De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prenatale dienstverlening Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prenatale dienstverlening Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Prenatale dienstverlening Gent

2 Inhoud Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen Doelgroep
Doelstelling Prenataal Traject Interessante links Prenatale hechting Moeilijkheden

3 Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen
Prenatale steunpunten PSP Bevrijdingslaan, Gent PSP De Sloep, Gent Prenatale projecten UZ, Gent AZ Glorieux, Ronse Prenatale huisbezoeken

4 Doelgroep Wie is de kwetsbare zwangere en hun gezin?
Gezinnen die voldoen aan de kansarmoede criteria Zwangere cliënten die zich niet of onvoldoende medisch laten opvolgen Verslavingsproblemen Tienerzwangeren Personen met een handicap Psychiatrisch patiënten Sociaal geïsoleerde zwangeren (vb. nieuwkomers) Zwangeren met een onzeker verblijfsstatuut Zwangeren niet in orde met hun ziekteverzekering

5 Wie verwijst door naar Kind en Gezin?
Collega’s Kind en Gezin Huisartsen en gynaecologen Vroedvrouwen Sociale diensten van ziekenhuizen Inloopteams KRAS-diensten JAC MSOC Transithuis

6 Wie verwijst door naar Kind en Gezin?
Familieleden via Kind en Gezin-lijn OCMW’s CAW’s Afspraak voor verdeling: GENT 1: Mailen aan kopehouders: Nele Van De Sande en Annemie + TV in CC GENT 2: Mieke Van Elslande en Martine Willems + TV in CC GENT 3: Dekleene Christine, Goderis Linda, Van Opstael Ellen, TV in CC

7 Doelstelling Laagdrempelig onthaal en vraag- en aanbodsverheldering
Informatie en advies rond zwangerschap en bevalling Psychosociale begeleiding Medische prenatale opvolging mogelijk maken en opvolgen Zwangeren in een traject van de reguliere sector introduceren (gynaecoloog, huisarts,…)

8 Prenataal Traject Aanmelding Vraag- en aanbodsverheldering
Prenatale huisbezoeken Prenatale consultaties Postnataal consult Anticonceptie

9 Vraag- en aanbodsverheldering
Hulpvraag beluisteren Voorstelling dienstverlening Kind en Gezin Beroepsgeheim en vertrouwensrelatie Samenwerkingsverbanden Opmaken Miragedossier Zorgfactoren exploreren Begeleiding op maat opstellen

10 Zorgfactoren Zorgfactor Verwijzing Tienerzwangerschap
CRZ, inloopteams, CLB, JAC, Habbekrats, LEJO Beschikbaar maandinkomen OCMW, CAW Onthaal – Service- en ontmoetingscentrum, KRAS (De Tinten; illegalen), De Wiegjes, Lucia, Babynest, Pannestraat Opleiding Leerpunt Arbeidssituatie Werkwinkel, De Sloep, VDAB Gezondheid Huisarts, WGC, sociale dienst ziekenhuizen Drempels tot de gezondheidszorg Mutualiteit, OCMW, sociale dienst ZH, medimmigrant

11 Zorgfactor Verwijzing Medische risicozwangerschap voor moeder en/ of kind Behandelende arts Prostitutie PasOp Verslavingsproblemen MSOC, CAT, De Sleutel, De Kiem Traumatische ervaring CGG Sociaal isolement Veldwerk, CAW Visserij - steungezin, CAW Visserij - gezinsondersteunende opvang, VZW opvang - familienetwerk beraad, Dunya – allochtone pleeggezinnen, inloopteam, babysitdienst gezinsbond

12 Zorgfactor Verwijzing Relatieproblemen Cel partnergeweld, CAW Visserij gezins- en relationeel werk (GRW) Ongeplande/ ongewenste zwangerschap Kollektief anticonceptie, CAW Onthaal, CAW Visserij adoptiedienst, Gents adoptiecentrum, CRZ Psychiatrische problematiek Psychiatrische thuiszorg, Sint-Camillus moeder en kind, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Andere Vroedvrouw, Kraamzorg, Amber, CKG, Tinkelbel, CIG, Buddy, Straathoekwerk

