De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scanner-kwalificatie Kwalificatie voor een S2 Scanner Kwalificatieperiode is één maand: •word een LOI-distributeur (Letter of Intent = Intentieverklaring)*

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scanner-kwalificatie Kwalificatie voor een S2 Scanner Kwalificatieperiode is één maand: •word een LOI-distributeur (Letter of Intent = Intentieverklaring)*"— Transcript van de presentatie:

1

2 Scanner-kwalificatie

3 Kwalificatie voor een S2 Scanner Kwalificatieperiode is één maand: •word een LOI-distributeur (Letter of Intent = Intentieverklaring)* door minimaal 100 PSV (persoonlijk verkoopvolume) te behalen en •sponsor vier nieuwe LOI's** – minimaal twee LOI's moeten persoonlijk gesponsord worden – en •zorg dat u een persoonlijke automatische bestelling (ADP) hebt met minimaal 50 PSV (persoonlijk verkoopvolume) afkomstig van Pharmanex® producten en •stuur het Aanvraagformulier Scannerkwalificatie op naar uw Account Manager*** (verkrijgbaar in My Office). Zodra uw Account Manager bevestigd heeft dat u zich voor een Scanner heeft gekwalificeerd, wordt uw Scannerleaseovereenkomst binnen dertig dagen naar u opgestuurd en heeft u vervolgens dertig dagen de tijd om uw lease te laten ingaan. Als u uw lease niet binnen deze periode laat ingaan, dan vervalt uw Scannertoewijzing en dient u zich opnieuw te kwalificeren. *Om te voorkomen dat de Scanner teruggevorderd wordt, moet u binnen drie maanden na ontvangst/toewijzing van de Scanner uw Executive- kwalificatie voltooien en Executive worden. **Het LOI-volume moet eigen volume zijn en dezelfde LOI telt maar voor één Scannerkwalificatie mee. ***De deadline voor het inleveren van het Aanvraagformulier Scannerkwalificatie is de laatste werkdag van de maand waarin voldaan is aan kwalificatievoorwaarden. Stel uw Account Manager van tevoren op de hoogte van uw aanvraag, zodat hij/zij u kan voorzien van alle informatie die u nodig hebt om de kwalificatie met succes af te ronden.

4 Leasevoorwaarden Scanner Leasevoorwaarden S2 Everest Scanner Aanbetaling € 500 Maandtarief € 209 Leasetermijn 36 maanden** € *Overgang bestaande lease: de aanbetaling van € 500 schuift door. **Op de expiratiedatum wordt het contract automatisch met twaalf maanden verlengd.

5 BELANGRIJKE TERMEN •Aan de Scanner gekoppelde of gerelateerde ADP: ADP's die via een Scancertificaatnummer gekoppeld zijn aan uw Scanner. Aan de Scanner gekoppelde ADP's moeten LifePak ®, LifePak Essentials Super A of g3 bevatten en in Europa geregistreerd zijn om mee te tellen voor uw instandhoudingsvereisten en bonussen. •LOI: een LOI die door een distributeur in een Europese markt ondertekend is. Niet- Europese LOI's tellen niet mee voor uw instandhoudingsvereisten en bonussen. •Euro: overal waar in deze presentatie sprake is van euro's, wordt buiten de Eurozone het equivalente bedrag bedoeld in de lokale munteenheid. De nieuwe ADP moet aan de Scanner gekoppeld zijn via het certificaatnummer van de eerste scan (dit staat op de Scancertificaten). Dit nummer begint met een '1'. Herscancertificaten beginnen met het nummer '2'.

6 SCANNER-CONTRACT •Duur: –S2 Everest: 36 maanden; automatisch verlengd met 12 maanden. –De distributeur kan de lease op ieder gewenst moment beëindigen door het Bedrijf hiervan schriftelijk op te hoogte te stellen. •Leasetarief: –S2 Everest: € 209* plus lokale BTW per maand –S2 Everest Upgrade vanaf S2 Classic: € 199 plus lokale BTW per maand –Contractvernieuwing S2 Everest: € 109 plus lokale BTW per maand •Aanbetaling –S2 Everest: € 500 plus lokale BTW per maand * Als een S1 leaser naar de S2 Everest upgradet, is het lease-tarief hetzelfde als voor de S2 Everest: € 209 plus lokale BTW per maand.

