De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Funatletiek: Reglementering en organisatie Vlaamse Atletiekliga - Commissie Jeugd Owen Malone Joris Lauwers – Willem Deboeck (GRIM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Funatletiek: Reglementering en organisatie Vlaamse Atletiekliga - Commissie Jeugd Owen Malone Joris Lauwers – Willem Deboeck (GRIM)"— Transcript van de presentatie:

1 Funatletiek: Reglementering en organisatie Vlaamse Atletiekliga - Commissie Jeugd Owen Malone Joris Lauwers – Willem Deboeck (GRIM)

2 Overzicht  Situering concept  Reglementering Funatletiek  Organisatie Fundag  Praktijkvoorbeeld ‘Sportiefste School van Grimbergen’

3 Current Situation It is characterised by several factors: - hardly any athletic practice is organised for children in many countries - when there is athletic practice in some countries, this is elitist athletics with early specialisation of children - lack of specific facilities and equipment in many countries - the motor and physical level of children is on the decline

4 Current Situation It is characterised by several factors: - hardly any athletic practice is organised for children in many countries - when there is athletic practice in some countries, this is elitist athletics with early specialisation of children - lack of specific facilities and equipment in many countries - the motor and physical level of children is on the decline

5 Why Kids’ Athletics ? Early elitist practice in some countries: - early practice of competition is inappropriate - systematic elitism - early specialisation - unwell-trained coaching staff for children

6 Why Kids’ Athletics ? Significant decline in the motor and physical potential of children: - due to inactivity - increased by an unhealthy diet This declining potential comes up against requirements of athletics which are stronger and stronger. Increasing Motor and Physical Requirements of the Techniques Decline in the Motor and Physical Potential of Children

7 Training: Lange termijn! BEN PUP MIN CAD SCH JUN

8 IAAF CECS Level I Lecturers Course The educational approach  Progressive increase of the difficulties of the events proposed to children:  is the key to success for every child  is the basis for further learning  is the basis for retention of children in athletics

9 Training: Lange termijn! BEN PUP MIN CAD SCH JUN

10 Training: Lange termijn! Jeugdatletiek Basistraining Opbouwtraining BEN PUP MIN CAD SCH JUN

11 Training: Lange termijn! Basistraining Opbouwtraining BEN PUP MIN CAD SCH JUN •Ontwikkelen van algemene vaardigheden •Kennismaking en voorbereiding op atletiek •Atletiek = aantrekkelijk en leuk •Ideale wedstrijdvorm = Funatletiek

12 Training: Lange termijn! Opbouwtraining BEN PUP MIN CAD SCH JUN •Ontwikkelen van algemene vaardigheden •Kennismaking en voorbereiding op atletiek •Atletiek = aantrekkelijk en leuk •Ideale wedstrijdvorm = Funatletiek •Aanleren atletiekspecifieke vaardigheden (veelzijdigheid!) •Beperken van drop-out •Talentdetectie en talentoriëntatie •Ideale wedstrijdvorm = jeugdmeerkampen

13 Training: Lange termijn! •Ontwikkelen van algemene vaardigheden •Kennismaking en voorbereiding op atletiek •Atletiek = aantrekkelijk en leuk •Ideale wedstrijdvorm = Funatletiek •Keuze en specialisatie •Recreatie – competitie – Topsport •Ideale wedstrijdvorm = volwassen competitie BEN PUP MIN CAD SCH JUN •Aanleren atletiekspecifieke vaardigheden (veelzijdigheid!) •Beperken van drop-out •Talentdetectie en talentoriëntatie •Ideale wedstrijdvorm = jeugdmeerkampen

14 Funatletiek – Waarom?  Jeugdatletiek Ben/Pup:  Kinderen zijn in volle motorische en mentale ontwikkeling  Basisvaardigheden ontwikkelen: Lopen, springen, werpen, vangen, tuimelen, klimmen, kruipen, duwen (stoten),…  Uitdagend en leerrijk  Ideale basis voor latere atletiektraining

15 Funatletiek – Waarom?  Jeugdtrainingen:  Gericht op algemene (psychomotorische) vaardigheden  Geen saaie, prestatiegerichte trainingen  Natuurlijke drang naar competitie voeden  Meest gevoelige aspecten ontwikkelen (snelheid, coördinatie,…)  Variatie, uitdaging, ontwikkeling (ook sociale vaardigheden!)