13 Begeleiding op maat opstellen
Hulpvraag exploreren aan de hand van beslissingsboom

14 zie bloedafname of echo Positief Negatief
Zwanger zie bloedafname of echo Positief Negatief Info menstruatiecyclus, gezonde levensstijl, foliumzuur Zie Kind in Beeld + intranet Zwangerschapswens? Zie Kind in Beeld Contraceptie

15 abortus, pleeggezin, adoptie, extra ondersteuning andere diensten,…
Positief Zie traject gepland Gepland Ongepland Gewenst Ongewenst abortus, pleeggezin, adoptie, extra ondersteuning andere diensten,…

16 Medische opvolging Verzekerbaarheid ok
Zwanger Positief Gepland Medische opvolging Verzekerbaarheid ok Opvolging reguliere sector/ Bevrijdingslaan/UZ Medische opvolging Verzekerbaarheid niet ok Bevrijdingslaan, info mogelijkheden verzekeringsstatuten Ongepland Negatief

17 -Bevrijdingslaan(Gent 2)
Gepland Medische opvolging Buitenlandse verzekering? Medische kaart? SIS-kaart? -Basisopvolging Bevrijdingslaan (alternerend) -UZ Gent -ZH naar keuze Geen Basisopvolging Bevrijdingslaan + 2 echo’s in ZH Zelfbetalend ZH naar keuze Of Psychosociale opvolging -UZ (Gent 1) -Bevrijdingslaan(Gent 2) -De Sloep (Gent 3)

18 Verzekeringsstatuut Mutualiteit? SIS-kaart ok? SIS-kaart niet ok?
Illegaal Medische kaart ok? Medische kaart niet ok? Geweigerd omwille van gezinsinkomen Verlopen: doorverwijzen naar Offerlaan Nog niet aangevraagd: doorverwijzen naar Offerlaan Legaal

19 Toerist (3 maand in België) Europese verzekeringskaart
Mutualiteit? SIS-kaart ok? SIS-kaart niet ok? Illegaal Legaal Toerist (3 maand in België) Europese verzekeringskaart Geen europese verzekeringskaart: Bevrijdingslaan of zelfbetalend

20 Opmerkingen bij verzekeringsstatuten
Indien geen medische kaart mogelijk: Steeds bij een opname (zowel in zwangerschap als bij bevalling) naar sociale dienst gaan en vragen om DRINGENDE MEDISCHE ZORG-formulier naar OCMW te sturen! Verzekerbaarheid bij Gezinshereniging: Eerste weken/maanden illegaal, nagaan tenlastename bij mutualiteit partner. Uitzonderlijk: Verblijf om humanitaire redenen (via Transithuis)

21 Opmerkingen bij verzekeringsstatuten
Personen die een legaal verblijf verkregen op basis van zelfstandige activiteit moeten sociale bijdrage betalen om SIS-kaart te kunnen hebben! Geen recht op medische kaart!

22 Huisbezoeken Standaard 2 huisbezoeken, plusactie extra huisbezoek(en) mogelijk! Ondersteunende documenten: Begeleidingsplan Handleiding begeleidingsplan Informatiemap regiohuis Miragedossier Zwangerschapsmap: klever beknopt begeleidingsplan

23 Prenatale consulten Gent 1: Gent 2: Gent 3: Psychosociale begeleiding
Poli 3 UZ De Pintelaan 185 Gent 2: Bevrijdingslaan 88 Gent 3: De Sloep Bevelandstraat 26 Psychosociale begeleiding Maandag: 8u-12u Dinsdag: Donderdag: 13u-16u30 Vrijdag: 8u30-11u30 9u-12u Medische begeleiding = Basisopvolging Geen medische begeleiding