7 CONTRACT •Gebruik van de apparatuur: –De Scanner is een meetapparaat dat gebruikt wordt om het actuele carotenoïdengehalte in iemands huid te bepalen. –De uit de meting verkregen informatie mag uitsluitend beschouwd worden als hulpmiddel om gezonde gewoonten te bevorderen en is niet bedoeld als uitgebreide analyse van iemands voedingsstatus.

8 CONTRACT te beweren dat de Scanner ziekten kan diagnosticeren, behandelen, verlichten, genezen of voorkomen; te beweren dat de Scanner een medisch apparaat is dat gebruikt kan worden om ziekten of ziektesymptomen te diagnosticeren; de Scanner in een medische of klinische omgeving te gebruiken; andere software of andere programma's op de Scanner of de Scanner-laptop (proberen) te installeren; de Scanner zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf mee te nemen naar een markt buiten uit de EU/EER* of naar ongeopende markten. * inclusief Rusland Het is niet toegestaan om:

9 INSTANDHOUDING Vereiste maandelijkse activiteit op de S1 of S2: • 5 nieuwe aan de Scanner gekoppelde ADP's • 1 persoonlijk gesponsorde Europese LOI. OF • 2 nieuwe Europese LOI's in uw Cirkelgroep. OF

10 Free Scanner Programme •Het maandelijkse leasebedrag wordt vergoed* indien: *Het leasebedrag wordt vergoed nadat bevestigd is dat de doelen bereikt zijn. Voorwaarden voor vergoeding:S2 Scanner Nieuwe aan de Scanner gerelateerde ADP's 5 ADP's Nieuwe gesponsorde LOI's2 LOI's Nieuwe LOI's in de Cirkelgroep4 LOI's

11 Voorbeeld tijdschema Free Lease Programme: Gekwalificeerd voor 'gratis' lease • min. 5 ADP's • min. 2 L1 LOI's* • min. 4 Cirkelgroep LOI's* Leasebedrag wordt niet in rekening gebracht Juni 2009Juli 2009 ** Het GSV van de LOI moet eigen volume zijn, d.w.z. onafhankelijk van het volume van andere downline LOI's. Een LOI kan maar voor één Scanner-kwalificatie meetellen.

12 SCANNER OPERATOR BONUS Initial Scan Bonus •Wanneer een klant wordt gescand en zich vervolgens aanmeldt voor het ADP, krijgt de Scanner-leaser € 10 voor ieder nieuw aan de Scanner gekoppeld ADP-contract. Re-scan Bonus •Als een ADP-klant die deelneemt aan het Lifetime Monitoring Programme* opnieuw gescand wordt met behulp van een Herscancertificaat, krijgt de Scanner-leaser € 5. * ADP-klanten die zich aanmelden voor LifePak ®, LifePak Essentials Super A of g3 worden automatisch ingeschreven voor het Lifetime Monitoring Programme, waarbij gedurende de loop van de ADP iedere drie maanden een gratis herscan wordt aangeboden.

13 MARKETINGMATERIAAL-INCENTIVE * Scanner-activiteiten per kwartaal: op basis van het kalenderjaar. U kunt uw onderneming ondersteunen door marketingmateriaal te verdienen over uw Scanner-activiteiten per kwartaal*: 30 nieuwe aan de Scanner gekoppelde ADP's = 30 ansichtkaarten 60 nieuwe aan de Scanner gekoppelde ADP's = 30 ansichtkaarten en adresboekvulling 90 nieuwe aan de Scanner gekoppelde ADP's = 30 ansichtkaarten en USB- stick

