De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prenatale dienstverlening Gent. Inhoud • Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen • Doelgroep • Doelstelling • Prenataal Traject • Interessante links.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prenatale dienstverlening Gent. Inhoud • Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen • Doelgroep • Doelstelling • Prenataal Traject • Interessante links."— Transcript van de presentatie:

1 Prenatale dienstverlening Gent

2 Inhoud • Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen • Doelgroep • Doelstelling • Prenataal Traject • Interessante links • Prenatale hechting • Moeilijkheden

3 Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen • Prenatale steunpunten – PSP Bevrijdingslaan, Gent – PSP De Sloep, Gent • Prenatale projecten – UZ, Gent – AZ Glorieux, Ronse • Prenatale huisbezoeken

4 Doelgroep • Wie is de kwetsbare zwangere en hun gezin? – Gezinnen die voldoen aan de kansarmoede criteria – Zwangere cliënten die zich niet of onvoldoende medisch laten opvolgen – Verslavingsproblemen – Tienerzwangeren – Personen met een handicap – Psychiatrisch patiënten – Sociaal geïsoleerde zwangeren (vb. nieuwkomers) – Zwangeren met een onzeker verblijfsstatuut – Zwangeren niet in orde met hun ziekteverzekering – …

5 Wie verwijst door naar Kind en Gezin? • Collega’s Kind en Gezin • Huisartsen en gynaecologen • Vroedvrouwen • Sociale diensten van ziekenhuizen • Inloopteams • KRAS-diensten • JAC • MSOC • Transithuis

6 Wie verwijst door naar Kind en Gezin? • Familieleden via Kind en Gezin-lijn • OCMW’s • CAW’s • …

7 Doelstelling • Laagdrempelig onthaal en vraag- en aanbodsverheldering • Informatie en advies rond zwangerschap en bevalling • Psychosociale begeleiding • Medische prenatale opvolging mogelijk maken en opvolgen • Zwangeren in een traject van de reguliere sector introduceren (gynaecoloog, huisarts,…)

8 Prenataal Traject • Aanmelding • Vraag- en aanbodsverheldering • Prenatale huisbezoeken • Prenatale consultaties • Postnataal consult • Anticonceptie

9 Vraag- en aanbodsverheldering •Hulpvraag beluisteren •Voorstelling dienstverlening Kind en Gezin •Beroepsgeheim en vertrouwensrelatie • Samenwerkingsverbanden •Opmaken Miragedossier •Zorgfactoren exploreren •Begeleiding op maat opstellen

10 Zorgfactoren Zorgfactor Verwijzing TienerzwangerschapCRZ, inloopteams, CLB, JAC, Habbekrats, LEJO Beschikbaar maandinkomenOCMW, CAW Onthaal – Service- en ontmoetingscentrum, KRAS (De Tinten; illegalen), De Wiegjes, Lucia, Babynest, Pannestraat OpleidingLeerpunt ArbeidssituatieWerkwinkel, De Sloep, VDAB GezondheidHuisarts, WGC, sociale dienst ziekenhuizen Drempels tot de gezondheidszorg Mutualiteit, OCMW, sociale dienst ZH, medimmigrant

11 Zorgfactor Verwijzing Medische risicozwangerschap voor moeder en/ of kind Behandelende arts ProstitutiePasOp VerslavingsproblemenMSOC, CAT, De Sleutel, De Kiem Traumatische ervaringCGG Sociaal isolementVeldwerk, CAW Visserij - steungezin, CAW Visserij - gezinsondersteunende opvang, VZW opvang - familienetwerk beraad, Dunya – allochtone pleeggezinnen, inloopteam, babysitdienst gezinsbond