24 Prenatale consulten Gent 1: Gent 2: Gent 3: Contact-gegevens Poli 3 UZ
De Pintelaan 185 Gent 2: Bevrijdingslaan 88 Gent 3: De Sloep Bevelandstraat 26 Contact-gegevens -09/ (2) (expliciet K&G vermelden!) -Mailen naar regiohuis Gent 1 -078/ -Kris Pieters 0499/ -De Sloep: 09/

25 Postnataal consult Ook voor zwangerschappen niet opgevolgd via prentaal steunpunt Informatie contraceptie en postnataal tijdens 3e trimester (zie begeleidingsplan + handleiding) Afhankelijk van het ziekenhuis wordt standaard een postnatale afspraak bij ontslag materniteit gegeven Indien een zwangere werd opgevolgd op een prenataal steunpunt doen we extra inspanningen om het postnataal consult te laten doorgaan vb. 2X oproepen, collega kindbezoeken contacteren….

26 Postnataal consult Ongeveer 6w postnataal
Gynaecologisch onderzoek (+ echo) Bespreking/start AC Eventueel gratis stalen Tweede afspraak bij vruchteloze postnatale controle (met ondersteuning van RV) Checken opvolging kind regio Miragedossier afsluiten Indien een zwangere werd opgevolgd op een prenataal steunpunt doen we extra inspanningen om het postnataal consult te laten doorgaan vb. 2X oproepen, collega kindbezoeken contacteren….

27 Contraceptie Advies en informatie op prenataal steunpunt (los van zws)
Kind in beeld contraceptie Zie website sensoa + gids sensoa

28 Interessante links http://www.abortuscentrum-gent.be
(CAW) (minisociale kaart kwetsbare zwangeren) (ongeplande/ongewenst zws)

29 Prenatale hechting Ter preventie van kinderverwaarlozing en – mishandeling Aangepaste POS-schaal? Op voorwaarde van vertrouwensrelatie Door middel van vragenlijsten in prenatale infomap per regio

30 Moeilijkheden Bestaande initiatieven, maar categoriaal
Concentratie van initiatieven in grootsteden, niet perifeer Constante wijzigingen in sociale kaart Communicatie tussen RV HBZW en prenataal project/steunpunt: overleg + invullen Mirage en zws-map Mirage: Geen rechtstreekse link van prenatale dossier en kinddossier Moeilijk werkbaar Alle zwangeren zijn kwetsbaar! Geen afdoende ondersteuning voor zwangeren met mentale beperking, psychiatrische patiëntes, verslavingsproblematiek

31 PREVENTIE BEGINT REEDS IN DE BUIK!
Moeilijkheden Voor PSP: wisselende toeleiding Noodzaak aan: onderzoek prenatale preventie en prenatale hechting middelen evidence based methodieken en technieken Algemeen: ontbreken van wettelijk kader geen beschermingsmaatregelen t.a.v. ongeboren kind PREVENTIE BEGINT REEDS IN DE BUIK!

32 Casussen Casus 1 Casus 2 - Elke consultatie kent “herkenbare” zwangeren - Zwangeren zijn altijd kwetsbaar

33 Casus 1 Emmelie: 17j, ongepland/gewenst zwanger, aanmelding via familie, DT, verleden: kwetsbaar gezin (ouders gescheiden, verwaarlozing/mishandeling? -> dossier comité?), partner werkloos, slechte ervaring met hulpverlening, wenst geen HBZW, toekomstvisie? TO DO: GVO, vzw LEJO, administratie (kraamgeld, kinderbijslag), baby-uitzet, AC

34 Casus 2 Pingping: gepland/gewenst zwanger, China, partner PHD, prille zwangerschap aangemeld door VV UZ, heel veel vragen omtrent gezondheidszorg en GVO TO DO: geen HBZW, wegwijs maken in de Belgische gezondheidszorg, GVO

35 Vragen?


Download ppt "Prenatale dienstverlening Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google