14 TERUGVORDERING Als uw Scanner inactief is geweest of drie maanden achter elkaar niet voldaan heeft aan de minimale maandelijkse instandhoudingsvereisten, wordt uw leasecontract beëindigd en uw Scanner teruggevorderd door het Bedrijf. –Onproductieve Scanners worden teruggevorderd. –'Onproductief' wordt gedefinieerd als <5 nieuwe aan de Scanner gekoppelde ADP's of 1 nieuwe persoonlijk gesponsorde LOI of 2 nieuwe Circle Group LOI's per maand. –Dit wordt maandelijks bekeken. U kunt zich opnieuw voor een Scanner kwalificeren door opnieuw aan de kwalificatievoorwaarden te voldoen. •NB: als uw Scanner wordt teruggevorderd, krijgt u uw aanbetaling niet terug. Als u zich opnieuw voor een Scanner kwalificeert, moet u een nieuwe aanbetaling doen. Om u voor een Scanner te kwalificeren, moeten alle openstaande bedragen betaald zijn.

15 VERZEKERING •Een distributeur aanvaardt risico van verlies, diefstal en vernieling van en schade aan de Scanner en de aan de Scanner gerelateerde software. •Indien de Scanner-leaser andere distributeurs toestemming geeft om de Scanner-eenheid te gebruiken, blijft de Scanner-leaser verantwoordelijk voor alle verplichtingen volgens het Scanner-leasecontract. •Een Scanner-leaser kan zich op de volgende wijzen verzekeren tegen verlies van en schade aan de Scanner:  Optie A: de maandelijkse verzekering tegen verlies die €8 (of het equivalente bedrag in de lokale munteenheid) plus BTW per maand bedraagt. Als de Scanner-leaser deze optie kiest, is alleen verlies van de Pharmanex ® Biophotonic Scanner en daaraan gerelateerde apparatuur gedekt.  Optie B: de maandelijkse verzekering tegen verlies en schade die €20 (of het equivalente bedrag in de lokale munteenheid) plus BTW per maand bedraagt. Als de Scanner-leaser deze optie kiest, is zowel verlies van als schade aan de Scanner en daaraan gerelateerde apparatuur gedekt.

16 REIZEN •Als u van plan bent de Scanner mee te nemen naar een andere markt dan uw thuismarkt*, moet u toestemming vragen aan uw Marketing Scanner Coordinator of Account Manager. •Aan uw Scanner gekoppelde ADP's van buiten uw thuismarkt tellen niet mee voor uw instandhoudingsvereisten of bonussen. •LOI's van buiten uw thuismarkt tellen niet mee voor uw instandhoudingsvereisten of bonussen. * Thuismarkt: Europa (EU/EER, Zwitserland en Rusland).

17 NIET-GOED-GELD-TERUG-GARANTIE •Klanten die zich hebben aangemeld voor een ADP met ofwel LifePak®, LifePak Essentials Super A of g3 kunnen gebruik maken van de niet-goed- geld-terug-garantie. •Als uw klanten de aanbevolen dosis LifePak®, LifePak Essentials Super A of g3™ negentig dagen hebben gebruikt en hun huidcarotenoïdenscore (SCS) niet verbeterd is, kunnen ze een verzoek indienen tot vergoeding van de kosten van hun ADP. •Meer informatie over de voorwaarden van de niet-goed-geld-terug-garantie staat op de website.

18 AANVULLENDE TRAININGEN •Scanner Operator Certification Training –Volg de Scanner Operator Certification Training en haal uw Scanner Operator Licence. U vindt deze training in My Office in het Scanner Operations Centre. –Als u de training hebt gevolgd en geslaagd bent voor de test, krijgt u een Scanner Operator Licence van uw Market Scan Coordinator. (Let op: alleen Scanner-leasers kunnen dit bewijs halen.)

19 CONTACTGEGEVENS •U kunt contact opnemen met uw Market Scan Coordinator op 0800/0226200of via e-mail netherlandsweb@nuskin.com •U kunt contact opnemen met uw Account Manager op 0800/0226200 of via e-mail netherlandsweb@nuskin.com •Website: www.nseeurope.comwww.nseeurope.com

20


Download ppt "Scanner-kwalificatie Kwalificatie voor een S2 Scanner Kwalificatieperiode is één maand: •word een LOI-distributeur (Letter of Intent = Intentieverklaring)*"

Verwante presentaties


Ads door Google