athletic practice is organised for children in many countries - when there is athletic practice in some countries, this is elitist athletics with early specialisation of children - lack of specific facilities and equipment in many countries - the motor and physical level of children is on the decline

5 Why Kids’ Athletics ? Early elitist practice in some countries:
- early practice of competition is inappropriate - systematic elitism - early specialisation - unwell-trained coaching staff for children

6 Why Kids’ Athletics ? Significant decline in the motor and physical potential of children: - due to inactivity - increased by an unhealthy diet This declining potential comes up against requirements of athletics which are stronger and stronger. Increasing Motor and Physical Requirements of the Techniques Decline in the Motor and Physical Potential of Children

7 Training: Lange termijn!
SCH JUN MIN CAD Technische basis, opbouwen belastbaarheid, motivatie BEN PUP

8 The educational approach
Progressive increase of the difficulties of the events proposed to children: is the key to success for every child is the basis for further learning is the basis for retention of children in athletics IAAF CECS Level I Lecturers Course 8

9 Training: Lange termijn!
BEN PUP MIN CAD Technische basis, opbouwen belastbaarheid, motivatie SCH JUN

10 Training: Lange termijn!
BEN PUP Jeugdatletiek MIN CAD Basistraining SCH JUN Opbouwtraining

11 Training: Lange termijn!
Ontwikkelen van algemene vaardigheden Kennismaking en voorbereiding op atletiek Atletiek = aantrekkelijk en leuk Ideale wedstrijdvorm = Funatletiek BEN PUP MIN CAD Basistraining Aantrekkelijk is niet altijd ‘spelen’, omgeving lokt juiste bewegingspatroon uit SCH JUN Opbouwtraining

12 Training: Lange termijn!
Ontwikkelen van algemene vaardigheden Kennismaking en voorbereiding op atletiek Atletiek = aantrekkelijk en leuk Ideale wedstrijdvorm = Funatletiek BEN PUP Aanleren atletiekspecifieke vaardigheden (veelzijdigheid!) Beperken van drop-out Talentdetectie en talentoriëntatie Ideale wedstrijdvorm = jeugdmeerkampen MIN CAD Ideale leeftijd voor aanleren nieuwe bewegingen (snelheid en coördinatie) SCH JUN Opbouwtraining

13 Training: Lange termijn!
Ontwikkelen van algemene vaardigheden Kennismaking en voorbereiding op atletiek Atletiek = aantrekkelijk en leuk Ideale wedstrijdvorm = Funatletiek BEN PUP Aanleren atletiekspecifieke vaardigheden (veelzijdigheid!) Beperken van drop-out Talentdetectie en talentoriëntatie Ideale wedstrijdvorm = jeugdmeerkampen MIN CAD Keuze en specialisatie Recreatie – competitie – Topsport Ideale wedstrijdvorm = volwassen competitie SCH JUN

14 Funatletiek – Waarom? Jeugdatletiek Ben/Pup:
Kinderen zijn in volle motorische en mentale ontwikkeling Basisvaardigheden ontwikkelen: Lopen, springen, werpen, vangen, tuimelen, klimmen, kruipen, duwen (stoten),… Uitdagend en leerrijk Ideale basis voor latere atletiektraining Op een attractieve wijze de basisvaardigheden ontwikkelen

15 Funatletiek – Waarom? Jeugdtrainingen:
Gericht op algemene (psychomotorische) vaardigheden Geen saaie, prestatiegerichte trainingen Natuurlijke drang naar competitie voeden Meest gevoelige aspecten ontwikkelen (snelheid, coördinatie,…) Variatie, uitdaging, ontwikkeling (ook sociale vaardigheden!)

16 Funatletiek – Waarom? Wedstrijdaanbod
60m, kogel, verspringen, hoogspringen, 1000m = kopie van volwassen competities Specifieke wedstrijdvormen stimuleren specialisatie (kogelstoten = eindterm!) Grootste of ‘best’ getrainde wint - de anderen zijn de ‘verliezers’ => Principe Jeugdatletiek wordt niet ondersteund en gestimuleerd tijdens wedstrijden

17 Funatletiek – Waarom? Wedstrijden zijn noodzakelijk!
Atletiek = competitie Draagt bij tot ontwikkeling van het kind Wedstrijddeelname is noodzakelijk om uit te groeien tot een topatleet Hoe ouder, hoe hoger de drempel Leren omgaan met winst of verlies, natuurlijke competitiedrang van kinderen (cfr. Terugwandelen training), socialisatie in netwerk (vermijden drop-out

18 Funatletiek – Waarom? Competitiestructuur en trainingsfilosofie zijn niet op elkaar afgestemd Met de huidige competities stimuleren we de verkeerde trainingsaanpak => nood aan verantwoorde competities die een juiste trainingsmethodiek evalueren en voor iedereen een positieve ervaring zijn

19 Funatletiek – Wat? Gebaseerd op IAAF Kids’ Athletics
“Alternatieve” wedstrijdvorm onder de vorm van een teamcompetitie Zo hoog mogelijke activiteitsgraad Alle disciplines (werpen, sprinten, springen, uithouding) Basisvaardigheden en coördinatie Beperkte duur (2u) Grote variatie