12 Zorgfactor Verwijzing RelatieproblemenCel partnergeweld, CAW Visserij gezins- en relationeel werk (GRW) Ongeplande/ ongewenste zwangerschap Kollektief anticonceptie, CAW Onthaal, CAW Visserij adoptiedienst, Gents adoptiecentrum, CRZ Psychiatrische problematiekPsychiatrische thuiszorg, Sint- Camillus moeder en kind, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling AndereVroedvrouw, Kraamzorg, Amber, CKG, Tinkelbel, CIG, Buddy, Straathoekwerk

13 Begeleiding op maat opstellen • Hulpvraag exploreren aan de hand van beslissingsboom

14 Zwanger Positief zie bloedafname of echo Negatief Zwangerschapswens? Info menstruatiecyclus, gezonde levensstijl, foliumzuur Zie Kind in Beeld + intranet Contraceptie Zie Kind in Beeld

15 Positief Gepland Zie traject gepland OngeplandGewenstZie traject geplandOngewenst abortus, pleeggezin, adoptie, extra ondersteuning andere diensten,…

16 ZwangerPositiefGepland Medische opvolging Verzekerbaarheid ok Opvolging reguliere sector/ Bevrijdingslaan/UZ Medische opvolging Verzekerbaarheid niet ok Bevrijdingslaan, info mogelijkheden verzekeringsstatuten OngeplandNegatief

17 GeplandMedische opvolging SIS-kaart? Medische kaart? Buitenlandse verzekering? -ZH naar keuze -UZ Gent -Basisopvolging Bevrijdingslaan (alternerend)Geen Zelfbetalend ZH naar keuze Of Basisopvolging Bevrijdingslaan + 2 echo’s in ZH Psychosociale opvolging -UZ (Gent 1) -Bevrijdingslaan (Gent 2) -De Sloep (Gent 3)

18 Verzekeringsstatuut Mutualiteit?SIS-kaart ok? SIS-kaart niet ok? Illegaal Medische kaart ok? Medische kaart niet ok? Geweigerd omwille van gezinsinkomen Verlopen: doorverwijzen naar Offerlaan Nog niet aangevraagd: doorverwijzen naar Offerlaan Legaal

19 Mutualiteit?SIS-kaart ok?SIS-kaart niet ok?IllegaalLegaal Toerist (3 maand in België) Europese verzekeringskaart Geen europese verzekeringskaart: Bevrijdingslaan of zelfbetalend

20 Opmerkingen bij verzekeringsstatuten • Indien geen medische kaart mogelijk: Steeds bij een opname (zowel in zwangerschap als bij bevalling) naar sociale dienst gaan en vragen om DRINGENDE MEDISCHE ZORG-formulier naar OCMW te sturen! • Verzekerbaarheid bij Gezinshereniging: Eerste weken/maanden illegaal, nagaan tenlastename bij mutualiteit partner. • Uitzonderlijk: Verblijf om humanitaire redenen (via Transithuis)

21 Opmerkingen bij verzekeringsstatuten • Personen die een legaal verblijf verkregen op basis van zelfstandige activiteit moeten sociale bijdrage betalen om SIS-kaart te kunnen hebben! Geen recht op medische kaart!

22 Huisbezoeken • Standaard 2 huisbezoeken, plusactie extra huisbezoek(en) mogelijk! • Ondersteunende documenten: – Begeleidingsplan – Handleiding begeleidingsplan – Informatiemap regiohuis – Miragedossier • Zwangerschapsmap: klever beknopt begeleidingsplan

23 Prenatale consulten Gent 1: Poli 3 UZ De Pintelaan 185 Gent 2: Bevrijdingslaan 88 Gent 3: De Sloep Bevelandstraat 26 Psychosociale begeleiding Maandag: 8u-12u Dinsdag: 8u-12u Donderdag: 13u-16u30 Vrijdag: 8u30-11u30 Donderdag: 9u-12u Medische begeleiding Dinsdag: 8u-12u Donderdag: 13u-16u30 Vrijdag: 8u30-11u30 = Basisopvolging Geen medische begeleiding