16 Funatletiek – Waarom?  Wedstrijdaanbod  60m, kogel, verspringen, hoogspringen, 1000m = kopie van volwassen competities  Specifieke wedstrijdvormen stimuleren specialisatie (kogelstoten = eindterm!)  Grootste of ‘best’ getrainde wint - de anderen zijn de ‘verliezers’ => Principe Jeugdatletiek wordt niet ondersteund en gestimuleerd tijdens wedstrijden

17 Funatletiek – Waarom?  Wedstrijden zijn noodzakelijk!  Atletiek = competitie  Draagt bij tot ontwikkeling van het kind  Wedstrijddeelname is noodzakelijk om uit te groeien tot een topatleet  Hoe ouder, hoe hoger de drempel

18 Funatletiek – Waarom?  Competitiestructuur en trainingsfilosofie zijn niet op elkaar afgestemd  Met de huidige competities stimuleren we de verkeerde trainingsaanpak => nood aan verantwoorde competities die een juiste trainingsmethodiek evalueren en voor iedereen een positieve ervaring zijn

19 Funatletiek – Wat?  Gebaseerd op IAAF Kids’ Athletics  “Alternatieve” wedstrijdvorm onder de vorm van een teamcompetitie  Zo hoog mogelijke activiteitsgraad  Alle disciplines (werpen, sprinten, springen, uithouding)  Basisvaardigheden en coördinatie  Beperkte duur (2u)  Grote variatie

20 Opsplitsing Funatletiek Officiële Fundag >< Promotionele Fundag

21 Officiële Fundag  Officiële wedstrijdaanvraag via Extranet  Opname in VAL-wedstrijdkalender  Open voor alle atleten (ook niet- aangesloten)  Samenstelling proeven gereglementeerd  Ploegenklassement

22 Promotionele Fundag  Kan 1 maand op voorhand aangevraagd worden  Jeugdsportfonds  Promotie VAL-website?  Keuze tussen gesloten (eigen club en/of niet-aangesloten), half-open (enkele clubs samen en/of niet-aangesloten) of open (alle atleten en/of niet-aangesloten)  Samenstelling proeven vrij  Ploegenklassement niet verplicht

23 VAL-Jeugdsportfonds Minimale voorwaarde: De vereniging organiseert een Funhappening die voldoet aan de volgende voorwaarden:  de Funhappening wordt gecoördineerd door een VTS- opgeleide of -ingeschaalde  de maximale duurtijd bedraagt 2u  maximale grootte van de groepen: 15 kinderen/groep  de Funhappening wordt uiterlijk 1 maand vooraf bekend gemaakt bij de Vlaamse Atletiekliga dmv. een gestandaardiseerd inlichtingsformulier (vanaf 2010)

24 VAL-Jeugdsportfonds Tweede voorwaarde De Funhappening staat ook open voor leden van andere verenigingen en voor niet-aangeslotenen

25 VAL-Jeugdsportfonds Derde voorwaarde De Funhappening wordt als alternatieve competitievorm voor BEN/PUP georganiseerd en opgenomen in de wedstrijdkalender van de Vlaamse Atletiekliga (= officiële Fundag)  2009: nvt  2010: min. 1/jaar  2011: min. 2/jaar  2012: min. 3/jaar

26 Officiële Fundag: reglementering Aanvraag:  van aparte Funhappening Ben-Pup-Min  van Funproeven voor Ben-Pup bij gewone jeugdmeeting => Deadline half november

27 Officiële Fundag: reglementering  Telt mee voor quotum:  Provincie => max. 60 jeugdmeetings (Ant. - O-Vl.) of max. 35 jeugdmeetings (Lim. – Vl-B. – W-Vl.)  Club => max. 15 meetings  Max 1 Fundag per weekend per provincie TENZIJ: organisatie in promotieweek (laatste WE maart – eerste WE april) => telt niet mee voor quotum!!!