20 Opsplitsing Funatletiek
Officiële Fundag >< Promotionele Fundag

21 Officiële Fundag Officiële wedstrijdaanvraag via Extranet
Opname in VAL-wedstrijdkalender Open voor alle atleten (ook niet-aangesloten) Samenstelling proeven gereglementeerd Ploegenklassement

22 Promotionele Fundag Kan 1 maand op voorhand aangevraagd worden
Jeugdsportfonds Promotie VAL-website? Keuze tussen gesloten (eigen club en/of niet-aangesloten), half-open (enkele clubs samen en/of niet-aangesloten) of open (alle atleten en/of niet-aangesloten) Samenstelling proeven vrij Ploegenklassement niet verplicht

23 VAL-Jeugdsportfonds Minimale voorwaarde:
De vereniging organiseert een Funhappening die voldoet aan de volgende voorwaarden: de Funhappening wordt gecoördineerd door een VTS- opgeleide of -ingeschaalde de maximale duurtijd bedraagt 2u maximale grootte van de groepen: 15 kinderen/groep de Funhappening wordt uiterlijk 1 maand vooraf bekend gemaakt bij de Vlaamse Atletiekliga dmv. een gestandaardiseerd inlichtingsformulier (vanaf 2010)

24 VAL-Jeugdsportfonds Tweede voorwaarde
De Funhappening staat ook open voor leden van andere verenigingen en voor niet-aangeslotenen

25 VAL-Jeugdsportfonds Derde voorwaarde
De Funhappening wordt als alternatieve competitievorm voor BEN/PUP georganiseerd en opgenomen in de wedstrijdkalender van de Vlaamse Atletiekliga (= officiële Fundag) 2009: nvt 2010: min. 1/jaar 2011: min. 2/jaar 2012: min. 3/jaar

26 Officiële Fundag: reglementering
Aanvraag: van aparte Funhappening Ben-Pup-Min van Funproeven voor Ben-Pup bij gewone jeugdmeeting => Deadline half november

27 Officiële Fundag: reglementering
Telt mee voor quotum: Provincie => max. 60 jeugdmeetings (Ant. - O-Vl.) of max. 35 jeugdmeetings (Lim. – Vl-B. – W-Vl.) Club => max. 15 meetings Max 1 Fundag per weekend per provincie TENZIJ: organisatie in promotieweek (laatste WE maart – eerste WE april) => telt niet mee voor quotum!!!

28 Officiële Fundag: reglementering
1 sprintproef 1 hindernisproef 1 uithoudingsproef 2 werpproeven – 2 ≠ bewegingen 2 springproeven – 2 ≠ bewegingen 1 coördinatie en/of behendigheidsproef

29 Officiële Fundag: reglementering
15 min / proef 2 uur in totaal 3 uur inschrijving, opwarming, fundag, prijsuitreiking

30 Officiële Fundag Deelnemers Aangesloten en niet-aangesloten
Benjamins – pupillen – (miniemen) Team Gemengde groepjes Max 8 kinderen per groep (ontdubbelde stand per proef => 128 deelnemers)

31 Officiële Fundag Uitslagen en scores: Eenvoudig, snel en zichtbaar
Tijd – afstand – scores optellen of totaal teamresultaat + klassement opmaken Aantal ptn naargelang aantal ploegen 9 ploegjes – beste ploeg 9 punten – enz Individuele resultaten mogen bijgehouden worden tijdens dezelfde Fundag

32 Officiële Fundag Inschrijvingen: Locatie: Materiaal:
Voorinschrijvingen aan te raden Locatie: Grasveld, piste, sporthal Veiligheid is belangrijk Materiaal: Veilig materiaal Daarnaast geen beperkingen

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Officiële Fundag Medewerkers Minimum 2 per proef Groepsbegeleiders
Juryleden niet verplicht!

44 Pauze

45 Draaiboek organisatie Fundag
Wie zet de eerste stap? Overtuig het bestuur Officieel aanvragen van een Fundag Praktische organisatie

46 Draaiboek organisatie Fundag
Wie zet de eerste stap? Jeugdtrainer Bestuurder Ervaren trainers Ouders

47 Draaiboek organisatie Fundag
Overtuig je bestuur: Wijs hen op het verschil tussen training en competitie Bewijs hoe leuk het is Jeugdhappening / promotionele Fundag Datum + locatie vastleggen

48 Draaiboek organisatie Fundag
Aanvraag van een Fundag Officieel: Half november via Extranet Promotioneel: 1 maand op voorhand via VAL (vanaf 2010)

49 Fundag: verzekering Aangesloten Niet-aangesloten
Automatisch verzekerd via Ethias Niet-aangesloten Activiteit ingeven op Extranet (documenten > administratie > formulier aanvraag verzekering) Na afloop lijst met namen deelnemers doorsturen naar

50 Draaiboek organisatie Fundag
Medewerkers: Inschrijvingen – administratie – uitslagen Proefverantwoordelijken Groepsbegeleiders