24 Prenatale consulten Gent 1: Poli 3 UZ De Pintelaan 185 Gent 2: Bevrijdingslaan 88 Gent 3: De Sloep Bevelandstraat 26 Contact- gegevens -09/332.37.81(2) (expliciet K&G vermelden!) -Mailen naar regiohuis Gent 1 -078/150.100 -Kris Pieters 0499/99.62.94 -Mailen naar regiohuis Gent 1 -078/150.100 -De Sloep: 09/234.38.58 openhuis@desloep.be -Mailen naar regiohuis Gent 1 -078/150.100

25 Postnataal consult • Ook voor zwangerschappen niet opgevolgd via prentaal steunpunt • Informatie contraceptie en postnataal tijdens 3 e trimester (zie begeleidingsplan + handleiding) • Afhankelijk van het ziekenhuis wordt standaard een postnatale afspraak bij ontslag materniteit gegeven

26 Postnataal consult • Ongeveer 6w postnataal – Gynaecologisch onderzoek (+ echo) – Bespreking/start AC – Eventueel gratis stalen • Tweede afspraak bij vruchteloze postnatale controle (met ondersteuning van RV) • Checken opvolging kind regio • Miragedossier afsluiten

27 Contraceptie • Advies en informatie op prenataal steunpunt (los van zws) • Kind in beeld contraceptie • Zie website sensoa + gids sensoa http://www.sensoa.be

28 Interessante links • http://www.abortuscentrum-gent.be • http://www.artevelde.be (CAW) • http://www.rkw.be • http://www.gezinsbond.be • http://www.vzwkraamzorg.be (minisociale kaart kwetsbare zwangeren) • http://www.faranet.be (ongeplande/ongewenst zws)

29 Prenatale hechting • Ter preventie van kinderverwaarlozing en – mishandeling – Aangepaste POS-schaal? • Op voorwaarde van vertrouwensrelatie • Door middel van vragenlijsten in prenatale infomap per regio

30 Moeilijkheden • Bestaande initiatieven, maar categoriaal • Concentratie van initiatieven in grootsteden, niet perifeer • Constante wijzigingen in sociale kaart • Communicatie tussen RV HBZW en prenataal project/steunpunt: overleg + invullen Mirage en zws-map • Mirage: • Geen rechtstreekse link van prenatale dossier en kinddossier • Moeilijk werkbaar • Alle zwangeren zijn kwetsbaar! • Geen afdoende ondersteuning voor zwangeren met mentale beperking, psychiatrische patiëntes, verslavingsproblematiek

31 • Voor PSP: wisselende toeleiding • Noodzaak aan: – onderzoek prenatale preventie en prenatale hechting – middelen – evidence based methodieken en technieken • Algemeen: ontbreken van wettelijk kader – geen beschermingsmaatregelen t.a.v. ongeboren kind PREVENTIE BEGINT REEDS IN DE BUIK! Moeilijkheden

32 Casussen • Casus 1 • Casus 2 - Elke consultatie kent “herkenbare” zwangeren - Zwangeren zijn altijd kwetsbaar

33 Casus 1 • Emmelie: 17j, ongepland/gewenst zwanger, aanmelding via familie, DT, verleden: kwetsbaar gezin (ouders gescheiden, verwaarlozing/mishandeling? -> dossier comité?), partner werkloos, slechte ervaring met hulpverlening, wenst geen HBZW, toekomstvisie? • TO DO: GVO, vzw LEJO, administratie (kraamgeld, kinderbijslag), baby-uitzet, AC

34 Casus 2 • Pingping: gepland/gewenst zwanger, China, partner PHD, prille zwangerschap aangemeld door VV UZ, heel veel vragen omtrent gezondheidszorg en GVO • TO DO: geen HBZW, wegwijs maken in de Belgische gezondheidszorg, GVO

35 Vragen?


Download ppt "Prenatale dienstverlening Gent. Inhoud • Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen • Doelgroep • Doelstelling • Prenataal Traject • Interessante links."

Verwante presentaties


Ads door Google