28 Officiële Fundag: reglementering  1 sprintproef  1 hindernisproef  1 uithoudingsproef  2 werpproeven – 2 ≠ bewegingen  2 springproeven – 2 ≠ bewegingen  1 coördinatie en/of behendigheidsproef

29 Officiële Fundag: reglementering  15 min / proef  2 uur in totaal  3 uur inschrijving, opwarming, fundag, prijsuitreiking

30 Officiële Fundag  Deelnemers  Aangesloten en niet-aangesloten  Benjamins – pupillen – (miniemen)  Team  Gemengde groepjes  Max 8 kinderen per groep (ontdubbelde stand per proef => 128 deelnemers)

31 Officiële Fundag  Uitslagen en scores:  Eenvoudig, snel en zichtbaar  Tijd – afstand – scores optellen of totaal teamresultaat + klassement opmaken  Aantal ptn naargelang aantal ploegen  9 ploegjes – beste ploeg 9 punten – enz  Individuele resultaten mogen bijgehouden worden tijdens dezelfde Fundag

32 Officiële Fundag  Inschrijvingen:  Voorinschrijvingen aan te raden  Locatie:  Grasveld, piste, sporthal  Veiligheid is belangrijk  Materiaal:  Veilig materiaal  Daarnaast geen beperkingen

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Officiële Fundag  Medewerkers  Minimum 2 per proef  Groepsbegeleiders  Juryleden niet verplicht!

44 Pauze

45 Draaiboek organisatie Fundag  Wie zet de eerste stap?  Overtuig het bestuur  Officieel aanvragen van een Fundag  Praktische organisatie

46 Draaiboek organisatie Fundag  Wie zet de eerste stap?  Jeugdtrainer  Bestuurder  Ervaren trainers  Ouders

47 Draaiboek organisatie Fundag  Overtuig je bestuur:  Wijs hen op het verschil tussen training en competitie  Bewijs hoe leuk het is  Jeugdhappening / promotionele Fundag  Datum + locatie vastleggen

48 Draaiboek organisatie Fundag  Aanvraag van een Fundag  Officieel: Half november via Extranet  Promotioneel: 1 maand op voorhand via VAL (vanaf 2010)

49 Fundag: verzekering  Aangesloten  Automatisch verzekerd via Ethias  Niet-aangesloten  Activiteit ingeven op Extranet (documenten > administratie > formulier aanvraag verzekering)  Na afloop lijst met namen deelnemers doorsturen naar anvh@val.be

50 Draaiboek organisatie Fundag  Medewerkers:  Inschrijvingen – administratie – uitslagen  Proefverantwoordelijken  Groepsbegeleiders

51 Draaiboek organisatie Fundag  Materiaal (uitleendienst VAL!)  Proeven  Extra’s  Randanimatie  Muziek  …

52 Fundag: proeven  Inspiratie  In brochure website VAL  Via CD IAAF (uitleenbaar)  Databank VAL?  Zelf bedenken!!!

53 Sprint Hurdles Shuttle Relay

54 Formula 1

55 Forward Squat Jumping

56 Ladder Running

57 Cross Hopping

58 Triple Jump within a Limited Area

59 Kids Javelin Throw

60 Knee Throwing

61 Target Throwing over a Barrier

62 Sprint/Hurdles/Slalom Shuttle Relay

63 Long Jump with a Pole

64 Long Jump for Precision

65 Rotational Throwing

66 Overhead Backward Throwing

67 Hurdles Race

68 Pole Long Jumping over a Sand Pit

69 Draaiboek organisatie Fundag  Promotie  Documenten  Inschrijvingsformulieren (op voorhand?)  Startnummers  Scoreformulieren  Tijdschema  Plattegrond

70 Draaiboek organisatie Fundag  Invulling tijdsschema:  Inschrijvingen  Opwarming  Doorschuifschema  Prijsuitreiking

71 Fundag: D-day  Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je ter plaatse weinig werk moet doen => papierwerk klaar => duidelijke taken medewerkers