51 Draaiboek organisatie Fundag
Materiaal (uitleendienst VAL!) Proeven Extra’s Randanimatie Muziek Extra’s: Randanimatie, muziek

52 Fundag: proeven Inspiratie In brochure website VAL
Via CD IAAF (uitleenbaar) Databank VAL? Zelf bedenken!!! Extra’s: Randanimatie, muziek

53 Sprint Hurdles Shuttle Relay

54 Formula 1

55 Forward Squat Jumping

56 Ladder Running

57 Cross Hopping

58 Triple Jump within a Limited Area

59 Kids Javelin Throw

60 Knee Throwing

61 Target Throwing over a Barrier

62 Sprint/Hurdles/Slalom Shuttle Relay

63 Long Jump with a Pole

64 Long Jump for Precision

65 Rotational Throwing

66 Overhead Backward Throwing

67 Hurdles Race

68 Pole Long Jumping over a Sand Pit

69 Draaiboek organisatie Fundag
Promotie Documenten Inschrijvingsformulieren (op voorhand?) Startnummers Scoreformulieren Tijdschema Plattegrond Extra’s: Randanimatie, muziek

70 Draaiboek organisatie Fundag
Invulling tijdsschema: Inschrijvingen Opwarming Doorschuifschema Prijsuitreiking

71 Fundag: D-day Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je ter plaatse weinig werk moet doen => papierwerk klaar => duidelijke taken medewerkers Opwarming, nadien rondgaan en helpen bij

72 Funatletiek Meer informatie op website: > sport > jeugdwerking > FUNatletiek Draaiboek Vb. proeven Uitleendienst (CD + materiaal) Overzicht promotionele Fundagen (o.v.)

73 Funatletiek Contact Owen Malone: 02/

74 Funhappening: Sportiefste school

75 Van scholenmeeting tot Sportiefste school…
Gestart als scholenmeeting met klassieke atletiekproeven Uitgegroeid tot 250 deelnemers: organisatorisch niet meer vol te houden

76 Nadelen klassieke proeven
Geen vlot verloop bij groot aantal kinderen Veel wachttijd Veel werk met het opmeten van prestaties en de uitslagenverwerking Uitlopen programma Veel medewerkers nodig

77 Alternatief: Fundag Geen wachttijden Max. duur: 2u
Eenvoudige uitslagenverwerking Plezier gaat voor op prestaties Ook minder getalenteerde kinderen komen aan bod Beloning voor elk kind

78 Beperkingen Fundag Moeilijk haalbaar met 250 deelnemers
Manier van inschrijven Veel medewerkers nodig als begeleider

79 Sportiefste school van Grimbergen
Nieuw concept geïnspireerd op Fundag Sportdag op woensdagnamiddag voor lagereschoolkinderen uit 9 Grimbergse scholen Promotie voor jeugdwerking

80 Organisatievorm 6 groepen (indeling per leeftijd)
6 ploegen in elke groep nemen het tegelijkertijd tegen mekaar op 6 proeven Doorschuif per 15 min.

81 Proeven

82 Formule 1-estafette Estafettewedstrijd over hindernissen-parcours van 300m

83 Zaklopen Estafettewedstrijd zaklopen Extra opdrachten mogelijk

84 Sprint 30m 1 kind van elke ploeg per reeks
Aantal reeksen afhankelijk van aantal kinderen per ploeg Winnaar van elke reeks scoort 1 punt

85 Precisiewerpen Kinderen lossen mekaar af
Nemen onderweg bal en werpen bal in mand Tot alle ballen op zijn Elke bal in de mand is 1 punt

86 Letterloop Kinderen lossen mekaar af Halen letters tot alles op is
Vormen woorden Elke gebruikte letter is 1 punt

87 Tennisbalwerpen Werpen tennisbal over hindernis tot voorbij de lijn
Plaats waar bal blijft liggen Bal voorbij lijn is 1 punt

88 Verspringen Kinderen springen over hindernis tot voorbij lijn
Voorbij de lijn is 1 punt

89 Inschrijvingen Organisatie vooraf: Contact met de scholen
Inschrijvingsbrief voor alle kinderen Ophalen inschrijvingen en groepen vormen

90 Inschrijvingen Organisatie ter plaatse: Aanmelden en ploegen indelen
Kinderen krijgen kaartje met ploegnummer en volgnummer

91 Prijsuitreiking Eindscores worden meteen berekend door groepsbegeleiders 1 winnende ploeg per groep

92 Prijsuitreiking Trofee voor sportiefste school
School met hoogste deelnamepercentage

93 Prijsuitreiking Naturapakket voor elke deelnemer

94 Voordelen sportiefste school
Voordelen van Fundag blijven behouden Vlotte inschrijvingen Minimale accommodatie en materiaal Weinig medewerkers (25 in totaal) Haalbaar tot 360 deelnemers

95 Met een beetje creativiteit kan je met minimale middelen heel wat kinderen uit je gemeente warm maken voor atletiek én je club.


Download ppt "Funatletiek: Reglementering en organisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google