72 Funatletiek Meer informatie op website: www.val.be > sport > jeugdwerking > FUNatletiekwww.val.be  Draaiboek  Vb. proeven  Uitleendienst (CD + materiaal)  Overzicht promotionele Fundagen (o.v.)  …

73 Funatletiek Contact Owen Malone: owen@val.be 02/474.72.36

74 Funhappening: Sportiefste school

75 Van scholenmeeting tot Sportiefste school…  Gestart als scholenmeeting met klassieke atletiekproeven  Uitgegroeid tot 250 deelnemers: organisatorisch niet meer vol te houden

76 Nadelen klassieke proeven  Geen vlot verloop bij groot aantal kinderen  Veel wachttijd  Veel werk met het opmeten van prestaties en de uitslagenverwerking  Uitlopen programma  Veel medewerkers nodig

77 Alternatief: Fundag  Geen wachttijden  Max. duur: 2u  Eenvoudige uitslagenverwerking  Plezier gaat voor op prestaties  Ook minder getalenteerde kinderen komen aan bod  Beloning voor elk kind

78 Beperkingen Fundag  Moeilijk haalbaar met 250 deelnemers  Manier van inschrijven  Veel medewerkers nodig als begeleider

79 Sportiefste school van Grimbergen  Nieuw concept geïnspireerd op Fundag  Sportdag op woensdagnamiddag voor lagereschoolkinderen uit 9 Grimbergse scholen  Promotie voor jeugdwerking

80 Organisatievorm  6 groepen (indeling per leeftijd)  6 ploegen in elke groep nemen het tegelijkertijd tegen mekaar op  6 proeven  Doorschuif per 15 min.

81 Proeven

82 Formule 1-estafette  Estafettewedstrijd over hindernissen- parcours van 300m

83 Zaklopen  Estafettewedstrijd zaklopen  Extra opdrachten mogelijk

84 Sprint  30m  1 kind van elke ploeg per reeks  Aantal reeksen afhankelijk van aantal kinderen per ploeg  Winnaar van elke reeks scoort 1 punt

85 Precisiewerpen  Kinderen lossen mekaar af  Nemen onderweg bal en werpen bal in mand  Tot alle ballen op zijn  Elke bal in de mand is 1 punt

86 Letterloop  Kinderen lossen mekaar af  Halen letters tot alles op is  Vormen woorden  Elke gebruikte letter is 1 punt

87 Tennisbalwerpen  Werpen tennisbal over hindernis tot voorbij de lijn  Plaats waar bal blijft liggen  Bal voorbij lijn is 1 punt

88 Verspringen  Kinderen springen over hindernis tot voorbij lijn  Voorbij de lijn is 1 punt

89 Inschrijvingen Organisatie vooraf:  Contact met de scholen  Inschrijvingsbrief voor alle kinderen  Ophalen inschrijvingen en groepen vormen

90 Inschrijvingen Organisatie ter plaatse:  Aanmelden en ploegen indelen  Kinderen krijgen kaartje met ploegnummer en volgnummer

91 Prijsuitreiking  Eindscores worden meteen berekend door groepsbegeleiders  1 winnende ploeg per groep

92 Prijsuitreiking  Trofee voor sportiefste school  School met hoogste deelnamepercentage

93 Prijsuitreiking  Naturapakket voor elke deelnemer

94 Voordelen sportiefste school  Voordelen van Fundag blijven behouden  Vlotte inschrijvingen  Minimale accommodatie en materiaal  Weinig medewerkers (25 in totaal)  Haalbaar tot 360 deelnemers

95 Met een beetje creativiteit kan je met minimale middelen heel wat kinderen uit je gemeente warm maken voor atletiek én je club.


Download ppt "Funatletiek: Reglementering en organisatie Vlaamse Atletiekliga - Commissie Jeugd Owen Malone Joris Lauwers – Willem Deboeck (GRIM)"

Verwante presentaties


Ads door Google